NBD Biblion Innovatie Challenge 2020: Smart Library | Hoe kunnen we bibliotheken nog beter maken met behulp van (big) data?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 06 december 2019
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): €10.000,- prijzengeld + kans op pilotproject max. €20.000

Share challenge

€10.000,- prijzengeld + kans op pilotproject max. €20.000

deadline verlopen

Bibliotheken vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. Er zijn bijna 4 miljoen mensen lid van een van de 150 bibliotheken in Nederland. Voor veel mensen is het dé plek om nieuwe kennis op te doen en boeken te lenen. 

 

Hoe kunnen we bibliotheken nog beter maken met behulp van (big) data?

Dat is de uitdaging in de NBD Biblion Biebinnovatie 2020 challenge. Hebben jullie dé oplossing? Stuur jullie pitch in en win een validatietraject, live-pitch voor de hele bibliotheeksector tijdens de innovatiedag van de openbare bibliotheken: ’Zet je tanden in innovatie!', een bedrag van €10.000,- en daarnaast kans om de oplossing in de praktijk te realiseren met een pilotbudget van max. €20.000. 

 

Er is de afgelopen jaren veel veranderd op het gebied van kennis en lezen: neem alleen de enorme opkomst van het internet, ebooks en natuurlijk smartphones. Dat heeft allemaal impact op de rol en taken die bibliotheken vervullen. De rol van bibliotheken is daarmee de afgelopen jaren sterk veranderd. 

 

De focus van bibliotheken ligt nu op vijf kerntaken:

 • Kennis & Informatie beschikbaar stellen
 • Mogelijkheden bieden voor Ontwikkeling en Educatie
 • Leren lezen & kennismaken met literatuur 
 • Ontmoeting & Debat organiseren
 • Kennismaken met Kunst & Cultuur

 

Met bijna 4 miljoen leden, 150 bibliotheken met meer dan 700 vestigingen en meer dan 70 miljoen uitleningen per jaar beschikken we over een berg data die we graag beter inzetten. Uiteraard volledig binnen de privacy-wetgeving. We willen enerzijds bibliotheken helpen om hun leden beter van dienst zijn door hen een aanbod op maat aan te bieden (niet hun data verkopen/vermarkten) en anderzijds willen we de dienstverlening van de openbare bibliotheken verder optimaliseren door hun eigen data in te zetten en/of door deze te koppelen met andere (externe) openbare databronnen.

Bekijk hier beneden welke data we voorhanden hebben.
Uiteraard staan we ook open voor oplossingen die hun eigen (extra) data genereren.

 

Aan welke oplossingen/resultaten zitten wij bijvoorbeeld te denken?

 • Het behouden van bestaande en werven van nieuwe leden 
 • Het verhogen van de aantal uitleningen van de collectie en/of het aantal bezoeken 
 • Het beter koppelen van leden aan de beschikbare collectie en/of georganiseerde activiteiten in de bibliotheek
 • Leden meer laten lezen – bijvoorbeeld door persoonlijke leestips
 • Het beter en/of slimmer inkopen van de collectie
 • Het beter bepalen van de bestaande en potentiële doelgroep van bibliotheken
 • Het leen- en/of retourneerproces vergemakkelijken
 • Openingstijden beter afstemmen op de behoefte van bibliotheekbezoekers
 • Efficienter werken
  • Betere capaciteitsplanning medewerkers (personeel/vrijwilligers)
  • Betere verdeling van de collectie binnen de bibliotheek(vestigingen)
  • Leesondersteuning op maat

 

Met andere woorden: Hoe kunnen datagedreven oplossingen helpen om van de openbare bibliotheek een smart library te maken?

 

Gebruikt jullie oplossing geen data, maar denken jullie wel een bijdrage te kunnen leveren aan de vijf kerntaken van bibliotheken? Ook dan ontvangen we jullie pitch graag.

 Wat is er te winnen?

