Gezocht: Innovatieve energiebesparings- en opwekkingsmethoden die gaan bijdragen aan energieneutrale sportaccommodaties.

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 14 May 2018
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): €500.000,- innovatiebudget

Share challenge

€500.000,- innovatiebudget

deadline verlopen
Nederland telt ruim 24.000 sportaccommodaties, zoals voetbalclubs, tennisclubs, zwembaden, sporthallen, etc. Sportaccommodaties zijn daarmee een belangrijk onderdeel van de gebouwde omgeving.

Rijksbreed is afgesproken dat iedereen die dat kan, moet bijdragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen die Nederland heeft ondertekend in Parijs. Als doelstelling is nu opgenomen dat alle gebouwen in het maatschappelijk vastgoed voor 2020 nog eens 2,5 PetaJoule aan energie moeten besparen en in 2040 moeten alle gebouwen energieneutraal zijn. Dit geldt dus ook voor het sportvastgoed in Nederland (vaak grotendeels eigendom van gemeenten). 

De sportsector kent sinds 2016 een subsidieregeling die het treffen van energiebesparende maatregelen en de opwekking van duurzame energie bij sportverenigingen stimuleert door het gebruik van conventionele maatregelen (https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-energiebesparing-en-duurzame-energie-sportaccommodaties-eds). Hiermee is het enthousiasme in de sportsector onder verenigingen gegroeid om actie op dit vlak te ondernemen. Met conventionele maatregelen komt men aardig in de richting maar is energieneutraliteit in 2040 nog ver weg.

We zijn daarom op zoek naar startups met vooruitstrevende en innovatieve energiebesparings- en opwekkingsmethoden die gaan bijdragen aan energieneutrale sportaccommodaties. De beste ideeën stellen we in staat om de volgende fase van de innovatie cyclus uit te voeren waar de innovatie staat (bijv. een haalbaarheidsstudie, ontwikkelen prototype, opzetten van een pilot, etc). Indien jouw idee haalbaar lijkt te zijn, dan willen we jou daarin verder ondersteunen met maximaal €100.000,- voor de next step van jouw innovatie. Jij blijft zelf eigenaar van je innovatie.Waar zijn we naar op zoek?
Het sportvastgoed heeft een huidig geschat verbruik van 5 PJ gas en 3 PJ elektra, er is dus veel te halen. Maar sportaccommodaties zijn vaak niet vergelijkbaar met de andere gebouwde omgeving. Om dus een energiebesparende of opwekkende bijdrage te leveren zullen er nieuwe innovatieve concepten moeten worden ontwikkeld. 

Het kan hierbij gaan om het toepassen en combineren van bestaande technieken en/of het toepassen van bestaande materialen op innovatieve wijze. Ook kan het gaan om het uitdiepen en testen van financieringsmodellen om sportverenigingen energieneutraal te maken. Hierbij kun je denken aan vragen als: 
 • Hoe kan ruim 1000 hectare kunstgrasveld waarop overdag nauwelijks gesport wordt, ingezet worden om duurzame energie op te wekken zonder dat dit ten koste gaat van de mogelijkheden om te sporten?
 • Hoe kan een sportvereniging de duurzame energie die op zijn terrein wordt opgewekt optimaal inzetten voor zijn eigen elektriciteitsbehoefte?
 • Hoe kan een sportvereniging met weinig financiële middelen toch bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen zoals door de Nederlandse regering gedefinieerd. Waar zijn we niet naar op zoek?

 • Voorstellen waarin bestaande methoden en technieken die in het geheel niet innovatief zijn worden toegepast. Dus zonnepanelen op het dak van de sportkantine of led-verlichting op het sportveld zijn voorbeelden van bestaande methoden die reeds worden toegepast. Bestaande methoden of technieken mogen gebruikt worden, maar wel echt op een vernieuwende manier.
 • Innovaties gericht op het verhogen van de bezettingsgraad van de sportaccommodatie of het onderwijzen van gebruikers in het energieverbruik.Wat is er te winnen?
Er is in totaal €500.000,- innovatiebudget beschikbaar. De beste ideeën ontvangen maximaal €100.000,-  om de next step van hun innovatie te realiseren. Dit kunnen dus 5 winnaars van €100.000,-, 10 winnaars van €50.000,- of andere combinaties zijn. Toelichting procedure
Deze challenge is vooruitlopend op een officiële aanbesteding die binnenkort op TenderNed verschijnt. TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen in Nederland, maar wordt over het algemeen niet gevonden door startups. Dit terwijl wij verwachten dat juist ook startups erg innovatieve oplossingen zouden kunnen aandragen en dus zeker ook kans zouden maken op een deel van de €500.000,- innovatiebudget. 

