Gezocht: Een uber-achtige oplossing voor vervoersmogelijkheden voor inwoners met een beperking.

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 22 mei 2018
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Opdracht t.w.v. min. €20.000,-

Share challenge

Opdracht t.w.v. min. €20.000,-

deadline verlopen

Gemeente Den Haag faciliteert en financiert verschillende vervoersmogelijkheden voor mensen die niet of onvoldoende zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. Op dit moment zijn de vervoersmogelijkheden bij inwoners onvoldoende bekend, niet inzichtelijk en ook niet op elkaar afgestemd. Dit heeft de volgende consequenties: 

Efficiëntie: De vervoersstromen zijn niet op elkaar afgestemd. Hierdoor wordt het volledige vervoerspotentieel onvoldoende benut. Zo kan het voorkomen dat vervoerders vrijwel tegelijkertijd naar verschillende adressen vlak naast elkaar rijden of dat bussen veel onbenutte zitplekken hebben. Door het gebrek aan een overzicht wordt er weinig ruimte geboden voor het volgtijdelijk plannen van het vervoer. Hierdoor zijn er veel separate vervoersvormen met een lage bezettingsgraad. 
Kwaliteit: Door de versplintering van het vervoer is het ook kwetsbaar. Het komt geregeld voor dat de kwaliteit onder druk staat tijdens piekmomenten. De vervoerder kan dit niet goed ad hoc opvangen (inzet aantal voertuigen en chauffeurs). Klanten worden dan dikwijls te laat opgehaald of zitten lang in een busje omdat er veel wordt omgereden (routes minder efficiënt ingepland). Soms wordt een klant zelfs helemaal niet opgehaald. Daarnaast willen we klanten meer keuzemogelijkheden bieden.
Inzicht: Gemeente Den Haag fungeert als opdrachtgever van deze vervoerstromen. De data van alle vervoerstromen is wel onafhankelijk van elkaar beschikbaar, maar niet realtime inzichtelijk op één systeem . Dit maakt adequaat bijsturen moeilijk, ook voor het maken van beleid voor de langere termijn is het samenbrengen van deze data op 1 plek zeer wenselijk. 
Verkeer en Milieu: Doordat de ritten niet efficiënt plaatsvinden, is er winst mogelijk in het aantal vervoersbewegingen, de doorrijsnelheid en in de filevorming. Dit is goed voor het milieu en past in het beleid van de stad om Den Haag ook in de toekomst bereikbaar te houden.  
Financieel: Door de vervoerstromen inzichtelijk te maken ontstaat er een situatie die zowel voor de vervoerder efficiëntere inzet van capaciteit (wagens, chauffeurs, planners van vervoer) oplevert, als ook voor de gemeente financieel positief kan uitpakken.

Waar zijn we naar op zoek?
We zijn op zoek naar een oplossing die minimaal het volgende in zich heeft:

 • Digitale oplossing, eenvoudig te gebruiken, met ook een mogelijkheid voor telefonisch contact voor diegenen die de digitale oplossing niet kunnen gebruiken.
 • Het matchen van de vervoersbehoefte van de klant aan de beschikbare vervoerder. De reiziger krijgt op basis van hun specifieke wensen/ eisen (bijvoorbeeld rolstoelgebruiker) passend vervoer aangeboden. Het aanbod dat matcht moet als eerst te zien zijn op een duidelijke en visuele manier. Het minder passende aanbod moet ook op een duidelijke en visuele manier zichtbaar zijn. 
 • Een oplossing met als mogelijkheid om diverse vervoersstromen gefaseerd toe te voegen. Niet alle gegevens zullen namelijk op één moment te koppelen zijn. De oplossing moet rekening kunnen houden met verschillende typen klanten. Waarbij het mogelijk is om op maat aan te geven welke vormen van vervoer voor individuele Hagenaars mogelijk zijn. 
 • Het moet een gesloten systeem zijn waar niet iedereen zomaar toegang toe heeft, maar verwijzers moeten iemand kunnen toevoegen. Denk bij verwijzers aan: zorgaanbieders, Servicepuntmedewerkers, welzijnsmedewerkers, huisartsen en de gemeente. 
 • Een rapportage/dashboard voor bijsturing en het maken van beleid. De oplossing moet het mogelijk maken om analyses te maken over de dubbelingen en witte vlekken in het aanbod van het vervoer. Wanneer is er geen aanbod van een vervoerder voor een vraag? Wanneer is er te veel aanbod voor een vraag?
 • Gebruikers moeten feedback kunnen geven over de reis.
 • Gebruikers moeten een evaluatie kunnen geven over het reisaanbod. Dus het meten van de klanttevredenheid.
Eventuele doorontwikkelingen:
 • Inzicht in performance van de vervoerder (stiptheid en kwaliteit) 
 • Mogelijkheid om op basis van gemaakte ritten te factureren (zowel door de klant als aan vervoerder)
 • Koppeling met het OV reisaanbod (9292ov.nl)

