Hoe zorgen we dat mensen iets gezonds eten in de sportkantine?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 11 december 2017
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Opdracht ter waarde van minimaal €20.000,-

Share challenge

Opdracht ter waarde van minimaal €20.000,-

deadline verlopen

Hoe zorgen we dat mensen iets gezonds eten in de sportkantine?

De deadline voor het indienen van oplossingen is verstreken!


De uitdaging
De gezonde voedselomgeving wordt in deze tijd, met een obesogene omgeving, steeds belangrijker om “gezonde voedingskeuzes” te kunnen maken. Zo ook bij de Sportkantine, een ontmoetingsplek waar sportende Utrechters elkaar kunnen treffen voor en/of na het sporten.

Verenigingen willen graag aan de slag om een gezond voedingsaanbod in hun kantine te hebben, zodat hun leden een gezonde keuze kunnen maken. Er liggen hier verschillende redenen aan ten grondslag (de uitstraling, de missie, sportprestaties, vraag van de leden etc.). Toch blijkt het in de praktijk niet eenvoudig om een gezond voedingsaanbod in de kantine te realiseren.

Achtergrond
Wanneer verenigingen aan de slag willen met een gezond voedingsaanbod (meer plantaardige producten en met mate verzadigd vet, suiker en zout) in hun kantine, kunnen zij ondersteund worden door de VSU (SportUtrecht) of advies krijgen van landelijke organisaties, zoals Team Fit en Lekker Bezig. Ondanks deze ondersteuning blijft bij de verenigingen de gezonde voedingskeuze in de kantine in Utrecht een beetje achter met bijvoorbeeld roken langs de lijn.

De (gedrags-) voedingskeuzes die mensen in de sportkantine (on)bewust maken, vormen de basis voor de vraag naar het aanbod in de kantine. Dit is merkbaar in de sportkantine want bij de voetbalvereniging (onderdeel van de Omni-sportvereniging) is er met name vraag naar de “patatpan” en worden de gezonde broodjes nauwelijks afgenomen, wat een negatieve invloed op omzet van de kantine en voedselverspilling tot gevolg heeft want eten wordt weggegooid.

Omgevings- en persoonlijke factoren zijn van invloed op het gedrag en de (on)bewuste voedingskeuzes van de consumenten in de kantine. Dit kan per persoon verschillen maar het kan ook betekenen dat “een groep” niet in beweging te krijgen is richting gezonde(re) keuzes. Communicatie over het gezonde aanbod slaat dan niet aan. Maar wat dan wel?

Dit vraagt om in te zoomen en te analyseren wat er speelt in de sportkantine van de Verenigingen om nieuwe inzichten te krijgen op dit maatschappelijk vraagstuk. Het zou fantastisch zijn als de startup een “out of the box” oplossing kan bedenken om de gezonde voedingskeuze in de sportkantine te stimuleren. Bij voorkeur iets kleins, wat makkelijk inzetbaar en opschaalbaar is, waar mensen “warm” voor lopen en wat een “groot” effect kan krijgen.

Rollen:

 • Vanuit Volksgezondheid kunnen we tijdens deze challenge kennis leveren vanuit de VMU, het werken met gedragskennis* en wat er speelt in de wijken (mn Leidsche Rijn en Kanaleneiland) op gezondheidsthema’s, voeding en voedsel en gezond opgroeien.
 • De VSU ondersteunt verenigingen en heeft kennis & ervaring over wat er bij verenigingen speelt en kan de verbinding leggen met de deelnemende verenigingen.
 • MO Sport is de opdrachtgever van de VSU en in de sportnota 2017-2020 geeft MO extra aandacht aan gezonde leefstijl, waar voeding onderdeel van uitmaakt https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/vrije-tijd/sport/sportbeleid/.


Werken met gedragskennis

Waar zijn we naar op zoek?
Innovatieve en out of the box’ oplossing. Bij voorkeur iets kleins wat makkelijk inzetbaar en schaalbaar is, waar mensen “warm” voor lopen en wat een “groot” effect kan/gaat krijgen.

Waar zijn we niet naar op zoek? / Randvoorwaarden
Niet naar een soortgelijk aanbod als Team fit -gezonde sportkantine- en lekker bezig -Samen lekker bezig-.
Informatie en voorlichting in de vorm van apps, websites, een informatiemarkt of folders. Daar is al veel van en daar wordt al invulling aan gegeven.


Wat is er te winnen?

 • Deelname aan het ontwerpprogramma Startup in Residence.
 • Opdracht. Bij een succesvolle pitch in mei 2018 een opdracht van de gemeente Utrecht ter waarde van minimaal € 20.000,- als de gemeente Utrecht enthousiast is over de door jouw ontwikkelde oplossing.
 • Uitbreiden van je business. De uitdaging waar jij een oplossing voor hebt bedacht speelt waarschijnlijk ook bij andere bedrijven, instellingen en overheden. Met de gemeente Utrecht als launching customer heb je al een mooie referentie op zak. Je behoudt namelijk alle rechten om je oplossing ook aan derden te gaan verkopen.
 

