De ambitie van Royal Schiphol Group is om de luchthaven Schiphol te ontwikkelen tot Europe’s Preferred Airport: de voorkeursluchthaven voor reizigers, luchtvaartmaatschappijen en logistieke dienstverleners.


Om de positie van Mainport Schiphol als multimodaal knooppunt te handhaven en verder te ontwikkelen, moeten wij over de volle breedte succesvol zijn. In onze strategie tot 2020 focussen we daarom op vijf strategische pijlers: Top Connectivity, Excellent Visit Value, Competitive Marketplace, Development of the Group en Sustainable & Safe Performance. Dit laatste thema loopt als rode draad door de overige vier thema’s heen.

 

Innovatie

Afgelopen jaren heeft Schiphol een bijzonder grote groei meegemaakt. We ontvangen jaar op jaar veel meer passagiers en vliegtuigen. Enerzijds is dit natuurlijk heel positief maar het zorgt ook voor grote uitdagingen. De hoeveelheid fysieke ruimte op Schiphol is namelijk beperkt. We moeten dus innovatief zijn om te kunnen blijven groeien op dezelfde vierkante meters. Daarnaast willen we natuurlijk ook kwaliteit blijven bieden ondanks de toenemende drukte. We kijken steeds naar nieuwe en andere manieren om van toegevoegde waarde te blijven voor onze klanten.


Belangrijkste innovatiethema's 
<coming soon>


Samenwerken met Schiphol  

Als Schiphol moeten we continu kijken hoe we het beter kunnen doen en inspelen op veranderende omstandigheden. Dit kunnen we niet alleen en daarom zoeken we graag de samenwerking op met externe partijen. Startups opereren vaak aan de voorkant van technologische ontwikkelingen en zijn daarom voor ons interessante partners om mee samen te werken. Mogelijke samenwerkingvormen zijn:

 • Schiphol als co-developer (pilot project). Wij zorgen voor de benodigde middelen (o.a. budget en testomgeving) en marktkennis zodat de startup een innovatieve dienst/ product/ proces kan ontwikkelen. 
 • Schiphol als launching customer. Wij staan open om als launching customer innovatieve producten/ diensten/ toepassingen af te nemen en bij te dragen aan het succes.
 • Schiphol als distributiepartner. Heeft jouw startup een geweldig product/ dienst/ toepassing voor onze klanten? Dan zouden we dit product eventueel aan ons portfolio kunnen toevoegen en aan onze klanten kunnen aanbieden. 
 • Schiphol als investeerder. In sommige gevallen zijn wij bereid om te investeren in startups.
Open Pitch
Heeft jouw startup een innovatieve oplossing voor/ binnen één van deze innovatiethema's? Dan komen we graag met je in contact en nodigen we je uit een Open Pitch in te sturen en toe te lichten wat jouw startup voor ons kan betekenen. Zien wij mogelijkheden voor een samenwerking (op korte termijn), dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek! 

Jouw pitch(document)
Denk jij dat jullie startup ons verder kan helpen op één van de hierboven beschreven innovatiethema's? Stuur dan een pitchdocument in bestaande uit de volgende onderdelen:
 • Beschrijving van de oplossing/ toepassing (max 2 A4): Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie oplossing/ toepassing. Hoe kan jouw startup ons helpen?
 • Beschrijving van het prototype/ pilot (max 1 A4): Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om op korte termijn een prototype/ pilot te realiseren.
 • Beschrijving startup/ team (max 1 A4): Geef een korte beschrijving van de startup/ team dat de pilot gaat opzetten.
Op basis van het pitchdocument besluiten we of we jouw startup uitnodigen voor een kennismaking en live pitch.


Voorwaarden Open Pitch

 • Jouw startup staat ingeschreven bij de KvK.
 • Jouw startup maakt gebruik van een bewezen technologie/ toepassing.
 • Jouw startup kan binnen 3 tot 6 maanden een prototype/ pilot realiseren.
 • De oplossing sluit aan bij onze missiedoelen.
Proces Open Pitch
 1. Pitch your startup: Pitch via onderstaande button jouw startup en oplossing. 
 2. Terugkoppeling: We streven ernaar om binnen twee weken een terugkoppeling te geven. 
 3. Kennismakingsgesprek: Sluit jouw oplossing aan (ook qua timing), dan nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek.
 4. POC/ prototype/ pilot: Na de kennismaking kunnen we een goede inschatting maken of jouw startup ons verder kan helpen. Als dat het geval is, nodigen we je opnieuw uit met als doel tot een concrete samenwerking te komen. In de meeste gevallen zal dat een realisatie van een eerste prototype/ pilot zijn. 
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!