Zuid-Holland zoekt slimme oplossingen om overlast en schade door klimaatverandering te voorkomen.

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 13 augustus 2018
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): €5.000,- tot €20.000,- per pilot project

Share challenge

€5.000,- tot €20.000,- per pilot project

deadline verlopen

Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met weersextremen zoals hitte, droogte, extreme regenval en zeespiegelstijging. De provincie Zuid-Holland is samen met VPdelta op zoek naar slimme oplossingen om schade en overlast door weersextremen te voorkomen.

Hoe houden we bijvoorbeeld de binnensteden en onze huizen leefbaar als het extreem heet wordt in de zomer? Hoe blijven onze wegen begaanbaar bij zware hoosbuien? Hoe zorgen we voor voldoende water bij droogte, of juist voor veiligheid bij overstromingsgevaar? We zijn benieuwd naar jouw oplossingen.

Heeft jouw startup/scale-up of organisatie een innovatieve oplossing waardoor Zuid-Holland beter bestand is tegen gevolgen van klimaatverandering? Doe dan mee aan deze challenge! We geven drie inzenders de kans om hun oplossingen in Zuid-Holland verder te brengen tot een proof of concept, een prototype of een pilot. Per oplossing is een bedrag van minimaal 5.000 en maximaal 20.000 euro beschikbaar.
 

De provincie Zuid-Holland wil de meest toekomstbestendige provincie van Nederland worden. We willen Zuid-Holland daarom sterker, slimmer en schoner maken. Als drukbevolkte en laaggelegen delta is Zuid-Holland extra kwetsbaar voor klimaatverandering. Daarom bereiden we ons voor op weersextremen.Naar welke oplossingen zijn we op zoek?
Bij het voorkomen van overlast door weersextremen staan deze onderwerpen centraal:

 

De bebouwde omgeving en nieuwbouw
Zwaardere regenval is een uitdaging in de stad: door de vele verharde oppervlaktes zoals beton en tegels kan het water moeilijk weg. Tegelijkertijd kan het in de stad op sommige plekken wel 8 tot 12 graden warmer worden dan op het platteland. Dat noemen we ‘hitte-eilanden’. Hoe bouwen we onze huizen en hoe richten we onze steden in om overlast en schade door weersextremen te beperken?

Drinkwater/zoetwater 
De komende decennia wordt het in bepaalde periodes droger, met name in de zomer, terwijl de vraag naar water blijft toenemen. Door verstedelijking en een groeiende landbouw en industrie neemt de vraag verder toe. Hoe zorgen we ervoor dat we voldoende drinkwater en zoet water hebben? Hoe kunnen we bijvoorbeeld water opvangen, hergebruiken of juist minder water verbruiken?

Kust en dijken
In Zuid-Holland zijn we kwetsbaar voor overstromingen, zowel van zee als van de rivieren. De zeespiegel stijgt en door bodemdaling kunnen we te maken krijgen met nog meer wateroverlast. De veiligheid van onze kust is stevig verankerd in het Deltaprogramma. In Zuid-Holland kennen we al slimme oplossingen zoals een zeewering die ook een parkeergarage is. Maar welke oplossingen zijn er nog meer te bedenken om kust en (rivier)dijken te versterken?

Kwetsbare voorzieningen en infrastructuur
Zonder onze (vaar)wegen, electriciteits- en communicatienetwerken ligt het leven stil. Er is alleen al 652 kilometer provinciale weg in Zuid-Holland, daarnaast zijn er nog de gemeentelijke en de rijkswegen. Om ervoor te zorgen dat deze voorzieningen niet kwetsbaar zijn voor overstromingen, hitte, droogte en regenval, moeten we nu maatregelen nemen. Dat biedt ook kansen: een extra waterberging kan bijvoorbeeld ook dienen als recreatieplas. De effecten van klimaatverandering op de Provinciale Infrastructuur zijn al in kaartgebracht, nu de oplossingen nog.

