Welkom bij de starthub van Schiphol!

Er zijn (nog) geen updates geplaatst.

De ambitie van Royal Schiphol Group is om de luchthaven Schiphol te ontwikkelen tot Europe’s Preferred Airport: de voorkeursluchthaven voor reizigers, luchtvaartmaatschappijen en logistieke dienstverleners.


Om de positie van Mainport Schiphol als multimodaal knooppunt te handhaven en verder te ontwikkelen, moeten wij over de volle breedte succesvol zijn. In onze strategie tot 2020 focussen we daarom op vijf strategische pijlers: Top Connectivity, Excellent Visit Value, Competitive Marketplace, Development of the Group en Sustainable & Safe Performance. Dit laatste thema loopt als rode draad door de overige vier thema’s heen.

 

Innovatie

Afgelopen jaren heeft Schiphol een bijzonder grote groei meegemaakt. We ontvangen jaar op jaar veel meer passagiers en vliegtuigen. Enerzijds is dit natuurlijk heel positief maar het zorgt ook voor grote uitdagingen. De hoeveelheid fysieke ruimte op Schiphol is namelijk beperkt. We moeten dus innovatief zijn om te kunnen blijven groeien op dezelfde vierkante meters. Daarnaast willen we natuurlijk ook kwaliteit blijven bieden ondanks de toenemende drukte. We kijken steeds naar nieuwe en andere manieren om van toegevoegde waarde te blijven voor onze klanten.

 

Samenwerken met Schiphol  

Als Schiphol moeten we continu kijken hoe we het beter kunnen doen en inspelen op veranderende omstandigheden. Dit kunnen we niet alleen en daarom zoeken we graag de samenwerking op met externe partijen. Startups opereren vaak aan de voorkant van technologische ontwikkelingen en zijn daarom voor ons interessante partners om mee samen te werken. Mogelijke samenwerkingvormen zijn:

 

  • Schiphol als co-developer (pilot project). Wij zorgen voor de benodigde middelen (o.a. budget en testomgeving) en marktkennis zodat de startup een innovatieve dienst/ product/ proces kan ontwikkelen. 
  • Schiphol als launching customer. Wij staan open om als launching customer innovatieve producten/ diensten/ toepassingen af te nemen en bij te dragen aan het succes.
  • Schiphol als distributiepartner. Heeft jouw startup een geweldig product/ dienst/ toepassing voor onze klanten? Dan zouden we dit product eventueel aan ons portfolio kunnen toevoegen en aan onze klanten kunnen aanbieden. 
  • Schiphol als investeerder. In sommige gevallen zijn wij bereid om te investeren in startups.


Mis nooit een challenge!