Gezocht: Vernieuwende en laagdrempelige betaalmethodes voor betaald parkeren.

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 22 mei 2018
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Opdracht t.w.v. min. €20.000,-

Share challenge

Opdracht t.w.v. min. €20.000,-

deadline verlopen

Betalen voor parkeren kan soms lastig zijn. Zeker voor toeristen of voor gebruikers die maar een paar keer per jaar betalen voor parkeren. De bezoeker die onbekend is in de stad kan niet makkelijk een parkeermeter meer vinden, maar wil wel betalen voor het parkeren van zijn auto zodat hij geen boete krijgt. We zijn op zoek naar creatieve oplossingen om deze doelgroep te laten parkeren zonder dat ze verplicht gebruik moeten maken van de huidige fysieke parkeerautomaten in het straatbeeld. Als deze creatieve oplossingen werken dan kunnen wij op termijn de parkeerautomaten allemaal van straat af halen. Hierbij moeten natuurlijk wel net zoveel mensen als nu voor hun parkeren blijven betalen

Waar zijn we naar op zoek?

 • De oplossing moet het mogelijk maken om vooraf de verschuldigde parkeerbelasting te betalen.
 • Het kenteken van het voertuig is de unieke sleutel voor betaling.
 • Bij de betaling moet ook de locatie en de duur van parkeren bekend zijn.
 • De oplossing houdt er rekening mee dat een groot deel van de doelgroep een buitenlandse nationaliteit heeft (zoals toeristen, expats, seizoensmedewerkers).
 • Alle parkeergelden die via dit kanaal aan parkeerbelasting worden betaald, dienen te worden afgedragen aan de gemeente Den Haag. Afdracht van de betaalde parkeerbelasting kan rechtstreeks op rekening van de gemeente worden gestort, of worden afgedragen via het Service Huis Parkeer en Verblijfsrechten (SHPV) (zie achtergrondinformatie).
 • Er mogen geen (extra) kosten in rekening gebracht worden aan de parkeerder zoals transactiekosten of abonnementskosten. De gemeente is wel bereid om voor deze dienstverlening te betalen. Hierbij kun je denken aan het vergoeden van de transactiekosten en ontwikkelkosten voor een app. 
 • Indien het SHPV de dienst gaat aanbieden, geldt de daar gebruikelijke betalingskorting van 1,5% provisie over de afgedragen parkeergelden.
 • De oplossing moet voldoen aan de wettelijke kaders zoals de Wet bescherming persoonsgegevens/ AVG.
 • Alle gemeenten met betaald parkeren in Nederland (en Europa) krijgen een keer met dit vraagstuk te maken. Schaalbaarheid naar andere gemeentes (al dan niet via het Service Huis Parkeer en Verblijfsrechten) is dus een kans.

Waar zijn we niet naar op zoek?
De bestaande dienstverlening van betalen met je mobiel (Parkmobile, Yellowbrick etc.) is geen gelijkwaardig alternatief. Bij deze diensten dient er vooraf een registratie plaats te vinden in de vorm van een contract/ abonnement ten behoeve van de incasso achteraf. De leveranciers van deze dienstverlening hebben een incassorisico, omdat ook voor hen geldt dat alle parkeerbelasting die via hun kanaal wordt geregistreerd, voor 100% aan de gemeente moet worden afgedragen. Omdat de parkeerder ook aan hen achteraf betaalt, is er dus sprake van een incassorisico. Mede daarom worden er bij deze diensten aanvullende kosten bij de parkeerder in rekening gebracht voor het gebruik van de diensten. Een app of vergelijkbare functionaliteit mag, maar dan moet wel aannemelijk gemaakt worden hoe de doelgroep weet dat deze app bestaat zodat het ter plaatse geen verrassing is dat en over de betaalwijze. 

De gemeente Rotterdam heeft in februari 2018 de PAY010 app gelanceerd. Deze app maakt het mogelijk om via IDEAL vooraf te betalen voor parkeren. Het kenteken inclusief de zonecode en de betaalde parkeertijd, worden in het NPR vastgelegd. Voor de parkeerder zijn er geen kosten verbonden aan het gebruik van de app. Dit is een gelijkwaardig alternatief op de punten privacy en vooraf betalen zonder aanvullende kosten. Je hebt echter wel een app nodig, die je moet downloaden, dus het vereist toch weer voorbereiding van de parkeerder.