Vitale leefomgeving
Zuid-Holland is dichtbevolkt. Natuur, groen, landschap en recreatie zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat de provincie leefbaar blijft, dat we ons gezond voelen en dat organisaties zich hier graag vestigen. Dat willen we graag zo houden. Maar natuur en biodiversiteit staan onder druk door klimaatverandering. Dat geldt ook voor de gezondheid van kwetsbare groepen, zoals ouderen. Hoe zorgen we ervoor dat de provincie een prettige leefomgeving blijft voor iedereen?


Extra achtergrondinformatie
Op de pagina www.zuid-holland.nl/klimaat vind je de klimaateffectatlas waarin staat welke weersscenario's te verwachten zijn, de klimaatatlas laat per gemeente zien waar overlast te verwachten is.

Waar zijn we naar op zoek? 
Heeft jouw startup/scale-up/organisatie een vernieuwende oplossing die inspeelt op één of meerdere van bovenstaande thema's? En heb je interesse om jouw oplossing in een pilot te bewijzen? Doe dan mee met deze challenge en pitch jouw oplossing!

N.B. We zijn op zoek naar inzenders die binnen 3 tot 6 maanden een pilot, prototype of proof of concept kunnen opzetten. 

Wat is er te winnen? 
Doel van deze challenge is om vernieuwende oplossingen uiteindelijk daadwerkelijk te gaan realiseren. Als provincie willen wij je als volgt daarbij helpen:

 • Ten eerste stellen we in totaal €40.000,- innovatiebudget beschikbaar voor 3 oplossingen. De investering is afhankelijk van de oplossing (en de fase van de oplossing/startups), maar zal een bedrag zijn van minimaal €5.000,- en maximaal €20.000,-.
 • Ten tweede geven we je op het festival van de toekomst (13 september) een podium om jullie oplossingen te pitchen aan publiek vol met potentiële afnemers, waaronder tientallen gemeenten uit de provincie Zuid-Holland. 
 • Ten derde willen wij ook optreden als launching customer. Dat betekent dat bij een succesvolle pilot wij sterk zullen overwegen om de oplossing af te nemen en/of we je gaan koppelen aan potentiële afnemers binnen ons netwerk.


Wees je verder bewust van de potentiële, groeiende afzetmarkt. De uitdaging rondom weersextremen speelt namelijk ook alle andere provincies en gemeenten. Sterker nog: het zijn uitdagingen waar nog veel meer landen mee te maken zullen gaan krijgen. 

Jouw Pitch(document)
Heeft jouw startup/scale-up/organisatie een vernieuwende oplossing? Stuur dan een pitch document in bestaande uit de volgende onderdelen:  

 • Beschrijving van de oplossingen (max 2 A4): We willen het graag zien! Maak het zo visueel mogelijk.
 • Beschrijving van de pilot (max 1 A4): Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een pilot in Zuid-Holland te realiseren. Welke rol verwacht je van ons? Welke andere partijen spelen een rol? Welke middelen heb je nodig om de pilot te realiseren?
 • Korte beschrijving van de startup/scale-up/organisatie (max 1 A4). We zijn benieuwd naar het team achter het idee. Dus: stel je even aan ons voor!


Voor wie staat de challenge open?
De challenge staat open voor startups, scale-ups en andere organisaties met nieuwe verfrissende en uitvoerbare ideeën en oplossingen. 

Voorwaarden deelname 

 • Jouw startup/scale-up/bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Jouw startup/scale-up/bedrijf kan op korte termijn (binnen 3 tot 6 maanden na de uitslag) een pilot opzetten waar de oplossing mee getest kan worden.
 • Met de deelname ga je ermee akkoord dat wij over jouw pitch (oplossing) naar buiten mogen communiceren, bijvoorbeeld op onze website of op een event. Achterliggende doel is om juist ook andere partijen (bijvoorbeeld gemeenten in Zuid-Holland) op de hoogte te brengen van jouw innovatieve oplossing, waardoor nieuwe contacten en opportunities ontstaan. We streven ernaar om dit in goed overleg te doen, maar houd hier dus rekening mee!


