Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
Stedin beheert het energienet in de provincies Zuid-Holland en Utrecht en in delen van de regio’s Noordoost-Friesland en Kennemerland. Als netbeheerder hebben wij de taak om een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening te realiseren voor ruim 2 miljoen klanten. Dit doen we enerzijds door het aanleggen, beheren en toekomstbestendig maken van de elektriciteits- en gasnetten en anderzijds door het faciliteren van de energiemarkt. 

Onze missie: ‘Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie’
Dat we elke dag energie kunnen gebruiken, is voor ons allemaal heel vanzelfsprekend. We gebruiken het overal waar we zijn. In de samenleving waarin wij leven is energie onmisbaar. Tegelijkertijd staan we met elkaar voor een grote, mondiale uitdaging. We zullen in één generatie moeten overstappen naar volledig schone energiebronnen; bronnen die niet opraken en de planeet niet uitputten of vervuilen. In Nederland gaan we daarin forse stappen zetten. Door de overgang naar schone energiebronnen en de toename van elektriciteitsverbruik moet het huidige energiesysteem flink worden aangepast en vernieuwd, zonder af te doen aan de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening. Om hierin succesvol te zijn is gezamenlijk optrekken cruciaal, met partners in de energiesector én daarbuiten. Zo maken we samen werk van een leefwereld vol nieuwe energie.

 
 

 

Innovatie uitdagingen
Een duurzame toekomst bereik je samen, niet alleen. Om met partners de energietransitie te versnellen en te komen tot een duurzaam energiesysteem hebben we een zestal innovatie thema’s geformuleerd. Thema’s die bij uitstek interessant kunnen zijn voor startups:
  • Digitalisering van de werkprocessen: onze prestaties en dienstverlening met grote sprongen verbeteren met nieuwe oplossingen die door data en technologie mogelijk worden gemaakt.
  • Inzicht en sturen op onze netten: nieuwe oplossingen ontwikkelen waarmee het inzicht in onze laagspanningsnetten (LS) drastisch verbeterd kan worden om de eigen prestaties op de netten te verbeteren. 
  • Verduurzaming gebouwde omgeving: om de landelijke klimaatdoelen te behalen moet met tempo aardgas als brandstof voor verwarming, koken en warm tapwater uitgefaseerd worden. Ontwikkelen van vernieuwende oplossingen in de gebouwde omgeving is noodzakelijk om uitfasering snel genoeg te realiseren.
  • Duurzame gassen en impact infrastructuur: alternatieve producten of diensten ontwikkelen voor de gasinfrastructuur, zodat deze na uitfasering van aardgas nog productief ingezet kan worden voor klantwensen in de toekomst.
  • Flexibiliteit en marktfacilitering van de toekomst: producten/diensten ontwikkelen die flex-oplossingen mogelijk maken, om uiteindelijk de piekbelasting te verlagen en investeringen voor netverzwaring zoveel mogelijk te vermijden. 
  • Duurzame mobiliteit en impact op de infrastructuur: nieuwe oplossingen (o.a. processen, producten) ontwikkelen om de exponentiële groei van duurzaam vervoer te faciliteren. Naast ontwikkeling op de auto’s vraagt de verplichting van de busmaatschappijen om voor 2030 over te zijn op zero-emissie een extra versnelling. 
Samenwerken met Stedin
De energietransitie vraagt om een duurzaam energiesysteem. Deze verandering is technisch en sociaal gezien complex en zorgt voor allerlei uitdagingen die we alleen met elkaar kunnen oplossen. Daarom zoeken we graag de samenwerking met externe partijen. Omdat startups de trends kennen en sterk zijn in de ontwikkeling van concrete toepassingen voor uitdagingen, gaan we graag met hen een samenwerking aan. Mogelijke samenwerkingsvormen zijn:
  • Stedin als co-developer of facilitator in een pilot project. Wij zorgen voor de benodigde middelen (o.a. budget en testomgeving) en marktkennis zodat de startup een innovatieve dienst/ product/ proces kan ontwikkelen. 
  • Stedin als launching customer. Wij staan open om als launching customer innovatieve producten/ diensten/ toepassingen af te nemen en bij te dragen aan het succes.
Challenges & Open Pitches
We staan altijd open voor innovatieve startups die met ons willen samenwerken om onze missie te bereiken. Je kunt ons altijd een ‘Open Pitch’ sturen of meedoen aan een van onze challenges.
 

Mis nooit een challenge!