RAI Amsterdam
De RAI Amsterdam is een multifunctionele event locatie, die inspirerende meetings faciliteert en organiseert. Het RAI congres & exhibition centre creëert de ideale condities voor het faciliteren van inspirerende meetings en events. We organiseren zelf events en hosten events van derden.

RAI Amsterdam innoveert

We zien de behoeften van onze bezoekers in rap tempo veranderen en daarmee ook de behoeften van de exposanten en organisatoren. Dit sterkt ons in onze ambitie om te versnellen op het gebied van innovatie. Nieuwe (digitale) oplossingen en diensten worden ontwikkeld om de beleving van de klanten te verbeteren en om operationele optimalisaties te bereiken. In 2017 is een innovatieproces uitgewerkt en geïntroduceerd in de organisatie, en een Innovation Pipeline ontwikkeld. Om richting te geven aan innovatie is een aantal customer journeys uitgewerkt om beter in te kunnen zoomen op wat klanten drijft en projecten te initiëren op de gebieden waar de meeste winst voor de klanten (bezoekers, exposanten, organisatoren) te behalen is. Daarmee is een eerste fundament gelegd. Vanaf 2018 wordt hierop verder gebouwd met aansprekende innovatieprojecten.


Innovatiethema's

Vanuit Innovatie werken we met de visie dat we ons moeten focussen op thema’s die het meest impact hebben richting onze klantgroepen: bezoekers, exposanten, organisatoren en de stad. Vanuit die visie hebben we besloten ons de komende tijd primair te focussen op bezoekers, omdat het onze overtuiging is dat we met succesvolle en tevreden bezoekers het meest impact kunnen maken op de andere klantgroepen. Op basis van de customer journey van bezoekers hebben we vier thema’s gedestilleerd die ons niet alleen helpen bij het optimaliseren van onze huidige business, maar die ook het fundament kunnen leggen voor het het verkennen van nieuwe business modellen.

Deze thema’s zijn:

 • Matchmaking: De RAI draait om ontmoetingen. We zien de behoefte om deze ontmoeting tussen exposant en bezoeker te optimaliseren. Hierbij realiseren we ons dat exposanten en bezoekers meer willen in de manieren waarop ze aan elkaar voorgesteld worden. Hierbij kijken we naar oplossingen die voor nu en in de toekomst relevant zijn. We denken hierbij breed; zowel in tooling maar ook juist in het faciliteren van de ontmoeting, fysiek en digitaal.
 • Wayfinding: Wayfinding is gekozen als een belangrijk thema binnen RAI. We noemen het project ‘wayfinding’, maar dit project gaat verder dan alleen het kunnen vinden van de weg. Uiteindelijk is het vanuit dit innovatietraject onze ambitie de RAI venue te transformeren tot de beste smart venue ter wereld, waarmee we zowel bezoekers, exposanten als organisers relevante data en tools kunnen bieden op basis van hun locatie en op basis van hun gewenste bestemming.
 • Het tonen van ROI: Return on investment van een beursbezoek. Voor de exposant en organiser is het van groot belang dat deze zijn return on investment van de investering die hij heeft gedaan voor een beurs/event, helder kan terugzien. Hierbij zijn wij op zoek naar nieuwe manieren om de ROI beter inzichtelijk te maken voor exposant, door middel van het kunnen teruggeven van data over potentiële klanten, aantal bezoekers, leads etc.
 • Logistieke infrastructuur: Daarnaast ondersteunen we RAI bij het vernieuwen van onze logistieke infrastructuur. We realiseren ons dat RAI een impact heeft op de stad/directe omgeving. We zijn er daarom op gefocused oplossingen te verzinnen waarmee we onze invloed op de omgeving zo positief mogelijk kunnen maken, bijvoorbeeld door de geluidsoverlast minimaal te houden.
 • Duurzaamheid: Een leitmotif door al deze thema's heen is onze ambitie de RAI steeds duurzamer te maken. We staan open voor alle oplossingen die ons helpen om duurzamer te doen en te denken.

Hoe werken wij samen met startups?

Wij staan open voor de volgende vormen van samenwerking:

 • Als co-developer (pilot project). Wij zorgen voor de benodigde middelen (o.a. budget en testomgeving) en marktkennis zodat de startup een innovatieve dienst/ product/ proces kan ontwikkelen.
 • Als launching customer. Wij staan open om als launching customer innovatieve producten/ diensten/ toepassingen af te nemen en bij te dragen aan het succes.
 • Als distributiepartner. Heeft jouw startup een geweldig product/ dienst/ toepassing voor onze klanten? Dan zouden we dit product eventueel aan ons portfolio kunnen toevoegen en aan onze klanten kunnen aanbieden.
 • Als investeerder. In sommige gevallen zijn wij bereid om te investeren in startups.

Eerdere ervaringen met startups

In samenwerking met The Next Web is er op basis van onze logistieke uitdagingen een challenge uitgeschreven op onze beurs Intertraffic. Naar aanleiding hiervan zijn al eerder samenwerkingen met een aantal startups ontstaan.


Open Pitch

Heeft jouw startup een innovatieve oplossing voor/ binnen één van de hierboven beschreven innovatiethema's? Dan komen we graag met je in contact en nodigen we je uit om een Open Pitch in te sturen en toe te lichten wat jouw startup voor ons kan betekenen. Zien wij mogelijkheden voor een samenwerking (op korte termijn), dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek!


Jouw Pitch(document)

Denk jij dat jullie startup ons verder kan helpen op één van de hierboven beschreven innovatiethema's? Stuur dan een pitchdocument in bestaande uit de volgende onderdelen: 

 • Beschrijving van de oplossing/ toepassing (max 2 A4): Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie oplossingen/ toepassing. Hoe kan jouw startup ons helpen?
 • Beschrijving van de prototype/ pilot (max 1 A4): Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om op korte termijn een prototype/ pilot te realiseren.
 • Beschrijving startup/ team (max 1 A4): Geef een korte beschrijving van de startup/ team dat de pilot gaat opzetten.

Voorwaarden Open Pitch
 • Jouw startup staat ingeschreven bij KvK.
 • Jouw startup maakt gebruik van bewezen technologie/ toepassingen.
 • Jouw startup kan binnen 3 tot 6 maanden een prototype/ pilot realiseren.
 • De oplossing sluit aan bij één van onze innovatiethema’s/ doelen.

Proces Open Pitch
 1. Pitch Your Startup: Pitch via onderstaande button jouw startup en oplossing.
 2. Terugkoppeling: We streven ernaar om binnen twee weken een terugkoppeling te geven.
 3. Kennismakingsgesprek: Sluit jouw oplossing aan (ook qua timing), dan nodigen we je uit voor kennismakingsgesprek.
 4. POC/ Prototype/ Pilot: Na de kennismaking kunnen we een goede inschatting maken of jouw startup ons verder kan helpen. Als dat het geval is, nodigen we je opnieuw uit met als doel om tot een concrete samenwerking te komen. In de meeste gevallen zal dat eerste een prototype/ pilot zijn.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!