Hoe maken we informatie over de verkiezingen toegankelijk en bereikbaar voor kiezers met een (licht) verstandelijke beperking of laaggeletterdheid?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 21 september 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): €40.000 innovatiebudget

Share challenge

€40.000 innovatiebudget

deadline verlopen
Foto midden: Bart van Vliet (2018)

In maart 2021 zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. Stemmen is belangrijk, maar niet altijd gemakkelijk. 

Er zijn veel verschillende partijen met elk een eigen verkiezingsprogramma waaruit je moet kiezen. Daarnaast is er ontzettend veel andere informatie. Bijvoorbeeld de stempas die je thuisgestuurd krijgt met informatie over het stemproces, de kandidatenlijsten en nieuws over de resultaten die partijen de afgelopen jaren hebben geboekt en tal van nieuws- en radioprogramma’s. Dat doorgronden is voor velen best een uitdaging.

Maar stel je voor dat je een (licht) verstandelijke beperking hebt, of niet goed kunt lezen. Dan wordt die uitdaging wel heel erg groot! In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen volwassenen grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen, al dan niet in combinatie met een (licht) verstandelijke beperking. Alleen het vinden van de juiste informatie is voor deze mensen al erg lastig, laat staan het verwerken ervan. 

 

Daarom organiseren de ministeries van VWS en BZK deze challenge: hoe maken we informatie over de verkiezingen toegankelijk en bereikbaar, zodat kiezers met een (licht) verstandelijke beperking of laaggeletterdheid zich ook kunnen voorbereiden op het stemmen?

 
  
Waar de doelgroep tegenaan loopt
 • Informatie is te ingewikkeld, er worden veel moeilijke woorden en lange zinnen gebruikt.
 • Veel informatie wordt via tekst overgebracht terwijl mensen met een (licht) verstandelijke beperking aangeven dat juist beeld en filmpjes in begrijpelijke taal erg prettig zijn.

Al deze mensen die een (licht) verstandelijke beperking hebben en/of laaggeletterd zijn moeten óók hun vertegenwoordiging kunnen kiezen. Daar hebben ze wel extra hulp bij nodig. Maar met welke informatie ondersteunen we hen het beste om te gaan stemmen? En hoe doen we dat op grote schaal?

 Om die uitdaging aan te gaan zoeken wij de beste partijen en oplossingen die deze doelgroep op grote schaal kunnen bereiken, informeren en motiveren om te gaan stemmen. 

Hebben jullie hiervoor een (deel)oplossing? Dan ontvangen wij graag jullie pitch!


Over ons
Deze challenge wordt uitgeschreven door de ministeries van VWS en BZK in het kader van het actieplan 'toegankelijk stemmen', onderdeel van het programma Onbeperkt meedoen. Meer informatie over het actieplan en het programma vind je in de achtergrondinformatie.

In deze challenge werken we samen met ProDemos en stichting STRAS, zij maken onderdeel uit van de jury.
 • ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa. Dit doet ProDemos voor alle doelgroepen en dus ook op vele verschillende manieren.
 • STRAS is een onafhankelijke non-profitorganisatie die mensen met een beperking helpt om beter, vaker en vaardiger te participeren in het gewone, alledaagse leven van wonen, werken en vrije tijd. STRAS ontwikkelt daartoe zeer uiteenlopende projecten en daagt de samenleving uit om deze bijzondere mensen te herkennen als diamanten, met onbenutte talenten en kwaliteiten als bijvoorbeeld buurtgenoot, chatvriend, zeilmaatje, stagiaire of creatieve kunstenaar.


Waar zijn we naar op zoek?
Wij zijn op zoek naar (deel)oplossingen en samenwerkingspartners om (potentiële) kiezers die laaggeletterd zijn of een (licht) verstandelijke beperking hebben te bereiken, informeren en motiveren om te gaan stemmen in de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021.

Bijvoorbeeld door oplossingen met:
 • Manieren om de impact van informatievoorziening en voorlichting te vergroten. Bijvoorbeeld op het gebied van het aanbieden van informatie of het verspreiden van informatie.
 • Manieren om informatie en voorlichting meer en beter onder de aandacht te brengen van kiezers die hier behoefte aan hebben of baat bij hebben. Bijvoorbeeld door een aantrekkelijke manier van presenteren.

De uiteindelijke uitrol moet aansluiten bij de werkzaamheden van ProDemos en STRAS. We zoeken dus oplossingen die zo goed mogelijk gebruikmaken van wat zij al doen. 