Wat is er te winnen?
Na de inzending

Uit alle inzendingen nodigen we een selecte groep startups uit om deel te nemen aan een bijzonder programma waarin jij intensief met jouw oplossing aan de slag gaat. Gedurende deze drie weken is er heel veel aandacht voor valideren en testen. I.p.v. maanden van testen en valideren, weet jij na drie weken wie jouw gebruikers zijn, hoe zij tegen jouw product aankijken en of zij bereid zijn om hiervoor te betalen. Afsluitend kun jij in een heldere en inspirerende pitch uitleggen aan de gemeente dat jouw oplossing perfect aansluit op het probleem van de stad en de behoeften van de gebruikers.

Na de pitches
Na de pitches worden de beste oplossingen/startups geselecteerd en uitgenodigd om deel te nemen aan ons Startup in Residence Programma:

 • Gedurende 4 maanden krijg je de mogelijkheid om deel te nemen aan een groot aantal trainingen en masterclasses om samen met de opdrachtgever jouw oplossing verder uit te werken tot MVP/Prototype. In het gehele traject zijn experts beschikbaar die jou kunnen coachen.
 • We bieden jou ons netwerk aan en zorgen voor een testomgeving zodat je jouw product/dienst kunt testen in de stad.
 • Bovendien ontvang je €7.000,- opstartbudget voor het ontwikkelen van jouw MVP/prototype.

Na het Startup in Residence programma
Aan het eind van het programma pitch je opnieuw jouw oplossing aan de gemeente Den Haag. Geloven wij in jouw oplossing dan gaan we je opnieuw verder helpen:

 • Zo kun je een bijdrage verwachten van minimaal €20.000,- om je oplossingen verder door te ontwikkelen naar een concreet product of dienst.
 • Bovendien heeft de gemeente Den Haag de intentie om op te treden als Launching Customer en jouw product/dienst als eerste klant af te nemen.  

Belangrijk: je blijft eigenaar van jouw idee/ prototype/ ontwikkelde product. Dit biedt mogelijkheden om jouw oplossing ook aan andere gemeenten/ organisaties aan te bieden en jouw startup schaalbaar te maken.

Achtergrondinformatie
Op dit moment staan er in Den Haag 1.785 automaten op straat. Via deze automaten vindt 5 miljoen keer per jaar een betaling plaats, waarbij in totaal € 12,6 miljoen aan parkeerbelasting wordt betaald. Dit is  35 – 40% van de omzet voor betaald parkeren op straat. 
De rest van het parkeergeld wordt betaald via het zogenaamde bel parkeren (Yellowbrick, etc.). Het mooie aan die oplossing is dat je achteraf uitsluitend voor de werkelijke geparkeerde tijd betaalt. Je betaalt dus nooit te veel en loopt ook nooit de kans op een boete, omdat je verblijf in de stad langer duurde dan vooraf gepland/ verwacht. Het nadeel is de extra kosten voor het gebruik van de dienstverlening en het feit dat je geregistreerde klant bent/ moet zijn voor je de service kunt gebruiken. Het gebruik van bel parkeren neemt nog steeds toe (in Den Haag en landelijk), maar zal nooit door alle parkeerders gebruikt gaan worden. 

Het beheer en onderhoud van de automaten kost per jaar gemiddeld  € 2 miljoen. De transactiekosten bedragen hiernaast nog eens € 400.000,- per jaar. Daarom heeft de gemeente Den Haag al de ambitie om geen nieuwe parkeerautomaten meer aan te schaffen, maar bij uitbreiding van het betaald parkeren automaten binnen de stad te verplaatsen. Parkeerautomaten worden zoveel mogelijk op strategische, goed zichtbare locaties geplaatst. Indien de parkeerautomaat niet direct zichtbaar is, wordt de parkeerder door middel van een verwijzingsbord naar de dichtstbijzijnde automaat verwezen. 

