Gezocht: Innovatieve oplossingen/concepten die ervoor zorgen dat bestaande speelplekken beter toegankelijk worden voor kinderen en ouders met een beperking

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 26 november 2019
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): €140.000,- ontwikkelbudget

Share challenge

€140.000,- ontwikkelbudget

deadline verlopen

Spelen, het liefst samen met vrienden, is voor ieder kind heel belangrijk. Zo ook voor de meer dan 200.000 kinderen met een beperking in Nederland. Maar helaas is dit voor hen niet zo vanzelfsprekend. Naast dat speelplekken vaak fysiek niet toegankelijk zijn, is het ook belangrijk dat de speelplekken en -toestellen de aanleiding zijn voor kinderen met en zonder beperking om echt samen te gaan spelen. Want het sociale aspect van vrienden is minstens zo belangrijk, niemand wil immers alleen moeten spelen. 

 

Voor kinderen met een beperking is het vaak extra moeilijk om vrienden te maken in de buurt omdat zij vaak niet in hun eigen buurt naar school of naar de sportvereniging gaan. Kinderen met een beperking ervaren hierdoor vaker gevoelens van eenzaamheid. En dat terwijl vriendschappen juist zo belangrijk zijn voor hun ontwikkeling en zelfvertrouwen. Kinderen met een beperking zouden gewoon samen met hun leeftijdsgenootjes in de buurt moeten kunnen spelen! 

 

Veel speelplekken in Nederland zijn niet goed toegankelijk voor kinderen met een handicap, terwijl buitenspelen leuk, gezond en goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Hoewel er wel bepaalde technieken/producten in de markt zijn waardoor speelplekken (tijdelijk) toegankelijk kunnen worden gemaakt voor kinderen of ouders met een beperking, zijn er nog meer technieken nodig om dit doel te bereiken. We zoeken dus naar kostenefficiënte technieken/producten die ervoor zorgen dat bestaande speelplekken toegankelijk, bruikbaar en leuk kunnen worden gemaakt voor kinderen met een beperking (en toegankelijk voor ouders met een beperking), op een wijze die door gemeenten en beheerders van speelparken makkelijk in te zetten is.

 

Op dit moment bestaan er nog geen producten, interventies of technieken die voor deze challenge voldoende oplossing bieden. Met de innovatiechallenge ‘Beter toegankelijke speelplekken’ wil het ministerie van VWS stimuleren dat de markt wordt verrijkt met nieuwe oplossingen. 

Hebben jullie dé oplossing? Dan ontvangen we graag jullie pitch!

 Wat is er te winnen?

De inschrijvers met de beste concepten geven we een opdracht om het concept door middel van experimentele ontwikkeling (bijvoorbeeld haalbaarheidsstudies, het opzetten en uitvoeren van pilots en de ontwikkeling van een prototype) door te ontwikkelen tot een marktklare oplossing. De beste inzendingen krijgen hiervoor een opdracht ter waarde van maximaal €70.000,- exclusief btw per inzending (het totale maximumbudget is € 140.000,-. We hebben dus ruimte voor meerdere oplossingen). Met als uiteindelijke doel uiterlijk in juni 2020 een marktklare oplossing op te leveren.

 

 


Waar zijn we naar op zoek?

We zoeken innovatieve oplossingen, concepten en/of producten die:

 • Bestaande speelplekken (beter) toegankelijk maken voor kinderen met een beperking;
 • Bestaande speelplekken (beter) toegankelijk maken voor ouders met een beperking;
 • Uiteindelijk afgenomen/toegepast kunnen worden door gemeenten.

 

We zoeken naar oplossingen die schaalbaar zijn en die door gemeenten kunnen worden ingezet. Dat betekent ook dat we zoeken naar een oplossing die geen hoge kosten oplevert voor de gemeenten. We vragen je dus om in je inzending ook inzicht te geven in de business case voor grote uitrol van je concept, en in wat het een gemeenten zou kosten om jouw oplossing toe te passen.

 

Heb je nog inhoudelijke vragen? Stel ze via de discussion pagina.

 Waar zijn we niet naar op zoek?

Oplossingen die:

 • niet (fysiek) schaalbaar zijn;
 • geen betrekking hebben op de openbare ruimte.