We willen kiezers graag helpen om te gaan stemmen, maar de stemvrijheid en het stemgeheim moeten strikt gewaarborgd blijven in deze challenge. De keuze op wie de kiezers stemmen ligt altijd bij henzelf.

Als resultaat/product voor deze challenge richten we op een uitvoerbaar plan dat samen met de organisatoren van deze challenge kan worden uitgevoerd op weg naar de Tweede Kamer verkiezingen in 2021.

We vragen indieners het Coronavirus als achtergrondfactor mee te nemen bij het indienen van plannen en voorstellen. We hebben daarom een voorkeur voor oplossingen die ook uitvoerbaar zijn als er beperkingen zijn voor het samenkomen van (grote) groepen mensen en/of fysiek contact.


 
Heb je nog inhoudelijke vragen? Stel ze via de discussion pagina.
 

 

Waar zijn we niet naar op zoek?
 • Voorstellen die volledig op zich zelf staan en geen relatie leggen met het bestaande voorlichtings- en informatieaanbod.
 • Voorstellen waarin niet wordt ingegaan op samenwerking in de uitvoering met de organisatoren van deze challenge.
 • Voorstellen die exclusief ingaan op de logistiek die bij verkiezingen komt kijken (procedure in stemlokaal, stempas bewaren). We zoeken in deze challenge eerder voorstellen die mensen voorbereiden op alle aspecten van het stemmen en de route naar begrijpelijke informatie.
 • Voorstellen die te maken hebben met het vertalen van standpunten van politieke partijen. Voor informatie over de standpunten van politieke partijen verwijzen we naar de partijen zelf. 
   


Wat is er te winnen?
 • Een opdracht om de voorgestelde oplossing ook daadwerkelijk in praktijk te brengen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. 
 • Het totaalbedrag dat beschikbaar is voor uitvoering bedraagt €40.000,-. Dit verdelen wij over één of meerdere partijen. Wij kijken in selectie naar de meeste impact per euro. Houd daar dus rekening mee in je voorstel. 
 • Wij selecteren na de challenge-deadline de partijen (3 tot 5 partijen) met de beste inzendingen en nodigen die uit om een uitgewerkte offerte in te dienen. Deze offerte is een verdiepende stap op het ingediende voorstel dat tijdens de challenge wordt ingediend. 
 • Het traject dat volgt na de challenge zal begeleid worden door de UBR|HIS, en zal plaatsvinden via het platform CTM Solutions. Het is van belang wanneer bekend gemaakt wordt dat jullie door zijn naar het vervolgtraject, jullie zo snel mogelijk ingeschreven staat op CTM solutions (dit is gratis). 
 • Het traject dat volgt is een ‘meervoudig offerte traject’, waar op basis van objectieve criteria, die vooraf bekend zijn, een keuze wordt gemaakt op basis van beste prijs-kwaliteit verhouding. Na de beoordeling van de offertes zullen de partij(en) gekozen worden aan wie we de opdracht gunnen.
 • In de uitvoering werk je samen met en introduceren we je in een interessant netwerk van samenwerkingspartners.
 • Bij succesvolle uitvoering introduceren we jullie graag verder in het netwerk van VWS, BZK, ProDemos en STRAS.


Voorwaarden deelname
 • Ingeschreven bij de KvK.
 • De oplossing voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving. Waaronder specifiek de AVG op het gebied van privacy en de WCAG 2.1 standaard op het gebied van digitale toegankelijkheid.
 • In staat zijn om een winnend advies of oplossing in de periode 1 november 2020 – 17 maart 2021 uit te voeren.

Jullie pitch (max. 6 pagina's / 18 slides)
 • Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie analyse/reflectie op het vraagstuk dat rond begrijpelijke informatie en voorlichting in deze uitvraag is beschreven.
 • Beschrijving van de voorgestelde oplossingsrichting & uitvoering.
 • Geef een korte beschrijving van jullie oplossing/plan. Geef concreet aan wat er nodig is om jullie oplossing/plan op korte termijn uit te rollen en wat jullie daarbij van ons nodig hebben. Ga daarbij in op de ondersteuningsbehoefte, de benodigde toegang/materialen/data en het financiële voorstel. 
 • Beschrijving team: 
geef een korte beschrijving van het bedrijf en team dat de pilot wil gaan realiseren.


De pitch, van max. 6 pagina's / 18 slides, mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. Pitches in English are allowed.


