Gezocht: Innovatieve concepten die ervoor zorgen dat kinderen met en zonder beperking spelenderwijs met elkaar in contact komen.

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 26 november 2019
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): €140.000,- ontwikkelbudget

Share challenge

€140.000,- ontwikkelbudget

deadline verlopen

Spelen, het liefst samen met vrienden, is voor ieder kind heel belangrijk. Zo ook voor de meer dan 200.000 kinderen met een beperking in Nederland. Maar helaas is dit voor hen niet zo vanzelfsprekend. Naast dat speelplekken vaak fysiek niet toegankelijk zijn, is het ook belangrijk dat de speelplekken en -toestellen de aanleiding zijn voor kinderen met en zonder beperking om echt samen te gaan spelen. Want het sociale aspect van vrienden is minstens zo belangrijk, niemand wil immers alleen moeten spelen. 

 

Voor kinderen met een beperking is het vaak extra moeilijk om vrienden te maken in de buurt omdat zij vaak niet in hun eigen buurt naar school of naar de sportvereniging gaan. Kinderen met een beperking ervaren hierdoor vaker gevoelens van eenzaamheid. En dat terwijl vriendschappen juist zo belangrijk zijn voor hun ontwikkeling en zelfvertrouwen. Kinderen met een beperking zouden gewoon samen met hun leeftijdsgenootjes in de buurt moeten kunnen spelen! 

 

Samen spelen is leuk, maar ook belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling. In de speeltuin ga je fysieke uitdagingen aan, heb je contact met leeftijdgenoten, en sluit je vriendschappen. Voor kinderen met een beperking is dit vaak een probleem. Zij gaan meestal niet naar school of naar een sportvereniging in de eigen buurt, waardoor het voor hen moeilijker is om rondom huis vriendjes en vriendinnetjes te vinden. Samen buitenspelen in de buurt is dan lastig.

We willen deze kinderen en hun ouders hier graag mee helpen. Lokaal zijn er wel projecten die als doel hebben om kinderen met een beperking met leeftijdsgenootjes uit de buurt te laten buitenspelen, maar er zijn vast ook nog andere goede innovatieve ideeën. Wij zoeken partijen die zo’n lokaal project of innovatief idee hebben, en dit in verschillende settings willen testen om te zien welke werkzame elementen ze in een opschaling zouden kunnen toepassen. 

 

Op dit moment bestaan er nog geen producten, interventies of technieken die voor deze challenge voldoende oplossing bieden. Met de innovatiechallenge ‘Samen spelen door kinderen met en zonder beperking’ wil het ministerie van VWS stimuleren dat de markt wordt verrijkt met nieuwe oplossingen.

 

Hebben jullie dé oplossing? Dan ontvangen we graag jullie pitch!

 Wat is er te winnen?

De inschrijvers met de beste concepten geven we een opdracht om het concept door middel van experimentele ontwikkeling (bijvoorbeeld haalbaarheidsstudies, het opzetten en uitvoeren van pilots en de ontwikkeling van een prototype) door te ontwikkelen tot een marktklare oplossing. De beste inzendingen krijgen hiervoor een opdracht ter waarde van maximaal €70.000,- exclusief btw per inzending (het totale maximumbudget is € 140.000,-. We hebben dus ruimte voor meerdere oplossingen). Met als uiteindelijke doel uiterlijk in juni 2020 een marktklare oplossing op te leveren.

 

 


Waar zijn we naar op zoek?

We zijn op zoek naar innovatieve oplossingen, concepten en/of producten die:

 • Kinderen met en zonder beperking met elkaar laten spelen;
 • Bestaande speelplekken interessanter maken voor samenspel;
 • Ouders hierin meenemen.

 

We zoeken naar oplossingen die schaalbaar zijn en die door gemeenten kunnen worden ingezet. Dat betekent ook dat we zoeken naar een oplossing die geen hoge kosten oplevert voor de gemeenten. We vragen je dus om in je inzending ook inzicht te geven in de business case voor grote uitrol van je concept, en in wat het gemeenten zou kosten om jouw oplossing toe te passen.

 

Heb je nog inhoudelijke vragen? Stel ze via de discussion pagina.

 Waar zijn we niet naar op zoek?

