Gezocht: (digitale) oplossingen om werkdruk onder docenten in het voortgezet onderwijs te verminderen

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 22 januari 2021
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): 5x €20.000

Share challenge

5x €20.000

deadline verlopen

Van de docenten in het voortgezet onderwijs (vo) is ruim 90% tevreden tot zeer tevreden over hun baan. Tegelijkertijd ervaren ze een bovengemiddelde werkdruk in vergelijking met andere beroepen.

Het ervaren van een hoge werkdruk kan voor docenten leiden tot stress, ziekte, uitval en een verminderd plezier in werk en leven. Voor scholen leidt het tot extra uitdagingen om voldoende inzetbare docenten te hebben voor alle klassen. 

Dat willen we natuurlijk voorkomen. Daarom zijn wij op zoek naar oplossingen die docenten, teamleiders en/of scholen helpen met het aanpakken van de werkdruk.

Stressoren zijn vaak persoons- en situatie specifiek. Natuurlijk zijn er een aantal oorzaken die voor de hand liggen, zoals het aantal leerlingen en lesuren per docent. Daar valt alleen moeilijk verandering in aan te brengen – primair gaat daar de politiek over. Ook passend onderwijs en het steeds vaker moeten leveren van maatwerk dragen bij aan een hoge werkdruk, maar het is lastig om daar zo 1, 2, 3 verandering in te brengen. Wij zoeken dus naar creatieve oplossingen die binnen bestaande kaders de werkdruk kunnen verminderen.

Hebben jullie een oplossing waarmee de (ervaren) werkdruk kan worden aangepakt? 
Dan ontvangen wij graag jullie pitch.

Over ons

In Nederland zijn er 1450 voortgezet onderwijs scholen (vo-scholen) waar ruim 80.000 docenten lesgeven aan 950.000 leerlingen. Vanuit het ministerie van OCW bieden we met deze challenge een podium aan het thema werkdruk in het onderwijs. Met deze challenge willen we de ontwikkeling van nieuwe oplossingen stimuleren en deze koppelen aan bestuurders en schoolleiders.


Waar zijn we naar op zoek?
We zijn op zoek naar oplossingen, concepten, diensten en/of producten die een (deel)oplossing vormen voor het verminderen van de ervaren werkdruk van docenten in het voortgezet onderwijs (vo). 

Wij zijn daarin met name op zoek naar (voor het onderwijsveld) vernieuwende concepten met een duidelijke visie. In die visie is onderbouwd wat de oorzaken zijn van de werkdruk en hoe die met jullie oplossing worden aangepakt.  

Naast het hebben van een goede oplossing, moet in jullie aanvraag worden aangegeven welke school (of schoolbestuur) bereid is ‘proeftuin’ te zijn voor de pilot. Deze moet dus door jullie zelf gevonden worden. Indien de school van plan is bij de pilot ook eigen middelen in te zetten kan dit uiteraard. De oplossing moet -in principe- geschikt zijn voor elke vo-school.

De oplossingen kunnen zich richten op verschillende doelgroepen: zoals de docenten zelf, teamleiders, schoolleiding, of andere groepen die wij nog niet in beeld hebben.

Deze challenge richt zich alleen op de pilotfase. Daarna zullen jullie zelfstandig commercieel verder moeten. Van belang is daarom dat jullie een zelfstandige business case voor de lange termijn aannemelijk kunnen maken. In de business case kunnen uiteraard ook afnemers buiten de onderwijssector worden meegenomen, zoals maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven.

Samengevat zoeken wij oplossingen die:

 • De (ervaren) werkdruk van docenten in het voortgezet onderwijs (vo) verminderen
 • Onderbouwd zijn met een visie, waarin de aard van de werkdruk is beschreven en je laat zien dat jouw oplossing effectief is
 • Gelinkt zijn aan een school die bereid is om aan de pilot deel te nemen
 • Breed inzetbaar in de sector zijn
 • Een realistische business case hebben
 

Waar zijn we niet naar op zoek?

