Gezocht: Innovatieve energiebesparings- en opwekkingsmethoden die gaan bijdragen aan energieneutrale sportaccommodaties.

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 14 mei 2018
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): €500.000,- innovatiebudget

Share challenge

€500.000,- innovatiebudget

deadline verlopen
Nederland telt ruim 24.000 sportaccommodaties, zoals voetbalclubs, tennisclubs, zwembaden, sporthallen, etc. Sportaccommodaties zijn daarmee een belangrijk onderdeel van de gebouwde omgeving.

Rijksbreed is afgesproken dat iedereen die dat kan, moet bijdragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen die Nederland heeft ondertekend in Parijs. Als doelstelling is nu opgenomen dat alle gebouwen in het maatschappelijk vastgoed voor 2020 nog eens 2,5 PetaJoule aan energie moeten besparen en in 2040 moeten alle gebouwen energieneutraal zijn. Dit geldt dus ook voor het sportvastgoed in Nederland (vaak grotendeels eigendom van gemeenten). 

De sportsector kent sinds 2016 een subsidieregeling die het treffen van energiebesparende maatregelen en de opwekking van duurzame energie bij sportverenigingen stimuleert door het gebruik van conventionele maatregelen (https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-energiebesparing-en-duurzame-energie-sportaccommodaties-eds). Hiermee is het enthousiasme in de sportsector onder verenigingen gegroeid om actie op dit vlak te ondernemen. Met conventionele maatregelen komt men aardig in de richting maar is energieneutraliteit in 2040 nog ver weg.

We zijn daarom op zoek naar startups met vooruitstrevende en innovatieve energiebesparings- en opwekkingsmethoden die gaan bijdragen aan energieneutrale sportaccommodaties. De beste ideeën stellen we in staat om de volgende fase van de innovatie cyclus uit te voeren waar de innovatie staat (bijv. een haalbaarheidsstudie, ontwikkelen prototype, opzetten van een pilot, etc). Indien jouw idee haalbaar lijkt te zijn, dan willen we jou daarin verder ondersteunen met maximaal €100.000,- voor de next step van jouw innovatie. Jij blijft zelf eigenaar van je innovatie.Waar zijn we naar op zoek?
Het sportvastgoed heeft een huidig geschat verbruik van 5 PJ gas en 3 PJ elektra, er is dus veel te halen. Maar sportaccommodaties zijn vaak niet vergelijkbaar met de andere gebouwde omgeving. Om dus een energiebesparende of opwekkende bijdrage te leveren zullen er nieuwe innovatieve concepten moeten worden ontwikkeld. 

Het kan hierbij gaan om het toepassen en combineren van bestaande technieken en/of het toepassen van bestaande materialen op innovatieve wijze. Ook kan het gaan om het uitdiepen en testen van financieringsmodellen om sportverenigingen energieneutraal te maken. Hierbij kun je denken aan vragen als: 
 • Hoe kan ruim 1000 hectare kunstgrasveld waarop overdag nauwelijks gesport wordt, ingezet worden om duurzame energie op te wekken zonder dat dit ten koste gaat van de mogelijkheden om te sporten?
 • Hoe kan een sportvereniging de duurzame energie die op zijn terrein wordt opgewekt optimaal inzetten voor zijn eigen elektriciteitsbehoefte?
 • Hoe kan een sportvereniging met weinig financiële middelen toch bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen zoals door de Nederlandse regering gedefinieerd. Waar zijn we niet naar op zoek?

 • Voorstellen waarin bestaande methoden en technieken die in het geheel niet innovatief zijn worden toegepast. Dus zonnepanelen op het dak van de sportkantine of led-verlichting op het sportveld zijn voorbeelden van bestaande methoden die reeds worden toegepast. Bestaande methoden of technieken mogen gebruikt worden, maar wel echt op een vernieuwende manier.
 • Innovaties gericht op het verhogen van de bezettingsgraad van de sportaccommodatie of het onderwijzen van gebruikers in het energieverbruik.Wat is er te winnen?
Er is in totaal €500.000,- innovatiebudget beschikbaar. De beste ideeën ontvangen maximaal €100.000,-  om de next step van hun innovatie te realiseren. Dit kunnen dus 5 winnaars van €100.000,-, 10 winnaars van €50.000,- of andere combinaties zijn. Toelichting procedure
Deze challenge is vooruitlopend op een officiële aanbesteding die binnenkort op TenderNed verschijnt. TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen in Nederland, maar wordt over het algemeen niet gevonden door startups. Dit terwijl wij verwachten dat juist ook startups erg innovatieve oplossingen zouden kunnen aandragen en dus zeker ook kans zouden maken op een deel van de €500.000,- innovatiebudget. 