 • De beste inzending wint €10.000 prijzengeld
 • Daarnaast is er kans op een pilotproject met een vergoeding van max. €20.000,-
 • De beste (max. 5) oplossingen mogen pitchen op de innovatiedag van de openbare bibliotheken: ’Zet je tanden in innovatie!'. Daar zijn, naast NBD Biblion en de Koninklijke Bibliotheek, alle innovatiemanagers uit de bibliotheeksector aanwezig.
 • De beste inzendingen (max. 5) mogen samen met een bibliotheek hun oplossing in korte tijd valideren.
 • De kans is aanwezigen dat meerdere oplossingen een pilot mogen gaan doen als de bibliotheken daarin geïnteresseerd zijn.
 • De beste inzendingen worden met netwerk en advies ondersteund.


 

Waar zijn we naar op zoek

We zijn op zoek naar alle startups en scale-ups met oplossingen die data, die al dan niet beschikbaar is binnen de openbare bibliotheekbranche, kunnen inzetten om een of meerdere van de vijf kerntaken van bibliotheken te ondersteunen! Natuurlijk mag er ook gebruik worden gemaakt van externe (openbare) databronnen. 

 

 

Heb je nog vragen? Stel die op deze pagina.

 

 

Waar zijn we niet naar op zoek

We zijn niet op zoek naar complete oplossingen, zoals een CRM-systeem,bibliotheeksysteem (ILS/LMS) of catalogus, omdat de kans dat dit door een bibliotheek geïmplementeerd zal worden, relatief klein is. Het gaat eerder op het inzetten van data, technologieën of applicaties die aanvullend zijn op hun bestaande ERP-systemen, waarin bibliotheken hun collectie en lenersadministratie hebben ontsloten. 

 

 

 

 

Voorwaarden deelname

 • Ingeschreven bij de KvK.
 • (Op korte termijn) kunnen demonstreren van een werkend prototype/product/dienst.
 • In staat om binnen 3-6 maanden een pilotproject te starten
 • Jullie zijn (indien geselecteerd) beschikbaar voor:
  • Het validatietrack in de tijdsperiode 20-31 januari 2020
  • De live-pitch op de ‘Landelijke dag van Nieuwe Bibliotheekinnovaties’ 6 februari 2020

 

 

 

Jullie inzending (max 4 pagina’s / 12 slides)

 • Beschrijving van het concept:
  Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie oplossing en de meerwaarde daarvan voor bibliotheken. Geef hierbij ook aan of het een bestaande oplossing is, of deze nog ontwikkeld moet worden.  
 • Beschrijving van de pilot:
  Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een pilot op te zetten en wat jullie daarbij van ons nodig hebben. Hebben jullie al een bibliotheek benaderd waarmee jullie graag willen samenwerken? Dat juichen we van harte toe. Laat het ons weten.
 • Beschrijving team:
  Geef een korte beschrijving van het bedrijf en team dat de pilot wil gaan realiseren.

 

De pitch moet als pdf-bestand worden geüpload (max. 30MB) – video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. De pitch mag uiteraard ook de vorm van een slide deck (presentatie) hebben, zolang het maar als pdf-bestand wordt aangeleverd.

Pitches in English are allowed.

 


 

Wat gaan we doen

 • Tot vrijdag 6 december om 17.00 kunnen jullie een pitch insturen.
 • Daarna gaan wij hard aan de slag met de selectie. Dat doen we niet alleen. Alle bibliotheken kunnen meekijken en aangeven welke pitches zij interessant vinden. 
 • Van alle inzendingen worden (maximaal) de beste vijf uitgekozen. Die gaan een validatietraject in samen met een bibliotheek om in een snelkookpan de oplossing optimaal aan te laten sluiten bij de praktijk.
 • De verder uitgewerkte oplossingen worden live gepitched op de ‘Landelijke dag Nieuwe Bibliotheekinitiatieven’. Daar zijn, naast NBD Biblion en de KB, alle innovatiemanagers uit de bibliotheeksector aanwezig.
 • Een jury kiest de winnaar. De winnaar krijgt een bedrag van €10.000,- en daarnaast de kans om de oplossing in de praktijk te realiseren samen met NBD Biblion of een bibliotheek waarvoor een pilotbudget beschikbaar is van max. €20.000. De overige oplossingen maken natuurlijk ook kans op opdrachten en pilots als jullie de aanwezige innovatiemanagers en/of NBD Biblion weten te overtuigen! 