Oplossingen die:

 • Niet schaalbaar zijn;
 • Niet eenvoudig op veel verschillende locaties kunnen worden toegepast;
 • Al uitgebreid in de praktijk zijn getest.

 

 

Jullie Pitch(inschrijving) (max. 10 A4)

 • Beschrijving van het concept (max. 3 A4):
  Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept. Laat daarbij blijken dat je inzicht hebt in de problematiek en wat je motivatie is om met een voorstel te komen.
 • Businessplan (max. 3 A4):
  Beschrijf hoe jullie denken te komen tot een marktklare oplossing. Zorg er daarbij voor dat je in ieder geval inzicht geeft in jouw toegevoegde waarde en die van jouw oplossing, de doelgroep, jullie concurrentiepositie en het financiële plaatje. Houd daarbij de beoordelingsaspecten in gedachten (zie onder).
 • Projectplan voor experimentele ontwikkeling inclusief begroting (max. 4 A4):
  Geef een beknopte beschrijving van hoe jullie de pilot willen gaan uitvoeren. Beschrijf daarbij ook wat en wie jullie nodig hebben voor de experimentele ontwikkeling en specificeer de kosten die jullie verwachten te gaan maken.

 

Overschrijdt het maximum aantal pagina’s (per onderdeel) niet.

De pitch moet in pdf-format worden geüpload (max. 30MB) – video’s, voorbeeld websites, etc. kunnen daarin gelinkt worden. 

Pitches in English are allowed.
Beoordelingscriteria en voorwaarden voor deelname

Wij beoordelen de inzendingen op deze vijf hoofdthema’s:

 • Het concept biedt dé oplossing voor het beleidsprobleem van VWS
 • De oplossing is economisch haalbaar
 • De oplossing in praktisch haalbaar
 • De uitwerking van het (pilot)voorstel
 • Kosten

 

Voorwaarden deelname

 • Ingeschreven bij de KvK.
 • Jullie kunt uiterlijk 8 juni 2020 een marktklare oplossing opleveren.
 • Je overschrijdt met jouw inzending het maximumbudget van € 70.000,- (excl. btw) niet.
 • Je bent akkoord met de bijgevoegde concept overeenkomst [volgt z.s.m.] en de toepassing van de algemene Rijksvoorwaarden ARVODI-2018 (pdf download) op deze opdracht.
 • Je bent akkoord met de selectie- en beoordelingsmethodiek die voor deze challenge gehanteerd wordt.

 

Lees voor een uitgebreide toelichting van de beoordelingscriteria, alle voorwaarden en de procedure de bijlage ‘beschrijvend document’ (pdf download).

 

 


Timeline

 • 29 oktober: challenge live
 • Dinsdag 26 november 17.00: Deadline challenge
 • Uiterlijk 29 november: Bekendmaking selectie -  Bekendmaking welke partijen worden uitgenodigd voor een live-pitch op het ministerie van VWS
 • 4 december: Live-pitches op het ministerie van VWS
 • 6 december: We maken bekend welke partijen de challenge hebben gewonnen, en met wie we een overeenkomst aan willen gaan.
 • 9 December: Ingangsdatum overeenkomst met de winnaars

 

 

 

Heb je nog inhoudelijke vragen? Stel ze via de discussion pagina en/of kijk in het begeleidend document (pdf).

Heb je nog algemene vragen? Bekijk de veelgestelde vragen.

 Achtergrondinformatie

Vertegenwoordigers van de sport, gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en VWS tekenden in 2018 het Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Doel van het Sportakkoord is om te zorgen dat iedere Nederlander met plezier een leven lang kan sporten en bewegen. Innovaties bieden enorme kansen voor de maatschappelijke opgaven die voortkomen uit de ambities van het Sportakkoord. Om de impact van innovatie op het Nederlandse sportlandschap te vergroten, versterkt het Topteam Sport met haar programma Sportinnovator de innovatieve as van het Sportakkoord.

 

Het Sportakkoord heeft zes ambities: inclusief sporten, een duurzame sportinfrastructuur, vaardig in bewegen, vitale sportaanbieders, een positieve sportcultuur en topsport die inspireert. Met de innovatiechallenge ‘Samen spelen door kinderen met en zonder beperking’ bevordert VWS de ambitie ‘Vaardig in bewegen’.  

