Woonstad Rotterdam zoekt innovaties om de CO2-uitstoot van bewoonde huurwoningen te verlagen.

Challenge info

Dagen Uur Minuten

Deadline: 12 November 2019
Reward: €1.425.000,- pilotbudget

Upload your pitch

Share challenge

€1.425.000,- pilotbudget

Nog 54 dagen

De Woonstad Rotterdam Energie challenge: Groen & Gezond wonen

In 2050 zijn de 7 miljoen huizen in Nederland van het aardgas af, zo is in het Klimaatakkoord afgesproken. Woonstad Rotterdam is de grootste sociale huisvester van Rotterdam. Een op de zes Rotterdammers huurt bij ons. We hebben ongeveer 56.000 woningen, waarvan er vele nog gebruik maken van aardgas. Wij willen snelheid maken voor een beter klimaat. Wij zoeken daarom innovatieve oplossingen om onze bestaande portiekwoningen duurzamer te maken, terwijl onze huurders er wonen. 

 

Ruim 45.000 woningen van Woonstad Rotterdam zijn nog op het aardgas aangesloten. Een flink deel daarvan zijn portiekflats die niet op korte termijn op stadswarmte worden aangesloten. Ruimte om huurders (tijdelijk) te laten verhuizen om hun huis te verduurzamen is er niet. Wij zoeken nieuwe oplossingen om van deze woningen de CO2-uitstoot terug te brengen en/of ze aardgasvrij te maken.

 

Hebben jullie hiervoor de beste (deel)oplossing? Dan gaan we graag met jullie aan de slag om de impact van jullie oplossing een jaar lang te testen in een betaalde pilot. Bij succes rollen we de oplossing graag breed uit!

 

 


Waar zijn we naar op zoek?

De ideale (deel)oplossing is een oplossing die een hoge COreductie realiseert, binnen het maximale budget van €15.000 per woning valt en goed uit te voeren is in bewoonde staat. Daarnaast realiseert de ideale oplossing een verbruiksbesparing op voor bewoners, zonder dat zij hoeven in te leveren op comfort. We zijn op zoek naar impact: we letten daarom sterk op verlaagde CO2-uitstoot per euro. 


De oplossing moet geschikt zijn voor portiekwoningen uit de jaren ’70  en ’80 met energielabel B, C of D die voorlopig niet op restwarmte worden aangesloten. Je kan hier een informatiemap downloaden [v.11-9 17:15] met alle (technische) gegevens van deze woningen én informatie over de bewoners.
 

De inzendingen worden door een intern team van Woonstad Rotterdam, een vakjury én een bewonersjury beoordeeld. Zij komen samen tot een eindoordeel. Bekijk de juryleden hier.


De jury let in hoofdlijnen op de volgende punten:

 

 • Sociale criteria 
  Jouw oplossing is in bewoonde staat uit te voeren. De bewoner ervaart zo min mogelijk overlast. Bovendien moet de oplossing gebruiksvriendelijk zijn, de bewoner blij maken, het wooncomfort verbeteren of gelijkhouden, de bewoner helpen energieverbruik te minderen (indien relevant) én er moet nagedacht zijn over bewonerscommunicatie tijdens implementatie en regulier gebruik.`
 
 • Technische criteria
  Jouw oplossing zorgt voor een reductie van CO2-uitstoot. Het liefst door het verminderen van energieverbruik. In de pilot gaan we het effect van de oplossing monitoren aan de hand van VABI EPA. Uiteraard kijken we hier ook hoe realistisch jullie oplossing is. Zowel in concept als qua implementatie, installatie en onderhoud. Houd er rekening mee dat onze horizon staat op een uiteindelijke volledig gasloze installatie i.v.m. de energietransitie.

 

 • Financiële criteria 
  We kijken naar CO2-vermindering per geïnvesteerde euro. Zo maken ook ‘kleinere’ oplossingen een kans. We letten op investeringskosten en verwachten ook een eerlijk beeld van de beheer- en onderhoudskosten, ook op de langere termijn. Daarnaast mogen de woonlasten van de huurders niet toenemen. 

 

Heb je nog inhoudelijke vragen? Stel ze online via deze pagina voor 1 november, of mail energiechallenge@woonstad.nl. Alle extra verstrekte informatie wordt openbaar gepubliceerd.

