Hoe kunnen wij de aangroei van mosselen en oesters in ons zeewater koelsysteem op een ecologische manier tegengaan?

Challenge info

Dagen Uur Minuten

Deadline: 08 mei 2020 voor 17:00
Reward: Pilotopdracht + €10.000,- vouchers

Upload your pitch!

Share challenge

Pilotopdracht + €10.000,- vouchers

Nog 34 dagen
Binnen de procesindustrie wordt zeewater als koelwater bron gebruikt voor het koelen van processtromen. Om macrovervuiling door aangroei van voornamelijk mosselen en oesters (tweekleppige) in het inlaatstation en leidingwerk te voorkomen is waterbehandeling noodzakelijk. Mosselen en oesters zetten zich vast als larven, enkele millimeters groot, en groeien verder uit tot volwassen exemplaren tot meer dan tien centimeter. De primaire toegepaste methode is dosering van chloorbleekloog. Een groot deel van het vrije chloorbleekloog gaat verloren door reacties met organische componenten die van nature in het zeewater voorkomen. Daarbij worden ongewild organische chloorverbindingen gevormd. Tevens wordt door de aanwezigheid van calcium in het zeewater een harde afzetting gevormd op plaatsen waar vrij chloorbleekloog aanwezig is. Dit veroorzaakt relatief hoge onderhoudskosten om het doseersysteem functioneel te houden. 

Het zeewater wordt opgepompt vanuit de Westerschelde via een vast pompstation. Dit station is voorzien van een grof- en bandfilter systeem om macrovervuiling te weren. Vanuit het pompstation gaat het water als eerste richting surge torens, om hevelwerking te voorkomen, voordat het richting de fabrieken gaat als koelmiddel voor de processtromen.  De chemische behandeling bestaat nu uit doseren van chloorbleekloog op verschillende punten in het initiële deel van het zeewaterdistributienetwerk. 

Vanuit productie oogpunt is het dichtslibben door aangroei van macrovervuiling in koelwaterleidingwerk en warmtewisselaars een serieus probleem. Dit levert uiteindelijk productieverliezen op door verminderde warmteoverdracht en kapotte warmtewisselaars. De afzetting in het doseersysteem door chemische reactie van chloorbleekloog met het aanwezige calcium creëert additionele onderhoudskosten.

In de installatie in Terneuzen wordt zeewater met ongeveer 10 m3/s ingenomen en behandeld met 1 a 2 mg/l chloorbleekloog. Terneuzen is de enige locatie waar zeewater gebruikt wordt als koelwater. Binnen Nederland zijn er nog een aantal andere grote gebruikers van zeewater. Er zijn verschillende andere productie locaties binnen Dow, en de procesindustrie, waar onbehandeld rivierwater gebruikt wordt. Hier speelt hetzelfde probleem.

Innovatiedoel is tweeledig, effectieve ecologische behandeling van zeewater waarbij aangroei van macrovervuiling geëlimineerd wordt. Idealiter zou de oplossing ook moeten werken voor zoetwatersystemen zodat deze ook gebruikt kan worden op andere productielocaties. In zoetwatersystemen is de aangroei van exoten als de zebramossel een gelijkaardig probleem. 


Waar zijn we naar op zoek?
Het beoogde innovatiedoel is om een ecologisch alternatief te vinden voor het gebruik van chloorbleekloog ter voorkoming van aangroei van mosselen en oesters in het koelwatersysteem. Waarbij de voorwaarden gesteld worden dat de methode geen ongewilde gehalogeneerde producten mag vormen en tenminste net zo effectief is als de huidige methode. De voorgestelde techniek/oplossing mag nog in de proeffase zitten mits deze bewezen kan worden middels een pilot op een deelstroom waarbij productieproces geen negatieve gevolgen ondervindt. De huidige techniek van juist chloreren voorkomt aangroei in de systemen, maar vereist regelmatig onderhoud van de grof- en bandfilters en het chloorbleeklooginjectie systeem.


Waar zijn we niet naar op zoek?
Alternatieve gehalogeneerde oxiderende middelen die in meer of mindere mate organische halogeenverbindingen vormen.


Wat is er te verdienen?
We streven naar een samenwerking om veelbelovende technologieën van labschaal naar pilot- installatie schaal te brengen. 

