Gezocht: innovatieve oplossingen om meer kinderen te laten kiezen voor een technische vmbo opleiding

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 08 juli 2019
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): €250.000,- uitvoeringsbudget

Share challenge

€250.000,- uitvoeringsbudget

deadline verlopen

De arbeidsmarkt staat te springen om goed opgeleid technisch personeel. Er kiezen echter steeds minder leerlingen voor het technisch vmbo. In 2007/2008 koos 30% van de basisberoepsgerichte vmbo-leerlingen en 26% van de kaderberoepsgerichte-leerlingen voor een technisch profiel, in 2017 was dat slechts 24% en 22%. Het Kabinet heeft daarom structureel 100 miljoen uitgetrokken om een dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch vmbo te realiseren. De afgelopen maanden hebben vmbo-scholen daarvoor samen met het bedrijfsleven en het mbo plannen gemaakt.

De directie Voortgezet Onderwijs van het ministerie van OCW is aanvullend op zoek naar startups en scaleups die innovatieve oplossingen kunnen bieden om het keuzeproces van kinderen (en hun ouders) verder te ondersteunen. Het gaat dan om de keuze van basisschoolleerlingen voor de middelbare school met techniek en de keuze van tweedejaars vmbo-leerlingen voor een technisch profiel.

 

 

Aan jullie de uitdaging:

Pitch jullie concepten met een haalbaar plan om op een innovatieve manier te stimuleren dat meer kinderen kiezen voor vmbo-techniek.

De concepten (oplossingen en/of producten) moeten:

 • zoveel mogelijk kinderen stimuleren om voor technisch vmbo te kiezen;
 • vernieuwing bieden voor het onderwijsveld;
 • onderbouwd zijn met een duidelijke visie.


Wij kijken en wegen mee of het concept een aanvulling is op het programma Sterk Techniekonderwijs. Op 1 januari gaan regio's van start met hun plannen. Die plannen worden nu beoordeeld en zijn nog niet online. Meer informatie kan je vinden op sterktechniekonderwijs.nl

 

 

Wat is er te winnen?

 • De inzendingen met de beste voorstellen komen in aanmerking voor een opdracht vanuit OCW voor de uitvoering van hun plan met een maximale waarde van € 40.000,- per opdracht en maken bij succes bovendien kans op een vervolgopdracht. In totaal is er €250.000,- beschikbaar.
 • De beste inzendingen mogen pitchen voor een vertegenwoordiging van de directie Voortgezet Onderwijs van OCW en de projectorganisatie van Sterk Techniekonderwijs. De winnaars presenteren hun plannen bij de kick-off van sterk technisch vmbo op 3 oktober.
 • Wij ondersteunen succesvolle oplossingen in de verdere uitrol met ons netwerk bij scholen, (regionale) overheden en het bedrijfsleven.

 

 

Waar zijn we naar op zoek?

We zijn op zoek naar oplossingen, concepten en/of producten die:

 • sturen op maximale impact om zoveel mogelijk kinderen in aanraking laten komen met techniek/technologie – dit kan ook bijvoorbeeld door te focussen op specifieke doelgroepen zoals meisjes of jongeren met een niet-westerse achtergrond;
 • ouders stimuleren om hun kinderen te laten kiezen voor techniek;
 • techniek/technologie als een aantrekkelijke onderwijsvorm laten zien.

Daarnaast kijken we naar:
 • het innovatieve en creatieve karakter;
 • de onderbouwing van de oplossing met duidelijke visie;
 • de praktische toepasbaarheid van de oplossing; 
 • of de oplossing eenvoudig uit te bouwen en te onderhouden is.

 

De concepten – die een pilotfase mogen kennen – dienen uiteindelijk beschikbaar te zijn voor bijvoorbeeld scholen, lokale en/of regionale overheden en bedrijfsleven. Dit is afhankelijk van het soort product of concept dat ontwikkeld wordt. In de plannen voor Sterk Techniekonderwijs wordt vaak aandacht besteed aan het aantrekken van leerlingen – mogelijk biedt het product/concept hiervoor de oplossing en kan het product /concept aan scholen worden aangeboden.


Heb je nog inhoudelijke vragen? Stel ze via de Discussion pagina.

 

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

 • Oplossingen die bestaande initiatieven met elkaar verbinden;
 • Uitbreidingen van reeds bestaande initiatieven die al gesubsidieerd zijn (geweest) door de overheid;
 • Oplossingen die onbetaalbaar of niet schaalbaar zijn.

