Wil jij samenwerken met Stedin om de energietransitie te versnellen? Bekijk ons belangrijkste innovatiethema’s en pitch jouw startup!

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 30 november 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Pilot Project, Launching Customer, distributiepartner, investment

Share challenge

Pilot Project, Launching Customer, distributiepartner, investment

deadline verlopen
Stedin beheert het energienet in de provincies Zuid-Holland en Utrecht en in delen van de regio’s Noordoost-Friesland en Kennemerland. Als netbeheerder hebben wij de taak om een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening te realiseren voor ruim 2 miljoen klanten. Dit doen we enerzijds door het aanleggen, beheren en toekomstbestendig maken van de elektriciteits- en gasnetten en anderzijds door het faciliteren van de energiemarkt. 

Onze missie: ‘Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie’
Dat we elke dag energie kunnen gebruiken, is voor ons allemaal heel vanzelfsprekend. We gebruiken het overal waar we zijn. In de samenleving waarin wij leven is energie onmisbaar. Tegelijkertijd staan we met elkaar voor een grote, mondiale uitdaging. We zullen in één generatie moeten overstappen naar volledig schone energiebronnen; bronnen die niet opraken en de planeet niet uitputten of vervuilen. In Nederland gaan we daarin forse stappen zetten. Door de overgang naar schone energiebronnen en de toename van elektriciteitsverbruik moet het huidige energiesysteem flink worden aangepast en vernieuwd, zonder af te doen aan de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening. Om hierin succesvol te zijn is gezamenlijk optrekken cruciaal, met partners in de energiesector én daarbuiten. Zo maken we samen werk van een leefwereld vol nieuwe energie.

 
 

 

Innovatie uitdagingen
Een duurzame toekomst bereik je samen, niet alleen. Om met partners de energietransitie te versnellen en te komen tot een duurzaam energiesysteem hebben we een zestal innovatie thema’s geformuleerd. Thema’s die bij uitstek interessant kunnen zijn voor startups:
 • Digitalisering van de werkprocessen: onze prestaties en dienstverlening met grote sprongen verbeteren met nieuwe oplossingen die door data en technologie mogelijk worden gemaakt.
 • Inzicht en sturen op onze netten: nieuwe oplossingen ontwikkelen waarmee het inzicht in onze laagspanningsnetten (LS) drastisch verbeterd kan worden om de eigen prestaties op de netten te verbeteren. 
 • Verduurzaming gebouwde omgeving: om de landelijke klimaatdoelen te behalen moet met tempo aardgas als brandstof voor verwarming, koken en warm tapwater uitgefaseerd worden. Ontwikkelen van vernieuwende oplossingen in de gebouwde omgeving is noodzakelijk om uitfasering snel genoeg te realiseren.
 • Duurzame gassen en impact infrastructuur: alternatieve producten of diensten ontwikkelen voor de gasinfrastructuur, zodat deze na uitfasering van aardgas nog productief ingezet kan worden voor klantwensen in de toekomst.
 • Flexibiliteit en marktfacilitering van de toekomst: producten/ diensten ontwikkelen die flex-oplossingen mogelijk maken, om uiteindelijk de piekbelasting te verlagen en investeringen voor netverzwaring zoveel mogelijk te vermijden. 
 • Duurzame mobiliteit en impact op de infrastructuur: nieuwe oplossingen (o.a. processen, producten) ontwikkelen om de exponentiële groei van duurzaam vervoer te faciliteren. Naast ontwikkeling op de auto’s vraagt de verplichting van de busmaatschappijen om voor 2030 over te zijn op zero-emissie een extra versnelling. 
Samenwerken met Stedin
De energietransitie vraagt om een duurzaam energiesysteem. Deze verandering is technisch en sociaal gezien complex en zorgt voor allerlei uitdagingen die we alleen met elkaar kunnen oplossen. Daarom zoeken we graag de samenwerking met externe partijen. Omdat startups de trends kennen en sterk zijn in de ontwikkeling van concrete toepassingen voor uitdagingen, gaan we graag met hen een samenwerking aan. Mogelijke samenwerkingsvormen zijn:
 • Stedin als co-developer of facilitator in een pilot project. Wij zorgen voor de benodigde middelen (o.a. budget en testomgeving) en marktkennis zodat de startup een innovatieve dienst/ product/ proces kan ontwikkelen. 
 • Stedin als launching customer. Wij staan ervoor open om als launching customer innovatieve producten/ diensten/ toepassingen af te nemen en bij te dragen aan het succes.
Open Call
Heeft jouw startup een innovatieve oplossing voor/ binnen één van deze innovatiethema's? Dan komen we graag met je in contact en nodigen we je uit een pitch in te sturen en toe te lichten wat jouw startup voor ons kan betekenen. Zien wij mogelijkheden voor een samenwerking (op korte termijn), dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek! 

