Gezocht: Startups die realtime storingen in het elektriciteitsnet kunnen voorspellen/detecteren d.m.v. data.

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 27 augustus 2018
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Pilot t.w.v. max. €15.000,-

Share challenge

Pilot t.w.v. max. €15.000,-

deadline verlopen

Door de toename van duurzame decentrale elektriciteitsproductie (zoals zonnepanelen, de elektrificatie van vervoer en de warmtevoorziening in huishoudens) gaan we van relatief simpel eenrichtingsverkeer naar tweerichtingsverkeer in het elektriciteitsnet. Tegelijkertijd neemt de voorspelbaarheid van stroomlevering ook af. De opwek van energie wordt namelijk meer weersafhankelijk.

 

Hierdoor is het van belang om meer ogen en oren in het netwerk te hebben om betrouwbaar netbeheer te kunnen waarborgen. Het elektriciteitsnetwerk van Stedin wordt dus steeds slimmer door de toename van het aantal meetpunten in ons netwerk.

 

Stedin beschikt over een SCADA landschap met realtime meetpunten in ons elektriciteitsnetwerk (zie afbeelding voor een voorbeeld van een LS+MS netdeel met daarin de meetpunten bij de kruisjes). Ook zijn er veel secundaire objecten (beveiligingsrelais, storingsverklikkers, etc.) die meldingen en alarmen verzenden. Al deze data wordt opgeslagen in onze historische database en kan beschikbaar gesteld worden tijdens een pilot. De meetwaarden uit de meetpunten (stromen, vermogens, spanningen) en de logdata (status van apparaten) worden in minuut waarden voor een periode van 2 maanden opgeslagen. Daarna worden ze verrekend naar 5 minuten waarden, 10 minuten waarden en 15 minuten waarden. De meetdata gaat tot 3 jaar terug.


Figuur 1: Voorbeeld LS+MS netdeel inclusief meetpunten (kruisjes) 
 

Meer meetpunten betekent ook dat we meer (realtime) signalen binnenkrijgen. Signalen op basis waarvan we steeds beter in staat kunnen zijn om storingen te zien aankomen. Hier ligt voor ons de uitdaging. Wij hebben een SCADA systeem welke in een tekst string signalen meldt. Meerdere van deze signalen vormen een alarm, bijvoorbeeld van een uitval. Wij zoeken een manier om de signalen in tijd te clusteren en hiervan een alarm te presenteren. De inhoud van een tekst string bevat een object (naam van een ruimte), device (VS, Tripp, aardfout, enz.) en een actie (uit, aangesproken, hersteld, in, enz.) welke eruit gefilterd moeten worden.

 

Heeft jouw startup/scale-up de innovatieve toepassing om vanuit deze signalen proactief te kunnen voorspellen/detecteren waar en wanneer een storing plaatsvindt? Dan ontvangen wij graag jouw pitch zodat hier door ons bedrijfsvoering centrum op geacteerd kan worden.

 

Wat is er te winnen?

 • Een opdracht van maximaal €15.000,- om binnen Stedin een prototype/pilot in de praktijk te realiseren.
 • Bij een succesvolle pilot maak je kans op een vervolgopdracht om jouw product structureel te implementeren en zo bij te dragen aan een stabiel elektriciteitsnet.
 • Daarnaast mag je rekenen op ondersteuning en samenwerking van creatieve en inspirerende specialisten die jou kunnen uitdagen om jouw product nog beter te maken.

 

Waar zijn we naar op zoek?

We zijn op zoek naar een innovatieve toepassing om op basis van de signalen die we binnenkrijgen en andere data proactief een storing en zijn locatie te voorspellen/detecteren.

 

 • De toepassing dient (near) realtime grote hoeveelheden data uit onze SCADA systemen te kunnen verwerken en analyseren.
 • De toepassing dient deze data te kunnen relateren aan een netwerkmodel (elektriciteitsnet).
 • De toepassing dient betrouwbare conclusies te genereren over kans op storing, tijdsduur tot storing, oorzaak en locatie.

 

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

 • Oplossingen die storingen interpreteren die al zijn opgetreden.
 • Oplossingen die veel handmatige/tijdrovende interactie vragen van gebruikers.
 • Oplossingen die conclusies in een te hoog abstractieniveau presenteren.

 

Jouw Pitch(document)

Denk je dat jij ons verder kunt helpen en heb je interesse om deze oplossing in een pilot te bewijzen, stuur dan een pitchdocument in bestaande uit de volgende onderdelen:

 • Beschrijving van de methode/oplossing (max. 2 A4): Geef een zo concreet mogelijke beschrijving.
 • Beschrijving van de pilot (max. 1 A4): Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om de methode/oplossing klaar te maken om in de praktijk testen. Geef hierbij ook aan wat je van Stedin verwacht.
 • Beschrijving startup/team (max. 1 A4): Geef een korte beschrijving van de startup/team dat de pilot wil gaan realiseren.

 

Op basis van dit document bepalen we welke startups/innovators we uitnodigen voor een live pitch.

