Gezocht: Innovatieve methode waarmee een gasleiding onder druk kan worden afgesloten.

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 28 mei 2018
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Pilot project (max. €30.000,-)

Share challenge

Pilot project (max. €30.000,-)

deadline verlopen
De Nederlandse Overheid heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn in de gebouwde omgeving. Dit betekent onder andere dat de komende decennia alle zeven miljoen woningen in Nederland worden aangesloten op een duurzaam energiesysteem. Een energiesysteem waarin fossiele brandstoffen, zoals aardgas, plaatsmaken voor duurzaam opgewekte energie. Van energiebronnen die niet opraken en de planeet niet uitputten of vervuilen. De huidige opties om woningen van duurzame warmte te voorzien zijn: met duurzaam gas, met een warmtenet of elektrisch met een warmtepomp.

We zullen stap voor stap de energievoorziening naar de woningen aanpassen. Maar, de tijd tikt door. Om in 2050 alle woningen op een duurzaam energiesysteem te hebben aangesloten, moet Stedin voor gemiddeld 6.000 woningen per maand de energievoorziening aanpassen. Dit aantal wordt vanzelfsprekend nog niet gehaald. Maar, er zijn al individuele woningeigenaren die besluiten geen gasaansluiting meer nodig te hebben. Deze beslissingen zijn vaak gekoppeld zijn aan een natuurlijk (vervangings)moment van een CV-ketel, keuken, renovatie of verhuizing. 

Zodra een individuele woningeigenaar besluit om zijn gasaansluiting op te zeggen, is er meestal nog geen sprake van grootschalige verwijdering van het gasnet. De woningeigenaar krijgt naast de kosten die noodzakelijk zijn om over te gaan naar een duurzame energievoorziening, een rekening voor het afsluiten van zijn gasaansluiting. Een woning/appartement permanent loskoppelen van het aardgasnet kost bij Stedin ca 600 euro. Dit tarief is representatief voor de gemiddelde werkelijke kosten om alle gascomponenten tot aan de hoofdleiding te verwijderen (plaatje onderdeel 2 t/m 6). 
 
 

Verwacht wordt dat significante kostenreductie bereikt kan worden wanneer het verwijderen van assets in de grond (onderdeel 2) uitgesteld kan worden tot een moment met schaal - en synergievoordelen. Bijvoorbeeld wanneer hele straten/wijken in één keer aangepakt kunnen worden met bijvoorbeeld de vervanging van een riool dan wel waternet. We verwachten dat we door deze schaalvoordelen de kostenprijs kunnen reduceren naar €100 per afsluiting. 

Maar om de assets in de grond (onderdeel 2) te kunnen laten liggen, moeten we een gasleiding bij de voordeur (overgang van onderdeel 2 naar 3) kunnen afsluiten, terwijl de druk er nog op staat. Voor alle duidelijkheid, een gasleiding onder druk doorzagen of doorboren en daarna afsluiten, is zeer onveilig omdat door de vonken die vrijkomen van het zagen, in combinatie met het gas explosies kunnen optreden. 

We zijn dus op zoek naar partijen die een innovatieve methode hebben of kunnen ontwikkelen, waardoor we een gasleiding veilig en onder druk kunnen afsluiten! Welke startups en innovators kunnen ons hierbij helpen?!

Wat is er te winnen?
 • De startup/innovator met de beste pitch maakt kans op een tegemoetkoming in het opstartgeld (max. €30.000,-) om tot een oplossing (proof of concept) te komen waarmee getest kan worden.
 • Verder zorgen we voor een proefopstelling waarmee we jouw oplossing gaan testen. Onze specialisten zijn aanwezig en geven feedback mbt veiligheid en beheer, zodat de oplossing verder verbeterd kan worden.
 • Bij een succesvolle uitkomst van de pilot met de proefopstelling zal er een praktijkcase worden gefaciliteerd om de oplossing te testen.
 • Vervolg is afhankelijk van de propositie. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om één van de huisaannemers te worden van Stedin voor het verwijderen van gasaansluitingen danwel dat wij een technisch product voorschrijven aan reeds bestaande aannemers.
Waar zijn we naar op zoek?
We zijn op naar een innovatieve methode waardoor we een gasleiding kunnen afsluiten, net voor de voordeur (overgang van onderdeel 2 naar 3), terwijl de druk er nog op staat.
 • De methode moet 100% veilig zijn voor onze medewerkers en bewoners.
 • De methode moet ervoor zorgen dat we vervolgens de onderdelen 3 t/m 6 veilig kunnen verwijderen. 
 • De nieuwe methode moet ervoor zorgen dat we de kostprijs van het afsluiten van een gasleiding kunnen terugbrengen van €600,- naar €100,-.
  • De methode moet dus snel en eenvoudig uit te voeren zijn door onze medewerkers.
  • De methode zelf moet ook een beperkte kostprijs hebben.
Waar zijn we niet naar op zoek?
Oplossingen waarbij componenten in de woning achterblijven tenzij een oplossing bedacht wordt voor het eenvoudig overdragen van notarieel eigendom.

Jouw Pitch(document)
Denk je dat jij ons verder kunt helpen en heb je interesse om deze oplossing in een pilot te bewijzen, stuur dan een pitchdocument in bestaande uit de volgende onderdelen:
 • Beschrijving van de methode/oplossing (max. 2 A4): Geef een zo concreet mogelijke beschrijving, liefst ondersteund met visuals/tekeningen. 
 • Beschrijving van de pilot (max. 1 A4): Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om de methode/oplossing klaar te maken om in de praktijk testen. Geef hierbij ook aan wat je van Stedin verwacht.
 • Beschrijving startup/team (max. 1 A4): Geef een korte beschrijving van de startup/team dat de pilot wil gaan realiseren.
Op basis van dit document bepalen we welke startups/innovators we uitnodigen voor een live pitch.


