Gezocht: Innovatieve oplossingen en producten die de vrijwilligerscoördinator van sportclubs ontlasten en ondersteunen

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 26 november 2019
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): €140.000,- ontwikkelbudget

Share challenge

€140.000,- ontwikkelbudget

deadline verlopen

Bestuurders, trainers, coaches, veldonderhouders en barmedewerkers: ze zijn onmisbaar voor de sport. We hebben een sterke clubcultuur in ons land en daarbij maken de vrijwilligers het verschil. Er zijn meer dan 1,2 miljoen mensen die zich vrijwillig inzetten voor de ruim 5,3 miljoen sporters in Nederland. De sport wordt grotendeels georganiseerd vanuit clubs waarbij de consument (sporter) zelf de eigen activiteiten produceert. Vrijwillig en vanuit passie voor de sport.

 

De sportsector is voor een groot deel afhankelijk van mensen die zich op vrijwillige basis inzetten voor de sportclub. Hoewel het percentage mensen dat zich inzet als vrijwilliger bij een sportclub al meerdere jaren stabiel is, vinden sportclubs het toch steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden. 14% van de verenigingen heeft een tekort aan vrijwilligers, en 40% van de verenigingen heeft een tekort aan (opgeleide) trainers en coaches. Ook is het vrijwilligerskader van de meeste sportverenigingen nog niet zo inclusief en divers als de vereniging zelf. 

 

Het vrijwilligersprobleem heeft dus verschillende kanten en oorzaken. In deze challenge willen we inzoomen op één specifiek onderdeel, dat naar voren kwam uit gesprekken met clubs en eerdere challenges: dat het niet voor elke club makkelijk is om de openstaande vrijwilligerstaken duidelijk zichtbaar, aantrekkelijk en up-to-date te presenteren aan hun leden. De vrijwilligerscoördinator heeft dan ook een lastige taak. Een berichtje op de website met de vraag naar bijvoorbeeld een nieuw bestuurslid of deelnemers aan de jaarlijkse klusdag heeft vaak niet genoeg effect en het ontbreekt aan tijd om verschillende potentiële vrijwilligers persoonlijk te benaderen.

 

Op dit moment bestaan er nog geen producten, interventies of technieken die voor deze challenge voldoende oplossing bieden. Met de innovatiechallenge ‘Innovatieve oplossingen en producten die de vrijwilligerscoördinator van de sportclub ontlasten en ondersteunen’ wil het ministerie van VWS stimuleren dat de markt wordt verrijkt met nieuwe oplossingen voor ons beleidsprobleem.

 

We zijn dus op zoek naar innovatieve oplossingen, concepten en/of producten die clubs concrete tools bieden om de vrijwilligerscoördinatoren te ontlasten door hen te helpen makkelijker en succesvoller vrijwilligers te werven en die vrijwilligers te koppelen aan openstaande vrijwilligerstaken. Het kan daarbij ook gaan om het op een innovatieve manier inzetten van een bestaande oplossing op andere terreinen. Het moet in de pitch ook duidelijk worden hoe je ervoor zorgt dat de oplossing ook geïmplementeerd en gebruikt kan gaan worden op sportclubs. Zij zijn de uiteindelijke afnemers en gebruikers van de oplossing. 


Hebben jullie dé oplossing? Dan ontvangen we graag jullie pitch!

 Wat is er te winnen?

De inschrijvers met de beste concepten geven we een opdracht om het concept door middel van experimentele ontwikkeling (bijvoorbeeld haalbaarheidsstudies, het opzetten en uitvoeren van pilots en de ontwikkeling van een prototype) door te ontwikkelen tot een marktklare oplossing. De beste inzendingen krijgen hiervoor een opdracht ter waarde van maximaal €70.000,- exclusief btw per inzending (het totale maximumbudget is € 140.000,-. We hebben dus ruimte voor meerdere oplossingen). Met als uiteindelijke doel uiterlijk in juni 2020 een marktklare oplossing op te leveren.

 

 


Waar zijn we naar op zoek?

We zijn op zoek naar innovatieve oplossingen, concepten en/of producten die:

 • De taak van de vrijwilligerscoördinator eenvoudiger maken;
 • Het werven van vrijwilligers voor (incidentele) taken makkelijker en succesvoller maken;
 • Het koppelen van vrijwilligers aan (incidentele) taken makkelijker maken;
 • Uiteindelijk door sportclubs zelf kunnen worden afgenomen en voor hen betaalbaar zijn.

