Gezocht: innovatieve oplossingen en producten die kinderen (0-12) stimuleren om meer te bewegen en sporten in de openbare ruimte.

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 27 mei 2019
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): €160.000,- pilotbudget

Share challenge

€160.000,- pilotbudget

deadline verlopen

Sporten en bewegen in de openbare ruimte wordt steeds populairder. Dat juichen we van harte toe. Hoe meer mensen bewegen hoe beter! Sporten in de openbare ruimte is een zeer laagdrempelige manier om in beweging te komen die bovendien voor iedereen beschikbaar is.
 

Wij zijn op zoek naar (fysieke) oplossingen / concepten om sporten en bewegen in de openbare ruimte nog makkelijker, leuker en beter te maken. Specifiek voor de jongsten onder ons. Het gemiddeld aantal speeluren van een kind is de afgelopen 30 jaar namelijk drastisch gedaald van 15.000 naar 1.700 uur in 2015. Dat is geen goed nieuws, want het overgewicht onder kinderen neemt toe en de motorische vaardigheden nemen af.
 

Er zijn natuurlijk al vele sport- en speltoestellen en faciliteiten voor in de openbare ruimte die kinderen uitnodigen tot beweging. Wij zijn op zoek naar nieuwe innovatieve fysieke oplossingen, concepten en producten om deze doelgroep (en hun ouders) te stimuleren om meer buiten te bewegen en sporten en daarbij extra aandacht te geven aan beweegvaardigheid. Hebben jullie dé oplossing? Dan ontvangen we graag jullie pitch!

 

 

Wat is er te winnen?

 • €160.000,- pilotbudget dat verdeeld kan worden over meerdere pilots van maximaal €40.000 per stuk. Doel: een pilot / prototype realiseren en samen met ons testen.
 • Interessant netwerk van samenwerkingspartners en gemeenten.
 • Kans op een vervolgopdracht, opschaling, of duurzame samenwerking bij een succesvolle pilot.
 • Daarnaast mag je rekenen op ondersteuning en samenwerking van creatieve en inspirerende specialisten die jullie kunnen uitdagen om jullie product nog beter te maken.

 


Waar zijn we naar op zoek?

Oplossingen, concepten en/of producten die:
 • kinderen van 0-12 jaar in buiten in beweging krijgen;
 • ouders stimuleren hun kinderen mee naar buiten te nemen;
 • de openbare ruimte een aantrekkelijkere plek maken om buiten te zijn/spelen.
 • uiteindelijk afgenomen / toegepast kunnen worden door gemeenten.

We zoeken partijen die zelf de pilot willen / kunnen uitvoeren en het verder willen doorontwikkelen / vermarkten.

Heb je nog (inhoudelijke) vragen? Stel ze via de Discussion pagina.

Je kan ook meer lezen over de procedure en de inhoudelijke afwegingscritereria in het begeleidende 'beschrijvend document' (pdf download).
Waar zijn we niet naar op zoek?

 • Oplossingen die niet (fysiek) schaalbaar zijn.
 • Oplossingen die geen betrekking hebben op de openbare ruimte

 

 

Jouw Pitch(document)

 • Beschrijving van het concept (max 3 A4): Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept. Laat daarbij blijken dat je inzicht hebt in de problematiek en wat je motivatie is om met een voorstel te komen.
 • Beschrijving van de pilot (max 2 A4): Geef een korte beschrijving van hoe jullie de pilot willen gaan uitvoeren.
 • Beschrijving van wat je nodig hebt (max 1 A4): Geef een korte beschrijving van wat en wie er nodig is om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten. Geef daarbij ook indicatief inzicht in de kostenspecificatie van het voorstel: wat zijn de geschatte kosten om het concept door te ontwikkelen voor toepassing in de praktijk
 • Beschrijving startup/team (max 1 A4): Geef een korte beschrijving van de startup/team dat de pilot wil gaan realiseren.

 

De pitch moet in pdf-format worden geüpload (max. 30MB) – video’s, voorbeeld websites, etc kunnen daarin gelinkt worden.

Pitches in English are not allowed (due to possible reviewing of the pitches by children).

 


Voorwaarden deelname

 • Ingeschreven bij de KvK
 • In staat om binnen 3-6 maanden een pilotproject te starten
 • Geen startup of scale-up maar denken jullie wel een passende pitch te hebben? Ook dan ontvangen we jullie pitch graag!
 • Je gaat door deelname akkoord met de procedure en voorwaarden zoals beschreven in het begeleidende 'beschrijvend document' (pdf download).

