Gezocht: Toepassingen van social return die gemakkelijker en aantrekkelijker zijn voor ondernemers.

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 22 mei 2018
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Opdracht t.w.v. min. €20.000,-

Share challenge

Opdracht t.w.v. min. €20.000,-

deadline verlopen

De gemeente Den Haag besteedt veel opdrachten aan en creëert daarmee werkgelegenheid. Social return is een verplichting voor bedrijven die een gemeentelijke aanbesteding winnen (boven de Europese aanbestedingsgrens, in de toekomst zal dit ook op aanbestedingen beneden deze grens van toepassing zijn). Dit betekent dat ze een percentage van de opdrachtwaarde moeten besteden aan de inzet van groepen met een uitdaging op de arbeidsmarkt. Hierdoor vinden meer werkzoekenden en leerlingen een baan of stageplek.

Idealiter realiseert een bedrijf directe, betaalde werkgelegenheid voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Maar in de praktijk is dit niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld door een gebrek aan kandidaten of andere belemmeringen. In dat geval zijn er alternatieve invullingen mogelijk, zoals: 

-    het opzetten van een opleidingstraject of 
-    een samenwerking met een sociaal ondernemer

Momenteel benutten bedrijven deze alternatieve mogelijkheden niet of nauwelijks. Waarschijnlijk omdat bedrijven er nog onvoldoende bekend mee zijn en de gemeente hen hier niet altijd op wijst.

Naarmate we social return ook gaan invullen voor kleinere aanbestedingsbedragen (onder de grens van €221.000,-), worden deze alternatieve manieren belangrijker. Bij deze bedragen is het namelijk moeilijker om social return in te vullen met directe werkgelegenheid en zullen de alternatieve mogelijkheden belangrijker worden.  

Social return leidt tot meer maatschappelijke impact wanneer deze alternatieve mogelijkheden méér kunnen worden ingezet. Hoe kunnen we onze opdrachtnemers op een efficiënte wijze faciliteren in hun ‘klantreis’ die uiteindelijk leidt tot een optimale invulling van social return? Hier ligt onze eerste uitdaging. Een bedrijf dat social return moet invullen, dient hierover verantwoording af te leggen. Ook wanneer zij hun social return op een alternatieve wijze invullen, bijvoorbeeld door producten of diensten in te kopen bij sociaal ondernemers. Hoe kunnen we dit op een meer transparante en efficiënte manier doen dan nu het geval is? Welke (technologische) oplossingen kunnen we inzetten om de invulling van social return traceerbaar te maken en daarmee de legitimiteit te vergroten? Dit is de tweede uitdaging. 

Vanuit een bedrijf geredeneerd: als een bedrijf een bijdrage wil leveren aan een betere stad door te voldoen aan de eis van 5% social return in de aanbesteding, dan willen we haar goed kunnen helpen om dat te realiseren. Hoe kan transparantie in de dienstverlening hierin een rol spelen?

Waar zijn we naar op zoek?

 • De oplossing dient gericht te zijn op bedrijven/werkgevers, door hen te helpen om social return beter in te zetten. Dat houdt in: beschrijven van wat er kan en mag, helpen met het zoeken van een invulling, het maken van matches, etc.
 • De oplossing moet transparant zijn naar het publiek en laten zien hoe bedrijven omgaan met social return. In sommige gemeenten geeft het werkgeversservicepunt (WSP) bedrijven een oorkonde om ze te belonen voor een succesvolle inzet. Wij zoeken naar een beloning die past bij deze tijd, zoals opname in een benchmark of ranking.
 • Het werkgeversservicepunt focust zich voornamelijk op het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en doen dat ook in het kader van social return. Accountmanagers van het WSP gaan in gesprek met opdrachtnemers met een social return-verplichting over de invulling van social return. Deze accountmanagers zijn zeer bedreven in het plaatsen van kandidaten, maar de kern van hun werk ligt niet in het leveren van ondersteuning van opdrachtnemers maar in het vinden van een alternatieve invulling, bijvoorbeeld via sociale ondernemers. Het is daarom belangrijk om opdrachtnemers/ondernemers zo veel mogelijk (online) te faciliteren bij alternatieve invullingen en in de verantwoording voor deze invulling van social return. De te ontwikkelen oplossing moet de accountmanagers van het WSP ontzorgen.
Waar zijn we niet naar op zoek?
 • Het huidige verantwoordingsinstrument voor de invulling van social return is Wizzr.  We zijn niet op zoek naar een alternatief of opvolger van Wizzr (aangezien we niet direct de intentie hebben om van Wizzr af te stappen).
 • We zijn ook niet op zoek naar een marktplaats met sociaal ondernemers, aangezien MAEX (https://www.maex.nl/), Buy Social (https://www.buy-social.nl/) en socialezaken.info (https://socialezaken.info) al bestaan.
 • We zijn ook niet op zoek naar iets wat veel (werk)capaciteit kost.

Wat is er te winnen?
Na de inzending
Uit alle inzendingen nodigen we een selecte groep startups uit om deel te nemen aan een bijzonder programma waarin jij intensief met jouw oplossing aan de slag gaat. Gedurende deze drie weken is er heel veel aandacht voor valideren en testen. I.p.v. maanden van testen en valideren, weet jij na drie weken wie jouw gebruikers zijn, hoe zij tegen jouw product aankijken en of zij bereid zijn om hiervoor te betalen. Afsluitend kun jij in een heldere en inspirerende pitch uitleggen aan de gemeente dat jouw oplossing perfect aansluit op het probleem van de stad en de behoeften van de gebruikers.