Timeline Challenge

 • Maandag 28 oktober: Lancering challenge
 • Vrijdag 6  december 17.00:  Deadline challenge 
 • Maandag 9 dec. t/m woensdag 18 dec: Stemmen door bibliotheken op de beste inzendingen
 • Donderdag 19 december: Bekendmaking selectie
 • 20 januari – 31 januari: Validatie samen met een bibliotheek
 • 6 februari: Live pitches op de ‘Landelijke dag van Nieuwe Bibliotheekinnovaties’
 • Pilotfase: start- en doorlooptijd nader te bepalen

 

 

Heb je nog inhoudelijke vragen? Stel ze via de Discussion pagina.


 
Achtergrondinformatie

Deze challenge wordt georganiseerd door NBD Biblion in samenwerking met StartHubs - hét Open Innovatie platform van Nederland met challenges van tientallen organisaties. 

 

Stichting NBD Biblion denkt voor en achter de schermen mee met (openbare) bibliotheken. Wij leveren een compleet pakket producten en diensten die bijdragen aan het succes van de bibliotheek of (school)mediatheek. Zo dragen wij met onze producten en diensten bij aan een efficiënte en moderne bedrijfsvoering van de bibliotheek.


Wij zorgen ervoor dat bibliotheken over een gevarieerde en actuele collectie beschikken. Bovendien levert NBD Biblion de materialen en diensten die nodig zijn voor het beheer van de bibliotheek.


Bekijk het onderstaande filmpje voor meer over onze werkzaamheden en lees meer op www.nbdbiblion.nl
 

 
Beschikbare data

Grofweg zijn er 3 datasets beschikbaar:

 • Data vanuit de Koninklijke Bibliotheek
 • Data vanuit NBD Biblion
 • Data vanuit elke afzonderlijke bibliotheek zelf


Er zijn twee openbare datasets:

 


Data Koninklijke Bibliotheek

In januari 2017 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een besluit genomen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit besluit betreft het jaarlijks openbaar maken van data met betrekking tot openbare bibliotheken:

 • Personeel
 • Financieel
 • Bezit / uitleningen / leden
 • Kernfuncties

 

 

Data NBD Biblion

NBD Biblion beschikt over de volgende data:

 • Per titel (ruim 16.000 op jaarbasis):
  • Algemene metadata (auteur, titel, aantal pagina’s, grootte,…)
  • Inhoudelijke metadata (genre, trefwoorden, soort,…)
  • Recensie
  • Per bibliotheekorganisatie:
  • Aantal verkochte titels (uniek)
  • Aantal verkochte exemplaren per titel

 

 

Data bibliotheken

De bibliotheek zelf beschikt ook over een grote set aan data, deze is echter afhankelijk van het bibliotheeksysteem dat zij gebruiken (zie onder); te denken valt aan:

 • Collectie
 • Opbouw huidige collectie
 • Nieuwe aanschaf titels
 • Afschrijvingen titels
 • Aantallen uitleningen
 • Per titel
 • Per categorie (type boek)
 • Per lid
 • Leden
 • Diverse kenmerken zoals m/v/leeftijd
 • Bezoekersaantallen

 

Binnen de bibliotheken in Nederland zijn er 5 verschillende bibliotheeksystemen (ILS/LMS) actief (van 5 verschillende leveranciers). Hieronder een opsomming van de leveranciers, systemen en geschat marktaandeel:

 

 • HKA/OCLC > Bicatwise > 70 à 75% marktaandeel
 • Infor > V-Smart/Vubis >  15 à 20% marktaandeel
 • Cipal > Brocade > 2 à 3%  (2 bibliotheken, binnenkort 3)
 • ClientrixBibliomondo met Concerto

 

Gegevens van alle openbare bibliotheken, opgeslagen binnen de vijf systemen, worden op hoofdlijnen doorgeleverd aan de Koninklijke Bibliotheek, die ééns per jaar de data geanonimiseerd en veralgemeniseerd openbaar beschikbaar stelt.  

 

Marnix Tellings 15-11-2019reageer
Een erg interessante pitch. Maar ik lees in de briefing dat een ‘werkend prototype’ gepresenteerd moet worden. Dat lijkt me een in de pre-selectie fase van een pitch een lastig uit te voeren eis. Ik hoor graag of een conceptueel pitch document met strategische en technische onderbouwing ook voldoende is.