 • Aanpassingen in de wet- or regelgeving of (landelijk) beleid
 • Herhaling van initiatieven die al gesubsidieerd zijn (geweest) door de overheid
 • Oplossingen die te schoolspecifiek zijn en dus niet breed inzetbaar zijn


Wat is er te winnen?

 • Een pilotbudget van max. 20.000 per oplossing, beschikbaar voor 4 of 5 oplossingen.  Hiervoor verstrekt het ministerie van OCW een opdracht
 • Bij winst (na een succesvolle pilot) kan gebruik gemaakt worden van het netwerk en expertise van het OCW en vertegenwoordigers uit het onderwijsveld om het product in de praktijk (grootschalig) te kunnen implementeren


Voorwaarden deelnemer

 • Ingeschreven bij de KvK
 • De winnaars moeten in februari – bij de live-pitchdag –  aanwezig zijn om hun plannen te presenteren
 • De pilot moet in het voorjaar van 2021 opgestart kunnen worden
Update voorwaarden
Omdat het door de huidige Corona situatie lastig is om een pilotschool te vinden die bereid is om deel te nemen, is deze eis komen te vervallen.
Bij een succesvolle inzending kan tijdens het traject worden gezocht naar een pilotschool. 


Jullie pitch (max. 4 pagina's)

Wij ontvangen graag jullie pitch (inzending) die tenminste de volgende onderdelen heeft:

 • Beschrijving van jullie concept / oplossing: Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept / oplossing. Laat daarbij blijken hoe deze oplossing aansluit bij het probleem: waarom gaat deze oplossing zorgen voor vermindering van de (ervaren) werkdruk van docenten in het vo?
 • Beschrijving van de pilot: Geef een korte beschrijving van hoe jullie de pilot willen gaan uitvoeren. Beschrijf daarbij wat en wie er nodig is om een pilot op te zetten, en wat jullie doelstellingen voor de pilot zijn. Geef ook inzicht in de (minimale) kosten en een beschrijving van de deelnemende school.
 • De fase na de pilot: Beschrijf kort hoe jullie het vervolg na een succesvolle pilot er voor jullie uit ziet. Hoe gaan jullie het concept / oplossing verder uitrollen? Wat is daarbij jullie businesscase?
 • Team: Geef een korte beschrijving van de deskundigheid en ervaring van de mensen in jullie team.

De pitch moet in pdf-format worden geüpload (max. 30MB) – video’s, voorbeeld websites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. De pitch mag uiteraard ook de vorm van een slide deck hebben.

Bij de beoordeling van de inzendingen kijken wij naar de volgende criteria:

 • Creativiteit: Is de beoogde oplossing creatief van karakter? 
 • Impact: Wat is de verwachte bijdrage van de oplossing aan het verminderen van (ervaren) werkdruk?
 • Pilot: Is de pilot goed opgezet? Biedt de pilot voldoende basis voor een gedegen evaluatie?
 • Kosten: Wat zijn de geraamde kosten van de pilot? In het geval van een verdere inzet van het concept: hoe verhouden kosten zich tot de te verwachten impact?


Pitches in English are allowed.


Timeline challenge

 • Donderdag 19 november: challenge live
 • Donderdag 10 december 10.00 - 11.15  online informatiebijeenkomst (niet verplicht). Bekijk de slides (pdf download).
 • Vrijdag 22 januari 17.00: deadline challenge
 • Vrijdag 5 februari: bekendmaking 1e selectie
 • 22-25 februari: Live pitches op het ministerie van OCW
 • Maart 2021: Winnaars bekend. Ondertekenen contract
 • Voorjaar 2021: Start pilots


Achtergrondinformatie
Via de volgende links kunnen jullie meer achtergrondinformatie en onderzoeken over het thema werkdruk bij docenten vinden:

anoniem 07-12-2020reageer
Het lukt niet om live deel te nemen aanstaande donderdag aan de infobijeenkomst. Is het mogelijk om deze terug te kijken?