Om startups te stimuleren om toch hun innovatieve voorstellen in te dienen nodigen we startups van harte uit om deel te nemen aan deze challenge. Wij beoordelen welke ideeën kans maken op een deel van het innovatiebudget en zullen hen adviseren mee te doen met de aanbesteding. We kunnen geen garantie geven op succes, maar vooraf wel aangeven of er een grote kans is op een deel van het innovatiebudget. Deze startups nodigen we ook uit voor een extra informatiebijeenkomst over TenderNed.

De winnaars worden bovendien geïntroduceerd bij alle partners binnen het Sportinnovator programma en maken kans om gebruik te kunnen maken van de vele ondersteuningsmogelijkheden die dit programma biedt, zoals expertise, netwerk en nieuwe subsidie mogelijkheden om innovaties te versnellen en naar de markt te brengen.Jouw Pitch(document)

 • Beschrijving van het concept (max. 2 A4): Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept.
 • Beschrijving van de pilot (max. 1 A4): In welke fase zit jullie innovatie en wat de next step die jullie willen nemen? 
 • Beschrijving startup/team (max. 1 A4): Geef een korte beschrijving van de startup/team dat de pilot wil gaan realiseren.Voorwaarden deelname 
Ingeschreven bij de KvK
Timeline Challenge

 • 1 april: lancering van challenge
 • 19 april: Informatiebijeenkomst/machtup (voor aanmelden zie hierboven)
 • 14 mei om 12.00uur: deadline inschrijving
 • Eind mei: terugkoppeling welke startups kans maken op innovatiebudget
 • Juni: informatiebijeenkomst over TenderNed (exacte datum volgt)
 • Juli: deadline inschrijving TenderNed (exacte datum volgt)
 • Augustus: toekening innovatiebudget


Inspiratie vanuit andere sectoren
In de energiebesparende en duurzame energie opwekkende industrie komen de laatste jaren steeds meer innovaties los in materialen en technieken die speciaal zijn toegepast op een sector. Zo zijn er ontwikkelingen om middels zonnestroomsystemen duurzame energie op te wekken op het dak van huizen, kantoren, fabrieken, loodsen, winkelcentra en agrobedrijven. Daarnaast zijn er interessante ontwikkelingen om zonnestroom op te wekken met gevelplaten, geluidschermen en zelfs middels in het wegdek geïntegreerde zonnecellen. Tenslotte gebeurt er ook veel op het gebied van grote zonnestroomsystemen op landbouwgronden, in de bermen van wegen en spoorwegen en drijvende zonnestroomsystemen. Welke innovaties zijn vernieuwend voor de sportsector en kunnen op een innovatieve wijze worden toegepast op een sportaccomodatie? 

Gerd-Jan Otten 05-04-2018reageer
Er wordt gevraagd naar "energie besparing" om tot energie neutrale sportaccomodaties te komen. Even verder in de tekst :• "Hoe kan een sportvereniging de duurzame energie die op zijn terrein wordt opgewekt optimaal inzetten voor zijn eigen elektriciteitsbehoefte?" Ligt de focus op energie ( Elektriciteit en Warmte) of alleen op Elektriciteit? Het warmte verbruik is lastiger te vergroenen dan elektriciteit en is niet zelden de helft of zelfs meer van het energie verbruik/ CO2 uitstoot.

Ministerie van VWS 05-04-2018reageer
Er wordt in deze challenge gezocht naar innovaties die bijdragen aan de energieneutrale sportaccommodatie. Deze uitdaging bestaat uit meerdere componenten. De uitvraag mag dan ook breder dan alleen elektriciteit gezien worden.