StartHubs Admin 15-11-2019reageer
Dag Marnix, Dank voor je interesse en goede vraag. Als je vanuit een concept een pitch instuurt is het belangrijk om duidelijk te maken hoe je vanuit jullie huidige bedrijfs-expertise / propositie dan in korte tijd tot een werkend prototype van de voorgestelde oplossing zullen komen. De focus ligt namelijk op oplossingen die (bijvoorbeeld vanuit een reeds bestaande (andere) toepassing) in korte tijd veel resultaat kunnen bereiken, omdat dat meer impact zal opleveren. Niet zo zeer het vanaf 0 het ontwikkelen van een geheel nieuwe propositie. De briefing is iets aangepast om duidelijk te maken dat het niet zozeer een prototype bij insturen van de pitch is, maar wel binnen korte termijn daarna. Kern is dat je zinvol deel kan nemen aan het valaditietrack en realistisch binnen 3-6 maanden met een pilotproject moet kunnen starten. Als je volledig vanuit (alleen) een concept start zou dat erg lastig worden. Vriendelijke groet, Steven Menke - StartHubs, namens NBD Biblion

Marnix Tellings 15-11-2019reageer
Dank voor je antwoord Steven. De briefing meldt ook dat oplossingen die geen data gebruiken ook welkom zijn. Dat lijkt tegenstrijdig met een ‘smart library’ 😜. Welk type oplossingen wordt bedoeld?

StartHubs Admin 20-11-2019reageer
Dag Marnix, Daar staan we heel breed voor open en hebben geen specifiek beeld bij. Zo lang het bijdraagt aan de vijf kerntaken van bibliotheken is de oplossing welkom. De meeste impact verwachten wij op dit moment van data-gedreven oplossingen, maar dat is dus geen strikte deelname-eis. Vriendelijke groet, Steven Menke - Steven Menke - StartHubs, namens NBD Biblion.

Wilco Verhoef 27-11-2019reageer
Wij zijn enthousiast geworden over deze challenge, vandaar dat wij ons alvast oriënteren. Echter hebben wij nog wat vragen over de datasets. 1. Op welk termijn zouden wij beschikking kunnen krijgen tot de NBD Biblion dataset? 2. Bevat de NBD Biblion ook afbeeldingen van covers van de boeken? 3. Bij wie kunnen wij toegang krijgen tot de HKA/OCLS/Bicatwise dataset, en tegen welk termijn verwacht u dit? Kan dit via NBD Biblion, of zou deze toegang verlopen via elk van de bibliotheken afzonderlijk? 4. Zou de gegeven HKA/OCLS/Bicatwise dataset ook aangeven dat boek x op datum y geleend is door lid z (geanonimiseerd)? 5. Gelden de antwoorden van vraag 2., 3., en 4. ook voor de Infor/V-Smart/Vubis bibliotheeksysteem? 6. Is er vaak sprake van een gedeeld lidmaatschap (staat het lidmaatschap in een gezin bijvoorbeeld vaak op naam van de moeder), of leent ieder lid van een gezin vaak op eigen naam? Mvg, Wilco

NBD Biblion 27-11-2019reageer
Dag Wilco, 1. Toegang tot de data van NBD Biblion hangt heel erg af van welke data benodigd is, maar zou in een pilot in de meeste gevallen relatief snel te regelen moeten zijn. 2. Onze dataset bevat o.a. ook de covers van boeken. 3. Voor de toegang tot de dataset van de bibliotheken (al dan niet via systeemleveranciers), hangt het ook af van welke data benodigd is. Het meest reëel is dat we een pilot starten met één of meerdere bibliotheken. 4. In de dataset is ook te vinden welke boeken op welke datum zijn geleend, uiteraard geanonimiseerd. 5. Ja, voor dit geldt voor elk van de systeemleveranciers. 6. Over het algemeen zijn er unieke lidmaatschappen, al zal er zeker ook incidenteel geleend worden voor een ander lid in het gezin. Er bestaat ook zoiets als een organisatiepas, waar bv. een school of organisatie boeken leent voor de hele organisatie.