 


Timeline

 • Maandag 15 april: Lancering challenge
 • Maandag 27 mei 17.00: Deadline challenge
 • Uiterlijk 10 juni: Bekendmaking welke partijen worden uitgenodigd voor een live pitch bij de directie van VWS
 • Juni: Live pitches op hoofdkantoor
 • Zomer-najaar 2019 Starten met implementeren pilot

 


Nationaal Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland' 

Vertegenwoordigers van de sport, gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en VWS tekenden in 2018 het Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Doel van het Sportakkoord is om te zorgen dat iedere Nederlander met plezier een leven lang kan sporten en bewegen. Innovaties bieden enorme kansen voor de maatschappelijke opgaven die voortkomen uit de ambities van het Sportakkoord. Om de impact van innovatie op het Nederlandse sportlandschap te vergroten, versterkt het Topteam Sport met haar programma Sportinnovator de innovatieve as van het Sportakkoord. Het Sportakkoord heeft zes ambities. Met de innovatiechallenge 'Bewegen in de openbare ruimte' bevordert VWS de ambities 'Duurzame sportinfrastructuur' en 'Vaardig in bewegen'.

  

Heb je nog algemene vragen? Bekijk de veelgestelde vragen.

Benjamin Gomes 17-04-2019reageer
Bonjour, Ik eb nog even een vraag met betrekking tot de challenge; Kinderen meer buiten bewegen. Voordat ik mijn concept instuur wilde ik graag weten hoe het zit met het bedrag van de pilotfase. In mijn ogen is de pilot die gedraaid wordt nog niet het fysieke product die in zijn geheel uitgevoerd wordt, maar een klein deel van het product. Moet ik dan in de begroting alleen het bedrag van €40.000 meenemen in hetgeen wat ik als pilot wil draaien? En stel mijn plan wordt de winnaar moet ik het fysieke product zet ontwikkelen of verkoop ik mijn product/ concept aan het ministerie van VWS en werken zij dit daarna verder zelf uit? Met sportieve groet, Benjamin

Ministerie van VWS 18-04-2019reageer
Dag Benjamin, de bedoeling van deze innovatiechallenge is dat er aan het eind van de pilotperiode een marktklaar product of prototype kan worden opgeleverd, en daarmee dus ook dat het gehele product in de pilot getest kan worden. Je blijft zelf eigenaar van je concept/product, ook na de ontwikkelperiode, en de productontwikkeling doe je dus ook zelf met (co)financiering van VWS. In het beschrijvend document bij de challenge kan je hierover ook meer informatie vinden.

Ministerie van VWS 24-04-2019reageer
Antwoord op de via LinkedIn (onder post) gestelde vraag "Is een schoolplein ook een openbare ruimte?": Ja, mits: - Het schoolplein waar het concept op plaatsvindt ook buiten schooltijd toegankelijk is; - En het concept meer is dan een lesprogramma of interventie die onder schooltijd door een docent moet worden gegeven, en dus ook een fysiek element bevat wat buiten schooltijden evengoed benut kan worden

Maaike Kooy 25-04-2019reageer
Dag ministerie, is er al besloten waar de oplossingen en producten worden getest en uiteindelijk worden ingezet?

Ministerie van VWS 26-04-2019reageer
Dag Maaike, we vragen inschrijvers om zelf een voorstel te doen voor een pilotlocatie. Als het echt niet mogelijk is om die te vinden, dan kunnen we in overleg met de inschrijver kijken of we samen tot een geschikte pilotlocatie kunnen komen.

Eric Herber 26-04-2019reageer
Goedemorgen. Hoe weet ik dat mijn idee/pilot/pitch mijn eigendom blijven!?! M.a.w.: Ik ben er van overtuigd dat mijn idee dermate innoverend is, dat deze nog niet in de wereld terug te vinden is en dus commercieel interessant is voor andere (lees: grotere) partijen. Ik ben een éénpitter en heb dus niet de financiële middelen, noch het team, om mijn idee intellectueel vast te leggen alvorens de pitch te houden. Dus heel concreet: - Wanneer wordt mijn idee/pitch openbaar gemaakt/gecommuniceerd?! Ik lees graag van u. Met Sportieve groet, Eric

Ministerie van VWS 29-04-2019reageer
Dag Eric, vóór de pitchronde wordt je concept alleen gedeeld met de jury. Na de selectie van winnaars en het sluiten van overeenkomsten communiceren we openbaar over de inzendingen die gewonnen hebben.