Na de pitches
Na de pitches worden de beste oplossingen/startups geselecteerd en uitgenodigd om deel te nemen aan ons Startup in Residence Programma:
 • Gedurende 4 maanden krijg je de mogelijkheid om deel te nemen aan een groot aantal trainingen en masterclasses om samen met de opdrachtgever jouw oplossing verder uit te werken tot MVP/Prototype. In het gehele traject zijn experts beschikbaar die jou kunnen coachen.
 • We bieden jou ons netwerk aan en zorgen voor een testomgeving zodat je jouw product/dienst kunt testen in de stad.
 • Bovendien ontvang je €7.000,- opstartbudget voor het ontwikkelen van jouw MVP/prototype.

Na het Startup in Residence programma
Aan het eind van het programma pitch je opnieuw jouw oplossing aan de gemeente Den Haag. Geloven wij in jouw oplossing dan gaan we je opnieuw verder helpen:

 • Zo kun je een bijdrage verwachten van minimaal €20.000,- om je oplossingen verder door te ontwikkelen naar een concreet product of dienst.
 • Bovendien heeft de gemeente Den Haag de intentie om op te treden als Launching Customer en jouw product/dienst als eerste klant af te nemen.  

Belangrijk: je blijft eigenaar van jouw idee/ prototype/ ontwikkelde product. Dit biedt mogelijkheden om jouw oplossing ook aan andere gemeenten/ organisaties aan te bieden en jouw startup schaalbaar te maken.

Achtergrondinformatie
Hoe wordt social return nu inzichtelijk gemaakt?
Dit gebeurt met behulp van Wizzr van ProVijf. Zie ook https://www.provijf.nl/wizzr/

Hoe werkt het proces van social return? Welke stappen onderneemt de gemeente en het bedrijf

 1. Publicatie van aanbestedingen (nu boven EU-aanbestedingsgrens, in de toekomst voor alle aanbestedingen) op Tenderned (https://www.tenderned.nl/). 
 2. Partijen kunnen zich inschrijven. Bij de inschrijving kunnen zij online informatie ontvangen over social return.
 3. Wanneer een partij een aanbesteding heeft gewonnen wordt deze partij voor de invulling van social return doorgestuurd naar de coördinator social return bij het werkgeversservicepunt (WSP). Vervolgens volgt een gesprek met een accountmanager bij het WSP. 
 4. De accountmanager komt met de werkgever tot een invulling van social return. Dit gebeurt in eerste instantie met een invulling met werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mocht een invulling met medewerkers niet mogelijk zijn, dan mag de opdrachtnemer dit op een alternatieve wijze invullen. De verantwoordelijkheid voor de invulling van social return ligt bij de opdrachtnemer Het is een voorwaarde die de opdrachtnemer moet invullen. Een opdrachtnemer hoeft niet gebruik te maken van de dienstverlening, de kandidaten en het advies van het WSP. 
 5. De opdrachtnemer moet de invulling van social return verantwoorden in het Wizzr-systeem.  

Waar kan ik meer informatie over het huidige beleid van social return vinden?
Website Den Haag: https://www.denhaag.nl/nl/werk-bijstand-en-uitkering/werk/regeling-social-return-den-haag-help-werkzoekenden-aan-een-baan.htm

Raadsinformatie website Den Haag: https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3680222/1/RIS294616_Bijlage_Stand_van_zaken_Social_Return
 

Jouw inzending
Wij ontvangen graag twee documenten (PDF) waarin de volgende onderdelen zijn uitgewerkt:

 • Document met een beschrijving van het concept (PDF, max 4 A4): Geef een zo’n concreet mogelijke beschrijving van jullie toepassing/ serviceconcept.
 • Document waarin je antwoord geeft op de vragen in deze ‘Vragenlijst’.
Belangrijke documenten

Voorwaarden deelname
Om kans te maken op een opdracht van de gemeente Den Haag dien je:

 • Een startup te zijn, die niet langer dan vijf jaar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of een soortgelijke handelskamer in jouw land (peildatum mei 2018); vanaf 5 september 2018 moet je ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.
 • Kennis te hebben genomen van het Aanbestedingsdocument en akkoord gaan met de beschreven regels en voorwaarden.
 • Actief deelnemen aan het Startup in Residence programma. In principe volgen alle deelnemers alle onderdelen van het programma.

Vragen?
Heb je vragen over deze challenge of over het programma? Stuur dan een mail naar startupinresidence@denhaag.nl.


Timeline challenge
10 april: Challenge gepubliceerd
22 mei: Deadline inschrijving challenge
12 juni: Bekendmaking startups die mogen deelnemen aan de validatie training
28 juni: Deep-dive sessie met gemeenteambtenaren
13 aug-3 sept: Validatie training
4 september: Pitches
5 september: Start programma Startup in Residence
Eind december: Afronding programma Startup in Residence

Benieuwd naar de rest van de challenge?

Maak een account aan
Log in of Registreer om je vraag te stellen.

Winnaars Startup in Residence The Hague 2018 bekend!

20 november 2018

Lees daarover meer in dit nieuwsbericht.

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!