 

 

Jouw pitch(document) max 8 pagina's / 24 slides

Wij ontvangen graag een pitchdocument waarin onderstaande onderdelen zijn toegelicht/uitgewerkt:

 

 • Probleemanalyse:
  Beschrijf wat volgens jullie het probleem / onderliggende reden is waarom leerlingen minder kiezen voor vmbo-techniek.
 • Beschrijving van jullie concept/oplossing:
  Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept/oplossing. Laat daarbij blijken hoe deze oplossing aansluit bij het probleem: waarom gaat dit ervoor zorgen dat kinderen voor vmbo-techniek kiezen?
 • Beschrijving van wat je nodig hebt in de pilot:
  Geef een korte beschrijving van hoe jullie de pilot/opdracht willen gaan uitvoeren. Beschrijf daarbij aan wat en wie er nodig is om een concept maken en/of een pilot op te zetten. Geef ook indicatief inzicht in de (minimale) kosten van de pilot.
 • De fase na de pilot:
  Beschrijf kort hoe jullie het vervolg na een succesvolle pilot voor je zien. Hoe gaan jullie het concept/de oplossing verder uitrollen? Wat is daarbij jullie businesscase?
 • Beschrijving team:
  Geef een korte beschrijving van het team dat de pilot wil gaan realiseren.

 

De pitch moet als pdf-bestand worden geüpload (max. 30MB) – video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. De pitch mag uiteraard ook de vorm van een powerpoint (slide deck) hebben.

Pitches in English are allowed.

 

 


Voorwaarden deelname

 • Je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Het gepitchte plan moet dit najaar (2019) opgestart worden.
 • De winnaars moeten 3 oktober – bij de kick-off van Sterk Techniekonderwijs – aanwezig zijn om hun plannen te presenteren/uit te voeren.   

 

 

Timeline challenge

 • Maandag 27 mei: lancering challenge
 • Maandag 8 juli 17.00: deadline challenge
 • Vrijdag 12 juli: bekendmaking welke startups worden uitgenodigd voor een pitch van 15 minuten
 • Vrijdag 19 juli: pitchdag bij de directie Voortgezet Onderwijs van OCW in Den Haag
 • Q3 en Q4: uitvoering

 

 

Achtergrondinformatie

Meer informatie over het project Sterk Techniekonderwijs kan je op de volgende sites vinden:
 
 

Heb je nog inhoudelijke vragen? Stel ze via de Discussion pagina.
Heb je nog algemene vragen? Bekijk de veelgestelde vragen.

 

Sem van Geffen 09-06-2019reageer
Voor welk vmbo profiel moet er gestimuleerd worden? Is dit alleen PIE of mag dit ook een ander profiel zijn, waarin techniek zit?

Sem van Geffen 09-06-2019reageer
Voor welk vmbo profiel moet er gestimuleerd worden? Is dit alleen PIE of mag dit ook een ander profiel zijn, waarin techniek zit?

Ministerie van OCW 11-06-2019reageer
Beste meneer Van Geffen, Het mag gaan om alle technische profielen (PIE, BWI, MTR, MVI en MaT). Vriendelijke groet

Teun van Roessel 19-06-2019reageer
We zijn benieuwd welke kosten er mogen worden opgedragen, zijn marketing-kosten om bereik/impact te vergroten mogelijk?

Remco Bruijns 22-06-2019reageer
Geachte heer Zinstok e.a., Ik vraag me af wat de normale manier van werken is bij de verspreiding van een lespakket. Wordt dit vanuit een centrale organisatie aangestuurd, moeten de scholen hier zelf voor inschrijven, moeten ze hiervoor ook betalen of zijn hier budgetten voor etc. Deze informatie hebben we nodig om de business case te formuleren en o.a. te bepalen of onze "klanten" de basisscholen zelf zijn of dat een landelijke organisatie dit is. Bij voorbaat dank voor uw reactie, Remco Bruijns

Maaike Pheifer 25-06-2019reageer
Er staat in de omschrijving dat het plan in het najaar van 2019 moet worden gestart. Moet de pilot ook volledig in deze periode vallen? Moet je plan in 2019 helemaal afgerond worden of kan je een eigen einddatum van de pilot bepalen in je pitch?

Ministerie van OCW 25-06-2019reageer
@Teun van Roessel Dit hangt sterk af van de pitch. Op basis daarvan bekijken we nader waarvoor het pilot budget kan worden aangewend.

Ministerie van OCW 25-06-2019reageer
@ Maaike Pheifer Het plan moet inderdaad in het najaar 2019 worden gestart. De einddatum kan in onderling overleg worden vastgesteld.

Ministerie van OCW 25-06-2019reageer
@Remco Bruijns De leermiddelenmarkt is een vrije markt. De ontwikkeling van en keuze voor lespakketten is aan de markt tussen bedrijven en scholen. De ontwikkeling zal het Ministerie dus niet gaan bekostigen.