Dow Benelux is een dochteronderneming van Dow Chemical, mondiaal een van de meest toonaangevende Materials Science bedrijven. Het is onze ambitie om de meest innovatieve, klantgerichte, inclusieve en duurzame Materials Science organisatie ter wereld te worden. Om die reden zijn we altijd op zoek naar partners om ons te helpen bij het bereiken van die ambitieuze doelen. 

Samen met andere partners in onze netwerken, zoeken we altijd naar innovatieve oplossingen om de impact van de industriële sector op het milieu te minimaliseren. 
We zijn actief lid van het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) waarin we met andere bedrijven en kennisinstellingen samenwerken aan de ontwikkeling en implementatie van duurzame processen. 
We zijn ook actief lid van Capture, een initiatief van de universiteit van Gent. Het doel van Capture is het versnellen van verregaande technologische innovaties op het gebied van hergebruik van duurzame gronfstoffen en hulpbronnen, via multidisciplinaire samenwerking tussen alle stakeholders. Er ligt daarbij een scherpe focus op valorisatie. 

We nemen deel aan verschillende EU-gesubsidieerde projecten van bedrijfsoverstijgende consortia rond het terugwinnen van hulpbronnen en het gebruik en hergebruik van fabriekswater. 

Samenwerking met Dow betekent toegang tot al deze samenwerkingsverbanden. 


Wat is er te verdienen vanuit BioVoice?
Een Innovatiecontract. Met een innovatiecontract ga je het ontwikkeltraject in. Je krijgt toegang tot:
 • funding (er zijn vouchers van € 10.000 beschikbaar, te besteden in het regionale ecosysteem voor bijvoorbeeld testen, lab- en demo-faciliteiten, NDA of IP advies, etc)
 • (internationale) markten
 • kennis en partners
 • hulpbronnen en researchfaciliteiten
 • business en schaalvergroting
 • en: een launching customer!

Het BioVoice programma
BioVoice is een initiatief van REWIN West-Brabant, Green Chemisty Campus, de gezamenlijke Rabobanken van Zuidwest-Nederland en de provincie Noord-Brabant. Samen willen wij dat innovatieve ondernemers en aanstormende biobased/circulaire talenten de ruimte en de mogelijkheden krijgen om hun idee/product te ontwikkelen en te vermarkten. Hiermee realiseren we ons gezamenlijke doel: het versnellen van de transitie naar een duurzame economie.


Voorwaarden deelname
We zijn op zoek naar innovatieve oplossingen, dus staan open voor alle serieuze aanmeldingen.


Jullie pitch (max 6 pagina’s / 18 slides)
 • Beschrijving van het concept:
  Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept.
 • Beschrijving van de pilot:
  Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten en wat jullie daarbij van ons nodig hebben.
 • Beschrijving team:
  Geef een korte beschrijving van het bedrijf en team dat de pilot wil gaan realiseren.

De pitch mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. 
Pitches in English are allowed.


Timeline Challenge - Aangepast vanwege corona! - lees meer
 • 2 maart ‘20: Lancering challenge – open voor aanmeldingen
 • 8 mei ’20 - 17.00 uur: Deadline challenge – uiterlijk aanmelden tot 17.00 uur - Was 9 april
 • Uiterlijk 15 mei ‘20: Bekendmaking selectie - Bekendmaking welke start-ups / scale-ups worden uitgenodigd voor een kennismaking en toelichting 
 • In de week van 25 mei of 1 juni ‘20: Digitale kennismakingsgesprekken challengers-deelnemers + voorlichting over geheimhouding en IP
 • September ‘20: Challenge weeks (werksessiedagen challengers-deelnemers om tot een innovatiecontract te komen + toekenning vouchers)
 • Eind september ’20: Slot event – vieren van de gesloten innovatiecontracten en samenwerkingen + uitreiking vouchers
 • Oktober ‘20: Starten met ontwikkeling & samenwerking (pilot)

Vragen?
 • (Inhoudelijke) vragen over deze challenge kan je stellen via de discussion page.
 • Meer informatie over het BioVoice programma kan je verkrijgen via deze pagina.


Achtergrondinformatie over DOW
Dow combineert de kracht van wetenschap en technologie met het ‘Menselijke Element’ om zo voortdurend die dingen te verbeteren die essentieel zijn voor de vooruitgang van de mens. Het bedrijf verbindt chemie en innovatie met de principes van duurzaamheid. 