 Wat is er te winnen?

 • We hebben de intentie om met één of meerdere winnaars een pilot te starten in minimaal 6 tot maximaal 30 woningen per pilot.
 • In totaal is er maximaal €1.425.000,- pilotbudget beschikbaar.
 • Per woning stellen wij maximaal €15.000,- (inclusief btw) beschikbaar om jouw oplossing een jaar lang te testen in de praktijk. In totaal gaat het om 95 woningen verdeeld over 3 portiekflats voor pilots.
 • Na een succesvolle pilot maak je kans op een vervolgopdracht om jouw oplossing uit te rollen. Woonstad Rotterdam heeft ruim 56.000 woningen in bezit en beheer.
 • Daarnaast mag je rekenen op ondersteuning en samenwerking van creatieve en inspirerende specialisten die jou kunnen uitdagen om jouw product nog beter te maken, doe je kennis en ervaring op in het begeleiden van bewoners in de energietransitie én krijg je feedback van een vakjury en bewonersjury.


 


Waar zijn we niet naar op zoek?

Wanneer je oplossing alleen een technische oplossing aandraagt, dan hebben we geen interesse. Het betrekken van bewoners is van groot belang.
Je gaat jouw oplossing toepassen in huizen waar onze huurders nog in wonen. Zonder goede onderbouwing en CE-keur kunnen we jouw oplossing niet in overweging nemen.

 

De portiekflats waar het om gaat:

Borselaarstraat 67A-93J, Wevershoekstraat 85


Josephstraat 43 - 79


Schietbaanstraat 32 A - 42 D
Jouw Pitch(document)

 • Beschrijving van de oplossing:
  Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie oplossing en hoe die past binnen de portiekwoningen in bewoonde staat van Woonstad Rotterdam.
 • Beschrijving van de pilot:
  Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een pilot op te zetten en wat jullie daarbij van ons nodig hebben. Geef hierbij ook aan in hoeveel en welke woningen jullie bij voorkeur zouden testen (minimaal 6, maximaal 30). Zie voor de exacte woningen de informatiemap.
 • Investering en impact:
  Geef (indicatief) aan wat de kosten zijn voor jullie oplossing (per woning) en welke CO2-besparing daarmee wordt verwacht (voorkomen CO2-uitstoot per euro). Maak hierin (wanneer relevant) een onderscheid tussen de pilot-fase en brede uitrol (bijvoorbeeld x duizend woningen). Wij krijgen ook graag inzicht in de beheer- en onderhoudskosten en termijnen. Je mag hier ook verwachtte besparingen (bijvoorbeeld op regulier onderhoud) in meenemen. 
  • Een ingevuld EPA-schema (tabblad 1) (xls download) met geraamde besparing per woning(type) is verplicht onderdeel van de pitch.
 • Beschrijving impact woningen en bewoner:
  Comfort, gebruiksgemak, impact op verbruikslasten en wat voor jou belangrijke elementen zijn om in de communicatie en proces richting de bewoner aan te houden.
 • Beschrijving team:
  Geef een korte beschrijving van het bedrijf en/of team dat de pilot wil gaan realiseren.


Zie de informatiemap (pdf download) [v.11-9 17:15] voor het overzicht van de exacte beoordelingscriteria die de jury's hanteren.


De pitch moet bij voorkeur in pdf-format worden geüpload (max. 30MB) – video’s, voorbeeld websites en overige grote media kunnen daarin gelinkt worden. Pitches in English are allowed, but Dutch is preferred.

 

 


Voorwaarden deelname

Wij staan breed open voor deelnemers. Van vroege startups tot grote aannemers en installateurs. Ook samenwerkingsverbanden zijn van harte welkom. Het gaat ons om de oplossing met de meeste impact per euro! Wel vragen we het volgende van je:

 • Je kan een werkend prototype/product/dienst op korte termijn demonstreren.
 • Je bent in staat om binnen 3-6 maanden een pilotproject te starten.


