Gezocht: innovatieve oplossingen om meer kinderen te laten kiezen voor een technische vmbo opleiding

Challenge info

Dagen Uur Minuten

Deadline: 08 juli 2019
Reward: €250.000,- uitvoeringsbudget

Pitch your startup

Share challenge

€250.000,- uitvoeringsbudget

Nog 22 dagen

De arbeidsmarkt staat te springen om goed opgeleid technisch personeel. Er kiezen echter steeds minder leerlingen voor het technisch vmbo. In 2007/2008 koos 30% van de basisberoepsgerichte vmbo-leerlingen en 26% van de kaderberoepsgerichte-leerlingen voor een technisch profiel, in 2017 was dat slechts 24% en 22%. Het Kabinet heeft daarom structureel 100 miljoen uitgetrokken om een dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch vmbo te realiseren. De afgelopen maanden hebben vmbo-scholen daarvoor samen met het bedrijfsleven en het mbo plannen gemaakt.

De directie Voortgezet Onderwijs van het ministerie van OCW is aanvullend op zoek naar startups en scaleups die innovatieve oplossingen kunnen bieden om het keuzeproces van kinderen (en hun ouders) verder te ondersteunen. Het gaat dan om de keuze van basisschoolleerlingen voor de middelbare school met techniek en de keuze van tweedejaars vmbo-leerlingen voor een technisch profiel.

 

 

Aan jullie de uitdaging:

Pitch jullie concepten met een haalbaar plan om op een innovatieve manier te stimuleren dat meer kinderen kiezen voor vmbo-techniek.

De concepten (oplossingen en/of producten) moeten:

 • zoveel mogelijk kinderen stimuleren om voor technisch vmbo te kiezen;
 • vernieuwing bieden voor het onderwijsveld;
 • onderbouwd zijn met een duidelijke visie.


Wij kijken en wegen mee of het concept een aanvulling is op het programma Sterk Techniekonderwijs. Op 1 januari gaan regio's van start met hun plannen. Die plannen worden nu beoordeeld en zijn nog niet online. Meer informatie kan je vinden op sterktechniekonderwijs.nl

 

 

Wat is er te winnen?

 • De inzendingen met de beste voorstellen komen in aanmerking voor een opdracht vanuit OCW voor de uitvoering van hun plan met een maximale waarde van € 40.000,- per opdracht en maken bij succes bovendien kans op een vervolgopdracht. In totaal is er €250.000,- beschikbaar.
 • De beste inzendingen mogen pitchen voor een vertegenwoordiging van de directie Voortgezet Onderwijs van OCW en de projectorganisatie van Sterk Techniekonderwijs. De winnaars presenteren hun plannen bij de kick-off van sterk technisch vmbo op 3 oktober.
 • Wij ondersteunen succesvolle oplossingen in de verdere uitrol met ons netwerk bij scholen, (regionale) overheden en het bedrijfsleven.

 

 

Waar zijn we naar op zoek?

We zijn op zoek naar oplossingen, concepten en/of producten die:

 • sturen op maximale impact om zoveel mogelijk kinderen in aanraking laten komen met techniek/technologie – dit kan ook bijvoorbeeld door te focussen op specifieke doelgroepen zoals meisjes of jongeren met een niet-westerse achtergrond;
 • ouders stimuleren om hun kinderen te laten kiezen voor techniek;
 • techniek/technologie als een aantrekkelijke onderwijsvorm laten zien.

Daarnaast kijken we naar:
 • het innovatieve en creatieve karakter;
 • de onderbouwing van de oplossing met duidelijke visie;
 • de praktische toepasbaarheid van de oplossing; 
 • of de oplossing eenvoudig uit te bouwen en te onderhouden is.

