Oplossingen gezocht: hoe krijgen sportclubs meer vrijwilligers?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 19 juni 2019
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): €300.000,- pilotbudget

Share challenge

€300.000,- pilotbudget

deadline verlopen

Bestuurders, trainers, coaches, veldonderhouders, barmedewerkers. Ze zijn onmisbaar voor de sport. We hebben een sterke clubcultuur in ons land en daarbij maken de vrijwilligers het verschil. Er zijn meer dan 1,2 miljoen mensen die zich vrijwillig inzetten voor de ruim 5,3 miljoen sporters in Nederland. De sport wordt grotendeels georganiseerd vanuit clubs waarbij de consument (sporter) zelf de eigen activiteiten produceert. Vrijwillig en vanuit passie voor de sport.

 

De sportsector is voor een groot deel afhankelijk van mensen die zich op vrijwillige basis inzetten voor de sportclub. Hoewel het percentage mensen dat zich inzet als vrijwilliger bij een sportclub al meerdere jaren stabiel is, hebben sportclubs het toch steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden. Steeds minder mensen zijn bereid om op structurele basis vrijwilligerstaken bij sportclubs op zich te nemen, bijvoorbeeld als bestuurslid of als trainer, coach of begeleider. Vrijwillige inzet gebeurt steeds meer op incidentele basis.

 

14% van de verenigingen heeft een tekort aan vrijwilligers, en 40% van de verenigingen heeft een tekort aan vrijwillige (opgeleide) trainers en coaches. Ook is het vrijwilligerskader van de meeste sportverenigingen nog niet zo inclusief en divers als de vereniging zelf. Daar komt bij dat een functie als bestuurslid of vrijwilliger bij een sportclub soms ook kampt met een imagoprobleem, terwijl het wel een goede toevoeging kan en zou moeten zijn op je cv.

 

We zijn dus op zoek naar nieuwe, innovatieve oplossingen/concepten die het aantal (structurele) vrijwilligers van sportclubs verhogen. We vragen om oplossingen en concepten die concrete handvatten bieden aan bestuurders, vrijwilligers en leden om te werken aan de aantrekkelijkheid van vrijwillige inzet bij de eigen sportclub, en die leiden tot structurele verbetering. Deze concepten kunnen ideeën uit andere sectoren zijn die toepasbaar worden gemaakt op de sport, maar het kunnen ook nieuwe ideeën zijn die we (in de sportsector) nog niet hebben gezien.

 


Wat is er te winnen?

 • €300.000,- pilotbudget dat verdeeld kan worden over meerdere inzendingen, met een budget van maximaal € 100.000,- per concept. Doel van de pilots: je realiseert een prototype van je concept en test dat op minstens drie sportclubs. Wij kunnen je helpen in de zoektocht naar geschikte pilotpartners als dat nodig is.
 • Interessant netwerk van samenwerkingspartners en gemeenten, dat ook kan worden ingezet om je concept verder te verspreiden als het aantoonbaar effectief is.Waar zijn we naar op zoek?

Innovatieve oplossingen, concepten en/of producten die clubs concrete handvatten bieden (het draait om de hoe-vraag) om het aantal (structurele) vrijwilligers van sportclubs te verhogen. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan:
 

 • De waardering van vrijwilligers op sportclubs verhogen;
 • Het aantrekkelijker maken van vrijwilligerswerk;
 • Vergroten van de betrokkenheid van vrijwilligers bij de sportclub;
 • Het makkelijker/beter werven van vrijwilligers;
 • Het beter behouden van bestaande vrijwilligers;
 • Het koppelen en faciliteren van potentiële vrijwilligers aan kleine concrete taken;
 • Meer diversiteit brengen in het vrijwilligersbestand (bepaalde groepen blijven nu achter);
 • Zorgen voor een structurele verbetering van het vrijwilligersklimaat op een sportclub, ook bij clubs waar dit juist een groot probleem is;
 • Een volledig nieuwe benadering van vrijwilligerswerk bij sportclubs.