Timeline Challenge
 • Maandag 17 augustus: lancering challenge
 • Woensdag 9 september 13.30 uur – 14.30 uur: (niet verplichte) online informatiebijeenkomst met gelegenheid om vragen te stellen - Lees hier te de terugkoppeling (pdf download)
 • Maandag 21 september 17.00: deadline challenge 
 • Uiterlijk 1 oktober: bekendmaking eerste selectie (via email) 
 • 5 & 6 oktober: live pitches / kennismakingsgesprekken met de geselecteerde partijen (tijdens de Week van de Toegankelijkheid)
 • 16 oktober: de geselecteerden worden uitgenodigd om een uitgewerkt voorstel met offerte in te dienen - voor de beoordeling van de offerte worden deze gunningscriteria gebruikt (pdf download). Op de opdracht zijn de algemene rijksvoorwaarden van toepassing: ARVODI-2018 (pdf download). Let op: voor de challenge deelname met deadline 21 sept. 17:00 uur hoef je dus niet de gunningscriteria te gebruiken. Voor de eerste pitch zijn de bovenstaande voorwaarden en punten onder het kopje 'jullie pitch (max. 6 pagina's / 18 slides)' van toepassing. 
 • 1 november: formele gunning
 • November-2020/Q1-2021: start uitvoeringAchtergrondinformatie

 • Lees hier meer informatie over het actieplan toegankelijk stemmen. De challenge hoort bij actiepunt 5 van het actieplan.
 • Lees hier meer informatie over het programma onbeperkt meedoen. Het actieplan maakt onderdeel uit van het programma.


Uitdagingen bij actiepunt 5 actieplan toegankelijk stemmen
Deze challenge richt zich op actiepunt 5 van het actieplan toegankelijk stemmen. Uitdagingen bij dit actiepunt zijn:

 • De kiezers die wij met de oplossingen uit deze challenge willen bereiken, hebben allen baat hebben bij begrijpelijke informatie en voorlichting over het stemmen maar hebben ook uiteenlopende achtergronden. Kun je al deze kiezers op een eenduidige manier effectief bereiken? Zo ja, hoe? Zo nee, hoe differentieer je efficiënt de aanpak?
 • Het huidige aanbod aan begrijpelijke informatie en voorlichting is divers (zie hieronder in de achtergrondinformatie een dwarsdoorsnede). Hoe kan het bereik en de impact van dit bestaande aanbod vergroot worden? En wat is daarvoor (meer) nodig?
 • Elke aanbieder heeft per definitie slechts beperkt budget om informatie en voorlichting te ontwikkelen. Hoe zet je schaarse middelen het meest doelmatig in? En hoe vergroot je de impact van beperkte middelen?
 • Als je kiezers eenmaal weet te bereiken met informatie en voorlichting, hoe zorg je er dan voor dat deze inspanning ook de kans vergroot dat kiezers daadwerkelijk hun stem gaan uitbrengen? Oftewel: hoe stimuleer je de stap van ‘informatie krijgen’  tot ‘naar de stembus gaan’ ? En hoe versterk je daarmee de effectiviteit van informatie en voorlichting?
 • Als de uitbraak van het Coronavirus gevolgen heeft voor de logistiek en informatievoorziening bij de Tweede Kamer Verkiezingen, hoe kunnen we er dan voor zorgen dat er Coronaproof aanbod is om de kiezers die we met deze challenge willen bereiken van informatie te voorzien en te motiveren om te gaan stemmen?


Meer informatie over verstandelijke beperkingen en laaggeletterdheid
In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen een beperking. Het kan hierbij gaan om een motorische, organische, zintuiglijke, verstandelijke of psychosociale beperking. Het SCP schat dat er in Nederland ongeveer 142.000 mensen met een verstandelijke beperking zijn, waarvan 74.000 mensen met een licht verstandelijke beperking. Verder hebben in Nederland ongeveer 2,2 miljoen mensen een IQ tussen 70 en 85. Meer informatie vind je hier

Handige links

 • Lees hier meer informatie over de 2,5 miljoen volwassenen in Nederland die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij zijn laaggeletterd. Vaak hebben zij ook beperkte digitale vaardigheden.
 • Lees hier meer informatie over een (licht) verstandelijke beperking.
 • Lees hier meer informatie over laaggeletterheid.
 • Voor een algemeen voorbeeld van begrijpelijke uitleg over het stemmen kijk ook op hoewerktstemmen.nl, een module van Steffie.