Geert Dijkstra 06-05-2019reageer
Goedemorgen, mooie challenge! Ik bied graag ons podium (we bereiken met onze titels ca 50.000 professionals werkzaam in de domeinen ruimte, mobiliteit en gebouwde omgeving) aan om de challenge te ondersteunen. Met eventueel een uitvraag nog, publiciteit voor de winnaars, organiseren of faciliteren van de feestelijke bijeenkomst om de winnaar(s) bekend te maken, etc. Hoor graag of we daarmee van dienst kunnen zijn bij dit mooie initiatief. Geert Dijkstra

Freia Goederaad 06-05-2019reageer
Ik heb even een inhoudelijke vraag: in de introductie staat dat het aantal speeluren van kinderen in de laatste 30 jaar drastisch is gedaald: van 15.000 naar 1.700 uur. Hoe moet ik dat lezen? Want als het per kind is dan zouden ze 30 jaar geleden 41 uur per dag spelen.. Bedoelen jullie misschien speelminuten?

Ministerie van VWS 08-05-2019reageer
Dag Geert, We nemen contact met je op om te kijken of er mogelijk een match is. Vriendelijke groet, Steven - Starthubs

Joris Meeuwsen 16-05-2019reageer
Goedendag, De vraag die we hebben gaat over "Waar zijn we naar op zoek? - ouders stimuleren hun kinderen mee naar buiten te nemen;". Hoe moeten we dit opvatten, als: - Ouders hun kinderen naar buiten sturen; - Ouders het initiatief nemen om samen met hun kind naar buiten te gaan (om samen in eerste instantie te gaan spelen); - Ouders met hun kind voor een langere tijd buiten gaan spelen. Of hebben jullie er een andere bedoeling mee? Groeten, Joris Meeuwsen

Ministerie van VWS 17-05-2019reageer
Dag Joris, we willen stimuleren dat kinderen meer buiten gaan spelen maar uiteraard ook dat hun ouders meer gaan bewegen; hoe meer de oplossing daaraan bijdraagt, hoe beter.

Arjan Vreugdenhil 20-05-2019reageer
Beste, Een erg mooie vraag. Wij zouden graag willen voorstellen dat alle inzendingen met goedkeuring door de inzenders worden gebundeld en ter publicatie worden aangeboden. Er worden heel veel waardevolle ideeën ingebracht verwacht ik. Het is spijtig als slechts één hiervan bekendheid krijgt en een fiks bedrag, en de rest niet. In de deel-economie past het om alle ideeën te publiceren zodat partijen met elkaar kunnen samenwerken en er mogelijk veel meer vruchten komen uit deze vraag dan het ene idee dat de vraag wint. Zou gaaf zijn als we zo elkaar verder kunnen helpen. Arjan Vreugdenhil OBB speelruimtespecialisten

Arjan Vreugdenhil 20-05-2019reageer
Beste, Een erg mooie vraag. Wij zouden graag willen voorstellen dat alle inzendingen met goedkeuring door de inzenders worden gebundeld en ter publicatie worden aangeboden. Er worden heel veel waardevolle ideeën ingebracht verwacht ik. Het is spijtig als slechts één hiervan bekendheid krijgt en een fiks bedrag, en de rest niet. In de deel-economie past het om alle ideeën te publiceren zodat partijen met elkaar kunnen samenwerken en er mogelijk veel meer vruchten komen uit deze vraag dan het ene idee dat de vraag wint. Zou gaaf zijn als we zo elkaar verder kunnen helpen. Arjan Vreugdenhil OBB speelruimtespecialisten

Arjan Vreugdenhil 20-05-2019reageer
Beste, Een erg mooie vraag. Wij zouden graag willen voorstellen dat alle inzendingen met goedkeuring door de inzenders worden gebundeld en ter publicatie worden aangeboden. Er worden heel veel waardevolle ideeën ingebracht verwacht ik. Het is spijtig als slechts één hiervan bekendheid krijgt en een fiks bedrag, en de rest niet. In de deel-economie past het om alle ideeën te publiceren zodat partijen met elkaar kunnen samenwerken en er mogelijk veel meer vruchten komen uit deze vraag dan het ene idee dat de vraag wint. Zou gaaf zijn als we zo elkaar verder kunnen helpen. Arjan Vreugdenhil OBB speelruimtespecialisten