Christiaan Voorend 17-04-2018reageer
Kan een corporate met een goed idee ook aan deze challenge mee doen?

Ministerie van VWS 18-04-2018reageer
De uitvraag via dit platform richt zich in eerste instantie op Startups (maar ook andere partijen kunnen inschrijven). Het vervolg traject via TenderNed staat open voor iedereen. Wij zijn op zoek naar de beste ideeën ongeacht de eigenaar.

Thomas van Gaal 26-04-2018reageer
Bij Timeline challenge staat 'Eind mei: terugkoppeling welke startups kans maken op innovatiebudget'. Dit klinkt alsof deze challenge een voorselectie is voor het daadwerkelijke subsidieprogramma. Hoe gaat de toekenning van het innovatiebudget in zijn werk binnen deze challenge?

Thomas van Gaal 26-04-2018reageer
In de aanvraag wordt aangegeven dat sportaccommodaties niet te vergelijken zijn met de andere gebouwde omgeving. Kan dat iets verder worden toegelicht? Ook wordt er aangegeven dat sportaccommodaties vaak in eigendom zijn van gemeenten, zijn daar cijfers over beschikbaar?

Thomas van Gaal 26-04-2018reageer
Is er een verslag beschikbaar van de informatiebijeenkomst?

Ministerie van VWS 01-05-2018reageer
Deze challenge heeft als doel Startups te activeren met innovatieve ideeen te komen die kunnen bijdragen aan het doel van de challenge. Omdat het hier om aanzienlijke innovatiebudgetten gaat zal dit traject gevolgd worden door het traject via TenderNed. Dit is voor Startups niet altijd een even makkelijke start. Daarom willen wij de plannen die ingediend worden op deze challenge aan de voorkant meegeven of wij denken dat deze in de scoop van de challenge past. Ook zal er een bijeenkomst plaatsvinden om de Startups nader te informeren over TenderNed. Sportaccommodaties zijn anders in hun gebruik ten opzichte van andere vormen van (maatschappelijk) vastgoed zoals zorg en onderwijs. Er zijn vaak pieken in de avond uren en overdag mindere bezetting, ook is een sportaccommodatie relatief groot in vierkante meters voor het aantal gebruikers. Dit biedt kansen en ook uitdagingen. De bijeenkomst op 19 april had een informeel karakter. Er is daarom dan ook geen verslag beschikbaar.

Gerd-Jan Otten 01-06-2018reageer
Einde mei kwam en ging, volgt er ook nog een algemene terugkoppeling via deze site?

Gerd-Jan Otten 01-06-2018reageer
Einde mei kwam en ging, volgt er ook nog een algemene terugkoppeling via deze site?

Ministerie van VWS 01-06-2018reageer
Beste Gerd-Jan, Vandaag zal ik alle partijen berichten per mail over het vervolg en onze mening over de pitch. Groet, Myrthe

Freya Swales 18-04-2019reageer
Beste Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Momenteel ben ik bezig met mijn afstudeerscriptie op de Erasmus Universiteit Rotterdam voor de Master Management of Innovation. Ik schrijf mijn scriptie over hoe bedrijven of organisaties crowdsourcing platforms gebruiken om duurzamer te worden. Ik zou daarom graag iemand willen interviewen die betrokken was met deze crowdsourcing challenge en vragen stellen over hoe het beste idee is geïmplementeerd en of dit echter succesvol is geweest voor Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om duurzamer te worden. Ik ben bezig met een case-study en ga tussen 10-12 bedrijven/organisaties onderzoeken. Zodra het onderzoek is uitgevoerd, zal ik u voorzien van een uitgebreide samenvatting over de vindingen van mijn scriptie. Is er iemand die tijd en zin heeft om een uurtje met mij te skypen of te zitten om een paar vragen te beantwoorden over het proces van begin tot eind? Ik hoor graag van u, Met vriendelijke groeten, Freya Swales

Ministerie van VWS 19-04-2019reageer
Dag Freya, zou je me hierover een email kunnen sturen? (gr.broekhuizen@minvws.nl) Groet, Gideon

Log in of Registreer om je vraag te stellen.