Jouw pitch(document)
Denk jij dat jullie startup ons verder kan helpen op één van de hierboven beschreven innovatiethema's? Stuur dan een pitchdocument in bestaande uit de volgende onderdelen:
 • Beschrijving van de oplossing/ toepassing (max 2 A4): Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie oplossing/ toepassing. Hoe kan jouw startup ons helpen?
 • Beschrijving van het prototype/ pilot (max 1 A4): Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om op korte termijn een prototype/ pilot te realiseren.
 • Beschrijving startup/ team (max 1 A4): Geef een korte beschrijving van de startup/ team dat de pilot gaat opzetten.
Op basis van het pitchdocument besluiten we of we jouw startup uitnodigen voor een kennismaking en live pitch.


Voorwaarden Open Call

 • Jouw startup staat ingeschreven bij de KvK.
 • Jouw startup maakt gebruik van een bewezen technologie/ toepassing.
 • Jouw startup kan binnen 3 tot 6 maanden een prototype/ pilot realiseren.
 • De oplossing sluit aan bij onze missiedoelen.
Proces Open Call
 1. Pitch your startup: Pitch via onderstaande button jouw startup en oplossing. 
 2. Terugkoppeling: We streven ernaar om binnen twee weken na de deadline een terugkoppeling te geven. 
 3. Kennismakingsgesprek: Sluit jouw oplossing aan (ook qua timing), dan nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek.
 4. POC/ prototype/ pilot: Na de kennismaking kunnen we een goede inschatting maken of jouw startup ons verder kan helpen. Als dat het geval is, nodigen we je opnieuw uit met als doel tot een concrete samenwerking te komen. In de meeste gevallen zal dat een realisatie van een eerste prototype/ pilot zijn. 


 

Veelgestelde vraag: Wat is het verschil tussen een 'reguliere challenge' en een 'Open Call'?
Een reguliere challenge komt voort uit een actuele vraag of uitdaging van een organisatie waar ze op korte termijn een oplossing voor willen hebben door middel van een samenwerking met een startup of scale-up. In 90% van de gevallen komt er uit een challenge een of meerdere samenwerkingen voort. Bij een Open Call is de de kans op een concrete match uiteraard stukken lager.


In een Open Call benoemt een organisatie hun algemene innovatiedoelen. Zij staan open voor samenwerkingen met startups en scale-ups, maar ze zijn niet actief op zoek voor een specifiek project. Als je een goede match bent volgt er vaak een kennismakingsgesprek. Of er daadwerkelijk op korte termijn een (pilot)project uit voort komt is minder zeker, omdat dit qua prioriteit en budget wel moet aansluiten bij de organisatie. 

Deze Open Call van Stedin sluit voor de laatste maal op 30 november 2020.

Dave Ligthart 20-06-2019reageer
Door het inzetten van een meerfasen thermo-elektrische converter voor het efficient omzetten van rest warmte in electriciteit. F=q(v × B). Door ionen tegen bewegende magnetische velden aan te drukken is er een zeer efficiente conversie mogelijk van restwarmte naar electriciteit zonder bewegende delen.

Stedin 26-06-2019reageer
Beste Dave Ligthart, Bedankt voor je bericht. Stedin is de netbeheerder voor elektriciteit en gas en gaat daardoor alleen over het transport van energie, niet de opwek. Ik nodig je graag uit om een pitch in te dienen, dan kan ik je voorstel beter beoordelen. Veel succes!

Simcha van Helvoort 01-07-2019reageer
Hi! Is de deadline verzet of is dit een nieuwe open call? Als het een nieuwe open call is, moet ik dan opnieuw mijn pitch uploaden?

Stedin 01-07-2019reageer
Dag Simcha, de Open Call staat doorlopend open en sluit elke maand. Het is niet nodig om je pitch opnieuw te uploaden. Vriendelijke groet, Steven Menke - Starthubs

Christiaan Voorend 22-11-2019reageer
Jullie noemen steeds 'Startup', maar kan dit ook een groter ingenieursbureau zijn met goede ideeën?

Stedin 22-11-2019reageer
Hi Christiaan, dat mag inderdaad ook. Het gaat uiteindelijk om de oplossing.

A.J. Dost 03-08-2020reageer
Beste Stedin, op 10 juli hebben wij een pitch ingediend. Er zou binnen 2 weken een reactie komen, maar tot op heden hebben wij nog niets vernomen. Wellicht komt dit door de vakantie periode of Covid-19? Zouden jullie een update kunnen geven? Alvast dank en groet, Arjan Dost - Young Coders

Wesley de Leeuw 07-09-2020reageer
Beste Stedin, Wij zijn geen startup maar een professional services company en wij hebben een dienst die mogelijk interessant kan zijn voor Stedin m.b.t. het optimaliseren van het fysiek bedrijf door gebruik te maken van machine learning en data. Dit hebben wij o.a. weten te realiseren voor een grote energieleverancier en wij geloven dat dit ook toepasbaar is bij Stedin. Is het mogelijk om ook een professional services engagement aan te gaan indien onze dienst en pitch interessant genoeg is?

Stedin 09-09-2020reageer
Dat mag zeker.

Log in of Registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!