Gezocht: startups met oplossingen die onze parttime medewerkers stimuleren en faciliteren meer uren te gaan werken

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 27 mei 2019
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Pilotopdracht

Share challenge

Pilotopdracht

deadline verlopen

Ziekenhuizen hebben zoals bekend te kampen met personeelstekort. Ook Noordwest Ziekenhuisgroep heeft daar last van. Er zijn te weinig kandidaten op de arbeidsmarkt te vinden voor diverse functies op (met name specialistisch) verpleegkundig gebied. Daarnaast hebben ziekenhuizen te kampen met toegenomen werkdruk, enerzijds veroorzaakt door het personeelstekort, anderzijds door toegenomen zorgzwaarte en -complexiteit.

 

Noordwest Ziekenhuisgroep heeft veel gemotiveerde verpleegkundigen in dienst. Veel hiervan werken op basis van een parttime contract (bijvoorbeeld 24 of 32 uur per week). Naast onze pogingen om nieuw personeel aan te trekken willen wij graag de verpleegkundigen die al parttime bij ons in dienst zijn stimuleren en/of faciliteren om langer of vaker te werken. Zij zijn immers al deskundig én ingewerkt. Als zij incidenteel of structureel meer uren willen werken - uiteraard betaald - dan kunnen we daar een deel van het tekort mee opvangen. Zeker op piekmomenten. Wij weten (nog) niet precies wat de huidige afwegingen van verpleegkundigen zijn om wel of niet meer te gaan werken en wat dit eventueel in de weg staat. 


Aan jullie de uitdaging: hoe stimuleren en faciliteren wij onze parttime medewerkers om meer te werken? Wat zijn innovatieve manieren die hun daartoe verleiden en bij ondersteunen?
 


Wat is er te winnen?

 • De kans om samen met ons een betaalde pilot te starten binnen Noordwest Ziekenhuisgroep
 • Op basis van succes van de pilot, de oplossing structureel te implementeren
 • Gebruik van onze data en knowhow om jullie oplossing verder te ontwikkelen naar vergelijkbare toepassingen binnen en buiten onze organisatie.
 • Gebruik van onze naam en mensen als ‘praktijkdeskundig ambassadeurs’ bij eigen promotionele activiteiten.

 

 

Waar zijn we naar op zoek?

We zoeken een oplossing die:

 • Parttime medewerkers op een positieve wijze stimuleert om incidenteel of structureel (betaald) meer uren te werken.
 • In eerste instantie zich richt op verpleegkundigen
 • Zonder veel (tijds)inzet van ons te gebruiken is
 • niet-locatiegeboden is
 • Makkelijk op te schalen valt

 

 

Daarnaast moet de oplossing optimaliter te koppelen zijn aan eigen systemen. Onze mensen moeten er zelfstandig mee kunnen werken en het moet uiteraard voldoen aan de wettelijke en onze voorwaarden van privacy en veilig datamanagement.

 

Heb je nog inhoudelijke vragen? Stel ze via de Discussion pagina.

 

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

We zijn niet op zoek naar (pure) campagnes of consultancy-diensten.

 

 

Jouw Pitch(document)

 • Geeft een zo compleet mogelijke beschrijving, weergave en/of visualisatie van jullie oplossing (max 2 A4)
 • Geeft een duidelijke beschrijving van de pilot, wat er nodig is deze te realiseren (kosten, tijd, benodigde ondersteuning) en waarin de pilot verschilt van de implementeerbare oplossing (max 2 A4),
 • Korte beschrijving van de startup/team dat de pilot wil gaan realiseren (max 1 A4),

 

De pitch moet in pdf-format worden geüpload (max. 30MB) – video’s, voorbeeld websites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. De pitch mag uiteraard ook de vorm van een slide deck hebben.

Pitches in English are allowed.