Maaike Irizarri van Suchtelen 26-06-2019reageer
Zijn er bepaalde technische profielen waarvoor jullie extra willen stimuleren? Ik zie bijvoorbeeld dat er bijna niemand kiest voor maritiem en techniek, maar er zijn ook maar 3 scholen in NL die dat profiel aanbieden. Is dit een belangrijk profiel voor de toekomst van NL? Hoe zit het met de andere technische profielen?

Remco Bruijns 27-06-2019reageer
Beste, Hartelijk dank voor uw antwoord op mijn vraag. Ik heb echter nog een additionele vraag, de genoemde budgetten voor deze challenge, zijn deze incl. of excl. BTW. Bij voorbaat dankt. Remco Bruijns

Michel Ritzer 01-07-2019reageer
Ik denk dat de oplossing ook bij de overheid ligt. Wil je de techniek aantrekkelijk maken zorg voor een goed loon goed pensioen en vooral een goede AOW leeftijd 40 jaar werken dan met AOW kunnen gaan. De overheid heeft zelf vroeger altijd goed gezorg voor hun personeel. Postbodes konden toen al op 55 met AOW. De bouw is wel iets zwaarder werk dan dat.

Ministerie van OCW 01-07-2019reageer
@Remco Bruijns, de bedragen zijn inclusief BTW.

Ministerie van OCW 02-07-2019reageer
@Maaike Irizarri van Suchtelen . Ons hoofddoel is om te zorgen leerlingen meer en bewuster kiezen voor een technische vervolgopleiding op het mbo. Dit kan door meer kinderen in aanraking te laten komen met de wereld van techniek/technologie en ze te laten kiezen voor een van de technische profielen. Maritieme techniek is daarbinnen wel een apart soort technisch profiel - het is een vrij specifieke opleiding die door maar heel weinig scholen wordt aangeboden, en een school kan daar ook niet zomaar mee starten. Het is dan ook de vraag of inzet op Maritiem en techniek voor veel extra instroom in het technisch mbo gaat leiden.

Gysbert Bergsma 02-07-2019reageer
Goedendag, Wij hebben een tweetal vragen voordat wij mogelijk een pitch in willen dienen. 1. Moet de penvoerende organisatie per se een startup zijn? Of mag dit ook een middelbare school zijn? De enige voorwaarde die ik kan vinden is een KvK nummer. 2. Is het de bedoeling dat zowel de groep 8 leerlingen als de tweedeklassers worden geadresseerd met één oplossing? Of mag de pilot ook gericht zijn op één van de groepen. (onze oplossing is wel schaalbaar naar alle en andere groepen). Alvast bedankt! Vriendelijke groet, Gysbert

Ministerie van OCW 02-07-2019reageer
@ Gysbert Bergsma. 1. Wij staan open voor allerlei innovatieve oplossingen vanuit allerlei hoeken, dus de enige eis is inderdaad ingeschreven staan bij de KvK. 2. Jullie idee mag zich inderdaad richten op een van de twee doelgroepen. Schaalbaarheid naar de andere doelgroep is geen vereiste.

Huseyin Sen 04-07-2019reageer
Ik heb een heel innovatief idee voor deze challenge, echter 19 juli zijn we in het buitenland en kunnen we dus niet meedoen met de pitch. Is er toch een mogelijkheid om mee te doen?

Ministerie van OCW 05-07-2019reageer
@Huseyin Sen 19 juli is in principe de pitchdatum en wij hebben niet direct een alternatief voorhanden. Niet alle ideeën worden gevraagd voor een pitch. Ik zou u daarom adviseren om uw idee in te sturen, zodat u in elk geval weet in hoeverre u in aanmerking komt voor een pitch. Mocht dit het geval zijn, dan moeten t.z.t. even worden bekeken of een alternatief moment tot de mogelijkheden behoort of niet. U mag natuurlijk in voorkomend geval ook altijd een vervanger sturen.

Vanessa Engelhart 12-07-2019reageer
Geachte heer/mevrouw, Ik was zeer benieuwd naar hoe de uitkomsten vandaag gecommuniceerd gaan worden. Is dat via deze website, per e-mail of telefoon...? Alvast mijn dank. Met vriendelijke groet, Vanessa Engelhart

Ministerie van OCW 12-07-2019reageer
Alle inzendingen hebben via de mail terugkoppeling ontvangen. Mocht je nog geen mail ontvangen hebben check dan eerst even je spamfolder. Nog steeds niet gevonden? Contacteer ons dan via info@starthubs.co, 030 227 09 82 of live-chat indien beschikbaar. Vriendelijke groet, Steven Menke - Starthubs

Log in of Registreer om je vraag te stellen.

Datum live-pitch dag 19 juli

17 juni 2019

De datum voor de pitchdag bij de directie Voortgezet Onderwijs van OCW in Den Haag is gewijzigd in vrijdag 19 juli (was donderdag 18 juli).

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!