 

 

Jullie Pitch(inschrijving) (max. 10 A4)

 • Beschrijving van het concept (max. 3 A4):
  Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept. Laat daarbij blijken dat je inzicht hebt in de problematiek en wat je motivatie is om met een voorstel te komen.
 • Businessplan (max. 3 A4):
  Beschrijf hoe jullie denken te komen tot een marktklare oplossing. Zorg er daarbij voor dat je in ieder geval inzicht geeft in jouw toegevoegde waarde en die van jouw oplossing, de doelgroep, jullie concurrentiepositie en het financiële plaatje. Houd daarbij de beoordelingsaspecten in gedachten (zie onder).
 • Projectplan voor experimentele ontwikkeling inclusief begroting (max. 4 A4):
  Geef een beknopte beschrijving van hoe jullie de pilot willen gaan uitvoeren. Beschrijf daarbij ook wat en wie jullie nodig hebben voor de experimentele ontwikkeling en specificeer de kosten die jullie verwachten te gaan maken.

 

Overschrijdt het maximum aantal pagina’s (per onderdeel) niet.

De pitch moet in pdf-format worden geüpload (max. 30MB) – video’s, voorbeeld websites, etc. kunnen daarin gelinkt worden. 

Pitches in English are allowed.
Beoordelingscriteria en voorwaarden voor deelname

Wij beoordelen de inzendingen op deze vijf hoofdthema’s:

 • Het concept biedt dé oplossing voor het beleidsprobleem van VWS
 • De oplossing is economisch haalbaar
 • De oplossing in praktisch haalbaar
 • De uitwerking van het (pilot)voorstel
 • Kosten

 

Voorwaarden deelname

 • Ingeschreven bij de KvK.
 • Jullie kunt uiterlijk 8 juni 2020 een marktklare oplossing opleveren.
 • Je overschrijdt met jouw inzending het maximumbudget van € 70.000,- (excl. btw) niet.
 • Je bent akkoord met de bijgevoegde concept overeenkomst [volgt z.s.m.] en de toepassing van de algemene Rijksvoorwaarden ARVODI-2018 (pdf download) op deze opdracht.
 • Je bent akkoord met de selectie- en beoordelingsmethodiek die voor deze challenge gehanteerd wordt.

 

Lees voor een uitgebreide toelichting van de beoordelingscriteria, alle voorwaarden en de procedure de bijlage ‘beschrijvend document’ (pdf download).

 


Timeline

 • 29 oktober: challenge live
 • Dinsdag 26 november 17.00: Deadline challenge
 • Uiterlijk 29 november: Bekendmaking selectie -  Bekendmaking welke partijen worden uitgenodigd voor een live-pitch op het ministerie van VWS
 • 4 december: Live-pitches op het ministerie van VWS
 • 6 december: We maken bekend welke partijen de challenge hebben gewonnen, en met wie we een overeenkomst aan willen gaan.
 • 9 December: Ingangsdatum overeenkomst met de winnaars

 

 

 

Heb je nog inhoudelijke vragen? Stel ze via de discussion pagina en/of kijk in het begeleidend document (pdf).

Heb je nog algemene vragen? Bekijk de veelgestelde vragen.
 Achtergrondinformatie

Vertegenwoordigers van de sport, gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en VWS tekenden in 2018 het Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Doel van het Sportakkoord is om te zorgen dat iedere Nederlander met plezier een leven lang kan sporten en bewegen. Innovaties bieden enorme kansen voor de maatschappelijke opgaven die voortkomen uit de ambities van het Sportakkoord. Om de impact van innovatie op het Nederlandse sportlandschap te vergroten, versterkt het Topteam Sport met haar programma Sportinnovator de innovatieve as van het Sportakkoord.

 

Het Sportakkoord heeft zes ambities: inclusief sporten, een duurzame sportinfrastructuur, vaardig in bewegen, vitale sportaanbieders, een positieve sportcultuur en topsport die inspireert. Met de innovatiechallenge ‘Beter toegankelijke speelplekken’ bevordert VWS de ambitie ‘Vaardig in bewegen’.  

  

Jiska Appel 02-11-2019reageer
Er staat in de eisen dat je ingeschreven moet staan bij de KvK. Als je dat niet bent, kan je dan geen idee inleveren?