 

Voorwaarden deelname

 • Voorkeur voor partijen met aantoonbare kennis van elektro/gastechniek (en/of netwerk in deze sector) of een netwerk om zichzelf daar in te verdiepen.
 • Voorkeur voor partijen met een werkend prototype.

 

Timeline

 • 13 juli: Lancering challenge.
 • 27 augustus 12.00: Deadline challenge.
 • Half september: Bekendmaking welke startups worden uitgenodigd.
 • Q4: Start samenwerking.

A. D. 01-08-2018reageer
Wat is de definitie van startup/scale-up? Mag je als grotere volwassen organisatie ook een idee pitchen?

Stedin 01-08-2018reageer
Beste A.D. Als grotere volwassen organisatie mag je zeker een idee pitchen! Belangrijkste voor Stedin is het vinden van een passende oplossing. Succes!

W V 06-08-2018reageer
In de beschrijving staat "De toepassing dient deze data te kunnen relateren aan een netwerkmodel (elektriciteitsnet)." Dit lijkt te suggeren dat een er ook een netwerkmodel moet worden geïncorporeerd. Dit is een buitengewoon complexe aangelegenheid, maar het karakter van de uitvraag (pilot en beperkt budget) lijken hier niet bij te passen. Hoe ziet u dat?

J O 06-08-2018reageer
Beschrijving: "We zijn op zoek naar een innovatieve toepassing om op basis van de signalen die we binnenkrijgen en andere data proactief een storing en zijn locatie te voorspellen/detecteren." Kunnen jullie wat data beschikbaar stellen om een ontwerp op te baseren?

Lisette van Van Beusekom 07-08-2018reageer
Beste organisatoren, we hebben een aantal vragen over de interessante case die jullie hebben ingediend. Kunnen wij meer details krijgen over de beschikbare datastromen uit het SCADA-systeem? Wat wordt gemeten, hoe vaak en op welke plekken in het systeem? Kunnen wij een voorbeeld te krijgen van een typische topologie van een MS+LS netdeel van Stedin, waarin de locaties van de meetpunten van het SCADA-systeem worden geschetst? Krijgt Stedin uit de slimme meters van klantaansluitingen ook andere datastromen dan alleen de kWh-standen? Zo ja, welke en hoe vaak? Welke data uit de slimme meters mag worden gebruikt voor oplossingen die storingen in het net kunnen voorspellen / voorkomen? Welke informatie rondom storingen en onderhoud wordt er bijgehouden buiten het SCADA-systeem? Wordt er bijgehouden op welke plekken in het net energie wordt teruggeleverd, en hoeveel?

Stedin 10-08-2018reageer
Beste W V, J O en Lisette van Beusekom, ivm de vakantieperiode zullen wij gedurende volgende week terug komen op jullie vragen!

Stedin 17-08-2018reageer
Beste W V, het netwerkmodel hoeft niet te worden geïncorporeerd. Een melding uit ons SCADA bevat een tekstregel met daarin informatie over het voorval een ID welke voor ons een locatie voorstelt, deze moeten er uitgefilterd worden.

Stedin 17-08-2018reageer
Beste J O, wij kunnen voor de deadline geen data beschikbaar stellen aan de partijen. De melding bevat een tekstregel waar locatie (in eigen terminologie) en voorval uitgefilterd moeten worden.

Stedin 17-08-2018reageer
Beste Lisette van Beusekom, in reactie op jouw vragen: - de datastroom uit SCADA bevat tekstregels met daarin het voorval en een ID (welke de locatie representeert) - de spanning, stromen en soms vermogens worden gemeten en deze worden in 5 minuten waarden opgeslagen. Deze metingen vinden voornamelijk plaats in het MS net. - in de challenge tekst hebben we een plaatje toegevoegd met daarin een voorbeeld van waar de meetpunten zitten - de data uit de slimme meters maken geen onderdeel uit dan deze opdracht - buiten het SCADA systeem wordt er informatie over de starttijd van de storing en welke componenten deze betrof geregistreerd. - voor de middenspanning is het bijhouden op welke plekken energie wordt terug geleverd onderdeel van de meting

Joseph Anderson 23-08-2018reageer
A mock data set would be extremely helpful here to play around with, any reason why sensitive data can't be filtered out before it's provided?

Hubert Penn 28-08-2018reageer
Wij zouden graag een pitch willen indienen maar zien dat de deadline is verstreken. Zouden jullie willen aangeven of wij nog in aanmerking komen als wij de pitch voor het weekend inleveren? Groet, Hubert van start-up Dexter. (Wellicht goed om aan te geven: wij voorspellen energiestromen bij energieleveranciers met machine learning)

Stedin 29-08-2018reageer
Beste Hubert, Graag verwijs ik je naar de Open Pitch mogelijkheid van Stedin: https://www.starthubs.co/stedin/openpitch Daar zou je je pitch nog kunnen uploaden. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze in een keer meegenomen wordt. Vriendelijke groet, Steven Menke - Starthubs.co

Log in of Registreer om je vraag te stellen.

Pilot gestart na challenge 'voorspellen van storingen in het elektriciteitsnet' van Stedin

04 oktober 2019

Lees er meer over in dit artikel

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!