[Video] Primeur: pilot oprolbaar zonnetapijt voor energieneutrale sportaccomodaties van start!

09 juli 2020

TinT (Techniek in Tuinbouw) was een van de winnaars van deze challenge. Hun idee: het oprolbare zonnetaptijt. Nu, anderhalf jaar later, is het eerste prototype gelanceerd. In het artikel van 'Westland woont duurzaam' meer over dit bijzondere project, mét video! Lees het volledige artikel hier.

Sinds kort is veld 5 niet alleen het speelveld van sportieve Westlanders, maar ook het speelveld van TinT (Techniek in Tuinbouw) om hun oprolbare zonnetapijt te testen. Een uniek en baanbrekend product, van Westlandse bodem en met internationale potentie.

Bart van Meurs, zelfstandig industrieel ontwerper, vormt samen met vijf collega-ondernemers het collectief TinT. “We zijn veelal actief als dienstverlener in verschillende sectoren en gebruiken TinT om onze eigen ideeën te ontwikkelen.” Eén van die ideeën is het oprolbare zonnetapijt, dat eind 2018 werd bekroond als prijswinnaar van de Innovation Challenge Energieneutrale Sportaccommodaties, uitgereikt door het Ministerie van VWS en Sportinnovator.

180 huishoudens per sportveld
Nu, zo’n 1,5 jaar later, is het eerste prototype bij De Hoge Bomen geïnstalleerd. Waarom hier? “Een eis vanuit de Challenge was om samen te werken met overheden en sportverenigingen. Daarom gingen wij in gesprek met RKVV Westlandia, HV Westland en gemeente Westland.” De betrokken partijen reageerden meteen enthousiast en wilden graag meewerken aan dit baanbrekende idee van Westlandse bodem. Op vrijdag 12 juni werd het prototype geïnstalleerd op het sportpark.

 
 
 

Vijf winnaars energieneutrale sportprojecten aan de slag

27 november 2019

Eind 2018 werden de winnaars van de Innovation Challenge Energieneutrale Sportaccommodaties van VWS bekendgemaakt. Vijf vooruitstrevende en innovatieve ideeën rondom energiebesparing en –opwekking zijn door de startups en mkb'ers gepresenteerd aan het Topteam Sport, dat dit initiatief ondersteunt vanuit het programma Sportinnovator. De winnaars Jellarious, Kuneverda, HoCoSto, StoredEnergy en Techniek in Tuinbouw, ontvingen een prijs van 100.000 euro. 

In een artikel van Sportinnovator vertelt Minister Bruno Bruins: “Het is mooi dat het recent gesloten sportakkoord zo in de praktijk wordt gebracht door deze vijf initiatieven, op deze manier worden sportaccommodaties ook daadwerkelijk duurzamer en klaar gemaakt voor de energietransitie”. De winnende innovaties richten zich op de uitdagingen voor sportaccommodaties met betrekking tot energiebesparing. Als voorbeeld kunnen kunstgrasvelden helpen bij het opwekken van energie en sportaccommodaties aardgasvrij gemaakt worden door energie- en warmteopslag.

De indieners van de ideeën zijn:
- Jellarious (zonnetapijt, dit is een zonnepaneel dat over het kunstgrasveld rolt wanneer er niet gesport wordt)
- Kuneverda (luchtdrukbatterij, opgewekte energie uit zonnepanelen kan worden opgeslagen)
- HoCoSto (warmteopslag, in combinatie met zonnecollectoren kan een sportcomplex zelfstandig warmte opwekken)
- StoredEnergy (opslag van energie uit zonnepanelen op daken van sportverenigingen)
- Techniek in Tuinbouw (energieopwekking vanuit tuinbouw naar het sportveld toe met een oprolbaar zonnepaneel over kunstgrasvelden)

Succesvolle pilots HoCoSto

Een sportclub onafhankelijk maken van een gasaansluiting door middel van warmteopslag. Winnaar HoCoSto is druk bezig met het ontwikkelen van een ondergrondse buffer. De door zonnecollectoren opgewekte warmte kan in de gepatenteerde ondergrondse buffer zes maanden opgeslagen worden, waardoor er in de winter opgeslagen zomerwarmte wordt gebruikt. Een pilot bij woonhuizen was succesvol, schreef Sportinnovator n.a.v. een interview met HoCoSto. Nu volgt de stap naar sportverenigingen. 