Waar zijn we niet naar op zoek?

 • Wij zijn niet op zoek naar een oplossing die erop is gericht dat mensen die nu gebruik maken van een vervoersstroom, wordt aangeleerd om gebruik te maken van een andere vorm van vervoer. Denk aan Go-OV (http://www.go-ov.nl/)
 • Wij zijn niet op zoek naar een vervanging voor het openbaar vervoer, zoals aanbieders van vervoer. Die zijn al aanwezig, beschikbaar en ingekocht door de gemeente.
Wat is er te winnen?
Na de inzending
Uit alle inzendingen nodigen we een selecte groep startups uit om deel te nemen aan een bijzonder programma waarin jij intensief met jouw oplossing aan de slag gaat. Gedurende deze drie weken is er heel veel aandacht voor valideren en testen. I.p.v. maanden van testen en valideren, weet jij na drie weken wie jouw gebruikers zijn, hoe zij tegen jouw product aankijken en of zij bereid zijn om hiervoor te betalen. Afsluitend kun jij in een heldere en inspirerende pitch uitleggen aan de gemeente dat jouw oplossing perfect aansluit op het probleem van de stad en de behoeften van de gebruikers.


Na de pitches
Na de pitches worden de beste oplossingen/startups geselecteerd en uitgenodigd om deel te nemen aan ons Startup in Residence Programma:

 • Gedurende 4 maanden krijg je de mogelijkheid om deel te nemen aan een groot aantal trainingen en masterclasses om samen met de opdrachtgever jouw oplossing verder uit te werken tot MVP/Prototype. In het gehele traject zijn experts beschikbaar die jou kunnen coachen.
 • We bieden jou ons netwerk aan en zorgen voor een testomgeving zodat je jouw product/dienst kunt testen in de stad.
 • Bovendien ontvang je €7.000,- opstartbudget voor het ontwikkelen van jouw MVP/prototype.

Na het Startup in Residence programma
Aan het eind van het programma pitch je opnieuw jouw oplossing aan de gemeente Den Haag. Geloven wij in jouw oplossing dan gaan we je opnieuw verder helpen:

 • Zo kun je een bijdrage verwachten van minimaal €20.000,- om je oplossingen verder door te ontwikkelen naar een concreet product of dienst.
 • Bovendien heeft de gemeente Den Haag de intentie om op te treden als Launching Customer en jouw product/dienst als eerste klant af te nemen.  

Belangrijk: je blijft eigenaar van jouw idee/ prototype/ ontwikkelde product. Dit biedt mogelijkheden om jouw oplossing ook aan andere gemeenten/ organisaties aan te bieden en jouw startup schaalbaar te maken.

Achtergrondinformatie

​​​​Enkele voorbeelden ter inspiratie:

De gemeente Den Haag kent een breed aanbod aan vervoer. Bijvoorbeeld vervoer dat is aanbesteed en gecontracteerd aan een specifieke aanbieder:

 • De Taxibus. Dit is bedoeld voor sociaal en recreatief vervoer. Denk aan vervoer naar een winkelcentrum, een familielid of naar de hobbyclub. Dit kunnen ad hoc ritten zijn (minimaal 1 uur van te voren geboekt) of vaste ritten die voor langere tijd vooruit zijn geboekt.
 • Dagbestedingsvervoer. Bedoeld voor inwoners die niet zelf naar hun dagbestedingslocatie kunnen komen. Dit zijn vaste ritten op vaste tijden en dus makkelijker planbaar dan ad-hoc vervoer.

