Gezocht: oplossingen die senioren weerbaar maken voor babbeltrucs en oplichting

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 31 mei 2021
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): €20.000 pilotbudget + kans op vervolgopdracht

Share challenge

€20.000 pilotbudget + kans op vervolgopdracht

deadline verlopen

Steeds vaker worden ouderen slachtoffer van verkooppraatjes en oplichting door de zogenoemde babbeltrucs. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen en de groep kwetsbare, eenzame en verwarde ouderen neemt toe. Zo wordt sociale veiligheid een steeds grotere uitdaging.

Als woningcorporatie gespecialiseerd in seniorenhuisvesting vinden we het belangrijk dat bewoners zich fijn en veilig voelen in hun eigen huis. Daarom zijn wij op zoek naar innovatieve en creatieve oplossingen, zodat bewoners zichzelf zo goed mogelijk tegen babbeltrucs kunnen beschermen.

Misleiding voorkomen
Helaas kan iedereen slachtoffer worden! De specifieke uitdaging zit in het voorkomen van misleiding. Want de beveiliging kan nog zo goed zijn. Als iemand de bewoner om de tuin weet te leiden met een verhaal, wordt de deur toch geopend. Met mogelijk oplichting als gevolg. Voor slachtoffers is het een zeer aangrijpende gebeurtenis. Uit schaamte vindt aangifte nauwelijks plaats.

Wat gebeurt er?
Oplichters komen ongezien onze woongebouwen binnen. Bellen aan bij bewoners en stellen zich voor als pakketbezorger, aannemer, collectant of medewerker van bijvoorbeeld de thuiszorg of een energiebedrijf. Vervolgens staat niets verdere oplichting in de weg. Het is voor bewoners en bezoekers soms lastig in te schatten is wie wél en niet legitiem aanwezig is.

Uitgedaagd?
Geen simpele challenge! Wat helpt onze bewoners, zodat ze veilig en makkelijk toegang kunnen blijven verlenen aan legitieme bezoekers zoals zorgverleners, mantelzorgers, bezoekers, bezorgers en de nooddiensten? En tegelijkertijd babbeltrucs en misleiding beter kunnen weren?

Hebben jullie hiervoor dé (deel)oplossing? Dan ontvangen wij graag jullie pitch!

Over ons
Woonzorg Nederland is de grootste landelijke seniorenhuisvester met 30.000 woningen in 179 gemeenten. We werken in deze challenge samen met Politie, seniorenorganisatie KBO-PCOB en het Landelijk Huurders Platform van Woonzorg. Partijen, die net als Woonzorg Nederland streven naar een hoog niveau van sociale en fysieke veiligheid voor bewoners. Woonzorg noemt dit veiligheid met een plus.

Waar zijn we naar op zoek?
Babbeltrucs zijn een complex maatschappelijk vraagstuk. We zijn op zoek naar innovatieve en creatieve oplossingen waardoor bewoners babbeltrucs eerder herkennen én weten wat ze zelf kunnen doen. Ofwel we willen voorkomen dat bewoners niet zomaar de centrale ingang of voordeur openen. En op de juiste wijze handelen als iemand een babbeltruc toepast. Belangrijk om te weten dat bewoners gemiddeld 75-plus zijn; van vitaal tot kwetsbaar en meer of minder mobiel. Van digitaal vaardig tot niet online. Oplossingen moeten daarop aansluiten.

Alerter en bewuster
We zoeken slimme oplossingen met concrete handelingsperspectieven die eraan bijdragen dat bewoners alerter en bewuster omgaan met hun veiligheid en die van de medebewoners. Welke kansen bieden creatieve interventies of techniek en automatisering in de preventie van babbeltrucs?

Jullie innovatie kan een fysieke maatregel zijn. Maar kan bijvoorbeeld ook gericht zijn op voorlichting of het stimuleren van participatie van het informele en formele netwerk. Zoals naasten, mantelzorgers, omwonenden. Maar ook bijvoorbeeld de politie.