In de naam zit eigenlijk al wat het bedrijf doet, vertelt oprichter Gerda Geerts. ‘HoCoSto staat voor Hot Cold Storage. Wij hebben een buffer ontwikkeld, met een gepatenteerde bouwwijze, die warmte voor langere tijd kan vasthouden.’ De buffer wordt op vier meter diepte in de grond geplaatst en kan daar zes maanden lang warmte vasthouden.In vergelijking met de andere prijswinnaars is HoCoSto al ver in de ontwikkeling van hun product. In 2018 zijn er al pilots geweest bij woonhuizen met de buffers en zonnecollectoren. Die bleken succesvol. Dit jaar wordt de stap naar de sport gemaakt. Dat is een ander verhaal dan woonhuizen, legt Geerts uit. ‘Sportaccommodaties hebben een ingewikkelde warmtevraag. Dat komt door de piekmomenten. Het douchen bijvoorbeeld, dat zijn grote piekvragen op specifieke momenten, zoals trainingsavonden en wedstrijddagen. Dat moeten we mee gaan nemen in onze berekeningen. En dan gaan we ervan uit dat we ook sportaccommodaties van het gas af kunnen helpen.’

Geerts denkt zelfs al verder dan de sport. ‘Scholen en zelfs appartementencomplexen en hele wijken: dat moet uiteindelijk mogelijk zijn. Sportaccommodaties zijn een mooie tussenmaat om mee aan de slag te gaan. Ook maatschappelijk vind ik het een mooi project, omdat sportclubs het financieel ook niet altijd gemakkelijk hebben.’ 

Meer lezen? Het volledige artikel van Sportinnovator vind je hier.

Kuneverda's luchtdrukbatterij: 'Met alleen zonnepanelen ben je er niet' 

Kuneverda is een bedrijf in duurzame oplossingen voor het bedrijfsleven en sport. Het bedrijf werkt aan de realisatie op sportclubs van luchtdrukbatterijen waarin stroom van zonnepanelen overdag kan worden opgeslagen, en vervolgens ’s avonds gebruikt. Het geldbedrag van de Innovation Challenge gaat onder andere naar een pilotproject. Managing partner van KuneVerda André van der Zwaan vertelt.


 

Steeds meer sportverenigingen schaffen zonnepanelen aan. Op zich een goede ontwikkeling. Maar, zo stelt van der Zwaan: met alleen zonnepanelen ben je er niet. ‘Het geeft een groene uitstraling, maar praktisch werkt het als volgt’, legt hij uit. ‘De zonnepanelen wekken overdag energie op, die je vervolgens terug levert aan het net omdat de sportvereniging die overdag niet gebruikt. ’s Avonds, als de zonnepanelen weinig energie meer opwekken, dán gaan juist de lampen aan bij sportverenigingen.’ Door middel van subsidieregelingen is het voor sportclubs nu aantrekkelijk om zonnepanelen aan te schaffen. Van der Zwaan wil dat de clubs ook een positieve businesscase kunnen maken als die subsidies wegvallen. Het idee dat KuneVerda heeft om dat te bewerkstelligen is de luchtdrukbatterij. 

Benieuwd naar hoe zo'n luchtdrukbatterij werkt? Lees verder in het artikel van Sportinnovator.

Prototype uitrolbaar zonnepaneel in volle ontwikkeling

Jelle Hilarius is ook één van de vijf winnaars van de challenge 'duurzame sportaccomodaties' en mocht daarna zijn innovatie verder uitwerken. Sportinnovator ging recentelijk langs om te kijken hoe de ontwikkeling van 'Jellarious' - een uitrolbaar zonnepaneel voor sportvelden buiten trainingen en wedstrijden - zich vordert. Begin dit jaar sprak Sportinnovator al eerder met oprichter Jelle Hilarius over zijn zonnetapijt dat over het kunstgrasveld schuift wanneer er niet gesport wordt. We schreven al eerder over het bezoek bij Jellarious.