Log in of Registreer om je vraag te stellen.

Big data inzetten voor bevordering leesvaardigheid

08 april 2020

Gepubliceerd door het Bibliotheekblad 
Tekst: Menno Goosen  Foto: Nikki Nooteboom

Op 6 februari werd tijdens de Landelijke lnnovatiedag 'Smart Library' van de Koninklijke Bibliotheek, EDIA tot winnaar uitgeroepen van de NBD Biblion Innovatie Challenge. EDIA is de maker van De Slimme Nieuwslezer en won de Innovation Challenge van NBD Biblion in januari 2020. In dit interview uit het Bibliotheekblad, een gesprek met Jaeques Koeman, CEO van EDIA en Nina Nannini, algemeen directeur van NBD Biblion over de applicatie en de challenge. 


De Slimme Nieuwslezer is een webapplicatie voor mensen die hun leesvaardigheid en woordenschat willen verbeteren door het zelfstandig lezen van actuele nieuwsartikelen. Je zou het product kunnen zien als een hertaalde krant op de computer, om thuis te gebruiken of in de bibliotheek. Iedere dag staat het nieuws van vandaag erin, met uitleg van moeilijke woorden en oefeningen om beter te leren lezen, begrijpen en schrijven, waaronder een dictee. Ook is het mogelijk om moeilijke woorden te laten uitspreken. Als laaggeletterden of NTl/2-cursisten dagelijks nieuwsberichten volgen via de Slimme Nieuwslezer, worden ze snel beter in begrijpend lezen. De voortgang van de gebruikers wordt gemeten aan de hand van de groei van de woordenschat, het aantal gemaakte opdrachten en gelezen teksten. Gebruikers krijgen leestips voor artikelen die zijn afgestemd op hun leesvaardigheid en interesses. Met de Slimme Nieuwslezer kunnen mensen ook schrijfoefeningen doen. Er zijn vijf nieuwsonderwerpen waaruit men kan kiezen: Nederland, Wereld, Geld, Entertainment en Sport. Het interessante van de applicatie is dat er geen redactie is die de teksten, die uit reguliere bronnen komen, hertaalt, maar dat deze bewerking automatisch plaatsvindt door kunstmatige intelligentie. De applicatie werd ontwikkeld in samenwerking met vele deskundigen en de doelgroep zelf. 

Lees het volledige interview op de nieuwspagina van Starthubs.© Nikki Nooteboom


Jury en beoordeling
De jury van de NBD Biblion Innovatie Challenge 2020 bestond uit juryvoorzitter Nina Nannini (algemeen directeur van NBD Biblion), Martijn Kleppe, (hoofd Onderzoek Koninklijke Bibliotheek), Jan David Hanrath (architect), Annelies Bakelaar (bestuurder Biblionet Drenthe) en Bas Boorsma (VP Cities Today lnstitute). De jury heeft de start-ups op vier punten beoordeeld: kwaliteit pitch, meerwaarde voor de bibliotheken, haalbaarheid/uitvoerbaarheid en onderscheidend en/of innovatief. 
 

EDIA winnaar NBD Biblion Innovatie Challenge 2020

10 februari 2020

Persbericht NBD Biblion 
Datum: 07 februari 2020Foto winnaar NBD Biblion Innovatie Challenge 2020 ‘Smart Library’ (© Nikki Nooteboom)Op 6 februari is tijdens de Landelijke Innovatiedag van de Koninklijke Bibliotheek EDIA tot winnaar uitgeroepen van de NBD Biblion Innovatie Challenge. EDIA is met de innovatie om big data te gebruiken voor het bevorderen van leesvaardigheid en persoonlijke ontwikkeling via De Slimme Lezer, winnaar van de NBD Biblion Innovatie Challenge 2020: ‘Smart Library’ en wint daarmee een geldprijs van €10.000,- en de kans om dit idee samen met NBD Biblion in de praktijk te brengen. De Innovatie Challenge is een nieuw, jaarlijks terugkerend initiatief van NBD Biblion waarin startups oplossingen bedenken voor een vraagstuk vanuit bibliotheken. 