Verder goed om te weten:

 • Op deze prijsvraag zijn de beginselen van het aanbestedingsrecht niet van toepassing.
 • Meerdere pitches per deelnemer zijn toegestaan. Elk pitch wordt afzonderlijk beoordeeld.
 • Werknemers(familie) van Woonstad Rotterdam zijn uitgesloten van deelname.
 • Met de winnaars gaan we een geïntegreerd bouwteamovereenkomst aan. Indien dit traject succesvol verloopt, gaan we over naar een Turn Key Overeenkomst. Zie beneden een toelichting. Uitkering van pilotbudget gebeurt slechts na wederzijdse overeenstemming m.b.t de exacte invulling hiervan.
 • Als er geen pitches binnenkomen waarin wij voldoende vertrouwen hebben / impact zien dan kan het zijn dat we geen winnaar(s) aanwijzen. We hopen natuurlijk wel op mooie pilots!
 • Het deelnemersreglement van de Woonstad Rotterdam Energie Challenge is van toepassing. Lees deze in het informatiepakket (pdf-download).
Timeline

 • Donderdag 12 september: Lancering challenge
 • Donderdag 10 oktober: webinar met vraag en antwoord sessie - meld je hier alvast aan
 • Dinsdag 12 november 17.00: Deadline challenge
 • Donderdag 28 november: Bekendmaking selectie genomineerden
 • Donderdag 12 december – Bekendmaking winnaars op het Woonstad Rotterdam Energie Challenge Event - RDM Campus 
 • Q1/Q2 2020: Ontwerpfase (geïntegreerd bouwteamovereenkomst (PvE en VO) en Turn Key fase (DO en uitvoeringsbestek)
 • Q3 2020: Uitvoeringsfase
 • Q4 '20 - Q4 '21: monitoringsfase

 

 


Achtergrondinformatie

Onder elkaar de aanvullende informatie:
Toelichting Bouwteam en turnkey-overeenkomst

Na afronding van deze Energie Challenge start Woonstad Rotterdam een bouwteam met de winnaar(s). Dit is een wijze van samenwerken waarbij de integrale verantwoordelijkheid voor ontwerp (en later realisatie) ligt bij de winnaar(s) en Woonstad Rotterdam deelneemt in het bouwteam. Met deze wijze van samenwerken wil Woonstad Rotterdam enerzijds bewerkstelligen dat de winnaar(s) optimaal in staat wordt gesteld kennis en expertise in te brengen en integraal sturing te geven aan het haalbaarheidsonderzoek, ontwerpproces en anderzijds Woonstad Rotterdam kan mee praten, over en daarmee  invloed kan blijven houden op, de kwaliteit van het eindproduct. Dit uiteraard uitgaande van ieders hierbij passende taken en bevoegdheden. Dit met als doel het project op een efficiënte wijze, binnen de gestelde kaders, te realiseren.

 

Na afloop van de bouwteamsamenwerking draagt Woonstad Rotterdam het traject van ontwerp tot en met realisatie in opdracht middels een Turn-Keyovereenkomst over aan de winnaar(s). Ook met de Turnkey-overeenkomst is er ruimte voor de winnaar(s) om de eigen specifieke kennis en deskundigheid in te zetten om het project gebruiksgereed neer te zetten. Verantwoordelijkheden voor de ontwikkeling en realisatie van het project zijn ook hier voor de winnaar(s).

 

De bouwteamovereenkomst en de turnkeyovereenkomst zijn op het moment van publicatie van deze uitvraag nog niet beschikbaar. Deze worden op uiterlijk 26 september gepubliceerd.


 

 

Heb je nog inhoudelijke vragen? Stel ze online via de deze pagina voor 1 november, of mail energiechallenge@woonstad.nl. Alle extra verstrekte informatie wordt openbaar gepubliceerd.

Log in of registreer om je vraag te stellen.

Nieuwsartikel: 'Afwachten is geen optie'

13 September 2019

Woonstad Rotterdam organiseert de Energie Challenge, waarmee we bedrijven en organisaties vragen om nieuwe oplossingen te bedenken voor het verduurzamen van bestaande woningen. Met welke ingrepen wordt de CO2-uitstoot van woningen zo laag mogelijk, tegen zo min mogelijk kosten? Hoe realiseer je dat, als de woningen gewoon bewoond blijven? Maria Molenaar, voorzitter van de Raad van Bestuur, legt uit waarom Woonstad Rotterdam deze challenge in het leven heeft geroepen en hoe dat past in onze omvangrijke duurzaamheidsambities. Lees meer
Log in of registreer om je pitch te uploaden.

Overige actuele challenges

View all

Mis nooit een challenge!