Sociale- en inbraakveiligheid is voor onze bewoners van meer dan gemiddeld belang. Juist ook omdat veel verschillende bezoekers, zorgverleners, onderhoudsbedrijven, bezorgers en nooddiensten onze gebouwen en woningen betreden. Er is veel zorg en dienstverlening aan huis, zodat bewoners langer thuis kunnen blijven wonen. Bovendien faciliteren we gemeenschapsvorming en stellen we de ontmoetingsruimte beschikbaar voor instanties en wijkbewoners. Het is daarom extra lastig in te schatten is wie wél en niet legitiem aanwezig is.

Beoordeling en samenwerking
Een vakkundige multidisciplinaire jury die bestaat uit experts en bewoners beoordeelt de pitches. Een adviescommissie ondersteunt de jury.

De jury bestaat uit: 

 • Erik van Leeuwen, clustermanager bij Woonzorg Nederland
 • Marcel Sturkenboom, directeur bij seniorenorganisatie KBO-PCOB
 • Tom Stam, bestuurslid bij het Landelijk Huurders Platform Woonzorg Nederland
 • Ernst Leupen, bestuurslid bij het Landelijk Huurders Platform Woonzorg Nederland
 • Niels Götz, psycholoog gedrag en beleid bij 5plus1 
 • Sybren van der Velden, Landelijk projectleider Senioren & Veiligheid bij Politie 


Jullie oplossing maakt kans om te winnen als deze aan onderstaande criteria voldoet: 

 • Nodigt uit tot gebruik door ouderen (gebruiksgemak) 
 • Eenvoudig - en breed toepasbaar (implementatiegemak)
 • Effect op doelstelling (invloed)
 • Vernieuwend met kansen tot doorontwikkeling (potentie)
 • Goede prijs/kwaliteit (Betaalbaar) 


Doe je mee?
Het liefst zien we een oplossing waarbij bijvoorbeeld techneuten, adviseurs, gedragsdeskundigen, ICT deskundigen, leveranciers en gebruikers elkaar opzoeken. 


Zijn jullie op zoek naar samenwerkingspartners? Onder andere tijdens de informatiebijeenkomst faciliteren we de ontmoeting tussen jullie en andere partijen met wie je kunt samenwerken.

Wat bieden wij?

 • De beste oplossing maakt kans op een eerste opdracht van maximaal €20.000,- om een pilot op te zetten en de effectiviteit van de oplossing te testen. Als er meerdere erg goede oplossingen binnenkomen kan het ook zijn dat we meerdere pilots ondersteunen. 
 • We bieden zowel een testlocatie aan waar de pilot kan worden gerealiseerd als ondersteuning vanuit onze organisatie.
 • Is de pilot een succes, dan gaan we graag om de tafel om te onderzoeken hoe we de oplossing een vervolg kunnen geven. 

 
Voorwaarden deelname

 • Ingeschreven bij de KvK 
 • De oplossing voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving. Waaronder specifiek de AVG.
 • In staat om binnen 3-6 maanden een pilotproject te starten 

 

Jullie pitch
Laat ons zien hoe jullie oplossing deze uitdaging oplost. Ga in ieder geval in op de onderstaande punten:

 • Beschrijving van het concept: Geef een concrete beschrijving van jullie concept en hoe dit een oplossing biedt voor misleiding bij babbeltrucs. Geef ook aan hoe ver jullie zijn met de oplossing (bijv. in concept, bewezen in een test, in ontwikkeling voor praktische toepassing, al geïmplementeerd in de praktijk) en wat huidige aandachtspunten zijn.
 • Beschrijving van de pilot: Geef een korte beschrijving wat nodig is om een pilot op te zetten en wat jullie daarbij van ons nodig hebben. Ga daarbij in op de ondersteuningsbehoefte, de benodigde toegang/materialen/data en het financiële voorstel voor de pilot.
 • Fase na de pilot:Hoe zien jullie grootschalige uitrol voor je? Wat zijn de aandachtspunten? Wat voor kostenplaatje is daaraan verbonden? 
 • Beschrijving team: Geef een korte beschrijving van het bedrijf en team dat de pilot wil gaan realiseren.