Om startups te stimuleren om toch hun innovatieve voorstellen in te dienen nodigen we startups van harte uit om deel te nemen aan deze challenge. Wij beoordelen welke ideeën kans maken op een deel van het innovatiebudget en zullen hen adviseren mee te doen met de aanbesteding. We kunnen geen garantie geven op succes, maar vooraf wel aangeven of er een grote kans is op een deel van het innovatiebudget. Deze startups nodigen we ook uit voor een extra informatiebijeenkomst over TenderNed.

De winnaars worden bovendien geïntroduceerd bij alle partners binnen het Sportinnovator programma en maken kans om gebruik te kunnen maken van de vele ondersteuningsmogelijkheden die dit programma biedt, zoals expertise, netwerk en nieuwe subsidie mogelijkheden om innovaties te versnellen en naar de markt te brengen.Jouw Pitch(document)

 • Beschrijving van het concept (max. 2 A4): Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept.
 • Beschrijving van de pilot (max. 1 A4): In welke fase zit jullie innovatie en wat de next step die jullie willen nemen? 
 • Beschrijving startup/team (max. 1 A4): Geef een korte beschrijving van de startup/team dat de pilot wil gaan realiseren.Voorwaarden deelname 
Ingeschreven bij de KvK
Timeline Challenge

 • 1 april: lancering van challenge
 • 19 april: Informatiebijeenkomst/machtup (voor aanmelden zie hierboven)
 • 14 mei om 12.00uur: deadline inschrijving
 • Eind mei: terugkoppeling welke startups kans maken op innovatiebudget
 • Juni: informatiebijeenkomst over TenderNed (exacte datum volgt)
 • Juli: deadline inschrijving TenderNed (exacte datum volgt)
 • Augustus: toekening innovatiebudget


Inspiratie vanuit andere sectoren
In de energiebesparende en duurzame energie opwekkende industrie komen de laatste jaren steeds meer innovaties los in materialen en technieken die speciaal zijn toegepast op een sector. Zo zijn er ontwikkelingen om middels zonnestroomsystemen duurzame energie op te wekken op het dak van huizen, kantoren, fabrieken, loodsen, winkelcentra en agrobedrijven. Daarnaast zijn er interessante ontwikkelingen om zonnestroom op te wekken met gevelplaten, geluidschermen en zelfs middels in het wegdek geïntegreerde zonnecellen. Tenslotte gebeurt er ook veel op het gebied van grote zonnestroomsystemen op landbouwgronden, in de bermen van wegen en spoorwegen en drijvende zonnestroomsystemen. Welke innovaties zijn vernieuwend voor de sportsector en kunnen op een innovatieve wijze worden toegepast op een sportaccomodatie? 

Benieuwd naar de rest van de challenge?

Maak een account aan

Gerd-Jan Otten 05-04-2018
Er wordt gevraagd naar "energie besparing" om tot energie neutrale sportaccomodaties te komen. Even verder in de tekst :• "Hoe kan een sportvereniging de duurzame energie die op zijn terrein wordt opgewekt optimaal inzetten voor zijn eigen elektriciteitsbehoefte?" Ligt de focus op energie ( Elektriciteit en Warmte) of alleen op Elektriciteit? Het warmte verbruik is lastiger te vergroenen dan elektriciteit en is niet zelden de helft of zelfs meer van het energie verbruik/ CO2 uitstoot.

Ministerie van VWS 05-04-2018
Er wordt in deze challenge gezocht naar innovaties die bijdragen aan de energieneutrale sportaccommodatie. Deze uitdaging bestaat uit meerdere componenten. De uitvraag mag dan ook breder dan alleen elektriciteit gezien worden.

Christiaan Voorend 17-04-2018
Kan een corporate met een goed idee ook aan deze challenge mee doen?