Bij Dow in Terneuzen staan drie naftakrakers (LHC 1, 2 en 3. LHC staat voor Light HydroCarbons). Die vormen het hart van het bedrijf. Hier wordt nafta en LPG omgezet in de basisgrondstoffen voor kunststof. 

De nafta, een aardoliefractie, wordt eerst tot meer dan 850 graden Celsius verhit en daarna gekoeld tot min 130 graden Celsius. Tijdens het verhittingsproces worden de naftamoleculen ‘gekraakt’: ze worden opgesplitst in verschillende stoffen als ethyleen, propyleen, benzeen en butadieen. Deze vier stoffen vormen de belangrijkste grondstoffen voor alle productieprocessen bij Dow. 

Op het Dow Industriepark in Terneuzen werken ca. 3000 mensen, waarvan 1700 direct voor Dow. Bij Dow Terneuzen staat ook het hoofdkantoor voor de Benelux met 20 productie plants en een jaarlijkse productie van 6 miljoen ton chemicaliën en plastics. 
Wereldwijd heeft Dow 37000 medewerkers en is vertegenwoordigd op alle continenten. Bij Dow praten we niet alleen over duurzaamheid maar werken we dagelijks met elkaar, en met onze partners, aan innovatieve oplossingen. Initiatieven die bijdragen aan onze 2025 Dow Duurzaam doelstellingen. Op dit moment lopen er maar liefst 600 projecten die vallen onder onze zeven Dow Duurzaam doelstellingen. Voorbeelden van onze meest recente projecten zijn grootschalig hergebruik van afvalwater (zowel industrieel als van de gemeente Terneuzen), Carbon2Value (het opwaarderen van CO2), samenwerken in de energietransitie binnen het SDR platform (Smart Delta Resources), H2 levering van Dow aan Yara (verwaarden van een reststroom als grondstof). Op tal van deze terreinen wordt samengewerkt met andere industrieën en kennisinstellingen via ISPT, TKI projecten, Interreg en H2020.
 

anoniem 05-03-2020
Is dit probleem met de aangroei van mosselen en oesters in de loop der jaren erger geworden? Is er iets te zeggen over de seizoensmatige aspecten, c.q. wanneer deze aangroei het sterkst is? Treedt er met de huidige behandeling van het zeewater helemaal geen schelpdiergroei op?

Dow 06-03-2020
Based on operational experience the issue has not become worse over the years. It is seasonal, depending on the breeding season for mussels, practically we are only dosing when the seawater temperature is above 10degC (April-October). I cannot verify that there is absolutely no growth with the current system, there are always mussels to be found and exchanger leaks due to mussels.

Erik van Vliet 24-03-2020
Goedemorgen, Er zijn 2 oplossingen die ervoor zorgen dat een fouling laag niet op buizen kan ontstaan. Door het voorkomen van deze foulinglaag zullen er ook geen mosselen en andere beestjes aan de buizen hechten. De 2 oplossingen kunnen binnen 2 weken getest gaan worden. Deze 2 oplossingen werken langdurig en zorgen niet voor vervuiling van het water. Heeft u interesse, neem dan contact op. Grt, Erik Erik van Vliet Rottekade 157 2661 JT Bergschenhoek The Netherlands T: +31 (0)10 8222832 / +31 (0)630264550 E: info@practicalsolution.eu W: www.practicalsolution.eu/zakelijk en www.practicalsolution.eu voor de consument W: www.practicalsolution.eu/business English business website Skype: erik.van.vliet4

Erik van Vliet 24-03-2020
Goedemorgen, Er zijn 2 oplossingen die ervoor zorgen dat een fouling laag niet op buizen kan ontstaan. Door het voorkomen van deze foulinglaag zullen er ook geen mosselen en andere beestjes aan de buizen hechten. De 2 oplossingen kunnen binnen 2 weken getest gaan worden. Deze 2 oplossingen werken langdurig en zorgen niet voor vervuiling van het water. Heeft u interesse, neem dan contact op. Grt, Erik Erik van Vliet Rottekade 157 2661 JT Bergschenhoek The Netherlands T: +31 (0)10 8222832 / +31 (0)630264550 E: info@practicalsolution.eu W: www.practicalsolution.eu/zakelijk en www.practicalsolution.eu voor de consument W: www.practicalsolution.eu/business English business website Skype: erik.van.vliet4

Log in of registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
Log in of registreer om je pitch te uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges

Mis nooit een challenge!