Eric Herber 28-05-2019reageer
Goedemorgen, Ik schat in dat hier niets mag worden gezegd over de ingestuurde documenten/pitches qua partijen en content m.b.t. de Challenge ‘Bewegen in de openbare ruimte’. Maar mag wel al openbaar gemaakt worden hoe veel documenten in hun definitiefste versie zijn ge-upload!?!? :-) Met Sportieve en nieuwsgierige groet, Eric Herber

Eric Herber 04-06-2019reageer
Zojuist wederom gekeken, maar nog steeds geen antwoord. :-( Wat is de/mijn volgende stap!?!?! #WachtenIsOokEenOptieMaarNietZoLeukAlsActiefOpZoekGaanNaarHetAntwoordWanneerHetEenChallengeNaarMeerBewegenBetreft :-) Met Sportieve groet, Eric

Ministerie van VWS 04-06-2019reageer
Dag Eric, Over het algemeen wordt het aantal inzendingen niet bekend gemaakt. Mocht in dat geval wel gebeuren dan kan je dat t.z.t. lezen onder het 'updates' tabblad hierboven. Vriendelijke groet, Steven Menke - Starthubs

Eric Herber 04-06-2019reageer
Zojuist gezien: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6541581634951495680/ 154 (!!) inzendingen dus!!! Ik ben HEEEEEEEEEL benieuwd hoe nu, voor 10 juni aanstaande (= 6 dagen inclusief een zaterdag en Pinksteren), objectief naar alle 154 inzendingen gekeken gaat worden om te bepalen welke 10 uitgenodigd gaan worden om de Pitch te komen geven!! #GelukkigHoefIkNietAllesTeLezen #IkHoopDatIkMetMinimaalÉénVanMijnVierInzendingenMagKomen

Maaike Esselink 05-07-2019reageer
Is het al bekend welke pitches hebben gewonnen en wat de projecten zijn? Zou erg geïnteresseerd zijn in de ideeën om van te leren voor onze eigen setting. Is dit mogelijk?

Maaike Esselink 05-07-2019reageer
Is het al bekend welke pitches hebben gewonnen en wat de projecten zijn? Zou erg geïnteresseerd zijn in de ideeën om van te leren voor onze eigen setting. Is dit mogelijk?

Maaike Esselink 05-07-2019reageer
Is het al bekend welke pitches hebben gewonnen en wat de projecten zijn? Zou erg geïnteresseerd zijn in de ideeën om van te leren voor onze eigen setting. Is dit mogelijk?

Maaike Esselink 05-07-2019reageer
Is het al bekend welke pitches hebben gewonnen en wat de projecten zijn? Zou erg geïnteresseerd zijn in de ideeën om van te leren voor onze eigen setting. Is dit mogelijk?

Maaike Esselink 05-07-2019reageer
Is het al bekend welke pitches hebben gewonnen en wat de projecten zijn? Zou erg geïnteresseerd zijn in de ideeën om van te leren voor onze eigen setting. Is dit mogelijk?

Maaike Esselink 05-07-2019reageer
Is het al bekend welke pitches hebben gewonnen en wat de projecten zijn? Zou erg geïnteresseerd zijn in de ideeën om van te leren voor onze eigen setting. Is dit mogelijk?

Maaike Esselink 05-07-2019reageer
Is het al bekend welke pitches hebben gewonnen en wat de projecten zijn? Zou erg geïnteresseerd zijn in de ideeën om van te leren voor onze eigen setting. Is dit mogelijk?

Maaike Esselink 05-07-2019reageer
Is het al bekend welke pitches hebben gewonnen en wat de projecten zijn? Zou erg geïnteresseerd zijn in de ideeën om van te leren voor onze eigen setting. Is dit mogelijk?

Maaike Esselink 05-07-2019reageer
Is het al bekend welke pitches hebben gewonnen en wat de projecten zijn? Zou erg geïnteresseerd zijn in de ideeën om van te leren voor onze eigen setting. Is dit mogelijk?