Toelichting over activiteiten ProDemos

 • De Stem jij ook-verkiezingskrant in simpele taal en met heldere illustraties. Speciaal gemaakt voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking.
 • De verkiezingskrant in Gewone Taal. Deze is gratis via ProDemos te bestellen. Bekijk een voorbeeld van de krant
 • Stem jij ook-workshops. Deelnemers worden op een luchtige, interactieve manier geinformeerd over de verkiezingen en gaan ook daadwerkelijk oefenen met stemmen. Meer informatie via de website stemjijook.nu (straks: stemjijook.nl). Meer over de workshop vind je hier.
 • ‘ProDemos Schuift aan’ -workshops. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die de politiek misschien niet op de voet volgen, maar er wel iets meer over zouden willen weten. Meer informatie over het reguliere aanbod van workshops voor deze doelgroep vind je hier.
 • ProDemos maakt de StemWijzer. 
 

Toelichting over activiteiten stichting STRAS
Met de cursus Stoere Stemmer worden (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking wegwijs gemaakt in de wereld van politiek en het uitbrengen van je stem. Hiertoe heeft STRAS in de afgelopen jaren voor de Gemeentelijke, Provinciale en Europese verkiezingen afzonderelijke cursussen ontwikkelt, die landelijk uitgevoerd worden binnen VSO scholen en zorgorganisaties.

Cursisten leren onder meer waarom het belangrijk is om te weten wat er in grote lijnen wordt besloten in Nederland, wat voor hen de belangrijkste politieke thema’s zijn, hoe ze meer te weten kunnen komen over de Nederlandse partijen en hoe ze een geldige stem uitbrengen. Na het behalen van het certificaat zijn het Stoere Stemmers, die weten wat er gebeurt rond de verkiezingen en welke rol zij daarin kunnen spelen.

 

Claudia Van Hoef 03-09-2020reageer
Mochten de informatiebijeenkomsten van Prodemos vanwege Corona niet door kunnen gaan, is er dan al een alternatief hiervoor? Zo ja, wat is dit. Zo nee, waar denken jullie aan?

Sedi van Loon 18-09-2020reageer
Beste Claudia, Wat betreft de workshops gaan we er vanuit dat we deze kunnen uitvoeren. Waar mogelijk op een manier dat iedereen 1.5 meter afstand tot elkaar kan houden en we de workshop met (nog) wat minder mensen doen. Een alternatief dat voorhanden is, is dat we de materialen van de workshop gratis beschikbaar stellen online. Zo kunnen ook anderen, bijvoorbeeld clientondersteuners, zelf met kleine groepjes clienten aan de slag. Hopelijk biedt dit voldoende antwoord op je vraag! Met vriendelijke groeten, Sedi van Loon Projectleider Educatie ProDemos

Anoek Meijer 18-09-2020reageer
Hallo ik kan de starthub niet uploaden, de knop upload reageert niet

StartHubs Admin 21-09-2020reageer
Beste Anoek, Wat vervelend! Is het inmiddels al gelukt? Als het nog niet gelukt is neem dan contact met ons op via onderstaand telefoonnummer. Wij helpen je graag verder :) Mochten meerdere deelnemers problemen hebben met het uploaden van een pitch, bel ons dan op: 030 - 2270982 Vriendelijke groet, Het StartHubs team.

Anoek Meijer 18-09-2020reageer
Hallo ik kan de starthub niet uploaden, de knop upload reageert niet

Claudia Van Hoef 20-09-2020reageer
Komt er voor aanstaande verkiezingen een Steffie specifiek voor de tweede kamer verkiezingen? Ik zag dat Steffie ook als losse module uitleg kan geven. Kan de Steffie module worden ingezet bij de oplossing? Of mag/moet dat juist losgelaten worden?

Log in of Registreer om je vraag te stellen.

Terugkoppeling informatiebijeenkomst

15 september 2020

Op woensdag 9 september was er een (niet verplichte) online informatiebijeenkomst.
Alle gestelde vragen en gegeven antwoorden kan je teruglezen in deze terugkoppeling (pdf download).

Daar is ook gevraagd om de beoordelingscriteria die in de volgende offertefase aan gebruikt worden alvast te delen. Die staan in dit document met gunningscriteria (pdf download)Let op: voor de challenge deelname met deadline 21 sept. 17:00 uur hoef je dus niet de gunningscriteria te gebruiken. Voor de eerste pitch zijn de bovenstaande voorwaarden en punten onder het kopje 'jullie pitch (max. 6 pagina's / 18 slides)' van toepassing. 

Op de opdrachtverstrekking zijn de algemene Riijksvoowaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten van toepassing. De ARVODI-2018 (pdf download).

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!