Werking betalen voor parkeren via de automaat
Den Haag is in de afgelopen jaren overgegaan op kenteken parkeren en parkeercontrole met behulp van scantechnologie. Dit houdt in dat voor iedere betaling voor parkeren het kenteken waarvoor betaald is, bekend moet zijn, alsmede de geografische locatie van het voertuig. Hierbij kan worden volstaan met een zonecode, waarbij wel opgemerkt moet worden dat Den Haag zeer veel parkeerregelingen op straat heeft en tarief en parkeerduur per straat kunnen verschillen. 
Aan de hand van het betaalde bedrag wordt bepaald hoe lang iemand binnen het tariefgebied mag parkeren. Deze parkeerduur wordt samen met het kenteken voor het betreffende tariefgebied vastgelegd in het Nationale Parkeer Register (NPR).
Parkeercontrole vindt plaats met behulp van scanvoertuigen. Deze lezen de kentekens van de geparkeerde auto’s op straat en controleren in het NPR of voor dat kenteken voor die locatie op dat moment parkeerbelasting is voldaan. Indien geconstateerd wordt dat dit niet het geval is, wordt per post een naheffingsaanslag (parkeerboete) verzonden. 

Elke seconde betaalde parkeerbelasting door de parkeerder, dient aan de gemeente te worden afgedragen. Bij pinbetalingen via de parkeerautomaat staat het geld direct op de bankrekening van de gemeente. Betalingen per parkeerautomaat met creditcard worden in de eerste week van de volgende maand gestort. De opbrengsten van de aanbieders van betalen per mobiel betalen via het Service Huis Parkeer en Verblijfsrechten (SHPV). Hierbij wordt maandelijks achteraf, uiterlijk de tweede week van de tweede volgende maand betaald (januari wordt begin maart gestort). Voor meer informatie: www.shpv.nl 
Tevens dient uiterlijk 1 maart van ieder jaar een accountantsverklaring te worden overlegd, waaruit de volledigheid van de afgedragen parkeerbelasting blijkt. Ook wordt hierbij gecontroleerd  of de juiste tarieven en werkingstijden gehanteerd worden.


Jouw inzending
Wij ontvangen graag twee documenten (PDF) waarin de volgende onderdelen zijn uitgewerkt:

 • Document met een beschrijving van het concept (PDF, max 4 A4): Geef een zo’n concreet mogelijke beschrijving van jullie toepassing/ serviceconcept.
 • Document waarin je antwoord geeft op de vragen in deze ‘Vragenlijst’.
Belangrijke documenten

Voorwaarden deelname
Om kans te maken op een opdracht van de gemeente Den Haag dien je:

 • Een startup te zijn, die niet langer dan vijf jaar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of een soortgelijke handelskamer in jouw land (peildatum mei 2018); vanaf 5 september 2018 moet je ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.
 • Kennis te hebben genomen van het Aanbestedingsdocument en akkoord gaan met de beschreven regels en voorwaarden.
 • Actief deelnemen aan het Startup in Residence programma. In principe volgen alle deelnemers alle onderdelen van het programma.

Vragen?
Heb je vragen over deze challenge of over het programma? Stuur dan een mail naar startupinresidence@denhaag.nl.


Timeline challenge
10 april: Challenge gepubliceerd
22 mei: Deadline inschrijving challenge
12 juni: Bekendmaking startups die mogen deelnemen aan de validatie training
28 juni: Deep-dive sessie met gemeenteambtenaren
13 aug-3 sept: Validatie training
4 september: Pitches
5 september: Start programma Startup in Residence
Eind december: Afronding programma Startup in Residence

Benieuwd naar de rest van de challenge?

Maak een account aan

Peter Bakker 24-04-2018reageer
Beste meneer of mevrouw, Ik heb nog enkele vragen over deze challenge, kunt u onderstaande vragen beantwoorden? Alvast bedankt. -Kent u de omvang van de mogelijke betaling van toeristen en bezoekers? Aangezien het inkomen afkomstig zal zijn van de 1,5% die de Gemeente zal terugbetalen, zouden we graag willen weten of er enkele cijfers beschikbaar zijn over de omvang van de parkeerbetalingen van toeristen in Den Haag. De challenge geeft aan dat er 12.6 miljoen parkeerbelasting wordt betaald via de automaten en zo'n 18 miljoen via applicaties. Hoeveel van deze ongeveer 30 miljoen euro komt van toeristen? -Is de Gemeente verantwoordelijk voor het promoten van toeristen om deze nieuwe potentiële oplossing te gebruiken? We vragen dit om te weten of het bedrijf dat wint de toerist ertoe moet aanzetten om vooraf te betalen, wat marketinginvesteringen vereist. In het geval dat de Gemeente dit gaat promoten bij toeristen, weten jullie hoe jullie dit gaan doen? Ik hoor graag van u.