  

Steve Zion 05-11-2019reageer
Hello, Can you give me a general idea of solutions that have already been extensively tested in practice? I’ve done research and haven’t come up with answers. Thanks - Steve

Marouschka Kuijf 14-11-2019reageer
Goedemiddag heer/mevrouw, Via deze weg wilde ik een vraag stellen. Wij, stichting Speeltuin Kloosterplantsoen, willen graag meedoen aan twee innovatie challenges. Ons concept en idee sluit aan bij twee challenges, namelijk; beteree toegankelijke speelplekken en het samen spelen met en zonder beperking. Wat is dan gewenst vanuit VWS? Ons leek het beste om het onder beide challenges het inbrengen en verwijzen naar de ander. Dit willen wij graag met u verifiëren. Met vriendelijke groet, Marouschka Kuijf, namens de Stichting speeltuin Kloosterplantsoen te IJsselstein

Margret van Gaalen 15-11-2019reageer
Goedemiddag, Over welke leeftijdcategorie hebben jullie het als jullie het over kinderen hebben? Ik hoor graag van u.

Ministerie van VWS 18-11-2019reageer
Beste Margret van Gaalen, dank voor je vraag. We gaan bij deze challenge uit van kinderen in de leeftijdscategorie 0-12.

Ministerie van VWS 18-11-2019reageer
Beste Marouschka Kuijf, bedankt voor je vraag. Jullie kunnen in dit geval op beide challenges apart reageren. De inzendingen zullen dan apart worden beoordeeld. Jullie kunnen zeker refereren naar de andere inzending, maar de inzendingen zullen dus los van elkaar beoordeeld worden, omdat het gaat om twee verschillende challenges.

Ministerie van VWS 22-11-2019reageer
Dear Steve Zion, our apologies for answering somewhat late. According to our knowledge, there are no solutions that have already been extensively tested in practice. That's why this challenge is organized: we want to challenge you to come up with a new way of tackling this problem.

Log in of Registreer om je vraag te stellen.

Winnaars van Innovatiechallenges 'Ondersteunen vrijwilligerscoördinator sportclubs’ en ‘Samen spelen door kinderen met en zonder beperking’ bekend

05 februari 2020

Artikel afkomstig van: sportinnovator
Datum: 05 februari 2020

Op 4 februari zijn de winnaars van de Innovatiechallenges ‘Ondersteunen vrijwilligerscoördinator sportclubs’ en ‘Samen spelen door kinderen met en zonder beperking’ van het ministerie van VWS en Sportinnovator bekend gemaakt. De winnaars ontvingen voor het ontwikkelen van hun innovatie tussen de € 20.000,- en € 70.000,-.


“Ondersteunen vrijwilligerscoördinator sportclubs”
De sportsector is voor een groot deel afhankelijk van mensen die zich op vrijwillige basis inzetten voor de sportclubs. Meer dan 1,2 miljoen mensen zetten zich in voor ruim 5,3 miljoen sporters in Nederland. Hoewel het percentage vrijwilligers bij een sportclub al meerdere jaren stabiel is, vinden sportclubs het toch steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden. Het ministerie van VWS en Sportinnovator zijn op zoek gegaan naar nieuwe oplossingen, concepten en/of producten die de vrijwilligerscoördinator van sportclubs ondersteunt. En dat leverde veel ideeën op. De beste innovaties zijn vandaag beloond met een geldbedrag.


De winnaars:
Slimme berichtenservice ‘Hallo vriend’
Stel jezelf eens voor dat de vrijwilligerscoördinator binnen 2 minuten een taak kan invoeren waar 'Hallo vriend' automatisch een vrijwilliger bij zoekt! 'Hallo vriend' is een slimme sms-berichtenservice die aan de hand van een kennisbank zelfstandig gesprekken voert. 'Hallo vriend' vraagt zaken als: ‘Vind je het leuk als ik je af en toe vraag om in de kantine te helpen?’ 'Hallo vriend' leert zo de voorkeuren van mensen kennen, valt ze niet lastig met taken die ze niet leuk vinden en houdt ze op de hoogte van de ontwikkelingen die ze interessant vinden.