Alle bronnen zijn afkomstig van: Sportinnovator
 

Op bezoek bij Jellarious, winnaar challenge 'duurzame sportaccomodaties'

27 november 2019

Ruim een jaar geleden was Jelle Hilarius één van de vijf winnaars van de challenge 'duurzame sportaccomodaties' en mocht daarna zijn innovatie verder uitwerken. Sportinnovator ging recentelijk langs om te kijken hoe de ontwikkeling van 'Jellarious' - een uitrolbaar zonnepaneel voor sportvelden buiten trainingen en wedstrijden - zich vordert. Begin dit jaar sprak Sportinnovator al eerder met oprichter Jelle Hilarius over zijn zonnetapijt dat over het kunstgrasveld schuift wanneer er niet gesport wordt. Vanaf begin 2019 is Jellarious al bezig met de ontwikkeling van een prototype, aldus het artikel van Sportinnovator. ‘We hebben een plek gevonden waar we kunnen bouwen. Daar gaan we de komende tijd kleine proefopstellingen maken om van alles te testen.’

De oprichter schat de kans groot in dat het zonnetapijt een product gaat worden dat sportverenigingen over een aantal jaar gaan gebruiken. ‘Alles wat je wil, dat kan je ook maken. Daar ben ik van overtuigd. Er zijn wel drie grote uitdagingen en vraagstukken. Hoeveel energie kan zo’n zonnetapijt opwekken, en hoeveel energie kost het in- en uitrollen? Dat moet natuurlijk rendabel zijn. Daarnaast: kan het zonnetapijt dat vele rollen aan? De flexpanelen zijn gemaakt om neer te leggen op een niet-vlakke ondergrond, niet voor het veelvuldig in- en uitrollen. En als laatste is het natuurlijk een financieel vraagstuk. Flexpanelen zijn nu iets duurder dan reguliere panelen, maar dat gaat de komende tijd veranderen.’

Ze begonnen na het winnen van de challenge met een klein demo-model. Om van het demo-model naar een volledig zonnetapijt op een kunstgrasveld te gaan vormt nog een te grote stap. Daarom zijn ze dit jaar, met de subsidie die ze hebben ontvangen uit de Innovation Challenge, bezig geweest met een prototype. Dit doen ze onder andere samen met de sociaal ondernemers van Mindt en Zwolse ingenieur Robert Colijn.

In oktober 2019 ging Sportinnovator op bezoek bij Jellarious om te zien hoe ver de ontwikkelingen zijn. Benieuwd naar hoe het nu gaat? Bekijk dan de onderstaande video.
 
 


Het volledige interview met Jellarious lezen? Vind het artikel van Sportinnovator hier.
Bron video: Sportinnovator

Winnaar StoredEnergy gaat sportclubs helpen zelfopgewekte zonne-energie op te slaan

27 november 2019

StoredEnergy won €100.000,- bij de Innovation Challenge ‘Energieneutrale Sportaccommodaties’ van het ministerie van VWS, en start nu een pilot bij tennisvereniging Zuid-Hollandse Bergschenhoek, met als doel sportclubs in de toekomst te helpen om opgewekte zonne-energie op hun eigen grond op te slaan.

Als energie-adviseur onderzocht Neeteson in het verleden het energieverbruik van sportverenigingen in Nederland. Zo voerde hij energiescans uit bij meer dan honderd clubs in het hele land, er viel hem als ondernemer een terugkerende factor op. “Er waren in die tijd sowieso weinig clubs met zonnepanelen”, blikt hij terug. “Ze spraken vaak wel de wens uit om panelen te installeren, mede omdat de platte daken van clubhuizen zeer geschikt zijn hiervoor. Alleen lopen verenigingen dan tegen het probleem aan dat zij alleen maar stroom terugleveren en het niet zelf kunnen gebruiken.”