 

 

Voorwaarden deelname

 • Jullie kunnen een werkende oplossing demonstreren of werkend prototype daarvan.
 • KvK-inschrijving

 

 

Timeline

 • 15 April: Lancering challenge
 • Maandag 27 Mei 17.00: Deadline challenge
 • Maandag 10 juni: uitslag eerste selectie
 • Vrijdag 21 juni: Live-pitches
 • Juli-december: Pilotfase

 

 

Open Call Personeelstekort in de Zorg

Is jullie oplossing ook voor andere zorgorganisaties geschikt en van toepassing op het thema personeelstekort in de zorg? Doe dan ook mee aan de Open Call. Zeven zorgorganisaties zoeken innovatieve oplossingen om het groeiende personeelstekort in zorg terug te dringen. Breng jullie oplossing in één keer bij zeven zorgorganisaties onder de aandacht. Bekijk de Open Call Personeelstekort in de zorg.

 

 

 

Heb je nog inhoudelijke vragen? Stel ze via de discussion pagina. 

Heb je algemene vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen.

Leon Willemsens 18-04-2019reageer
Welke systemen worden gebruikt? Is daar een API voor beschikbaar?

Leon Willemsens 18-04-2019reageer
Wie zet de vraag voor extra diensten uit?

Leon Willemsens 18-04-2019reageer
Waar en wanneer vindt de controle plaats op mogelijke overschrijding van maximale werkuren per dag / periode?

Leon Willemsens 18-04-2019reageer
Als een parttimer daadwerkelijk reageert op een oproep om een dienst extra te werken, is er dan meteen sprake van een match, of moet er nog een afweging bij de hiring manager plaatsvinden?

Noordwest Ziekenhuisgroep 29-04-2019reageer
Dag Leon, Bedankt voor je vragen!op dit moment is het zo dat wanneer een parttimer bereid is extra te werken dat in 99% van de gevallen op de eigen afdeling is. Daarmee is er vrijwel altijd sprake van een directe match en hoeft er geen afweging meer gemaakt te worden. Controle van ATW en CAO afspraken vinden allereerst plaats bij het maken van het (basis)rooster. Eventuele verschuivingen worden door de planner ook getoetst aan ATW en CAO. Het uitzetten van extra diensten wordt in de regel gedaan door de planner van de afdeling. Op sommige afdelingen gebeurt dit door de leidinggevende. Mbt het systeem: wij werken met OWS, ik vraag na of daar een API voor beschikbaar is. Heb je zo voldoende antwoord op de vragen gekregen? Vriendelijke groet, Arjan Peters HR Business Partner Noordwest

Rob Niessen 09-05-2019reageer
Hallo, Er wordt gesteld: "Wij weten (nog) niet precies wat de huidige afwegingen van verpleegkundigen zijn om wel of niet meer te gaan werken en wat dit eventueel in de weg staat" Vervolgens de vraag/challenge: "Aan jullie de uitdaging: hoe stimuleren en faciliteren wij onze parttime medewerkers om meer te werken? Wat zijn innovatieve manieren die hun daartoe verleiden en bij ondersteunen?" Volgens mij wordt er een stap overgeslagen nl. : bepalen waarom partime verpleegkundigen wel of niet meer willen of kunnen gaan werken. Als dat nl. bekend is kan er pas over bijpassende oplossingen worden nagedacht (technische en/of organisators etc.) Gaat dit nog eerst worden onderzocht en komen deze resultaten dan tijdig beschikbaar?

Peter Rooze 20-05-2019reageer
Grootste uitdaging ligt buiten directe invloedsfeer van organisatie: meer werken resulteert vaak in minder netto verdienen als gevolg van marginale druk. Een oplossing is wanneer de (veelal mannelijke) partner, van persoon die meer wil werken, minder gaat werken. Dit kan door belemmeringen die vaak een relatie hebben met het goed kunnen combineren van zorgtaken op te lossen. Zie voor ideeën: https://youtu.be/giMLpBMZMDI. (Dit probleem speelt al twee decennia!). Maw het is "a private problem and a public issue". De "business solution" kan alleen buiten de organisatie worden gevonden.

Log in of Registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!