Eric Herber 22-08-2019reageer
Maaike vroeg het al op 5 juli... Inmiddels zijn we 1,5 maand verder en zie ik nog steeds niet welke Pitches wel gewonnen hebben. Terwijl in het document [20190414 BD Challenge buitenruimte.pdf] van 14 april op [Pagina 7 van 13] duidelijk vermeld staat: 'Uiterlijk 28 juni 2019 We maken bekend welke partijen de challenge hebben gewonnen, en met wie we een overeenkomst aan willen gaan.'. Dus... WIE gaat WANNEER bekend maken WELKE Picthes uitgenodigd zijn EN welke Pitches gewonnen hebben en dus aan de slag mogen met hun innoverende idee(ën)!?!??!?!

Eric Herber 20-09-2019reageer
Hallo Steven, Maaike vroeg het al op 5 juli... Ik vroeg het op 22 augustus... Inmiddels zijn we ruim twee maanden verder en zie ik nog steeds niet welke Pitches wel gewonnen hebben. Terwijl in het document [20190414 BD Challenge buitenruimte.pdf] van 14 april op [Pagina 7 van 13] duidelijk vermeld staat: 'Uiterlijk 28 juni 2019 We maken bekend welke partijen de challenge hebben gewonnen, en met wie we een overeenkomst aan willen gaan.'. Dus... WIE gaat WANNEER bekend maken WELKE Picthes uitgenodigd zijn EN welke Pitches gewonnen hebben en dus aan de slag mogen met hun innoverende idee(ën)!?!??!?! Met Sportieve groet, Eric

Ministerie van VWS 24-09-2019reageer
Hallo allemaal, het heeft inderdaad veel langer geduurd dan gepland om winnaars bekend te maken. Excuses daarvoor! Tijdens het VSG-congres aanstaande woensdag worden de winnaars van de challenge bekend gemaakt en zullen we hier via verschillende kanalen (uiteraard ook via deze pagina) over communiceren.

Log in of Registreer om je vraag te stellen.

Winnaar Jantje Beton gestart met pilot Play2Move

27 november 2019

Jantje Beton, 1 van de 4 winnaars van de challenge "Bewegen in de open ruimte" van het Ministerie van VWS en Sportinnovator, is in het najaar van 2019 in Amsterdam gestart met hun pilot Play2Move. Jantje Beton wil daarmee de nieuwe generatie spelers stimuleren om naar buiten te gaan. Op 25 september 2019 zijn de vier winnaars, Sportbedrijf Arnhem, Consulting Kids, Jantje Beton en Novasports bekend gemaakt. Het gaat om vier (fysieke) oplossingen of concepten die sporten en bewegen in de openbare ruimte nog makkelijker, leuker en beter te maken. Zij ontvangen ieder €40.000,- om hun pilot of prototype te realiseren en te testen. Sportinnovator schreef een artikel over hoe Jantje Beton met hun Play2Move, een online platform, een brug willen slaan tussen online en offline (buiten) spelen.  Diverse onderzoeken wijzen uit dat de nieuwe generaties kinderen - in tegenstelling tot de oudere generaties - steeds minder bewegen en buiten spelen. Het is een ontwikkeling die Jantje Beton al langere tijd nadrukkelijk volgt, en ‘Play2Move’ moet voor de stichting een poging zijn om deze negatieve trend te doorbreken met hun deelname aan de innovatiechallenge 'Buitenspelen in de openbare ruimte'.
 

‘Heulen met de vijand’ is een cryptische verwoording om het nieuwe initiatief van Jantje Beton te omschrijven. Technologie en games houden kinderen binnen de deuren, maar met Play2Move kiezen zij er nu juist voor om een digitale omgeving op te bouwen met als doel om kinderen meer naar buiten te krijgen. “We zijn al jaren intensief bezig om kinderen te stimuleren om meer buiten te spelen, ook zodat kinderen zich op jonge leeftijd motorisch goed ontwikkelen”, legt Dave Ensberg, directeur van Jantje Beton, uit. “Het stimuleren doen we onder meer via samenwerkingen met lokale organisaties, gemeenten en met landelijke campagnes zoals de ‘No Game Challenge’.”
 

Dit maal gooit Jantje Beton het over een andere boeg: “We weten dat er veel concurrentie is van aantrekkelijk binnenspeelgoed, maar we zien daar voor onszelf ook mogelijkheden”, vervolgt hij. “We bespraken al langer of we niet een combinatie konden maken van online en offline op het gebied van buitenspelen. Daarna volgde snel een gesprek met serious game ontwikkelaar iamprogrez en zagen wij de challenge ‘buitenspelen in de openbare ruimte’ van het ministerie van VWS voorbijkomen.”
 

