Welkom bij de starthub van Stigas!

De Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas) is ruim 25 jaar geleden door werkgevers en werknemers uit de sector opgericht om veilig, duurzaam en gezond werken te bevorderen.

 

Eén van de acties is de campagne ZeroAccidents 2020. Jaarlijks gebeuren circa 17 dodelijke ongevallen in de sector en het doel van de campagne is duurzaam te komen tot nul dodelijke ongevallen. Naast dodelijke ongevallen vinden ook veel ongevallen met blijvend letsel plaats. 

 

 

Ongevallen op het werk hebben te maken met technische gebreken, met een onveilige cultuur en gedrag van werkenden en met een organisatie die veiligheid niet voldoende serieus neemt. Er wordt gewerkt met rijdende en stabiele machines, met handgereedschappen, met dieren, en in situaties waar soms ook gezinsleden, kinderen en anderstaligen rondlopen. 

 

Innoveren op veiligheid

De sector is voortdurend aan het innoveren op het gebied van productie, teelten en bedrijfsvoering. Nu willen wij ook de veiligheid een boost geven met innovatieve ideeën. Via Starthubs gaan wij meer challenges uitschrijven rondom de meest voorkomende doodsoorzaken met als doel innovatie oplossingen te vinden waarmee ongevallen kunnen worden voorkomen.

 

ZeroAccidents 2020

De campagne ZeroAccidents 2020 heeft een breed draagvlak van werkgevers (LTO, VHG, Cumela, VBNE) en werknemers (FNV, CNV), van erfbetreders (Nevedi, ForFarmers, Nijhof-Wassink)), van de Arbeidsinspectie (I-SZW), RIVM en van FEDECOM (branchevereniging voor mechanisatie techniek). Allen willen bijdragen aan het succes van dit initiatief. 

 

We zijn ervan overtuigd dat startups en innovators bij kunnen dragen aan het vinden en ontwikkelen van oplossingen waarmee we de veiligheid in de markt kunnen verhogen en het aantal (dodelijke) ongevallen kunnen reduceren tot nul. 

 

Samenwerken met startups

Ben je een startup en denk je ons hierbij te kunnen helpen? Wij kunnen jou helpen aan essentiele marktkennis, toegang tot de markt en financiële middelen. We zijn bereid ons netwerk in te zetten, als launching customer bij te dragen aan het succes, producten op te nemen in onze arbo-catalogus na instemming van werkgever en werknemer (op deze manier wordt het min of meer verplicht om te gaan gebruiken in de praktijk) en in sommige gevallen zijn wij bereid om te investeren of zoeken we mee naar fondsen via de branches en bedrijven.

 

Er zijn (nog) geen updates geplaatst.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!