Provincie Utrecht start pilot met innovatieve zwerfafval oplossing van Camenai

11 oktober 2022


  • |

Provincie-Utrecht-Camenai-pilot-zwerfaval-Starthubs-2

Foto: Stephen van Aken (provincie Utrecht) met Ank van Paassen (Camenai)

Interview met Stephen van Aken, Innovatiemanager slimme duurzame regio, provincie Utrecht

Een duurzame en gezonde leefomgeving is een belangrijk speerpunt van de provincie Utrecht. Al eerder startte de provincie projecten waarbij burgers aan de hand van data invloed kunnen uitoefenen op hun leefomgeving. Dit smaakte naar meer! Onder leiding van innovatiemanager Stephen van Aken, koos de provincie er nu voor om via een innovatie challenge het gehele bedrijfsleven te verkennen op slimme en technologische oplossingen. “We wilden geen nuttige innovaties missen!”  We spreken Stephen en de challenge winnaar met de beste oplossing: Camenai.

Welke uitdaging wilde de provincie Utrecht oplossen?

“Het specifieke vraagstuk dat we nu in samenwerking met Starthubs hebben omgezet in een innovatie challenge luidde als volgt: 'We zijn op zoek naar slimme sensoren, waarmee we met participerende burgers continu data verzamelen voor een gezonde leefomgeving.’ In onze groeiende provincie Utrecht werken we aan een leefomgeving die onder andere uitnodigt om te bewegen, spelen, en verbinden en die zich kenmerkt door groen, een goede luchtkwaliteit en weinig overlast. Door data te genereren weten we waar en hoe we de leefomgeving kunnen verbeteren. Inwoners kunnen daar op allerlei manieren bij helpen en natuurlijk ook van de voordelen genieten. Hier zochten we oplossingen voor.”

Bekijk de challenge

Wat heeft de innovatie challenge opgeleverd?

“De challenge leverde 17 concrete (sensor-based) oplossingen van startups en scale-ups op. Sommige pitches hadden een tech-focus, andere richtten zich juist meer op de inwoners als doelgroep. Via het online review systeem van Starthubs hebben we uit de 17 inzendingen een gezamenlijke top 3 geselecteerd. Met onze jury, die bestond uit burgers, ondernemers en ambtenaren, kozen we in een overleg uiteindelijk de winnaar met de beste totaaloplossing: Camenai!”

Hoe werkt de zwerfafval oplossing van Camenai?

"Het dashboard en de app van Camenai brengen samen geautomatiseerd in beeld hoe de buitenruimte erbij staat, tegen relatief lage kosten. Participerende inwoners van de provincie kunnen automatisch data inzamelen, gewoon met hun eigen smartphone vastgekoppeld aan hun fiets of een ander vervoermiddel. Uit deze beeldinformatie worden direct onregelmatigheden gedetecteerd, zoals zwerfafval of beschadigingen."  “Camenai wil bijdragen aan een gezonde en prettige leefomgeving. Dat doen we door de inwinning van foto's en data van de buitenruimte waarmee overheden een actueel beeld van de buitenruimte beschikbaar krijgen. Via dit innovatieproject met de provincie Utrecht brengen we een grote regio beter in kaart en testen we meteen hoe ook inwoners daarbij betrokken worden. We laten de resultaten dan zien in een publiek dashboard, zodat iedereen inzicht heeft in zijn leefomgeving.” 
- Ank van Paassen, Business Developer, Camenai

De oplossing is gevonden, hoe nu verder?

"Het voorstel van Camenai werd als winnende oplossing gekozen, mede doordat we het vrij snel en praktisch kunnen implementeren. We voelden bij onze challenge jury al meteen aan dat er draagvlak was voor deze oplossing. Het was dan ook niet moeilijk om een ’testgroep’ te vinden, die binnenkort in een pilot gaat starten. Als provincie bieden we dus een mooie testomgeving, waarin 9 burgers en een weginspecteur, via hun vervoersmiddelen en de mobiele app van Camenai, als dataverzamelaars worden ingezet. Ook krijgt de startup €15.000 budget van ons om het experiment goed uit te voeren en helpen we met netwerk, kennis of waar we kunnen!"

"In de pilot gaan we een hele hoop data over zwerfafval verzamelen. Dan kijken we of het technisch werkt, of inwoners het leuk vinden en of we andere testgroepen kunnen vinden die de omgevingsdata waardevol vinden om te gebruiken. Bijvoorbeeld mensen die vrijwillig afval prikken, gemeenten, wijkteams, natuurbeheerders, etc. Na een evaluatie, als we de pilot geslaagd vinden, kunnen we gaan denken aan opschalen om het meetproject structureel in te bedden in meerdere gebieden in de provincie. Net zoals de projecten op samenmetenutrecht.nl."

Welke innovatieve ambities heeft de provincie Utrecht?

“De eerste challenge was voor mij een hele positieve ervaring. We zien veel mogelijkheden voor de provincie om hier een gangbare methodiek van te maken, om zo innovatie te versnellen. We hebben daarom doorgepakt en een innovatie testomgeving opgezet: innoverenmetprovincie-utrecht.nl, waar we challenges, winnende oplossingen, resultaten en lessen met de buitenwereld en collega’s zullen delen.”

Meer over challenges Meer over innovatie hubs