Eigen buitenspeelstijl ontdekken
 

De afgelopen tijd deed Jantje Beton inspiratie op bij andere, vergelijkbare online initiatieven. Toch kan je volgens Ensberg niet spreken van een app of game, maar een digitale omgeving. Het idee is dat Jantje Beton in eerste instantie onderzoekt welk type buitenspelers de kinderen zijn, waarna ze challenges krijgen om buiten uit te voeren. “Als jouw speelstijlvoorkeuren duidelijk zijn op Play2Move, dan krijg je automatisch ook interessante challenges om uit te voeren. Met het voltooien van de challenge verdien je punten en kan je zien hoeveel je scoort ten opzichte van je vrienden. Maar elk persoon speelt op een andere manier: misschien speel je liever met veel anderen, of wil je juist alleen heel actief sporten.”
 

Voorbeelden van challenges zijn volgens Ensberg: bouw samen een boomhut, doe mee aan een voetbaltoernooitje in jouw wijk of speel straatbingo, al zijn deze voorbeelden voorlopig slechts ideeën. “We zijn momenteel nog veel aan het ontwikkelen; daarom is het ook een pilot, zodat we kunnen experimenteren”, vervolgt Ensberg. “De komende maanden hebben we meer ruimte om inzichten van kinderen en ouders te verzamelen voor Play2Move.” Sowieso gaat een pilot in Amsterdam van start, waar diverse jeugdorganisaties aan deelnemen. “Hopelijk zien we bij de kinderen bewustwording en inspiratie groeien om meer buiten te gaan spelen, dan zal de motivatie vanzelf komen. Als het buitenspeelseizoen komend voorjaar weer begint en de pilot succesvol is afgerond, hopen we alles rond te hebben om Play2Move grootschalig te presenteren.”

Meer informatie: Jantje Beton Play2Move
Bron: Sportinnovator

Winnaar VWS challenge lanceert nieuw bewegingsconcept 'StuiterGras'

27 november 2019

Het ministerie van VWS was in hun challenge op zoek naar innovatieve oplossingen en producten die kinderen (0-12) stimuleren om meer te bewegen en sporten in de openbare ruimte. Eén van de winnende partijen, Consulting Kids, lanceerde onlangs in aanwezigheid van Minister Bruins het nieuwe bewegingsconcept 'StuiterGras'! 

StuiterGras stimuleert op een leuke en natuurlijke manier bewegen in de openbare ruimte. De elf fitnesstrampolines die eruitzien als gras worden aangelegd op lege grasvelden en zijn zeer uitnodigend voor jonge kinderen om op te gaan springen.

Drie gemeenten hebben zich al aangemeld om een pilot te doen met StuiterGras en de effecten op het bewegen van kinderen te gaan meten. We wensen Bas Warmerdam en zijn team heel veel succes in de doorontwikkeling en uitrol van StuiterGras! 


 
 

Winnaars innovatiechallenge 'bewegen in de openbare ruimte' aan de slag!

26 september 2019

Sporten en bewegen in de openbare ruimte wordt nog makkelijker, leuker en beter! Op 25 september zijn de winnaars van de Innovatiechallenge 'Bewegen in de openbare ruimte' van het ministerie van VWS en Sportinnovator bekend gemaakt. Het gaat om vier (fysieke) oplossingen of concepten die sporten en bewegen in de openbare ruimte nog makkelijker, leuker en beter te maken. Specifiek voor de jongsten onder ons. Tijdens het VSG-jaarcongres in Emmen ontvingen zij hun certificaat uit handen van Martin Olde Weghuis van het Topteam Sport. Het Topteam Sport ondersteunt de Innovatiechallenge vanuit het programma Sportinnovator. De winnaars kunnen nu aan de slag met hun innovaties. Zij ontvangen ieder € 40.000,- om hun pilot of prototype te realiseren en te testen.
 

