Hoe helpen we Inspectieteams met het breder toepasbaar maken en registreren van interventies?

Challenge info

Dagen Uur Minuten

Deadline: 28 juli 2020 voor 12:00
Reward: Max. €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Upload your pitch!

Share challenge

Max. €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Nog 25 dagen

De ruim 700 inspecteurs van de Inspectie SZW gaan dagelijks bij bedrijven langs om te controleren op arbeidsomstandigheden, arbeidsmarktfraude en het veilig gebruik van gevaarlijke stoffen. Naast een bedrijfsinspectie kunnen de Inspectieteams ook nog 19 andere typen interventies inzetten om het doel van eerlijk, veilig en gezond werken te bereiken. De juiste interventie(s) bepalen is alleen best een uitdaging! 
 

Filmpje ‘Wat doet de Inspectie?’

 

Gelukkig heeft de Inspectie SZW daar een oplossing voor: de 'interventietoolbox'. De interventietoolbox is ontwikkeld op basis van inzichten uit de handhavingsstrategieën/interventiekunde en vertaalt naar een methodiek die inmiddels door veel Inspecties wordt gebruikt. Hierin staat per type doelgroep, type overtreder en nalevingsmotief omschreven welke interventie zou kunnen werken.

De inspectie wil dat de interventietoolbox door een zo breed mogelijke groep van projectleiders en inspecteurs gebruikt wordt en dat de gekozen interventies goed geregistreerd kunnen worden. Zodat we zicht krijgen op interventies!
 
Wij willen graag dat een bredere groep Inspectieteammedewerkers de interventietoolbox goed kunnen toepassen en de gekozen en uitgevoerde interventies goed kunnen registreren, de voortgang bewaakt kan worden en synergie ontstaat tussen de verschillende Inspectieteams. Dat klinkt simpel, maar is een forse uitdaging. De organisatie kent veel verschillende mensen met verschillende wensen, ervaringen en kennis.

Denken jullie hiervoor dé oplossing te hebben? Dan ontvangen wij graag jullie pitch!


Waar zijn we naar op zoek?

We zijn op zoek naar oplossingen hoe we Inspectieteammedewerkers kunnen helpen de interventietoolbox zelf toe te passen. Wat hebben zij nodig om de interventietoolbox zelf te kunnen gebruiken, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit en de expertise die al in de interventietoolbox verwerkt is? Waar zit de balans tussen de kracht van concreetheid en breed toepasbaar maken voor verschillende functies met verschillende kennis, ervaring en achtergrond?


Dat zien we het liefste in een hulpmiddel om de interventies te vertalen in projectplannen en goede registratie van de interventies.

De basiseisen zijn:

 • Het moet eenvoudig te begrijpen/gebruiken zijn voor de doelgroepen (projectleiders, inspecteurs, communicatieadviseurs, onderzoekers);
 • Uitgangspunt moet zijn: standaardisatie en eenduidigheid, met ruimte voor nieuwe initiatieven;
 • Zonder voorbij te gaan aan inhoudelijke juistheid en noodzakelijke verfijning


De projectleiders en inspecteurs vormen een diverse en groeiende doelgroep (jong en oud, verschillend expertises) die decentraal (veelal werkend vanuit huis) en verspreid over het hele land de oplossing moeten kunnen gebruiken.

Wij willen de oplossing op één of een beperkt aantal programma’s (thema’s) testen in de pilotfase.

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

 • We willen niet de gedragsinterventies zelf ter discussie stellen, maar de vertaalslag maken van interventie naar projectplan en registratie en hier meetbare producten aan koppelen.

 • We zijn niet op zoek naar een compleet nieuwe zaakomgeving of registratietool, maar naar ideeën hoe de interventies eenvoudiger vertaalt kunnen worden naar de Inspectieteams inclusief meer zicht op de ingezette interventies.

Waarom we dit als challenge uitzetten

Na het kiezen van interventies met de interventietoolbox mist nog de brug naar het goed registreren van de gekozen interventies in onze systemen. De projectleiders en inspecteurs vormen bovendien een diverse en groeiende doelgroep (jong en oud, verschillend expertises) die met de interventies en registratie daarvan aan de slag gaan.

Daarnaast is voor ons belangrijk dat de registratiedruk behapbaar blijft. Er is momenteel geen oplossing op de markt die, gegeven deze randvoorwaarden, uitkomst biedt. We zijn daarom op zoek naar (een) creatieve, innovatieve oplossing(en) die aansluit bij de werkpraktijk van de Inspectie SZW: een oplossing die de kans op het inzetten van de meest effectieve interventie vergroot, die toegankelijk is voor projectleiders en inspecteurs, en die de registratiedruk behapbaar houdt. 