De pitch mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. 


Pitches in English are allowed.


Tijdlijn challenge

 • Dinsdag 6 april: Lancering challenge 
 • Woensdag 12 mei 10.00 uur: Online informatiebijeenkomst (wordt opgenomen). Deelname is niet vereist.
 • Maandag 31 mei 17.00: Deadline insturen oplossingen
 • Donderdag 17 juni: Bekendmaking welke pitchers worden uitgenodigd 
 • Dinsdag 6 juli: live-pitches en bekendmaking winnaar
 • Q3 2021: Starten met ontwerpen en implementeren pilot 

 
Achtergrondinformatie
Woonzorg Nederland staat voor zelfstandig wonen in een betaalbare, veilige en toegankelijke woning met ruimte voor ontmoeting in de buurt: samen zelfstandig wonen. Persoonlijke aandacht en samenwerking in een lokaal zorg- en dienstennetwerk zijn hierbij leidend. Deze belofte wil Woonzorg Nederland doen aan al haar bewoners, ook de bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen. Samen met partners in wonen, zorg en dienstverlening wil zij deze belofte waar maken en brengt Woonzorg Nederland ouderenhuisvesting naar een hoger plan. Kijk voor meer info op www.woonzorg.nl. 

De challenge heeft betrekking op onze woongebouwen voor zelfstandig wonen. Dit bezit bestaat onder andere uit 30.000 woningen in 179 gemeenten. Deze 30.000 woningen bevinden zich in ongeveer 400 appartementencomplexen. Appartementencomplexen variëren in grootte van 20 tot 250 woningen.

Bewonersconsulent
Op alle woongebouwen is een bewonersconsulent werkzaam. Zij zijn het centrale aanspreekpunt voor bewoners. Een bewonersconsulent is niet 24 uur per dag aanwezig of bereikbaar en heeft vaak ook meerdere complexen onder zijn/haar hoede. Persoonlijk contact is belangrijk, maar in deze tijd helaas niet altijd mogelijk.

Veiligheid

 • In nieuwbouwcomplexen zijn videofoons. In bestaande complexen plaatsen we videofoons bij de planmatige vervanging van de intercoms.
 • De centrale ingang is dicht en met een sleutel te openen. Dit systeem vervangen we stapsgewijs door een tagsysteem.
 • Zo mogelijk zijn brievenbussen van buiten te vullen. 
 • In nieuwbouwcomplexen en na renovatie voldoen alle bereikbare ramen en deuren van de woning, berging en garage aan een inbraakvertraging van minimaal 3 minuten (niveau SKG**). 
 • Cameratoezicht als dit noodzakelijk is (leefbaarheid). 
 • Veel bewoners kunnen zien wie er aanbelt door een deurspion of een raampje naast of vlakbij de voordeur.  
 • Verlichting en veilige routes in de buitenruimte. Sterke verlichting in de gemeenschappelijke ruimten. Verlichting bij de voordeur. 
 • Zorgverleners maken met bewoners afspraken over de toegang tot hun woning. En er hangen sleutelkastjes van verschillende zorgpartijen bij de hoofdentree. 
 • We informeren bewoners samen met partners en bewonerscommissies over veiligheid. Bijvoorbeeld door persoonlijke communicatie en met flyers en deurstickers. Helaas worden er door corona nu geen informatiebijeenkomsten georganiseerd. Er hangen bordjes bij de hoofdentree over colportage. 
 • In 2021 introduceren we de Woonzorg Thuis App en Woonzorg Thuis TV (digitale informatieborden bij de hoofentree) gericht op informeren en community building.  


