Gezocht: tools en oplossingen om medezeggenschapsraden in het basis- en voortgezet onderwijs te ondersteunen

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 03 juni 2019
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Pilotopdracht t.w.v. max. €20.000,-

Share challenge

Pilotopdracht t.w.v. max. €20.000,-

deadline verlopen

Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs hebben een medezeggenschapsraad (MR). Daarin adviseren ouders, leraren en (in het voortgezet onderwijs) leerlingen de bestuurders over zaken die de school aangaan. Op sommige onderwerpen hebben ze zelfs instemmingsrecht. Het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad brengt dus een grote verantwoordelijkheid met zich mee en het is dan ook belangrijk dat MR-leden beschikken over de nodige kennis van onderwijs- en beleidszaken. Naast kennis zijn ook specifieke competenties nodig om de rol effectief te kunnen vervullen.
 

Medezeggenschapsraden vergaderen in de meeste gevallen maandelijks met het bestuur over alle aangelegenheden op school. Bijvoorbeeld: de onderwijskundige doelstellingen en het schoolplan, het lesrooster, het financieel beleid, samenwerking met andere scholen/organisaties en het aanstellen of ontslaan van schoolleiding en bestuur. Het gaat om veel sterk inhoudelijke onderwerpen. Zie voor een volledig overzicht hier (pdf-link).
 

Medezeggenschap is een vrijwillige functie die in een paar uur per maand wordt uitgevoerd en vaak voor de duur van slechts enkele jaren. Tegelijkertijd vraagt de rol van leden van de medezeggenschapsraad veel kennis en inzicht en competenties om de rol goed uit te kunnen oefenen. Het schoolbestuur dient scholing te verzorgen voor de leden van de medezeggenschapsraad.
 

Sinds 2014 worden scholen/besturen en medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs ondersteund door het project Versterking Medezeggenschap, een initiatief van de landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en besturen. Het project houdt een website in stand met relevante informatie, zoals wet- en regelgeving, praktische handreikingen en goede voorbeelden en biedt Quickstart-trainingen aan MR én bestuurder. Ook fungeert het project als vraagbaak.

 

Om medezeggenschapsraden op andere manieren te versterken zijn we benieuwd naar nieuwe oplossingen, die eventueel samen met het project Versterking Medezeggenschap worden uitgewerkt. Hierbij kan in het bijzonder gedacht worden aan hoe kennis minder persoonsgebonden kan worden, gezien het snelle verloop binnen medezeggenschapsraden, en aan hoe de financiële kennis van medezeggenschapsraden vergroot kan worden. Maar ook voor andere thema's staan we open.


Heeft jullie startup / scale-up een oplossing die de medezeggenschapsraden versterken en ondersteunen? Dan ontvangen wij graag jullie pitch!

 


Wat is er te winnen?

 • De beste drie inzendingen kunnen pitchen voor de Directies Primair en Voortgezet Onderwijs van OCW.
 • Een of meer daarvan komen in aanmerking voor een opdracht vanuit OCW voor eventuele doorontwikkeling van de oplossing in samenwerking met het project Versterking Medezeggenschap met een maximale waarde van € 20.000 (in totaal).
 • De beste inzendingen en de uitwerking daarvan kunnen vervolgens hun oplossing pitchen tijdens een bijeenkomst van de stuurgroep van het Project Versterking Medezeggenschap.

 


Waar zijn we naar op zoek?

Om medezeggenschapsraden verder te ondersteunen, zijn wij (de directies Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs van het ministerie van OCW) op zoek naar startups en scale-ups die aanvullende oplossingen kunnen bieden. Innovatieve instrumenten en methodieken die MR-leden en bestuurders in staat stellen (sneller) te beschikken over concrete, inhoudelijke ondersteuning met de juiste diepgang op het juiste moment.  De criteria zijn als volgt:

 • Innovatief en creatief karakter
 • Met duidelijke visie onderbouwd
 • Praktische toepassingen en oplossingen
 • Eenvoudig uit te bouwen en te onderhouden
 • Wij kijken en wegen mee in hoeverre het gepitchte concept een aanvulling is op het project Versterking Medezeggenschap

Heb je nog inhoudelijke vragen? Stel ze via de Discussion pagina.

 


Waar zijn we niet naar op zoek?

 • We zijn niet op zoek naar oplossingen die zich primair richten op medezeggenschapsraden in overige onderwijssectoren (middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs)
 • We zijn niet op zoek naar voorstellen tot verandering van wet- en regelgeving. 
 • We zijn niet op zoek naar ideeën die het project Versterking Medezeggenschap al heeft uitgewerkt.