Naast het gecontracteerde vervoer kennen we ook vervoer met een informeler karakter waar geen indicatie voor nodig is. Vaak is er voorafgaand een kort intakegesprek. Vrijwilligers of welzijnsorganisaties bieden dit type vervoer vaak aan:

 • Rijden en begeleiden. Buurtbewoners stellen hun vervoer ter beschikking en treden zelf op als chauffeur. Voor een kleine vrijwilligersvergoeding rijdt diegene bijv. zijn 80-jarige buurvrouw naar haar afspraak. Welzijnsorganisaties beheren een systeem waarbij vraag en aanbod aan elkaar worden gematched.
 • Scootmobielpool. Dit is een depot aan scootmobielen die burgers mogen lenen voor een dag(deel). 

Daarnaast heb je ook vervoersmogelijkheden die uitsluitend alleen in een specifiek reisgebied rijden. Denk aan:

 • De wijkbus. Dit is groepsvervoer op wijkniveau waarvan de chauffeur een vrijwilliger is.
 • Boodschappenbegeleidingsdienst. Dit is ook een vrijwilligersdienst die op wijk-/stadsdeelniveau opereert.

Ook heb je het vervoersaanbod van lokale ondernemers. Zoals:

 • Huurfietsen. Dit kunnen diverse aanbieders zijn, zoals Biesieklette, NS en Haagse stadsfiets.
 • Huurauto’s waar een rolstoel/scootmobiel in past. Zoals de Zonnebloemauto.
 • Strandvervoersvoorzieningen. Zoals strandrolstoelen bij Biesieklette in Scheveningen en Kijkduin.

Al met al zijn er veel verschillende vervoersmogelijkheden met hun eigen kenmerken, prijskaartje, beschikbaarheid (aantal wagens) en toegankelijkheid (sommigen zijn bijvoorbeeld alleen beschikbaar in een afgebakend gebied, zoals een wijk of stadsdeel).

Jouw inzending
Wij ontvangen graag twee documenten (PDF) waarin de volgende onderdelen zijn uitgewerkt:

 • Document met een beschrijving van het concept (PDF, max 4 A4): Geef een zo’n concreet mogelijke beschrijving van jullie toepassing/ serviceconcept.
 • Document waarin je antwoord geeft op de vragen in deze ‘Vragenlijst’.
Belangrijke documenten

Voorwaarden deelname
Om kans te maken op een opdracht van de gemeente Den Haag dien je:

 • Een startup te zijn, die niet langer dan vijf jaar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of een soortgelijke handelskamer in jouw land (peildatum mei 2018); vanaf 5 september 2018 moet je ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.
 • Kennis te hebben genomen van het Aanbestedingsdocument en akkoord gaan met de beschreven regels en voorwaarden.
 • Actief deelnemen aan het Startup in Residence programma. In principe volgen alle deelnemers alle onderdelen van het programma.

Vragen?
Heb je vragen over deze challenge of over het programma? Stuur dan een mail naar startupinresidence@denhaag.nl.


Timeline challenge
10 april: Challenge gepubliceerd
22 mei: Deadline inschrijving challenge
12 juni: Bekendmaking startups die mogen deelnemen aan de validatie training
28 juni: Deep-dive sessie met gemeenteambtenaren
13 aug-3 sept: Validatie training
4 september: Pitches
5 september: Start programma Startup in Residence
Eind december: Afronding programma Startup in Residence

Benieuwd naar de rest van de challenge?

Maak een account aan
Log in of Registreer om je vraag te stellen.

Winnaars Startup in Residence The Hague 2018 bekend!

20 november 2018

Lees daarover meer in dit nieuwsbericht.

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!