 

 

Jouw oplossing moet door clubs eenvoudig kunnen worden ingebed in de communicatiemiddelen die zij richting hun leden al gebruiken. Een voorbeeld hiervan is de Sportlink-app die voor competitiezaken gebruikt wordt, of clubbladen, de website of club-Facebookpagina. 

 

Gebruikt jouw oplossing een app of ander middel? Dan zien we graag hoe je ervoor gaat zorgen dat leden van de club deze app ook gaan installeren en gebruiken! Laat in je pitch dus zien hoe je oplossing geïntegreerd wordt in de manier waarop de clubs hun leden nu al bereiken.

 

We zoeken naar oplossingen die schaalbaar zijn en die door sportclubs kunnen worden ingezet. Dat betekent ook dat we zoeken naar een oplossing die geen hoge kosten oplevert voor de sportclubs. We vragen je dus om in je inzending ook inzicht te geven in de business case voor grote uitrol van je concept, en in wat het een sportclub zou kosten om jouw oplossing toe te passen.

 

Heb je nog inhoudelijke vragen? Stel ze via de discussion pagina.

 Waar zijn we niet naar op zoek?

Oplossingen die:

 • niet schaalbaar zijn;
 • niet bruikbaar of betaalbaar zijn voor sportclubs/vrijwilligerscoördinatoren.

 

 

Jullie Pitch(inschrijving) (max. 10 A4)

 • Beschrijving van het concept (max. 3 A4):
  Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept. Laat daarbij blijken dat je inzicht hebt in de problematiek en wat je motivatie is om met een voorstel te komen.
 • Businessplan (max. 3 A4):
  Beschrijf hoe jullie denken te komen tot een marktklare oplossing. Zorg er daarbij voor dat je in ieder geval inzicht geeft in jouw toegevoegde waarde en die van jouw oplossing, de doelgroep, jullie concurrentiepositie en het financiële plaatje. Houd daarbij de beoordelingsaspecten in gedachten (zie onder).
 • Projectplan voor experimentele ontwikkeling inclusief begroting (max. 4 A4):
  Geef een beknopte beschrijving van hoe jullie de pilot willen gaan uitvoeren. Beschrijf daarbij ook wat en wie jullie nodig hebben voor de experimentele ontwikkeling en specificeer de kosten die jullie verwachten te gaan maken.

 

Overschrijdt het maximum aantal pagina’s (per onderdeel) niet.

De pitch moet in pdf-format worden geüpload (max. 30MB) – video’s, voorbeeld websites, etc. kunnen daarin gelinkt worden. 

Pitches in English are allowed.
Beoordelingscriteria en voorwaarden voor deelname

Wij beoordelen de inzendingen op deze vijf hoofdthema’s:

 • Het concept biedt dé oplossing voor het beleidsprobleem van VWS
 • De oplossing is economisch haalbaar
 • De oplossing in praktisch haalbaar
 • De uitwerking van het (pilot)voorstel
 • Kosten

 

Voorwaarden deelname

 • Ingeschreven bij de KvK.
 • Jullie kunt uiterlijk 8 juni 2020 een marktklare oplossing opleveren.
 • Je overschrijdt met jouw inzending het maximumbudget van € 70.000,- (excl. btw) niet.
 • Je bent akkoord met de bijgevoegde concept overeenkomst [volgt z.s.m.] en de toepassing van de algemene Rijksvoorwaarden ARVODI-2018 (pdf download) op deze opdracht.
 • Je bent akkoord met de selectie- en beoordelingsmethodiek die voor deze challenge gehanteerd wordt.

 

Lees voor een uitgebreide toelichting van de beoordelingscriteria, alle voorwaarden en de procedure de bijlage ‘beschrijvend document’ (pdf download).

 


Timeline

 • 29 oktober: challenge live
 • Dinsdag 26 november 17.00: Deadline challenge
 • Uiterlijk 29 november: Bekendmaking selectie -  Bekendmaking welke partijen worden uitgenodigd voor een live-pitch op het ministerie van VWS
 • 5 december: Live-pitches op het ministerie van VWS
 • 6 december: We maken bekend welke partijen de challenge hebben gewonnen, en met wie we een overeenkomst aan willen gaan.
 • 9 December: Ingangsdatum overeenkomst met de winnaars

 

 

 

Heb je nog inhoudelijke vragen? Stel ze via de discussion pagina en/of kijk in het begeleidend document (pdf).