Ministerie van VWS 13-11-2019reageer
Beste Jiska Appel, dank voor uw vraag. Het is inderdaad een eis dat de inschrijver over een KvK moet beschikken. Zonder KvK-nummer kunt u dus niet reageren op deze challenge.

Marouschka Kuijf 14-11-2019reageer
Goedemiddag heer/mevrouw, Via deze weg wilde ik een vraag stellen. Wij, stichting Speeltuin Kloosterplantsoen, willen graag meedoen aan twee innovatie challenges. Ons concept en idee sluit aan bij twee challenges, namelijk; beteree toegankelijke speelplekken en het samen spelen met en zonder beperking. Wat is dan gewenst vanuit VWS? Ons leek het beste om het onder beide challenges het inbrengen en verwijzen naar de ander. Dit willen wij graag met u verifiëren. Met vriendelijke groet, Marouschka Kuijf, namens de Stichting speeltuin Kloosterplantsoen te IJsselstein

Marith Hilte 18-11-2019reageer
Ik heb twee vragen mbt deze challenge: Wanneer komt de concept overeenkomst online? En indien je niet in Nederland bent ten tijde van de pitches, is het mogelijk deze via videoverbinding te houden of iemand in jouw plaats te sturen?

Ministerie van VWS 22-11-2019reageer
Beste Marouschka Kuijf, zoals reeds bij de challenge 'Samen spelen met een beperking' aangegeven: Jullie kunnen in dit geval op beide challenges apart reageren. De inzendingen zullen dan apart worden beoordeeld. Jullie kunnen zeker refereren naar de andere inzending, maar de inzendingen zullen dus los van elkaar beoordeeld worden, omdat het gaat om twee verschillende challenges.

Ministerie van VWS 22-11-2019reageer
Beste Marith Hilte, dank voor uw vragen. Indien u niet in Nederland bent ten tijde van de pitches (let op: de pitches zijn op 4 december en niet op 5 december zoals eerder vermeld stond!), dan is het niet mogelijk om een pitch via videoverbinding te houden. We verzoeken u om iemand in uw plaats te sturen om te pitchen. M.b.t. de conceptovereenkomst: deze is nog niet bekend - zodra we hier duidelijkheid over kunnen verschaffen, laten we het u op deze pagina weten!

S thie 29-11-2019reageer
Goedendag is was opzoek naar waar en Hoe laat is de uitslag te vinden is, of te verwacht word.

S thie 29-11-2019reageer
Goedendag is was opzoek naar waar en Hoe laat is de uitslag te vinden is, of te verwacht word.

Log in of Registreer om je vraag te stellen.

Vooraankondiging 1-minuut filmpje maken voor kinderen

28 november 2019

Beste pitchers,

 

Allereerst veel dank voor jullie pitches! Wij vinden het ontzettend leuk jullie ideeën te lezen en zijn deze nu aan het beoordelen. Bij de beoordeling willen we ook kinderen met een beperking betrekken. Zij zijn immers de doelgroep. Aangezien het niet reëel is de kinderen te vragen de pitches te lezen en beoordelen, gaan we de pitchers die door zijn naar de live-pitches vragen een filmpje te maken.

 

Gezien de korte doorlooptijden van de procedure vinden we het belangrijk dit nu alvast aan te kondigen. Wij verwachten namelijk dat degenen die een filmpje moeten maken het filmpje uiterlijk aankomende maandag 2 december 2019 om 12.00 uur aanleveren bij onze contactpersoon Moenke Narraina. Morgen (vrijdag) laten we jullie weten wie er door zijn en weet je dus of je een filmpje moet maken

 

Wat verwachten wij van het filmpje?

 • Het is een filmpje voor kinderen;
 • Het filmpje zal ook alleen door de kinderen beoordeeld worden;
 • Het filmpje mag maximaal 60 seconden duren;
 • Wat ons betreft, houd je het simpel. Een filmpje gemaakt met je telefoon waarin je in de camera je idee uitlegt, is prima.

 

Vriendelijke groet,

Directie Sport

Datum live pitch 4 december i.p.v. 5 december

21 november 2019

De datum voor de Live-pitches op het ministerie van VWS is 4 december in plaats van de eerder gecommuniceerde 5 december. Dit is aangepast in de timeline in de briefing.

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!