Ministerie van VWS 18-04-2018
De uitvraag via dit platform richt zich in eerste instantie op Startups (maar ook andere partijen kunnen inschrijven). Het vervolg traject via TenderNed staat open voor iedereen. Wij zijn op zoek naar de beste ideeën ongeacht de eigenaar.

Thomas van Gaal 26-04-2018
Bij Timeline challenge staat 'Eind mei: terugkoppeling welke startups kans maken op innovatiebudget'. Dit klinkt alsof deze challenge een voorselectie is voor het daadwerkelijke subsidieprogramma. Hoe gaat de toekenning van het innovatiebudget in zijn werk binnen deze challenge?

Thomas van Gaal 26-04-2018
In de aanvraag wordt aangegeven dat sportaccommodaties niet te vergelijken zijn met de andere gebouwde omgeving. Kan dat iets verder worden toegelicht? Ook wordt er aangegeven dat sportaccommodaties vaak in eigendom zijn van gemeenten, zijn daar cijfers over beschikbaar?

Thomas van Gaal 26-04-2018
Is er een verslag beschikbaar van de informatiebijeenkomst?

Ministerie van VWS 01-05-2018
Deze challenge heeft als doel Startups te activeren met innovatieve ideeen te komen die kunnen bijdragen aan het doel van de challenge. Omdat het hier om aanzienlijke innovatiebudgetten gaat zal dit traject gevolgd worden door het traject via TenderNed. Dit is voor Startups niet altijd een even makkelijke start. Daarom willen wij de plannen die ingediend worden op deze challenge aan de voorkant meegeven of wij denken dat deze in de scoop van de challenge past. Ook zal er een bijeenkomst plaatsvinden om de Startups nader te informeren over TenderNed. Sportaccommodaties zijn anders in hun gebruik ten opzichte van andere vormen van (maatschappelijk) vastgoed zoals zorg en onderwijs. Er zijn vaak pieken in de avond uren en overdag mindere bezetting, ook is een sportaccommodatie relatief groot in vierkante meters voor het aantal gebruikers. Dit biedt kansen en ook uitdagingen. De bijeenkomst op 19 april had een informeel karakter. Er is daarom dan ook geen verslag beschikbaar.

Gerd-Jan Otten 01-06-2018
Einde mei kwam en ging, volgt er ook nog een algemene terugkoppeling via deze site?

Gerd-Jan Otten 01-06-2018
Einde mei kwam en ging, volgt er ook nog een algemene terugkoppeling via deze site?

Ministerie van VWS 01-06-2018
Beste Gerd-Jan, Vandaag zal ik alle partijen berichten per mail over het vervolg en onze mening over de pitch. Groet, Myrthe

Freya Swales 18-04-2019
Beste Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Momenteel ben ik bezig met mijn afstudeerscriptie op de Erasmus Universiteit Rotterdam voor de Master Management of Innovation. Ik schrijf mijn scriptie over hoe bedrijven of organisaties crowdsourcing platforms gebruiken om duurzamer te worden. Ik zou daarom graag iemand willen interviewen die betrokken was met deze crowdsourcing challenge en vragen stellen over hoe het beste idee is geïmplementeerd en of dit echter succesvol is geweest voor Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om duurzamer te worden. Ik ben bezig met een case-study en ga tussen 10-12 bedrijven/organisaties onderzoeken. Zodra het onderzoek is uitgevoerd, zal ik u voorzien van een uitgebreide samenvatting over de vindingen van mijn scriptie. Is er iemand die tijd en zin heeft om een uurtje met mij te skypen of te zitten om een paar vragen te beantwoorden over het proces van begin tot eind? Ik hoor graag van u, Met vriendelijke groeten, Freya Swales

Ministerie van VWS 19-04-2019
Dag Freya, zou je me hierover een email kunnen sturen? (gr.broekhuizen@minvws.nl) Groet, Gideon

Log in of registreer om je vraag te stellen.

Vijf pilots gestart

05 February 2019

Er worden vijf pilots gestart. Lees daarover meer in dit nieuwsbericht.
De deadline is verstreken. Je kunt nog geen pitch uploaden.

Overige actuele challenges

View all

Mis nooit een challenge!