Het gemiddeld aantal speeluren van een kind is de afgelopen 30 jaar drastisch gedaald van 15.000 naar 1.700 uur in 2015. Dat is geen goed nieuws, want het overgewicht onder kinderen neemt toe en de motorische vaardigheden nemen af. Er zijn natuurlijk al vele sport- en speltoestellen en faciliteiten in de openbare ruimte die kinderen uitnodigen tot beweging. Het Ministerie van VWS en Sportinnovator zijn echter op zoek gegaan naar nieuwe oplossingen, concepten en/of producten die kinderen van 0-12 jaar buiten in beweging krijgen. Die ouders stimuleren hun kinderen mee naar buiten te nemen. Die de openbare ruimte een aantrekkelijkere plek maken om buiten te zijn en te spelen. En die uiteindelijk afgenomen of toegepast kunnen worden door gemeenten.
 

Winnaars

 
 • Sportbedrijf Arnhem met project ‘De fun van bewegen dichtbij huis’

Met dit concept worden jonge kinderen (2 t/m 4 jaar) en hun ouders dichtbij huis in beweging gebracht door middel van modulaire beweegaanleidingen. Op de route naar de supermarkt bijvoorbeeld, kunnen ineens speelobjecten gevonden worden die aanzetten tot uitproberen en bewegen en die afgewisseld kunnen worden.
 

Lees meer in dit uitgebreide artikel
 

 • Consulting Kids met project Stuitergras

Het gaat om grasveldjes in de openbare ruimte waarop kinderen zich als ware superhelden met reuzesprongen van de ene plek naar de andere plek kunnen verplaatsen. Kinderen stuiteren als het ware over het gras en maken de meest coole bewegingen in de lucht. Dit effect wordt gerealiseerd door ingegraven mini-trampolines met een diameter van 1 meter die op slimme wijze zijn voorzien van een meeverende laag kunstgras.
 

 • Jantje Beton met Play 2 Move

Deze pilot leidt tot een methode die off- en online spelen verbindt en kinderen meer laat bewegen. Kinderen (8-12 jaar) spelen (samen met ouders) de online Game Nrgy Quest. Hiermee brengen ze speelvoorkeuren in kaart en in welke mate kinderen nu buiten spelen/bewegen. Voor de gemeten speelactiviteit krijgen ze energiepunten. Deze vermeerderen door buiten speeluitdagingen aan te gaan op onder andere speelplekken.
 

 • Novasports met de Speelkoepel

Novasports Sport & Beweeg heeft een multifunctionele speelkoepel bedacht die in de openbare ruimte geplaatst wordt en vrij toegankelijk is, en die kinderen uitnodigt (samen) buiten te spelen. Kinderen kunnen hun creatieve kant kwijt door de vele (zelfbedachte) sport- en spelvormen die ze op de Speelkoepel kunnen uitvoeren. Er is geen uitleg nodig voor het spelen met de Speelkoepel en de koepel kent geen gevaarlijke onderdelen. Novasports wil de (mobiele) speelkoepel verder ontwikkelen tot een eerste digitale koepel.
 

Sociaal en economisch rendement

Martin Olde Weghuis is lid van het Topteam Sport met als portefeuille bedrijven. Olde Weghuis: “De openbare ruimte is één groot speel- en beweegveld, niet alleen voor bewoners, maar ook voor gemeenten, wetenschappers én bedrijven! Met inzet van technologie, of met een andere inrichting en invulling van onze directe leefomgeving, kunnen schaalbare concepten ontwikkeld worden. En je kunt een bijdrage leveren aan de maatschappij, door mensen vitaler te maken. Een mooie win-win dus voor vele partijen.”
 

Stimuleren innovatie

Met haar Innovatiechallenges willen VWS en Sportinnovator innovatie in de sportsector en op het gebied van vitaliteit en bewegen bevorderen. Kijk voor meer informatie over de Innovatiechallenge op de website van Sportinnovator. Hier worden de komende weken interviews met de vier winnaars geplaatst.

Klik hier voor originele bericht van Sportinnovatie  

Eerste beoordelingsronde afgesloten

10 juni 2019

Vanaf het moment dat de inzendingstermijn is verstreken, zijn we druk geweest met het beoordelen van het hoge aantal inzendingen dat op deze challenge is binnengekomen. Inmiddels hebben we acht partijen uitgenodigd voor een pitch op het ministerie van VWS, en alle inzenders zijn gemaild over hun inzending. Heb je wel ingeschreven, maar geen mail ontvangen? Laat het ons dan weten. We willen iedereen bedanken voor de interesse in deze challenge!

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!