Voorwaarden deelname

 • Ingeschreven bij KvK
 • De mogelijkheden om binnen 3 tot 6 maanden een werkende methode te demonstreren in een proefopstelling.  
Timeline
 • 11 april: Lancering challenge 
 • 19 april: Informatiebijeenkomst/matchup, voor aanmelden zie hierboven
 • 28 mei om 12.00: Deadline challenge 
 • Eind juni: bekendmaking welke startups/innovators worden uitgenodigde voor een kennismaking en toelichting 
 • Zomer 2018: start samenwerking pilot(s)
Achtergrond informatie

 

Hj Van Nistelrooij 24-04-2018reageer
Welke diameter hebben de leidingen die afgesloten dienen te worden. En van welke materialen zijn deze gemaakt?

Stedin 25-04-2018reageer
De aansluitleidingen buiten van primaire gasaansluitingen zijn voor het over grote deel vervaardigd uit polyethyleen met een buitendiameter van 32 of 40 mm.

E Koop 25-04-2018reageer
Knevelen . Knippen , eindkap hawle . Klaar . 2 minuten

Stedin 25-04-2018reageer
2 minuten, dat klinkt als een mooie oplossing! We dagen u graag uit om een pitch in te dienen!

Rick Katoen 26-04-2018reageer
Het lijkt me toch niet zo moeilijk om het systeem van tdw te vereenvoudigen hottap stopple eindcap ?

Pieter van der Veer 26-04-2018reageer
Zou toch liever een soort van klem maken die als knevel werkt en blijft zitten tot de leiding weer in gebruik moet gaan wordend

Lars Neels 29-04-2018reageer
Beste, Om het e.e.a. duidelijk te krijgen vanuit de geschreven tekst. Er wordt gesproken over; We zijn dus op zoek naar partijen die een innovatieve methode hebben of kunnen ontwikkelen, waardoor we een gasleiding veilig en onder druk kunnen vervangen! Het project betreft het verwijderen van een gasleiding en niet het vervangen (renovatiewerk) van de aansluitleiding. Mijn inziens kan er dan worden gezocht naar een oplossing waarbij de aansluitleiding onbruikbaar wordt gemaakt.

Stedin 30-04-2018reageer
Beste Lars, bedankt voor deze terugkoppeling. Het gaat inderdaad niet om 'vervangen', zojuist in de challenge aangepast naar 'afsluiten'.

Hj Van Nistelrooij 02-05-2018reageer
En hoe zit het met het eventuele patent op het gevonden idee?

r hut 09-05-2018reageer
ik denk dat ik wel een goede en makkelijke oplossing heb, maar geen kvk. kan ik toch me voorstel indienen?

Stedin 14-05-2018reageer
Beste Hj Van Nistelrooij, voor ons staat voorop dat uiteindelijk een succesvolle uitwerking van het idee voor de verschillende partijen goed inzetbaar wordt in de praktijk. Stedin wil daarom graag samen kijken wat ervoor nodig is om het idee tot succes te brengen en zal zelf op een idee geen patent aanvragen.

Stedin 14-05-2018reageer
Beste r hut, als jij ook voornemens bent om samen met Stedin dit idee verder te brengen en hier een plan voor in gedachten hebt, schroom dan niet om het plan gewoon in te dienen!

Leo De Kock 17-05-2018reageer
Wat is de gasdruk voor de meter?

Stedin 22-05-2018reageer
Beste Leo de Kock, bij huishoudelijk verbruik is de netdruk 100mbar(o).

Remco De Boet 24-05-2018reageer
Ik werk binnen stedin technisch specialist gas HD/ld Dit is met onze huidige middelen prima te doen Dit is onnodig geld uitgeven Binnen de organisatie is voeldoende kennis en materiaal om dit op te lossen waarom word er niet eerst wat aan ons gevraagd

Remco De Boet 24-05-2018reageer
Ik werk binnen stedin technisch specialist gas HD/ld Dit is met onze huidige middelen prima te doen Dit is onnodig geld uitgeven Binnen de organisatie is voeldoende kennis en materiaal om dit op te lossen waarom word er niet eerst wat aan ons gevraagd

Stedin 25-05-2018reageer
Beste Remco, goed dat je van je laat horen en mogelijk al een oplossing voor handen hebt. Laten we hier binnenkort over in gesprek gaan!

Lars Neels 28-05-2018reageer
Beste Stedin, Ik probeer onze pitch te uploaden, maar de Participate knop reageert niet, mag deze naar een ander email adres worden toegezonden?

Stedin 28-05-2018reageer
Beste Lars, werken beide buttons niet? Rechtsboven heb je een link, en links van pagina, onder de deadline staat ook een button. Om je pitch te kunnen uploaden, moet je ingelogd zijn. Lukt dat niet dan kun je via de Open Pitch je pitch uploaden: https://starthubs.co/stedin/openpitch

P Lauffer 05-07-2018reageer
Hebben jullie al een passende oplossing gevonden? Ik heb reeds kennisgemaakt met starthubs en zou toch nog wel een ideetje willen pitchen.

Stedin 05-07-2018reageer
Beste P.Lauffer, bedankt voor de reactie. Op dit moment zijn we in gesprek met een aantal partijen, waarna we een keuze zullen maken met welke partij wij voornemens zijn om verder te gaan. In principe zijn we bij een succesvolle match niet voornemens om nog nieuwe inzendingen te behandelen. Uiteraard kunt u uw oplossing via de Open Pitch website aanleveren, indien we dus niet tot een succesvolle match komen dan kunnen wij deze er altijd nog bij pakken. Hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Log in of Registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!