De Slimme Lezer

De Slimme Lezer is een bestaande webapplicatie voor mensen die hun leesvaardigheid en woordenschat willen verbeteren door het zelfstandig lezen van actuele nieuwsartikelen. Gebruikers krijgen nu leestips voor artikelen die zijn afgestemd op hun leesvaardigheid en interesses. De applicatie zal nu worden uitgebreid met boekuittreksels en recensies die dienen als leestips en oefenmateriaal. Deze worden gepersonaliseerd op basis van automatische analyse van leesbaarheid en onderwerp. Bibliotheken kunnen door middel van deze gebruikersanalyses beter inzicht krijgen in het leesniveau en interesses van de doelgroep en daardoor hun collectie optimaliseren. 

 

De vakjury was erg onder de indruk van de inzending van EDIA. Algemeen Directeur van NBD Biblion en tevens juryvoorzitter Nina Nannini:

 

“De technologie is vernieuwend maar ook beproefd, het maakt gebruik van de slimme combinatie van diverse nieuwe databronnen en kan door de inzet van taalcoaches en docenten echt bijdragen aan de verbetering van leesvaardigheid. De heldere keuze van EDIA om boeken voor deze doelgroep te ontwikkelen sluit volgens de vakjury aan bij de kerntaken van de bibliotheek.”

 

Naast EDIA waren er nog vier start-ups in de race voor de titel: Audioboeken luisteren via de slimme spraakassistent van Sping, Vraag – Luister – Leer! van Datamachine, Recommender system van Tau Omega en de Bieb! app van TJ Heuvel. 

 

Jury en publieksstem

De vijf finalisten hebben in de weken voor de finale, met behulp van bibliotheken als sparringpartner en een professionele coach uit het bedrijfsleven, tijd genomen om hun innovatie te optimaliseren voor de bibliotheeksector. Deze zijn vervolgens gepitcht tijdens de finale op Landelijke Innovatiedag van de Koninklijke Bibliotheek op donderdag 6 februari. Het aanwezige publiek heeft direct na afloop van de pitches de gelegenheid gekregen om te stemmen op hun favoriete oplossing: zij stemden met 54 stemmen van de 146 op ‘Audioboeken luisteren via de slimme spraakassistent’ van Sping. Deze stem telde voor 1/5 deel mee. Ondanks dat de publiekslieveling ook goed scoorde bij de vakjury op basis van innovatie en kwaliteit van de pitch, won deze niet. De jury stelde zich bij Sping teveel vragen over de privacy van gebruikers en het copyright van audioboeken in combinatie met Google. De adoptie van voice is getest in de bibliotheek en tot nu toe niet succesvol gebleken, dat maakte dat ondanks de ijzersterke pitch de jury voor een andere winnaar koos.

 

Ook de vier vakjuryleden, bestaande uit Martijn Kleppe, (Hoofd Onderzoek Koninklijke Bibliotheek), Jan David Hanrath (Architect), Annelies Bakelaar (Bestuurder Biblionet Drenthe) en Bas Boorsma (VP Cities Today Institute) hadden ieder een stem. De jury heeft de startups op vier punten beoordeeld: 

 

 • Kwaliteit pitch
  • Presenteert de start-up zich professioneel, is ze deskundig en is het idee in voldoende mate doordacht? Komt de pitch deskundig over, wordt het idee goed uitgelegd en is het te begrijpen voor een breder publiek?
 • Meerwaarde voor bibliotheken
  • In welke mate is het idee bruikbaar en in hoeverre heeft het impact op de dienstverlening van de bibliotheek? Is het vernieuwend en duurzaam voor de dienstverlening voor de bibliotheek?
 • Haalbaarheid / uitvoerbaarheid
  • In welke mate is het idee uitvoerbaar en/of schaalbaar? Is het financieel uit te voeren en toekomstbestendig?
 • Onderscheidend en/of innovatief
  • In welke mate is er sprake van een nieuwe oplossing / toepassing binnen de branche?

 

Hoewel de pitch van EDIA wat moeizaam op gang kwam, was deze wel overtuigend en deskundig en zag de vakjury hier de meest schaalbare innovatie in. NBD Biblion gaat aan de slag met EDIA om te werken aan de realisatie. Daarmee werd de webapplicatie ‘Big data voor leesvaardigheid & persoonlijke ontwikkeling ’ van EDIA officieel tot winnaar uitgeroepen van de NBD Biblion Innovatie Challenge 2020 ‘Smart Library’. EDIA wint hiermee een bedrag van €10.000,- en daarnaast de kans om de oplossing daadwerkelijk beschikbaar te stellen voor de bibliotheken.