Heb je nog algemene vragen? Bekijk de veelgestelde vragen.

 Achtergrondinformatie

Vertegenwoordigers van de sport, gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en VWS tekenden in 2018 het Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Doel van het Sportakkoord is om te zorgen dat iedere Nederlander met plezier een leven lang kan sporten en bewegen. Innovaties bieden enorme kansen voor de maatschappelijke opgaven die voortkomen uit de ambities van het Sportakkoord. Om de impact van innovatie op het Nederlandse sportlandschap te vergroten, versterkt het Topteam Sport met haar programma Sportinnovator de innovatieve as van het Sportakkoord.

 

Het Sportakkoord heeft zes ambities: inclusief sporten, een duurzame sportinfrastructuur, vaardig in bewegen, vitale sportaanbieders, een positieve sportcultuur en topsport die inspireert. Met de innovatiechallenge ‘Innovatieve oplossingen en producten die de vrijwilligerscoördinator van de sportclub ontlasten en ondersteunen’ bevordert VWS de ambitie ‘Vitale sportaanbieders’. Onze ambitie is om alle sportclubs toekomstbestendig te maken. De financiële en organisatorische basis wordt op orde gebracht zodat aanbieders hun vizier kunnen richten op een passend aanbod en op passende bindingsvormen.  

  

Bas van Dorst 31-10-2019reageer
"In deze challenge willen we inzoomen op één specifiek onderdeel, [...]: dat het niet voor elke club makkelijk is om de openstaande vrijwilligerstaken duidelijk zichtbaar, aantrekkelijk en up-to-date te presenteren aan hun leden." "We zijn op zoek naar innovatieve oplossingen, concepten en/of producten die: - De taak van de vrijwilligerscoördinator eenvoudiger maken; - Het werven van vrijwilligers voor (incidentele) taken makkelijker en succesvoller maken; - Het koppelen van vrijwilligers aan (incidentele) taken makkelijker maken; - Uiteindelijk door sportclubs zelf kunnen worden afgenomen en voor hen betaalbaar zijn." Wordt er nu gezocht naar een oplossing voor het duidelijker zichtbaar, aantrekkelijker en up-to-date presenteren van vrijwilligerstaken? Of wordt er gezocht naar een betaalbare oplossing die de werving/koppelen van vrijwilligerstaken makkelijker en eenvoudiger maakt? Het hoeft elkaar niet uit te sluiten, maar voor welk probleem er nu écht een oplossing wordt gezocht? :)

Ministerie van VWS 01-11-2019reageer
Dag Bas, Zoals je al aangeeft gaan wij er vanuit dat die twee aspecten in elkaars verlengde liggen. Dus het zichtbaar, aantrekkelijk en up to date presenteren van de taken kan een belangrijke voorwaarde zijn voor het eenvoudiger koppelen van taken aan potentiele vrijwilligers. We willen vooral dat de persoon die taken moet koppelen aan potentiele vrijwilligers daar minder tijd en moeite mee kwijt is. We laten ons graag verrassen!

Bas van Dorst 01-11-2019reageer
Bedankt! Ben ik toch ook nog wel benieuwd wat er volgens jullie precies mist aan de huidige oplossingen? Een app als Sportlink heeft een zeer uitgebreide vrijwilligersmodule (van geautomatiseerd inplannen tot puntensystemen voor vrijwilligers). Verder zijn er tientallen andere oplossingen voor het koppelen van takken aan vrijwililgers. vrijwilligerapp.nl, inzetrooster.nl, vrijwilligersplanner.nl, toprooster.nl. Wat moet deze innovatieve oplossing bieden bovenop de (misschien wel) 50 tools die ik via internet kan vinden?

Ministerie van VWS 05-11-2019reageer
Dag Bas, het klopt dat er al veel tools zijn. Sommige speciaal voor de sport, andere algemener. Toch leert de ervaring dat deze niet altijd het gewenste effect hebben, zonder daarmee op de specifieke tools in te gaan die jij als voorbeeld noemt. Je pitch kan ook gaan over het door ontwikkelen of écht implementeren van een bestaande tool.

