Gezocht: een creatieve oplossing die medewerkers verleidt om op stage te gaan en zelf stageplekken aan te bieden.

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 15 oktober 2018
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Opdracht van max. €20.000

Share challenge

Opdracht van max. €20.000

deadline verlopen

Om te groeien in je werk is het goed om af en toe je routine te doorbreken en een korte of langere tijd op een andere plek aan de slag te gaan. We noemen dat bij het Ministerie van OCW 'op stage gaan': 2 uur, een halve/ hele dag, of langer met een collega meelopen en van elkaar leren. Het verruimt je blik en brengt je, bij een externe stage, in contact met de praktijk. Ons doel is dat zoveel mogelijk medewerkers op stage gaan én zelf een stageplek aanbieden.
 

Het Ministerie van OCW is daarom op zoek naar startups en scale-ups met creatieve ideeën die leiden tot een oplossing waarbij de verbinding gemaakt kan worden. Denk hierbij aan:
 

 • Matching van stage-aanbieders en stagiairs;
 • Interventies die nodig zijn om alle medewerkers te betrekken,
  om hen te enthousiasmeren om op stage te gaan en zelf een plek aan te bieden.
  Niet incidenteel, maar structureel;
 • Manieren om alle stageplekken voor iedereen zichtbaar te maken;
 • Ondersteuning bij het regelen van de match;
 • Verbinden van medewerkers gedurende de periode van het stagefestival: waar worden stages gelopen,
  wat heeft men gezien en geleerd en wat levert het op voor de toekomst?;
 • Borgen en delen van alle kennis en ervaring die onze medewerkers opgedaan hebben en nog gaan doen.

 

Aan jullie de uitdaging:

 

Pitch jullie idee voor een dynamische en inspirerende oplossing die medewerkers prikkelt om op stage te gaan of een stageplek aan te bieden én helpt met het vinden van de ideale stageplek. De focus van oplossing ligt niet alleen op matching maar ook op het creëren van een verbindend platform voor medewerkers.

Is het een app? Is het een extern platform? Is het een geniaal digitaal systeem? Of organiseer je de verbinding op een 'old fashioned' way? Of een combinatie daarvan? Voor deze challenge zijn we op zoek naar slimme ideeën, maar vooral ook een concrete aanpak: doen en gaan!

 

Waar zijn we naar op zoek?

 1. We zoeken een oplossing die ertoe leidt dat medewerkers actie ondernemen om op stage te gaan.
 2. Alleen met een eenmalige oplossing zijn we er niet: wat is er in- of aanvullend nodig om medewerkers vaker te stimuleren om op stage te gaan?
 3. Hoe kunnen we jullie oplossing later opnieuw inzetten?

 

 • Het idee is om het uitgevoerde idee te lanceren op een stagefestival begin maart 2019.
 • De medewerkers kunnen binnen OCW stage lopen of daarbuiten.
 • De medewerkers kunnen ook zelf een stageplek aanbieden.
 • Gedacht kan worden aan stages van 2 uur, een halve dag, een hele dag of langer.
 • Denk bij externe stages aan onderwijsinstellingen, musea, gemeenten, bedrijfsleven, diverse raden, besturen en agentschappen. En bij interne stages aan plekken bij de Inspectie van het Onderwijs, Dienst Uitvoering Onderwijs, Raad voor Cultuur, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Nationaal Archief en het Bestuursdepartement.

 

De voorstellen worden getoetst op onderscheidend vermogen op de volgende aspecten:
 

 • Effectiviteit: het moet leiden tot ons hoofddoel, namelijk: een continue stroom medewerkers gaat op stage en biedt een stageplek aan. Nevendoelen hierbij: een goed werkende matchingsmogelijkheid en de mogelijkheid om het instrumentarium de jaren erna nogmaals in te zetten.
 • Creativiteit: hoe ga je op creatieve en innovatieve wijze verbindingen leggen?


Waar zijn we niet naar op zoek?

Een standaardmatchingsapp die geen rekening houdt met onze (neven)doelstellingen.


 

Wat is er te winnen?