Gemeente Den Haag 30-04-2018reageer
Beste Peter Bakker, - Er zijn geen gegevens beschikbaar van hoeveel (aantal of %) parkeerbelasting door toeristen wordt betaald. Aangenomen wordt dat de doelgroep die gebruik maakt van de parkeerautomaten, parkeerders zijn die incidenteel parkeren (in Den Haag) en om die reden wordt aangenomen dat een deel van deze parkeerders, toeristen zijn. - Het bereiken van de doelgroep (incidentele bezoekers) is onderdeel van de te presenteren oplossing. Zeker wanneer er gekozen wordt voor een oplossing waarbij verrekening plaatsvindt via het Servicehuis Parkeer en Verblijfsrechten, zal de gemeente in het kader van het bieden van gelijk speelveld niet specifiek 1 oplossing (en daarmee 1 leverancier) promoten. - De gemeente is wel bereid eenmalig via de voor haar gebruikelijke kanalen (social media, lokale krant en outdoor reclame) aandacht te vragen voor een nieuwe / makkelijkere manier van betalen. Verdere promotie van de betaalwijze is aan de leverancier. Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben horen wij het graag. Groeten, Team Startup in Residence The Hague

Peter Landman 11-05-2018reageer
Goedemorgen mevrouw of mijnheer, Bij ons team komen een aantal vragen naar boven: 1 Wie betaalt de kosten van mobiel betalen? Dus ook extra creditcard kosten, iDeal etc. die mobiel namelijk veel hoger liggen? 2 Hoe kunnen wij als externe partij de actuele parkeertarieven berekenen? Bij ons is de locatie, het tijdstip van / tot en met bekend, hoe krijgen wij de bijbehorende tarieven in beeld? Werkt dit via GPS coördinaten of postcodes? Moeten wij zelf deze berekening doen of loopt dit via SHPV servers? 3 Voert de Gemeente een goedkeuring procedure uit over de berekeningsmethode die wordt uitgevoerd door ons en geeft dit vrijwaring bij calculatie/code fouten? 4 Kan er een richting worden gegeven over de transactiekosten die de Gemeente bereid is te betalen (exclusief de de betaaltransactiekosten), waarmee wij kunnen bepalen of het rendabel is deel te nemen aan deze challenge? 5 De parkeerduur wordt samen met het kenteken voor het betreffende tariefgebied vastgelegd in het Nationale Parkeer Register (NPR), moeten deze gegevens direct worden aangeboden of is dagelijks ook toegestaan? Sorry voor de hoeveelheid vragen

Gemeente Den Haag 14-05-2018reageer
Beste Peter Landman, dank voor uw vragen. Hierbij de antwoorden: 1) De gemeente is bereid te betalen voor de kosten voor de betaaltransacties, aangezien de veronderstelling is dat de transacties via de nieuwe oplossing niet meer via de parkeerautomaat worden betaald en we daar dus transactie kosten besparen. 2) In het NPR liggen alle tarieven voor alle gebieden vast. Het hangt dus af van hoe het berichtenverkeer met het NPR loopt of hier gebruik van gemaakt kan worden. Als de berekening van de transactie buiten het NPR plaatsvindt (zoals nu bij de parkeerautomaten het geval is), dan zal de leverancier dit dus zelf moeten bouwen. Het NPR is in staat om het parkeertarief te berekenen en dit terug te koppelen aan de leverancier, maar dit veronderstelt dat de oplossing volledig via het NPR loopt. Dit zou dan ook inhouden dat de gemeente via het SHPV een vergoeding betaald aan de leverancier voor het leveren van de betaalservice. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de hoogte van de overige kosten die gemeente bereid is te betalen aan de leverancier (zie vraag 1). 3) Nee. De gemeente kan aan tijdens het bouwen van de applicatie advies geven over hoe de tarieven werken en tests uitvoeren over de juistheid. Na productie ligt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van het innen van parkeerbelasting bij de leverancier. De gemeente voert wel periodiek controles uit, maar dit zorgt niet voor vrijwaring van de leverancier. 4) De gemeente is bereid om de 1,5% betalingskorting te betalen indien de oplossing wordt geboden via het SHPV (zie website SHPV) of om transactiekosten (inclusief een redelijke marge) te vergoeden indien de oplossing buiten het SHPV om wordt geleverd. De wens van de gemeente is om uiteindelijk significant te besparen op de huidige kosten voor betalingsverkeer, beheer en onderhoud van de automaten. De oplossing zal hier dus aan moeten bijdragen. 5) Bij voorkeur realtime in verband met de parkeercontrole en het opleggen van naheffingsaanslagen. Eventueel kan dit ook einde van de dag worden aangeboden, aangezien er ’s nachts een extra controle plaatsvindt op de uitgeschreven parkeerboetes en de aanwezige betalingen. Dit laatste geniet zeker niet de voorkeur. -- Ik hoop dat wij u hierbij voldoende hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Team Startup in Residence The Hague.