Ministerie van OCW 09-12-2020reageer
De bijeenkomst zal niet worden opgenomen, dus dit is niet mogelijk.

anoniem 11-12-2020reageer
Wordt ons idee, als we dit pitchen gedeeld met anderen? Wij hebben namelijk nog geen patent op ons product.

anoniem 13-01-2021reageer
Dank voor je vraag! Alle inzendingen worden commercieel vertrouwelijk behandeld en alleen gedeeld met direct betrokkenen bij dit project (dus niet met andere start-ups).

anoniem 11-01-2021reageer
Er staat in de brief dat de pitch uit max 4 pagina's mag bestaan maar ook dat er een zgn pitch deck gemaakt mag worden. Uit hoeveel slides mag de pitch deck maximaal bestaan?

Ministerie van OCW 13-01-2021reageer
Voor de pitch deck wordt geen maximum aantal slides gehanteerd, echter is het belangrijk dat de slide deck in ieder geval kernachtig en beknopt inzicht geeft in de beoogde oplossing.

anoniem 12-01-2021reageer
Wij hebben een idee maar een HBO in plaats van vo als proeftuin, wordt dat ook toegestaan?

Ministerie van OCW 13-01-2021reageer
De beoogde oplossing moet gaan over werkdruk in het VO, en niet over werkdruk in het HBO. Het is dus wenselijk als er in de proeftuin ook wordt samengewerkt met VO-scholen.

anoniem 14-01-2021reageer
Kwalificeert een ROC ook als proeftuin?

anoniem 18-01-2021reageer
Beste Ministerie van OCW, is het toegestaan om naast de VO school ook nog scholen van hoger onderwijs te betrekken bij het uitvoeren van de pilot. Dus bijvoorbeeld een MBO school naast de VO school? Wij hebben namelijk interesse vanuit meerdere kanten ontvangen omtrent deze pilot. Ook hebben wij in de "Brief" gelezen dat het uiteindelijk grootschalig effect moet hebben. Vandaar dat wij naar bovenstaande vraag refereren. Bij verder overleg graag bellen op 06-39568935.

Ministerie van OCW 19-01-2021reageer
Bedankt voor je vraag! Het doel van de challenge is dat de oplossing toepasbaar is in het VO. We zijn dan ook op zoek naar creatieve oplossingen die daarbinnen passen. Het budget wat beschikbaar gesteld wordt is dan ook bedoeld voor VO-scholen.

anoniem 21-01-2021reageer
Is het maximale bedrag van 20.000,- inclusief of exclusief BTW?

Ministerie van OCW 22-01-2021reageer
Bedankt voor je vraag! Het bedrag is inclusief BTW.

Tim Lobker 22-01-2021reageer
Klopt het dat je geen bevestiging ontvangt bij het inzenden van het idee? Wij hebben zojuist een idee ge-upload maar zien verder geen bevestiging. Ik hoor het graag!

Sergei Versteeg 28-01-2021reageer
Goedemiddag, Wij hebben vorige week een pitch ingeleverd. Helaas blijkt een link naar een verkeerd bestand te verwijzen. Hoe kunnen we dit rechtzetten? Dank alvast!

Log in of Registreer om je vraag te stellen.

Eis pilotschool vervalt

19 januari 2021

Beste,

 

Wij hebben een aantal vragen binnen gekregen over het vinden van een pilotschool.

Er staat in de voorwaarden dat het verplicht is om een pilotschool te hebben die bereid is deel te gaan nemen.

De laatste week kregen wij zo berichten dat het door de huidige Corona situatie (te) lastig was om een pilotschool te vinden die bereid is om deel te nemen.

 

Om die reden is besloten dat dit geen harde eis meer is. 

Bij een succesvolle inzending kan tijdens het traject worden gezocht naar een pilotschool.

 

Daarnaast wil ik jullie graag herinneren aan de deadline: vrijdag 22 Januari om 17:00.

 

Veel succes!

 

Hartelijke groeten,

 

namens het Starthubs team en het OCW

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!