 • De meest interessante (drie tot vijf) oplossingen worden uitgenodigd om live te pitchen voor een afvaardiging van de directie Organisatie & Bedrijfsvoering en collega’s van de verschillende dienstonderdelen van het Ministerie van OCW.
 • Eén daarvan komt in aanmerking voor een opdracht vanuit het Ministerie van OCW voor de uitvoering van hun oplossing met een maximale waarde van €20.000,-.

 

Jouw Pitch(document)

 • Geef een duidelijke en specifieke beschrijving van jullie oplossing.
 • Geef een globale kostenspecificatie.
 • Neem als richtlijn een lengte van 2-5 A4. Gebruik de vorm die het beste bij je pitch past (video, animaties en dergelijke zijn dus ook goed! - je kunt links opnemen in het pdf-document).
 • De pitch dient geüpload te worden als pdf-document.

 

Voorwaarden deelname

 • De oplossing moet begin maart 2019 in uitvoering gebracht kunnen worden.
 • De oplossing moet rekening houden met de privacy-wetgeving.
 • De indiener moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

 

Timeline

 • 31 augustus – 15 oktober: Inschrijfperiode.
 • 15 oktober – 19 oktober: Beoordelen pitches en bepalen wie er voor live pitch bij OCW in aanmerking komen.
 • 22 oktober – 26 oktober: Pitches bij OCW in Den Haag (voorlopige data).
 • 26 oktober – februari 2019 : Ontwikkelen ‘instrument’, uitvoering voorbereidende acties voor de lancering van het ‘instrument’ (voorlopige data).
 • Begin maart (afhankelijk van voorjaarsvakantie): Lancering ‘instrument’.

 

Achtergrondinformatie


Doel van stages:

Met verschillende maatregelen, experimenten en regelingen stimuleert de overheid het leren tijdens de loopbaan. Een mens is nooit uitgeleerd. De Nederlandse overheid richt zich al jaren op het stimuleren van ‘een leven lang leren’. Zo kunnen volwassenen bijblijven op de snel veranderende arbeidsmarkt.

 

Stages zijn - naast het reguliere opleidingsaanbod - een goede manier om je blik te verruimen en je verder te ontwikkelen, zowel intern als extern. Met een stage help je zowel de organisatie waar je komt als OCW zelf: je brengt ook kennis en ervaring mee terug.


Daarnaast is het van belang dat het Ministerie van OCW voeling houdt met wat er in de samenleving gebeurt. Wat onze rol en verantwoordelijkheid is, wat we kunnen bijdragen en toevoegen, en wat niet. Dat maakt het belangrijk dat we niet alleen in theorie, maar ook vanuit ervaring weten waar we het over hebben. En dat de zaken die wij vragen van het veld - denk bijvoorbeeld aan diversiteit, professionele ontwikkeling en leren van elkaar (lerarenregister, peer review docenten) en maatschappelijke dienstverlening - als OCW’ers ook zélf in de praktijk brengen. Er gaan al medewerkers op stage. Met deze oplossing willen wij medewerkers een extra boost geven om op stage te gaan én zelf ook een plek aan te bieden.

 

De te ontwikkelen oplossing zal gelanceerd worden tijdens een stage-evenement begin maart 2019. In de maanden ervoor wordt het management en de medewerkers betrokken en geënthousiasmeerd, onder andere door het organiseren van 'stagelunches' bij de directies. Tijdens deze lunches kunnen medewerkers een beknopt stageplan opstellen. Ook wordt aan de medewerkers de gelegenheid geboden individueel met een loopbaancoach van gedachten te wisselen over stagemogelijkheden. Daarnaast worden stagevideo’s en aansprekende voorbeelden gedeeld via intranet. De voorbereidingen van deze activiteiten worden gedaan door de OCW-brede werkgroep “Ruimte voor ontwikkeling”. Deze werkgroep treedt ook op als sparringpartner voor de startup met het beste idee.

 

Andere relevante informatie:

Het aantal medewerkers bij OCW is circa 4500. Zij werken verspreid over het land (Den Haag, Utrecht, Amersfoort, Groningen).

 

Inhoudelijke vragen? Stel ze via de Discussion pagina!

Benieuwd naar de rest van de challenge?

Maak een account aan
Log in of Registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!