Wat het Startup in Residence Programma jou te bieden heeft:
Startup in Residence biedt je een geweldige mogelijkheid om een volledig nieuwe startup op te zetten of jouw bestaande startup een enorme boost te geven.
Om de kans op een succesvolle match tussen jouw oplossing/startup en de gemeente Utrecht te vergroten bieden we een exclusief startup programma aan. We kijken samen welke vraagstukken voor jouw startup van belang zijn om tot een gedegen businesscase te komen.
De gemeente Utrecht kan bij een succesvolle pitch het besluit nemen om met jouw startup in zee te gaan.

Het Startup in Recidence Programma bestaat uit:  
Design Thinking programma 1 (dag)deel per week gedurende 3 maanden;
Co-creatie sessies met de gemeente Utrecht (eventueel met stakeholders);
Professionele coaching door een businesscoach (ervaren ondernemer);
Mogelijkheid tot uitbreiding van je netwerk;
Indien noodzakelijk nodigen wij experts uit voor een verdiepingssessie;
Doel van het programma is om in een relatief korte periode tot een goede onderbouwde businesscase te komen, zodat we snel kunnen overgaan tot het realiseren van de onderneming en het oplossen van het probleem.

Jouw inzending:
Wij ontvangen graag twee documenten (PDF) waarin de volgende onderdelen zijn uitgewerkt:

 1. document met een beschrijving van het concept (PDF, max 4 A4): Geef een zo’n concreet mogelijke beschrijving van jullie toepassing/ serviceconcept
 2. document waarin je antwoord geeft op de vragen in deze “Vragenlijst”.


Belangrijke documenten


Voorwaarden deelname
Om kans te maken op een opdracht van de gemeente Utrecht dien je:
 • Ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving niet ouder dan 5 jaar, peildatum 1 januari 2018.
 • Kennis te hebben genomen van het Aanbestedingsdocument en akkoord gaan met de beschreven regels en voorwaarden.
 • Actief deelnemen aan het Startup in Residence programma. In principe volgen alle deelnemers alle onderdelen van het programma.
Vragen?
Heb je vragen over deze challenge of over het programma? Stuur ons dan een mail .

Timeline challenge
1 november: Lancering Challenge
16 november: Informatiebijeenkomst 14.00-16.00 uur
11 december: Deadline Challenge
21 december: Bekendmaking startups die mogen pitchen
3 januari: Deadline inzendingen pitches door geselecteerde startups
8 - 11 januari: Pitches
1 februari: Start programma Startup in Residence
1 mei: Afronding programma Startup in Residence

Benieuwd naar de rest van de challenge?

Maak een account aan
Log in of registreer om je vraag te stellen.

Update: deadline voor het inzenden van een oplossing voor de challenges is verstreken.

12 december 2017

Beste deelnemer aan Startup in Residence Utrecht,

 

De deadline voor het inzenden van een oplossing voor de challenges is verstreken. Er zijn in totaal 76 mogelijke oplossingen binnengekomen. Hier zijn wij natuurlijk erg blij mee! Wij danken jullie hartelijk voor jullie inzendingen en het vele werk dat is verzet! 

 

Wij gaan alle inzendingen de komende dagen beoordelen.  Op 21 december maken we bekend welke  startups hun idee mogen pitchen. Zowel de pitchers als de afvallers ontvangen hier een mail over. In de mail krijg je mogelijk nog extra aanwijzingen voor de pitch of een motivatie over de afwijzing.

 

Tussen 8 en 11 januari worden de pitches ingepland. Kort daarna maken we bekend wie er mee mogen doen aan het programma Startup in Residence. Dit programma start vervolgens op 1 februari en wordt op 1 mei afgerond.

 

Heb je nog vragen of opmerkingen? Mail deze dan naar info at stir-utrecht.nl

 

Met vriendelijke groeten,

Het Startup In Residence Utrecht Team

Vragen en antwoorden Startup in Residence Utrecht.

30 november 2017

Datum publicatie: 29 november 2017

Vraag 1:    Zijn de genoemde budgetten van 20.000 euro een max budget?
Antwoord:    Nee, het genoemde budget is het in ieder geval beschikbare budget, het is mogelijk dat een groter budget wordt uitgegeven.

Vraag 2:    Waarvoor is deze 20.000 euro bedoeld? Voor het product zelf, of voor de ontwikkeling van het product?
Antwoord:    Daar is moeilijk een concreet antwoord op te geven. Het budget is voor het ‘product of dienst’ die u aan gaat bieden aan de gemeente aan het einde van het ontwerpprogramma. Het is niet voor de ontwikkeling voor uw aanbieding zelf, indien uw aanbieding een onderdeel ‘ontwikkeling’ bevat dan kan het wel daarvoor gebruikt worden. Als voorbeeld: Stel voor uw challenge wilt u een groot onderzoek laten doen binnen de gemeente en de resultaten daarvan deels gebruiken voor de oplossing van de challenge.  De kosten van dit onderzoek kunnen dan behoren tot uw aanbieding.