We zoeken partijen die zelf de pilots bij drie sportclubs kunnen uitvoeren en na een succesvolle pilotfase het concept verder willen doorontwikkelen en vermarkten zonder verdere financiële ondersteuning van het Ministerie van VWS.

Lees voor alle 'kleine lettertjes' en de beoordelingscriteria de bijlage: 'beschrijvend document'.

Heb je nog (inhoudelijke) vragen? Stel ze via de Discussion pagina.


Waar zijn we niet naar op zoek?

 • Concepten die niet schaalbaar zijn (naar zoveel mogelijk sportclubs);
 • Concepten die niet gericht zijn op sportclubs;
 • Concepten die structureel subsidie van VWS of andere partijen nodig hebben. VWS financiert in principe alleen de pilotfase.Jullie Pitch (max 8 pagina’s / 24 slides)
Wij ontvangen graag jullie pitch die tenminste de volgende onderdelen heeft:

 • Probleemanalyse:
  Beschrijf wat volgens jullie het probleem / onderliggende reden is waarom niet meer mensen (structureel) vrijwilliger willen worden bij een sportclub of waarom sportclubs het lastig vinden om genoeg vrijwilligers te vinden.
 • Beschrijving van jullie concept / oplossing:
  Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept / oplossing. Laat daarbij blijken hoe deze oplossing aansluit bij het probleem: waarom gaat dit voor meer vrijwilligers zorgen.
 • Beschrijving van wat je nodig hebt in de pilot:
  Geef een korte beschrijving van hoe jullie de pilot willen gaan uitvoeren.
  Beschrijf daarbij aan wat en wie er nodig is om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten. Geef ook indicatief inzicht in de (minimale) kosten van de pilot.
 • De fase na de pilot:
  Beschrijf kort hoe jullie het vervolg na een succesvolle pilot voor jullie zien. Hoe gaan jullie het concept / oplossing verder uitrollen? Wat is daarbij jullie businesscase?
 • Beschrijving team:
  Geef een korte beschrijving van het team dat de pilot wil gaan realiseren.

 

De pitch moet in pdf-format worden geüpload (max. 30MB) – video’s, voorbeeld websites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. De pitch mag uiteraard ook de vorm van een slide deck hebben.

Pitches in English are allowed.Voorwaarden voor deelname

 • KVK-inschrijving
 • In staat om op korte termijn (3 tot 6 maanden na het sluiten van de challenge) een pilotproject te starten.
 • Geen startup of scale-up maar denken jullie wel een passende pitch te hebben? Ook dan ontvangen we jullie pitch graag!


 

Timeline

 • Dinsdag 14 mei: Challenge live
 • Woensdag 19 juni 17.00: Deadline Challenge
 • Uiterlijk 28 juni: Bekendmaking selectie live-pitches
 • 1-5 juli: Live-pitches op het Ministerie van VWS
 • Uiterlijk 10 juli: Bekendmaking winnaars


 

Nationaal Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland' 
Vertegenwoordigers van de sport, gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en VWS tekenden in 2018 het Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Doel van het Sportakkoord is om te zorgen dat iedere Nederlander met plezier een leven lang kan sporten en bewegen. Innovaties bieden enorme kansen voor de maatschappelijke opgaven die voortkomen uit de ambities van het Sportakkoord. Om de impact van innovatie op het Nederlandse sportlandschap te vergroten, versterkt het Topteam Sport met haar programma Sportinnovator de innovatieve as van het Sportakkoord. 

Het Sportakkoord heeft zes ambities. Met de innovatiechallenge ‘Meer vrijwilligers voor sportclubs’ bevordert VWS de ambitie ‘Vitale sportaanbieders’. Onze ambitie is om alle sportclubs toekomstbestendig te maken. De financiële en organisatorische basis wordt op orde gebracht zodat aanbieders hun vizier kunnen richten op een passend aanbod en op passende bindingsvormen.

  

Heb je nog algemene vragen over de challenge of Starthubs? Bekijk de veelgestelde vragen.