Kortom: een innovatieve oplossing die de vertaalslag van de interventietoolbox naar het uitwerken van de interventies in projectplannen en een goede registratie maakt voor een brede groep projectleiders en inspecteurs. We denken via een partnerschap met (een) frisse creatieve partner(s) tot een innovatieve eigentijdse oplossing te kunnen komen.


Wat is er te winnen?

 • Een innovatiebudget van maximaal €25,000.
 • De kans op een vervolgopdracht na het programma.
 • Een begeleidingstraject van 5 maanden waarin jullie zowel de oplossing als de onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen. Meer informatie over het programma en de verschillende onderdelen, vind je op onze programma pagina.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid.

Spin-off: Belangrijk onderdeel van het programma Informatiegestuurd werken, is het samenwerken met ketenpartners en bedrijven. Als een oplossing interessant is voor de Inspectie SZW, dan is de kans vrij groot dat ketenpartners via samenwerking ook geïnteresseerd zijn!


Informatiebijeenkomst
We organiseren voor deze challenge een online informatiebijeenkomst op 30 juni 2020 van 13.30-14.30. Meld je aan uiterlijk woensdag 24 juni. Aanmelden informatiebijeenkomst

Vragen
Vragen over de inhoud van deze challenge kan je hier stellen op de discussion page. Vragen over het programma en de aanmeldingsprocedure zijn te stellen en te vinden bij de Frequently Asked Questions (FAQ).


Inschrijven en selectiecriteria
Inschrijven doe je door middel van het indienen van een Proposal (hier). Deze mag niet langer zijn dan vier pagina’s. Waar dit proposal verder aan moet voldoen en hoe hij wordt beoordeeld staat in de formele Selectieleidraad (pdf download). Lees die goed door!

Stuur met je proposal ook een ingevuld UEA in (Uniform Europees Aanbestedingsdocument (docx download)). Sla deze op als pdf.


De proposal mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. 
Pitches in English are allowed.Timeline

Een volledige timeline staat in de selectieleidraad. De belangrijkste momenten zijn als volgt:
 • Dinsdag 9 juni - Lancering challenge
 • Dinsdag 30 juni van 13.30-14.30 - Informatie meetup - aanmelden kan tot en met 24 juni
 • Dinsdag 14 juli, 12:00 - Deadline vragen stellen
 • Dinsdag 28 juli, 12:00 - Deadline insturen aanmelding
 • Maandag 10 augustus - Eerste selectiebesluit
 • 31 augustus - 4 september - Pitchronde
 • 5 oktober - Gunningsbesluit

Achtergrondinformatie


Informatie over de werking en organisatieopzet van Inspectie SZW
De Inspectie SZW  wil actief zijn bij bedrijven waar het mis is op het gebied van eerlijk, veilig en gezond werken. Om de grootste risico’s aan te pakken en een zo groot mogelijk maatschappelijk effect te behalen, werkt de Inspectie SZW in 17 programma's. 

Een programma richt zich op een bepaalde sector of thema (bijvoorbeeld programma arbeidsuitbuiting of programma Bouw & Infra) en bestaat uit een meerjarige serie van activiteiten. Om zo effectief mogelijk te werken wordt per programma een mix van interventies ingezet. Afhankelijk van de doelgroepen en de risico’s zet de Inspectie onder andere gerichte controles, voorlichting en overleg met de sector in. In het Jaarverslag 2019 van de Inspectie vind je een actueel overzicht van de Inspectieprogramma’s.

Een programma wordt aangestuurd door een programmamanager. Een programmamanager maakt een programmawerkplan (PWP) waarin de programmadoelen en nadere uitwerking hiervan wordt beschreven. De programmamanager geeft vervolgens een projectopdracht aan een projectleider binnen het programma. De projectleider bepaalt samen met de andere projectdeelnemers (inspecteurs, communicatiemedewerkers etc.) welke activiteiten nodig zijn om de projectdoelen te bereiken, onder andere welke interventies gekozen moeten worden. Voor deze challenge vormen de projectleiders en inspecteurs de voornaamste doelgroep. De Inspectie SZW heeft ca. 100 projectleiders. Het aantal inspecteurs groeit tot 2022 van 700 naar 900.

De vragen worden beantwoord in twee rondes:
 • Alle vragen gesteld voor maandag 6 juli 12.00 worden beantwoord op (uiterlijk) donderdag 9 juli.
 • Alle vragen gesteld na 6 juli 12.00 en tot uiterlijk dinsdag 14 juli 12.00 worden beantwoord op (uiterlijk) vrijdag 17 juli.
Log in of Registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
Log in of Registreer om je pitch te uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges

Mis nooit een challenge!