Lars van Gemerden 08-11-2019reageer
Hoe gaat de overeenkomst met het Ministerie van VWS er uit zien? Is er al zicht op wanneer deze bekend wordt?

Izabela Derda 11-11-2019reageer
I second Bas here. As the preference is that the clubs won't have to introduce and implement a totally new system (as per call and feedback of the previous call), it seems reasonable to build on the existing systems (like Sportlink mentioned in the call). However, as mentioned by Bas, they already offer a solution to the stated problem. I think it is necessary to understand - where is the "challenge" here and what "innovation" you are looking for? There are plenty of solutions available and most likely many already were considered by the clubs. Are they missing some functionality? Are they too pricy for the clubs?

Ministerie van VWS 12-11-2019reageer
dear Izabela, the challenge is that (even though there are numerous tools), volunteer coordinators still experience troubles with matching people to tasks. The solution can either be developing a new tool or adapting an existing tool. Good luck.

Maarten Neeskens 16-11-2019reageer
In 1.4 (scope) staat dat de oplossing gemakkelijk ingebed moet kunnen worden in bijvoorbeeld Sport-link. Is er door MIN VWS gepolst of een mandaat verkregen bij Sport-link, om, naast hun eigen product Club.Vrijwilliger, een product van een andere aanbieder te ontsluiten, danwel zij anderszins willen linken of integreren?

Ministerie van VWS 18-11-2019reageer
dag Maarten, Sportlink wordt hier als voorbeeld genoemd. Eventuele afstemming met leveranciers van bestaande tools ligt bij de indiener.

Hendrik-Jan Overmeer 18-11-2019reageer
In hoeverre zijn de bonden (of NOC NSF) bij de aanvraag betrokken? Voor een werkend concept en testen is het belangrijk dat bonden meedoen. Is bekend welke bonden hierin betrokken zijn?

Ministerie van VWS 18-11-2019reageer
dag Hendrik-Jan, afstemming met verenigingen en/of bonden ligt bij de indiener

Ineke Hofland 19-11-2019reageer
Hoi is er iemand die bij benadering weet hoeveel amateurclubs er in Nederland zijn. Dus alle sporten samen?

Ministerie van VWS 20-11-2019reageer
Beste Ineke, Deze cijfers zijn online te vinden bij onderzoeksinstituten als Mulier Instituut of Kenniscentrum Sport

Hans van den Boomen 25-11-2019reageer
In de challenge staat "Overschrijdt het maximum aantal pagina’s (per onderdeel) niet." Mogen we er vanuit gaan dat het voorblad en inhoudsopgave niet meegeteld wordt?

Ministerie van VWS 25-11-2019reageer
Dag Hans, die tellen inderdaad niet mee

Jan Verberkt 26-11-2019reageer
Zijn bijlagen toegestaan? We zouden graag intentieverklaringen meesturen.

Ministerie van VWS 26-11-2019reageer
Beste Jan Verberkt, Bijlagen zijn toegestaan maar voor de beoordeling van de subgunningscriteria wordt wel een maximumaantal pagina's gehanteerd. Als je wil dat je intentieverklaringen meegenomen worden in de beoordeling zul je die moeten noemen in je antwoord op de subgunningscriteria. Je kunt een intentieverklaring eventueel wel als bewijsstuk meesturen.

Ministerie van VWS 26-11-2019reageer
Beste Lars, Op dit moment wordt nog de laatste hand gelegd aan de overeenkomst. Het lukt ons helaas niet deze vandaag nog op te leveren.

Sandy dos Reis 09-12-2019reageer
Beste, wanneer ontvangen wij een inhoudelijke reactie op onze afwijzing? Wij zijn namelijk wel benieuwd naar de reden(en).

Log in of Registreer om je vraag te stellen.

Winnaars Innovatiechallenges ‘Ondersteunen vrijwilligerscoördinator sportclubs’ en ‘Samen spelen door kinderen met en zonder beperking’ bekend

05 februari 2020

Artikel afkomstig van: sportinnovator
Datum: 05 februari 2020

Op 4 februari zijn de winnaars van de Innovatiechallenges ‘Ondersteunen vrijwilligerscoördinator sportclubs’ en ‘Samen spelen door kinderen met en zonder beperking’ van het ministerie van VWS en Sportinnovator bekend gemaakt. De winnaars ontvingen voor het ontwikkelen van hun innovatie tussen de € 20.000,- en € 70.000,-.