Aanvullende info 
Check ook www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. Hier vind je onder meer een video over babbeltrucs. Goed om te weten dat deze challenge tegelijkertijd loopt met de ‘Senioren en Veiligheidsmaand’ vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze campagne startte op 1 april. De samenwerkende partijen van ‘Senioren en Veiligheid’ zijn op de hoogte van deze challenge.

Dennis Koks 20-04-2021reageer
Beste, Is het mogelijk om enkele woongebouwen te bezoeken en eventueel wat interviews af te nemen (met gepaste voorzorgsmaatregelen), en zou Woonzorg daarin kunnen faciliteren? Zo ja, zou dit al voor de informatiebijeenkomst kunnen? Vriendelijke groet, Dennis Koks

Woonzorg 21-04-2021reageer
Beste Dennis, Het spijt me, Woonzorg Nederland kan op dit moment nog niet faciliteren in het bezoeken van woongebouwen. Ondanks recente versoepelingen, schrijft ons corona-protocol voor dat collega's van Woonzorg uitsluitend naar onze woongebouwen gaan als het echt noodzakelijk is. We werken zoveel mogelijk van huis. Wat doen we wel? - Tijdens de informatiebijeenkomst laat ik beelden zien van een aantal complexen, zo krijg je inzicht in de diversiteit van de woongebouwen. - Na het selectietraject, ondersteunen we het winnende concept op de testlocatie (woongebouw) en met participatie van huurders. Op deze wijze kan het winnende concept nog concreter gemaakt worden voor de pilot. Hartelijke groet, Gerdi Berkers- adviseur Strategie en Innovatie

sylvie bogaerts 28-04-2021reageer
Beste woonzorg mw Berkers, Nu lijkt mij dit niet zo een probleem om te realiseren want door iemands toon in zijn of haar stem kun je horen of iemand liegt. Dat is met een babbeltruc het geval! Deze slimme data is er al, hang als woonzorg Nederland een kastje bij de voordeur van de oudere met deze micro stress analyse software bijvoorbeeld Computer Voice Stress Analyzer,. Vericator en Truster.(maar er zal vast in Nederland ook zo een bedrijf zjjn) Na een gesprek van langer als bijvoorbeeld 1 min begint het automatisch op te nemen en concludeert dat degene door een zoemer, rood licht (duidelijk zichtbaar en hoorbaar voor de oudere) dat het niet klopt! Ik denk dat je hierdoor een groot aantal oplichters door de mand laat vallen maar nooit 100%. Plak een sticker op de deur dat het gesprek kan worden opgenomen! Ik heb hier zelf geen startup voor maar dit was gewoon een logische reactie en gedachten van mijzelf. Onze startup is ook interessant voor woonzorg Nederland www.watchsem.com hier zou de micro stress analyse ook op kunnen zodat de oudere niet alleen bij de voordeur de babbeltruc ontdekt maar ook verder in dagelijks handelingen buiten de deur. Mvg, Sylvie Bogaerts

Woonzorg 29-04-2021reageer
Beste Sylvie, dank voor je suggestie. Wie weet voelt een innovator zich uitgedaagd om deze technologie toepasbaar te maken.

Hinne Marten Martijn Rooks 14-05-2021reageer
Ja zeker, ik ben van mening dat Sylvie in de goede richting zit. Deze innovator gaat dit ook aanbieden. THe OCTO ;)

Marianne Visser van Klaarwater 11-05-2021reageer
Ik heb nog steeds geen deelname link voor de bijeenkomst van Woonzorg over babbeltrucs ontvangen.

Woonzorg 11-05-2021reageer
Beste Marianne, vanochtend heb ik via challenge@woonzorg.nl de link gestuurd. Is deze in je spam terecht gekomen? wil je me een mail sturen? dan stuur ik je de link alsnog. Vriendelijke groet, Gerdi

Log in of Registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!