 


Jouw Pitch(document)

 • Beschrijving van het concept: Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept.
 • Laat daarbij blijken dat je inzicht hebt in de problematiek en wat je motivatie is om met een voorstel te komen.
 • Onderbouw het voorstel en geef een duidelijke en specifieke beschrijving van je oplossing.
 • Geef aan hoe lang het duurt voordat je oplossing in de praktijk kan worden toegepast.
 • Geef een indicatief inzicht in de kostenspecificatie van het voorstel: wat zijn de geschatte kosten om het concept door te ontwikkelen voor toepassing in de praktijk?
 • Neem als richtlijn een lengte van 2-6 A4. Gebruik de vorm die het beste bij je pitch past (video, animaties en dergelijke zijn dus ook goed!).

 

De pitch moet in pdf-format worden geüpload (max. 30MB) – video’s, voorbeeld websites, etc. kunnen daarin gelinkt worden.

Pitches in English are allowed.

 


Voorwaarden deelname

De gepitchte oplossing moet binnen 3-6 maanden (door de startup / scale-up) in de praktijk te brengen zijn.

 


Timeline

 • 27 maart: start challenge.
 • Maandag 3 juni 17.00: Deadline inschrijven.
 • 4 – 5 juni: Beoordelen pitches en bepalen wie er voor live pitch bij OCW in aanmerking komen.
 • 10  – 14 juni: Pitches bij OCW in Den Haag.
 • 20 juni – rest 2019 : doorontwikkeling oplossing / concept.

 

 

Achtergrondinformatie

 • Meer informatie over het Project Versterking Medezeggenschap en de wet medezeggenschap op scholen vind je op de website www.infowms.nl.
 • Een folder over het Project Versterking Medezeggenschap lees je hier (pdf).
 • De evaluatie van het project lees je in dit verslag (pdf).
 • Een volledig overzicht van alle taken en bevoegdheden vind je hier (pdf).

 


Heb je nog inhoudelijke vragen? Stel ze via de Discussion pagina.

Heb je nog algemene vragen? Bekijk de veelgestelde vragen.

Henny Hoekstra 08-05-2019reageer
Om hoeveel MR-leden in Nederland gaat het? Wat is het totaal aantal MR-leden?

Alejandro Matamala 10-05-2019reageer
Hoe wordt nu informatie gemaakt, verstrekt, gedeeld en opgeslagen?

Ministerie van OCW 14-05-2019reageer
@Alejandro Matamala Dit is erg wisselend. De medezeggenschapsraden hebben hiervoor een eigen werkwijze. Dit kan gaan via een gezamenlijk systeem of middels een secretarisrol. Wij hebben geen landelijk systeem dat wordt aangeboden of werkwijze die is opgelegd.

Ministerie van OCW 14-05-2019reageer
@Henny Hoekstra Er zijn ongeveer 6000 scholen basisonderwijs en 2000 scholen VO. Gemiddeld hebben deze raden ongeveer 6-8 leden. Dan heb je nog de GMR-en op niveau van de stichtingen, ongeveer 10 personen per GMR. Ik weet niet hoeveel stichtingen er precies zijn. Dat houdt in dat je met 50.000-60.000 mensen een heel eind in de richting komt.

Lesley Calcinai-de Vries 24-05-2019reageer
Is de reward beperkt tot een initiele pilotperiode (de totale kosten komen niet boven de €20.000)? Of is de €20.000 alleen voor de pilotperiode en mogen er kosten (bv onderhoud, licenties) gemaakt worden als de oplossing wordt aangenomen en geimplementeerd bij alle MR's?

Ministerie van OCW 27-05-2019reageer
@ Lesley de Vries. De € 20.000,- zijn bedoeld voor het idee/ de pilotperiode. Tijdens de presentaties verwachten wij inzicht te krijgen in de eenmalige en structurele kosten van de aangeboden ideeën.

PE Abbing 03-06-2019reageer
Is het budget inclusief BTW?

Akil El Addouti 03-06-2019reageer
Kan ik nog mijn idee delen? Ik was te laat achter gekomen met de challenge. Idee is simple.

Ministerie van OCW 04-06-2019reageer
@PE Abbing Ja dit is inclusief BTW

Ministerie van OCW 04-06-2019reageer
@ Akil El Addouti De sluitingstermijn willen we toch respecteren ten opzichte van de deelnemers die wel op tijd een pitch hebben ingediend. Vandaar dat we helaas geen mogelijkheid meer kunnen bieden om mee te doen. Maar uiteraard dank voor je interesse en betrokkenheid!

Alejandro Matamala 12-06-2019reageer
Klopt het dat deze week de uitslag van de challenge bekend wordt gemaakt?

Alejandro Matamala 12-06-2019reageer
Klopt het dat deze week de uitslag van de challenge bekend wordt gemaakt?

Ministerie van OCW 13-06-2019reageer
@Alejandro Matamala Morgen ontvangt u terugkoppeling n.a.v. uw inzending. Helaas is de planning iets uitgelopen, omdat we meer tijd nodig hadden voor een zorgvuldige beoordeling van alle voorstellen.

Log in of Registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!