Izabela Derda 22-05-2019reageer
Should the proposal focus exclusively on the structural volunteers (coaches, board members)? Or all kinds of volunteers with the strong emphasis of the structural ones?

Ministerie van VWS 22-05-2019reageer
Hi Izabela, we want to promote structural volunteering, for both the more time intensive (and structural) commitments such as coaching or being a board member as for all kinds of volunteers.

Arnout Wever 05-06-2019reageer
Ik zie in de briefing het volgende staan: "Meer diversiteit brengen in het vrijwilligersbestand (bepaalde groepen blijven nu achter)". Welke groepen blijven achter? Is hier onderzoek naar gedaan? Feiten? Data? Zo ja waar kan ik dat vinden? Ik zie een heleboel feiten gepresenteerd zonder onderliggende informatie. An sich zijn er zeker oplossingen om dit te realiseren maar dan heb ik betere input nodig dan deze 'aannames' (ik noem het even aannames aangezien ik nergens in de briefing onderbouwing of verwijzing naar onderbouwing terugvind).

Ministerie van VWS 07-06-2019reageer
Beste Arnout, uiteraard is daar onderzoek naar gedaan en zijn de gegevens niet gebaseerd op aannames. In bijgaande link kun je meer vinden over het onderzoek van het SCP/CBS naar de diversiteit in het vrijwilligersbestand: https://www.sportenbewegenincijfers.nl/documenten/vrijwilligerswerk-naar-achtergrondkenmerken-2012-2014-en-2016

Humphrey Revius 12-06-2019reageer
De pitch mag maximaal 8 pagina’s / 24 slides groot zijn; is dit 8 (Word) pagina's + max 24 slides of moet je een keuze maken tussen tekst (8 pagina's) en presentatie (24 slides)?

Ministerie van VWS 12-06-2019reageer
Dag Humphrey, Het is of/of. Je moet dus een keuze maken voor de vorm. Kies degene waarvan jij denkt dat je jullie pitch het beste kan overbrengen. Vriendelijke groet, Steven Menke - Starthubs

Anne van Roosmalen 14-06-2019reageer
Een vraag over het opschalen: in de briefing staat dat VWS hierbij 'in principe' geen financiering verstrekt. Maar het opschalen van welk concept dan ook vraagt natuurlijk altijd een investering. Verwachten jullie dat dit dus volledig in de businesscase gedekt wordt of zijn er ook opschaal subsidies mogelijk? Ik bedoel dus geen doorlopende financiering maar echt voor de opstart van de schaalvergroting. Dankjewel alvast!

Ministerie van VWS 17-06-2019reageer
Dag Anne, subsidies vanuit VWS voor het opschalen van je concept liggen zeker niet voor de hand. We zouden je dus zeker aanraden om kosten hiervoor te dekken vanuit je business case.

Dave Ligthart 20-06-2019reageer
Incentiveren - contributie verlagen of kwijtschelden voor degene die vrijwillig bijdragen. En denk aan het "flexivol" model - zie google.

Wim Boerendans 28-06-2019reageer
Krijgt iedereen op de 28 juni een bericht of alleen de geselecteerden voor de live pitches?

Wim Boerendans 28-06-2019reageer
Krijgt iedereen op de 28 juni een bericht of alleen de geselecteerden voor de live pitches?

Wim Boerendans 28-06-2019reageer
Krijgt iedereen op de 28 juni een bericht of alleen de geselecteerden voor de live pitches?

Log in of Registreer om je vraag te stellen.

Datum live-pitch 3 juli

26 juni 2019

Beste deelnemers,

De datum voor de live-pitch is vastgezet op woensdag 3 juli. De locatie is in Utrecht.
De selectie loopt vooralsnog volgens schema. Uiterlijk vrijdag 28 juni horen jullie of je bent geselecteerd.
Als je bent geselecteerd ontvang je tegen die tijd meer informatie over locatie en tijdstip van de live-pitch.

Namens het Ministerie van VWS
Vriendelijke groet,
 

Steven Menke - Starthubs

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!