 

De concepten – die een pilotfase mogen kennen – dienen uiteindelijk beschikbaar te zijn voor bijvoorbeeld scholen, lokale en/of regionale overheden en bedrijfsleven. Dit is afhankelijk van het soort product of concept dat ontwikkeld wordt. In de plannen voor Sterk Techniekonderwijs wordt vaak aandacht besteed aan het aantrekken van leerlingen – mogelijk biedt het product/concept hiervoor de oplossing en kan het product /concept aan scholen worden aangeboden.


Heb je nog inhoudelijke vragen? Stel ze via de Discussion pagina.

 

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

 • Oplossingen die bestaande initiatieven met elkaar verbinden;
 • Uitbreidingen van reeds bestaande initiatieven die al gesubsidieerd zijn (geweest) door de overheid;
 • Oplossingen die onbetaalbaar of niet schaalbaar zijn.

 

 

Jouw pitch(document) max 8 pagina's / 24 slides

Wij ontvangen graag een pitchdocument waarin onderstaande onderdelen zijn toegelicht/uitgewerkt:

 

 • Probleemanalyse:
  Beschrijf wat volgens jullie het probleem / onderliggende reden is waarom leerlingen minder kiezen voor vmbo-techniek.
 • Beschrijving van jullie concept/oplossing:
  Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept/oplossing. Laat daarbij blijken hoe deze oplossing aansluit bij het probleem: waarom gaat dit ervoor zorgen dat kinderen voor vmbo-techniek kiezen?
 • Beschrijving van wat je nodig hebt in de pilot:
  Geef een korte beschrijving van hoe jullie de pilot/opdracht willen gaan uitvoeren. Beschrijf daarbij aan wat en wie er nodig is om een concept maken en/of een pilot op te zetten. Geef ook indicatief inzicht in de (minimale) kosten van de pilot.
 • De fase na de pilot:
  Beschrijf kort hoe jullie het vervolg na een succesvolle pilot voor je zien. Hoe gaan jullie het concept/de oplossing verder uitrollen? Wat is daarbij jullie businesscase?
 • Beschrijving team:
  Geef een korte beschrijving van het team dat de pilot wil gaan realiseren.

 

De pitch moet als pdf-bestand worden geüpload (max. 30MB) – video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. De pitch mag uiteraard ook de vorm van een powerpoint (slide deck) hebben.

Pitches in English are allowed.

 

 


Voorwaarden deelname

 • Je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Het gepitchte plan moet dit najaar (2019) opgestart worden.
 • De winnaars moeten 3 oktober – bij de kick-off van Sterk Techniekonderwijs – aanwezig zijn om hun plannen te presenteren/uit te voeren.   

 

 

Timeline challenge

 • Maandag 27 mei: lancering challenge
 • Maandag 8 juli 17.00: deadline challenge
 • Vrijdag 12 juli: bekendmaking welke startups worden uitgenodigd voor een pitch van 15 minuten
 • Donderdag 18 juli: pitchdag bij de directie Voortgezet Onderwijs van OCW in Den Haag
 • Q3 en Q4: uitvoering

 

 

Achtergrondinformatie

Meer informatie over het project Sterk Techniekonderwijs kan je op de volgende sites vinden:
 
 

Heb je nog inhoudelijke vragen? Stel ze via de Discussion pagina.
Heb je nog algemene vragen? Bekijk de veelgestelde vragen.

 

Sem van Geffen 09-06-2019
Voor welk vmbo profiel moet er gestimuleerd worden? Is dit alleen PIE of mag dit ook een ander profiel zijn, waarin techniek zit?

Sem van Geffen 09-06-2019
Voor welk vmbo profiel moet er gestimuleerd worden? Is dit alleen PIE of mag dit ook een ander profiel zijn, waarin techniek zit?

Ministerie van OCW 11-06-2019
Beste meneer Van Geffen, Het mag gaan om alle technische profielen (PIE, BWI, MTR, MVI en MaT). Met vriendelijke groet, Job Zinkstok

Log in of Register om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
Log in of Register om je pitch te uploaden.

Overige actuele challenges

View all

Mis nooit een challenge!