“Ondersteunen vrijwilligerscoördinator sportclubs”
De sportsector is voor een groot deel afhankelijk van mensen die zich op vrijwillige basis inzetten voor de sportclubs. Meer dan 1,2 miljoen mensen zetten zich in voor ruim 5,3 miljoen sporters in Nederland. Hoewel het percentage vrijwilligers bij een sportclub al meerdere jaren stabiel is, vinden sportclubs het toch steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden. Het ministerie van VWS en Sportinnovator zijn op zoek gegaan naar nieuwe oplossingen, concepten en/of producten die de vrijwilligerscoördinator van sportclubs ondersteunt. En dat leverde veel ideeën op. De beste innovaties zijn vandaag beloond met een geldbedrag.


De winnaars:
Slimme berichtenservice ‘Hallo vriend’
Stel jezelf eens voor dat de vrijwilligerscoördinator binnen 2 minuten een taak kan invoeren waar 'Hallo vriend' automatisch een vrijwilliger bij zoekt! 'Hallo vriend' is een slimme sms-berichtenservice die aan de hand van een kennisbank zelfstandig gesprekken voert. 'Hallo vriend' vraagt zaken als: ‘Vind je het leuk als ik je af en toe vraag om in de kantine te helpen?’ 'Hallo vriend' leert zo de voorkeuren van mensen kennen, valt ze niet lastig met taken die ze niet leuk vinden en houdt ze op de hoogte van de ontwikkelingen die ze interessant vinden.


Taakie
Taakie ondersteunt de vrijwilligerscoördinator van een vereniging of organisatie bij het in kaart brengen van de wensen en talenten van alle leden en betrokkenen en creëert daardoor ledenprofielen. Dit gebeurt met behulp van gamificatie. Door goed op de hoogte te zijn van wat de potentiële vrijwilliger graag wil én kan wordt de kans dat hij of zij daadwerkelijk iets gaat doen aanzienlijk vergroot. Afhankelijk van de openstaande taak of functie geeft Taakie de coördinator automatisch suggesties voor de best passende vrijwilliger. Met één klik wordt de vrijwilliger uitgenodigd voor zijn of haar Taakie.Bron afbeelding: sportinnovator


“Samen spelen door kinderen met en zonder beperking”
Spelen, het liefst samen met vrienden, is voor ieder kind heel belangrijk. Zo ook voor de meer dan 200.000 kinderen met een beperking in Nederland. Maar helaas is dit voor hen niet altijd zo vanzelfsprekend. Het is belangrijk dat de speelplekken en -toestellen de aanleiding zijn voor kinderen met en zonder beperking om echt samen te gaan spelen. Het ministerie van VWS en Sportinnovator gingen op zoek naar partijen die zo’n lokaal project of innovatief idee hebben, die dit in verschillende settings willen testen om te zien welke werkzame elementen ze in een opschaling zouden kunnen toepassen. En ook deze challenge leverde een aantal innovaties op.


De winnaars
Buiten bewegen met Picoo
Picoo is een interactief handheld buitenspeelgoed. Dit product combineert interactieve technologie met traditioneel buitenspelen (bijvoorbeeld tikkertje of verstoppertje). Ieder kind gebruikt een eigen handheld waardoor adaptief spelen (individueel instelbaar speelniveau) mogelijk wordt. Doordat Picoo interactieve én adaptieve technologie combineert met buitenspelen, biedt Picoo de perfecte oplossing voor kinderen die te weinig bewegen en buitenspelen. Tevens bevordert Picoo samenspel en interactie voor kinderen met een beperking, onderling óf met kinderen zonder beperking.


Speelboog Yalp Sona
De Yalp Sona is een speelboog met een bewegingssensor en camera bovenin, die de bewegingen van mensen op de vloer registreert. Met één druk op de knop kan gekozen worden voor een spel. De Yalp Sona maakt gebruik van de grote interesse van kinderen in gamen en moderne technologie, maar combineert dit met actief buiten spelen (actief bewegen, grenzen verleggen en sociale ontwikkeling). Een wereld die continu verandert, steeds digitaler wordt en waar actief buitenspelen steeds minder wordt. Met het interactieve speelconcept Sona helpt Yalp kinderen waarvoor (samen)spelen niet bereikbaar is, toegankelijker te maken.


Bron afbeelding: sportinnovator


 

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!