Timeline Challenge

 • 26 juni: Start challenge 
 • 13 augustus om 12.00 uur: Deadline challenge
 • 31 augustus: Bekendmaking welke 3 tot 5 finalisten worden uitgenodigd om op het Festival van de Toekomst om hun oplossing kort te pitchen voor een groot publiek met overheden (o.a. gemeenten), wetenschappers en ondernemers.
 • 13 september: Festival van de Toekomst, pitches startups en bekendmaking welk startups de pilotopdracht hebben gewonnen.

 
Let op! Ben je geen startup, maar heb je wel een goed idee? Voor dit onderwerp hebben wij ook een challenge lopen op ons ideation platform Battle of Concepts waar het uitvoeren van een pilot project geen onderdeel van is.


 

In samenwerking met:

logo VPdelta

Alexander Gunkel 23-07-2018reageer
Hello Province of South Holland Team, our team from Space4Good was wondering whether you are already using earth observation (perhaps in combination with on-the-ground sensors) to detect and monitor heat islands or whether this could be of potential added value?

Alexander Gunkel 23-07-2018reageer
Hello Province of South Holland Team, our team from Space4Good was wondering whether you are already using earth observation (perhaps in combination with on-the-ground sensors) to detect and monitor heat islands or whether this could be of potential added value?

Provincie Zuid-Holland 23-07-2018reageer
Dear Alexander A combination of satellite data and on the ground sensors has already been used, for example for research purposes. http://www.projectbaikal.com/index.php/pb/article/view/906 But if you have a new applications or insights, do not hesitate to take part in the challenge.

Gabriel Paauw 24-08-2018reageer
Het is vrijdag 24 augustus, zijn de finalisten bekend?

Log in of Registreer om je vraag te stellen.

Winnaars finale Klimaatadaptatie Provincie Zuid-Holland bekend

14 september 2018

Tijdens het Festival van de Toekomst op donderdag 13 september heeft een vakjury uit de 7 finalisten 3 winnaars gekozen. 1e prijs ging naar Field Factors, 2e werd WaterMappers en 3e Corazon. Lees meer over de winnaars in het nieuwsbericht.

Finalisten bekend

04 september 2018

De Provincie en VPDelta selecteerden uit alle 34 inzendingen de zeven finalisten met beste oplossingen om schade en overlast door weersextremen te voorkomen. Op 13 september, tijdens het Festival van de Toekomst in Den Haag, kiest een vakjury de winnaars. In totaal is 50.000 euro prijzengeld beschikbaar.

Lees meer over de finalisten in het nieuwsbericht

Finalisten worden maandag bekend gemaakt

27 augustus 2018

Goedemorgen! De finalisten worden - in tegenstelling tot eerdere berichten - pas vandaag bekend gemaakt. De vertraging komt door de grote hoeveelheid inzendingen. Hierdoor duurde het langer dan verwacht om alle inzendingen goed te beoordelen. Elke inzending krijgt feedback, ongeacht de status. 

Bedankt voor alle inzendingen!

17 augustus 2018

Wij danken alle partijen voor hun pitches en de tijd en moeite die daar in is gestoken. Wij zijn momenteel druk bezig met het beoordelen van alle inzendingen!

Op vrijdag 24 augustus maken we de finalisten bekend. De finalisten pitchen hun oplossing op 13 september tijdens het Festival van de Toekomst in de Fokker Terminal in Den Haag.

De sessie rondom de klimaatadaptatie challenge is van 14:15 tot 15:30. Iedereen is van harte welkom om deze sessie bij te wonen. Schrijf je aub wel even in voor de sessie via de website.
 

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!