Neeteson schetst het probleem verder: “Uit de energiescans bleek zo veel winst te halen: het zijn perfecte locaties om panelen te plaatsen, alleen bezorgt het stroomnetbeheerders meer werk. Overdag wekken de zonnepanelen stroom op, maar dan is de stroomvraag laag. In de avond is er juist veel stroom nodig. Dan leveren zonnepanelen weinig tot geen elektriciteit op en moet er alsnog fossiel geproduceerde stroom worden ingekocht. Bij velen kwam al de vraag of het niet mogelijk was om de opgewekte stroom op te slaan bij de clubs zelf.”

 


Testperiode op de tennisclub
Vanuit deze probleemstelling ontstond het idee van een energieopslagsysteem bij StoredEnergy, die met hun idee in 2018 als een van de winnaars van de ‘Innovation Challenge Energieneutrale Sportaccomodaties’ van Sportinnovator uit de bus kwam. Na het winnen van de challenge zette StoredEnergy een pilot op om het energieopslagsysteem te testen en optimaliseren. Afgelopen maand werd op LTC Triomf het eerste werkende model gepresenteerd: een tijdelijk systeem gemaakt van second life batterijen van Timeshift, oftewel: afgeschreven batterijen van elektrische auto’s die nog prima gebruikt kunnen worden. De komende vier kwartalen worden diverse tests uitgevoerd op het systeem van ruim tweeduizend kilo.

De tennisvereniging uit het Zuid-Hollandse Bergschenhoek heeft in totaal 152 zonnepanelen en met de batterij van StoredEnergy kan genoeg energie worden opgeslagen om in de avond de twaalf banen - die 360 dagen per jaar worden gebruikt - te verlichten. Volgens Neeteson monitoren zij de komende maanden alle ontwikkelingen en kijken naar drie pijlers om het energieopslagsysteem op lange termijn te optimaliseren. “In eerste instantie kijken we naar de zelfconsumptie van de opgewekte zonnestroom: wordt de opgeslagen zonne-energie optimaal gebruikt? En wat voor invloed hebben minder zonnige dagen?”

‘Peakshaven’
Vervolgens richt StoredEnergy zich op het fenomeen ‘peakshaven’, waarbij Neeteson weer de huidige situatie schetst bij de sportclubs. “Elk gebouw heeft elektriciteitsaansluitingen van de netbeheerder nodig, waarbij sportverenigingen een grote aansluiting, puur om de baanverlichting aan te zetten”, legt hij uit. “Maar we kunnen de verlichting ook aanzetten met het energieopslagsysteem. Deze oplossing kan sportclubs veel geld schelen.”

Ten slotte onderzoekt Neeteson de mogelijkheid om op momenten dat stroom goedkoop is de batterij op te laden, en de stroom te verkopen wanneer deze duur is. “Anders krijg je dat het systeem in de winter mogelijk bijna niet gebruikt wordt”, voegt hij toe. “Idealiter valt hier zelfs een financieel rendement uit te halen.” In het laatste kwartaal van de pilot worden de drie bovengenoemde programma’s verder aangepast om een zo optimaal mogelijk energieopslagsysteem te ontwikkelen in de toekomst.

“Een stap in de goede richting"
Sportverenigingen volgen de ontwikkelingen van StoredEnergy met grote interesse. Zo richtte Neeteson een extra onderneming op, genaamd ‘Rent a Battery’, waarbij sportverenigingen in plaats van mobiele dieselaggregaten ook batterijsystemen van StoredEnergy kunnen huren. “De eerste aanvragen komen nu binnen, maar de vraag verschilt per club dus het is een flinke puzzel”, constateert hij. “Er valt gewoon genoeg winst te halen op het gebied van elektriciteitsverbruik bij de sportclubs, al kan het voor leken of vrijwilligers binnen de club een ingewikkeld verhaal zijn. Ons energieopslagsysteem en de daarbij behorende begeleiding kan een stap in de goede richting zijn.”

Meer informatie https://storedenergy.nl/en/

Bron: Sportinnovator
 

Vijf pilots gestart

05 februari 2019

Er worden vijf pilots gestart. Lees daarover meer in dit nieuwsbericht.

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!