Vraag 3:    Is de challenge van Leidsche Rijn schaalbaar?
Antwoord:    Dat is afhankelijk van uw invulling van de challenge, maar er zijn vergelijkbare wijken in Nederland die vermoedelijk met een gelijke uitdaging kampen.

Vraag 4:    Krijgen de belanghebbende inzicht in wie inschrijft per challenge? Dit vanwege mogelijke samenwerking.
Antwoord:    Nee,  dat is vanuit concurrentieoverwegingen niet wenselijk. Als u met iemand anders wilt samenwerken, kunt u een mail sturen naar info@stir-utrecht.nl. Wij zullen dan bekijken of er mogelijke partners voor u zijn.

Vraag 5:    Mag ik de presentaties van de informatiebijeenkomst ook ontvangen?
Antwoord:    Die zijn bijgevoegd als bijlage.

Vraag 6:    Ik ben benieuwd of mijn idee al leeft bij de gemeente, waar/ hoe kan ik dit toetsen?
Antwoord:    Waarschijnlijk gaat uw vraag over de wildcard. U kunt uw vraag hierover mailen naar info @ stir-utrecht.nl.

Vraag 7:    In de beoordeling is niet specifiek iets opgenomen over hoe de financiën worden beoordeeld, hoe gaat de gemeente hier mee om?
Antwoord:    Met de eerste beoordeling is dit inderdaad niet opgenomen, hier wordt alleen op kwalitatieve criteria beoordeeld.
Voor de definitieve beoordeling is dit wel opgenomen: “relatie tussen kosten en baten (oplossing is duurzaam financierbaar, cijfer 1-5)”

Vraag 8:    Wat als mijn idee minder kost dan € 20.000 euro?
Antwoord:    Dan dient u de ‘lagere kosten’ op te geven. Het is toegestaan dat een bieding bijvoorbeeld €8.000 euro kost.

Vraag 9:    Ik heb nog geen KvK inschrijving, is dit een probleem voor de indiening op 11 december?
Antwoord:    Nee, stuur vooral je pitch in! Je hebt tot 29 december 2017 om zorg te dragen voor een inschrijving van je bedrijf op 1 januari 2018.

Vraag 10:    Hoe letterlijk moet ik de vraagstelling van de challenge nemen?
Antwoord:    Wij hopen dat de omschrijving van de challenges deelnemers uitdaagt verder te kijken dan het vraagstuk zoals dat omschreven is in de tekst. Gebruik je creativiteit, daag jezelf uit om met een concept te komen dat voorbij de voor de hand liggende oplossing gaat die er meestal al ligt.

Vraag 11:    Ons bedrijf bestaat al langer dan 5 jaar, echter hebben we een bedrijfsonderdeel dat pas 1,5 jaar oud is dat mee zou kunnen doen aan de challenge.
Antwoord:    Bedrijven mogen op 1 januari 2018 niet ouder zijn dan 5 jaar. Wil je toch deelnemen dan adviseren wij je de activiteit in een nieuw bedrijf onder te brengen zodat dit een zelfstandige entiteit wordt. Wacht de uitslag van de pitches van 11 december af, zitten jullie bij de finalisten voor de pitches in januari dan kun je altijd nog voor 29 december 2017 een nieuw bedrijf inschrijven.

Vraag 12:    Hoeveel boten heeft de gemeente Utrecht en wat voor soort boten zijn dat?
Antwoord:    De eigen vloot van Stadsbedrijven bestaat uit acht boten, waarvan twee elektrisch zijn. Deze vaartuigen worden ingezet voor goederenvervoer, onderhoud en het inzamelen van afval langs de werven. Ook verwijderen we (drijf)vuil, in opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR).
 
Vraag 13:    Ik lees in jullie uitvraag dat een webformulier met bijlagen ingevuld moet worden. Waar is dit formulier met bijlagen te vinden?
Antwoord:    www.starthubs.co/utrecht

Vraag 14:    Hoe kan je je bieding en bijbehorende documenten digitaal ondertekenen als je via de website van Start up in Residence de tender moet beantwoorden?
Antwoord:    Aanmeldingen voor de aanbesteding moeten via www.starthubs.co/utrecht worden gedaan.

Vraag 15:    Hoe snel na de indiening van de pitch op 11 december krijgen we te horen of we door zijn en deelnemen aan de pitches begin januari?
Antwoord:    Dit is opgenomen in de planning van het aanbestedingsdocument (21 december a.s.).

Andere challenges

Alle Challenges

Mis nooit een challenge!