Gezocht: innovatieve maatregelen om nieuwbouwwijken klimaatadaptief te maken

Challenge info

Dagen Uur Minuten

Deadline: 01 april 2019
Reward: Pilot & ondersteuning

Pitch your startup

Share challenge

Pilot & ondersteuning

Nog 7 dagen

Zuid-Holland staat voor een grote bouwopgave - tot 2025 zijn er in de provincie 100.000 nieuwe woningen nodig. Tegelijkertijd neemt het aantal weersextremen toe. Deze beide ontwikkelingen samen maken het van belang dat klimaatadaptief bouwen zo snel mogelijk de nieuwe norm wordt.

 

Op 4 oktober ondertekenden tientallen gemeenten, bouwbedrijven, waterschappen, projectontwikkelaars, natuurorganisaties en de provincie Zuid-Holland het 'Convenant Klimaatadaptief Bouwen'. De gezamenlijke ambitie is dat nieuwbouwlocaties in Zuid-Holland zoveel mogelijk klimaatadaptief worden gebouwd, zodat ze bestand zijn tegen weersextremen als gevolg van klimaatverandering.

 

De Zuid-Hollandse coalitie neemt het voortouw om nieuwe ontwerpprincipes en standaarden te ontwikkelen, innovaties te stimuleren en meer proeflocaties mogelijk te maken.

 

Waar zijn we naar op zoek?

De provincie wil (toekomstige) nieuwbouwlocaties zo klimaatadaptief mogelijk bouwen. Opdrachtgevende partijen die onderdeel zijn van de convenant klimaatadaptief bouwen gaan hier actief om vragen en op sturen.

 

We zijn op zoek naar technische of economische maatregelen om nieuwbouwwijken klimaatadaptief te kunnen bouwen. De maatregelen hebben betrekking op de volgende uitdagingen:

 1. minder wateroverlast door extreme neerslag;
 2. vergroten biodiversiteit;
 3. minder hittestress;
 4. minder langdurige droogte en de nadelige gevolgen daarvan;
 5. minder bodemdaling en de nadelige gevolgen ervan

 

Onze voorkeur gaat uit naar deeloplossingen die toe te passen zijn op gevels, daken, funderingen en de buitenruimte.

 

Meer informatie nodig? Stel een vraag.

 

Wat is er te winnen?

In de regio zijn 4 pilotlocaties geïdentificeerd waar klimaatadaptief bouwen toegepast kan worden:

 1. Gemeente Dordrecht - Amstelwijck
 2. Gemeente Den Haag - Central Innovation District
 3. Zuidplaspolder
 4. Gemeente Zoetermeer - De Entree

 

De coalitie maakt momenteel een 'witboek' met daarin een overzicht van de technische én economische maatregelen en mogelijkheden zoals we die nu kennen om adaptief te kunnen bouwen. Jouw oplossing wordt hierin opgenomen.

 

Daarnaast bieden we:

 • Een kans op een opdracht om een prototype/pilot te realiseren.
 • Een uitgebreid programma met trainingen.
 • Een kans op een vervolgopdracht of duurzame samenwerking bij een succesvolle pilot.
 • Toegang tot financiering voor het ontwikkelen van een prototype/pilot.
Meer informatie over het Startup in Residence programma en het selectieproces.


 

 

Achtergrondinformatie

Hier vind je meer informatie over de het Convenant en een lijst met deelnemende organisaties.

 

In het afgelopen jaar hebben we als provincie in kaart gebracht hoe we klimaatadaptatie kunnen integreren in ons eigen beleid en dagelijkse praktijk: welke rollen, taken en mogelijkheden hebben wij als regionale overheid, welke instrumenten en verantwoordelijkheden en hoe kunnen wij deze inzetten? Het resultaat daarvan staat in de strategie ‘Weerkrachtig Zuid-Holland’. Nu is het tijd om aan de uitvoering te beginnen.

 

 

 

Remco Bruijns 22-02-2019
Beste, Er wordt gesproken over zaken die van toepassing zijn op de gebouwen, maar vallen wijk faciliteiten zoals riolering etc ook binnen deze zoektocht? Met vriendelijke groet, Remco Bruijns

Provincie Zuid-Holland 18-03-2019
Hi Remco, excuus deze vraag was ons even ontschoten. De provincie gaat niet over riolering, dat valt in principe onder de gemeente, tenzij het uiteraard over onze eigen gebouwen gaat. Dus als je een goed idee hebt over riolering wat wij bij onze eigen gebouwen zouden kunnen toepassen, dan valt het zeker binnen de zoektocht. In andere gevallen niet. Mocht je nog meer vragen hebben, dan horen we het graag! Hartelijke groet, Kirsten Valk - het Startup in Residence team

Danny van der Roest 22-03-2019
Beste, afgelopen jaar hebben wij onderzoek gedaan naar het stimuleren van woningeigenaren om duurzaamheidsmaatregelen te treffen in hun woning. Wij willen met deze kennis graag een pilot opzetten om eigenaren van (nieuwbouw)woningen te verleiden om duurzaamheidsmaatregelen te treffen, bijvoorbeeld het nemen van een klimaatbestendige tuin. Ik vraag me echter af in hoeverre dit past binnen de uitvraag van de provincie. Zijn er mogelijkheden om binnen deze challenge een pilot op te zetten die is gericht op het verleiden van individuele burgers (of wellicht straten)? Alvast bedankt voor jullie antwoord!

Log in of Register om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
Log in of Register om je pitch te uploaden.

Overige actuele challenges

View all

Mis nooit een challenge!