Taakie
Taakie ondersteunt de vrijwilligerscoördinator van een vereniging of organisatie bij het in kaart brengen van de wensen en talenten van alle leden en betrokkenen en creëert daardoor ledenprofielen. Dit gebeurt met behulp van gamificatie. Door goed op de hoogte te zijn van wat de potentiële vrijwilliger graag wil én kan wordt de kans dat hij of zij daadwerkelijk iets gaat doen aanzienlijk vergroot. Afhankelijk van de openstaande taak of functie geeft Taakie de coördinator automatisch suggesties voor de best passende vrijwilliger. Met één klik wordt de vrijwilliger uitgenodigd voor zijn of haar Taakie.Bron afbeelding: sportinnovator


“Samen spelen door kinderen met en zonder beperking”
Spelen, het liefst samen met vrienden, is voor ieder kind heel belangrijk. Zo ook voor de meer dan 200.000 kinderen met een beperking in Nederland. Maar helaas is dit voor hen niet altijd zo vanzelfsprekend. Het is belangrijk dat de speelplekken en -toestellen de aanleiding zijn voor kinderen met en zonder beperking om echt samen te gaan spelen. Het ministerie van VWS en Sportinnovator gingen op zoek naar partijen die zo’n lokaal project of innovatief idee hebben, die dit in verschillende settings willen testen om te zien welke werkzame elementen ze in een opschaling zouden kunnen toepassen. En ook deze challenge leverde een aantal innovaties op.


De winnaars
Buiten bewegen met Picoo
Picoo is een interactief handheld buitenspeelgoed. Dit product combineert interactieve technologie met traditioneel buitenspelen (bijvoorbeeld tikkertje of verstoppertje). Ieder kind gebruikt een eigen handheld waardoor adaptief spelen (individueel instelbaar speelniveau) mogelijk wordt. Doordat Picoo interactieve én adaptieve technologie combineert met buitenspelen, biedt Picoo de perfecte oplossing voor kinderen die te weinig bewegen en buitenspelen. Tevens bevordert Picoo samenspel en interactie voor kinderen met een beperking, onderling óf met kinderen zonder beperking.


Speelboog Yalp Sona
De Yalp Sona is een speelboog met een bewegingssensor en camera bovenin, die de bewegingen van mensen op de vloer registreert. Met één druk op de knop kan gekozen worden voor een spel. De Yalp Sona maakt gebruik van de grote interesse van kinderen in gamen en moderne technologie, maar combineert dit met actief buiten spelen (actief bewegen, grenzen verleggen en sociale ontwikkeling). Een wereld die continu verandert, steeds digitaler wordt en waar actief buitenspelen steeds minder wordt. Met het interactieve speelconcept Sona helpt Yalp kinderen waarvoor (samen)spelen niet bereikbaar is, toegankelijker te maken.


Bron afbeelding: sportinnovator


 

Aankondiging 1-minuut filmpje maken voor kinderen

28 november 2019

Beste pitchers,

Allereerst veel dank voor jullie pitches! Wij vinden het ontzettend leuk jullie ideeën te lezen en zijn deze nu aan het beoordelen. Bij de beoordeling willen we ook kinderen met een beperking betrekken. Zij zijn immers de doelgroep. Aangezien het niet reëel is de kinderen te vragen de pitches te lezen en beoordelen, gaan we de pitchers die door zijn naar de live-pitches vragen een filmpje te maken.

 

Gezien de korte doorlooptijden van de procedure vinden we het belangrijk dit nu alvast aan te kondigen. Wij verwachten namelijk dat degenen die een filmpje moeten maken het filmpje uiterlijk aankomende maandag 2 december 2019 om 12.00 uur aanleveren bij onze contactpersoon Moenke Narraina. Morgen (vrijdag) laten we jullie weten wie er door zijn en weet je dus of je een filmpje moet maken

 

Wat verwachten wij van het filmpje?

 • Het is een filmpje voor kinderen;
 • Het filmpje zal ook alleen door de kinderen beoordeeld worden;
 • Het filmpje mag maximaal 60 seconden duren;
 • Wat ons betreft, houd je het simpel. Een filmpje gemaakt met je telefoon waarin je in de camera je idee uitlegt, is prima.

Met vriendelijke groet,

Directie Sport

Datum live pitch 4 december i.p.v. 5 december

21 november 2019

De datum voor de Live-pitches op het ministerie van VWS is 4 december in plaats van de eerder gecommuniceerde 5 december. Dit is aangepast in de timeline in de briefing.

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!