Peter Landman 15-05-2018reageer
Hallo Team Startup Bedankt voor jullie antwoorden, wij hebben nog een aantal vragen. Als ik de transactie kosten van 400.000€ van de automaten bij 5.000.000 transacties tegen de 12.600.000 omzet afzet, betalen jullie nu op 3,175% aan transactiekosten. Gaan we dit via mobiel doen, dus zonder betaalautomaat, komen de transactiekosten bij de goedkoopste provider Mollie volgens ons uit op 0,29€ voor iDeal. Dit komt dit neer op totaal 1.450.000€ en daarop komen nog extra kosten van Creditcards en omdat het aandeel Creditcards betalingen hoog zal liggen, komt hier al snel 200.000€ bij. • De huidige totale transactiekosten en onderhoud bedragen bij de Gemeente nu 2.400.000€. • De Gemeente wil ook dat het vermarkten door de winnaar wordt verzorgt. • Er moeten serieuze besparingen worden behaald voor de Gemeente en we kunnen er vanuit gaan dat zeker niet alle parkeerautomaat transacties zullen lopen over de nieuwe methode. 1. Mijn vraag is hebben jullie een andere oplossing voor deze hoge mobiele transactiekosten, of hebben wij een foute berekening gemaakt? 2. Kan er duidelijkheid worden gegeven wat de Gemeente verstaat onder een redelijke marge per parkeertransactie als dit buiten het SHPV omloopt, zodat de winnaar van de Challenge kan zien of dit in de toekomst rendabel kan worden. 3. Wordt er een minimum opbrengst gegarandeerd aan de winnaar, zodat de start-up door tegenvallende inkomsten niet tegen een financiële strop aanloopt? Wij zijn zeer geïnteresseerd om mee te doen aan de challenge en zien de transactiekosten als een serieus obstakel. Peter Landman

Gemeente Den Haag 17-05-2018reageer
Beste Peter Landman, Hierbij de antwoorden: 1. Zoals u kunt lezen in de informatie over de casus, is er momenteel een app die zonder transactie kosten voor de gebruiker en tegen redelijke kosten voor de gemeente (Rotterdam) betalen voor parkeren met ideal aanbiedt. Wat het business model van dit bedrijf is, weten wij natuurlijk niet, maar kennelijk zijn er mogelijkheden om betalen voor parkeren rendabel te maken. 2. Nee. Dit hangt namelijk af van hoe de gemeente de toegevoegde waarde van de oplossing inschat. Pas als de gemeente een idee heeft bij de oplossing kan de gemeente een inschatting maken van de toegevoegde waarde of de mogelijke besparing. Pas dan kan de gemeente meer zeggen over wat een redelijke marge is. 3. Ook dit hangt af van de uiteindelijk geboden oplossing en de kansen die de gemeente hierin ziet. Pas als er een idee is over de geboden oplossing kan de gemeente afwegingen maken over de mate waarin zij wil delen in de kansen en risico’s van de oplossing. Ik hoop dat deze antwoorden duidelijk zijn! Groeten.

Log in of Registreer om je vraag te stellen.

Winnaars Startup in Residence The Hague 2018 bekend!

20 november 2018

Lees daarover meer in dit nieuwsbericht.

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!