 

De inzending en de pitch van de Biep! app viel op door het enthousiasme en het plezier die de app in het lezen voor leden en niet leden kan realiseren. Niet gehinderd door enige kennis van bibliotheeksysteem-problematiek veroverden de enthousiaste start-up de sympathie van de jury die hun het komende jaar zal gaan coachen om tot een betere pitch en een realiseerbaar concept te komen. 

 

 

NBD Biblion Innovatie Challenge 

Stichting NBD Biblion organiseert dit jaar voor het eerst de ‘NBD Biblion Innovatie Challenge' om tegemoet te komen aan de wens om samen met bibliotheken te innoveren. Tijdens deze jaarlijkse challenge zoeken start-ups naar een oplossing voor een vraagstuk vanuit bibliotheken. Hierdoor wordt de samenwerking tussen innovatieve start-ups van buiten de branche en innovatie teams binnen de branche gefaciliteerd. De eerste ‘NBD Biblion Innovatie Challenge 2020’ richt zich op 'Smart Library': Hoe kunnen we bibliotheken nog beter maken met behulp van (big) data? In totaal hebben 22 start-ups hiervoor een idee ingediend. Daarna was het aan de bibliotheekbranche om te stemmen op de favoriete oplossing. Tussen 9 december en 18 december 2019 kon de bibliotheekbranche zijn stem uitbrengen. En daar is massaal gehoor aan gegeven: maar liefst 175 aanmeldingen zijn binnengekomen om alle pitches van een beoordeling te voorzien. Vanuit al die beoordelingen is de ‘Top 5’ samengesteld. De vijf finalisten hebben vervolgens hun innovatie aan de praktijk getoetst met behulp van coachende bibliotheken en gepitcht voor een vakjury en publiek. De winnaar krijgt naast een mooie geldprijs ook de kans om de innovatie daadwerkelijk samen met NBD Biblion uit te rollen. De finale is niet het einde maar pas het begin!

 

Over NBD Biblion 

NBD Biblion is dé dienstverlenende organisatie voor openbare bibliotheken en mediatheken in Nederland. Naast het selecteren, recenseren en beschrijven van media levert NBD Biblion jaarlijks miljoenen uitleenklare exemplaren aan de openbare bibliotheken en schoolmediatheken. Verder ontwikkelt NBD Biblion voortdurend nieuwe (digitale) diensten en producten om de dienstverlening aan haar klanten te optimaliseren. www.nbdbiblion.nl

 

Top 5 NBD Biblion Innovatie Challenge 2020 ‘Smart Library’ bekend!

20 december 201922 pitches en 175 beoordelaars

We hebben maar liefst 22 pitches van start-ups binnengekregen op onze challenge! Na sluiting van de challenge hebben wij de bibliotheekbranche opgeroepen om hun stem uit te brengen op hun favoriete inzending. Hier is massaal gehoor aan gegeven; maar liefst 175 aanmeldingen zijn binnengekomen om alle pitches van een beoordeling te voorzien.Top 5

Vanuit al die beoordelingen is er een ‘Top 5’ samengesteld:

 1. Vraag-Luister-Leer van Datamachine en Kopgroep Bibliotheken
 2. Big data voor leesvaardigheid & persoonlijke ontwikkeling van EDIA
 3. Audioboeken via de slimme spraakassistent van Sping
 4. Recommender system van Tau Omega
 5. Bieb!App van TJ Heuvel


Deze 5 gaan door in een validatietraject in samenwerking met een onafhankelijke coach de oplossing aan te laten sluiten op de praktijk. De start-ups hebben hier tot eind januari de tijd voor. Vervolgens gaan de vijf start-ups hun idee pitchen op ‘De Landelijke Innovatiedag’ van de KB op 6 februari 2020. Het publiek aldaar kan daar zijn stem uitbrengen, waarna de jury de uiteindelijke winnaar kiest.

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!