Gezocht: Nieuwe manieren om ondernemers te helpen hun klantenbezoek op peil te houden, ook na realisatie van wegafsluitingen.

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 22 mei 2018
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Opdracht t.w.v. min. €20.000,-

Share challenge

Opdracht t.w.v. min. €20.000,-

deadline verlopen

Eind 2018/ begin 2019 gaat de gemeente Den Haag vier doorgaande wegen in de Schilderswijk afsluiten voor doorgaand autoverkeer. Hiermee neemt de verkeersdruk in de Schilderswijk en in de aangrenzende Stationsbuurt af, en kan een impuls worden gegeven aan de verbetering van de buitenruimte. Door te investeren in de buitenruimte maken we Den Haag aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers, werknemers, bedrijven en studenten.  

Eén van de straten die wordt afgesloten, is de Hoefkade. In het participatietraject dat met de buurt is doorlopen, is met name door de ondernemers van de Hoefkade en ook van de Koningstraat de vrees geuit dat zij in de toekomst onbereikbaar worden voor hun klanten. Zij hebben aangegeven dat hun klanten gewend zijn om met de auto te komen. Dat wordt na de afsluitingen wat minder vanzelfsprekend: alle bestemmingen zijn dan nog maar vanuit één kant rechtstreeks bereikbaar, vanuit de andere kant zal een klant moeten omrijden. De afsluitingen gelden niet voor fietsers en voetgangers. 

De gemeente Den Haag is op zoek naar methoden om de ondernemers te helpen hun klantenbezoek op peil te houden, ook na realisatie van de wegafsluitingen. 

Het onderzoek in de Schilderswijk kan gezien worden als een pilot. De voorgestelde oplossing moet op meerdere vergelijkbare situaties toe te passen zijn. Dat kan in Den Haag zijn, maar ook in andere steden. 
 Waar zijn we naar op zoek?
De oplossingen liggen op het terrein van gedragsbeïnvloeding. Enerzijds gedragsbeïnvloeding bij de ondernemers, anderzijds bij de klanten van de ondernemers. Bij gedragsbeïnvloeding bij de ondernemers kan worden gedacht aan het aandragen van ideeën die uitgevoerd kunnen worden door de ondernemers zelf, bijvoorbeeld door het stimuleren van samenwerking met andere ondernemers, het inzetten danwel beter benutten van marketing/ social media en het vergroten van de actieradius (klantenkring) van de ondernemers. Bij gedragsbeïnvloeding bij de klanten van de ondernemers kan worden gedacht aan het stimuleren van de klanten om de auto te verruilen voor andere modaliteiten (te voet of te fiets) bij het bezoeken van de ondernemers.

We verwachten dat de oplossingen zullen aansluiten op trends en ontwikkelingen die op ons afkomen, bijvoorbeeld elektrische tuk-tuks die toeristen en/of senioren (al dan niet uit de omgeving) naar het winkelgebied rond de Haagse Markt haalt of brengt, of boodschappenservice/bezorgdiensten met elektrische scooters. Nadere invulling van de oplossingen is aan de startup.

Waar zijn we niet naar op zoek?
We zijn niet op zoek naar oplossingen die pogen de autobereikbaarheid van de ondernemers te vergroten of alternatieve parkeercapaciteit te bieden.
De voorgestelde oplossing(en) en de kosten voor het toepassen van de voorgestelde oplossing(en) dienen zo aantrekkelijk te zijn dat ondernemers de kosten zelf willen dragen.

Wat is er te winnen?
Na de inzending
Uit alle inzendingen nodigen we een selecte groep startups uit om deel te nemen aan een bijzonder programma waarin jij intensief met jouw oplossing aan de slag gaat. Gedurende deze drie weken is er heel veel aandacht voor valideren en testen. I.p.v. maanden van testen en valideren, weet jij na drie weken wie jouw gebruikers zijn, hoe zij tegen jouw product aankijken en of zij bereid zijn om hiervoor te betalen. Afsluitend kun jij in een heldere en inspirerende pitch uitleggen aan de gemeente dat jouw oplossing perfect aansluit op het probleem van de stad en de behoeften van de gebruikers.

Na de pitches
Na de pitches worden de beste oplossingen/startups geselecteerd en uitgenodigd om deel te nemen aan ons Startup in Residence Programma:

  • Gedurende 4 maanden krijg je de mogelijkheid om deel te nemen aan een groot aantal trainingen en masterclasses om samen met de opdrachtgever jouw oplossing verder uit te werken tot MVP/Prototype. In het gehele traject zijn experts beschikbaar die jou kunnen coachen.
  • We bieden jou ons netwerk aan en zorgen voor een testomgeving zodat je jouw product/dienst kunt testen in de stad.
  • Bovendien ontvang je €7.000,- opstartbudget voor het ontwikkelen van jouw MVP/prototype.

Na het Startup in Residence programma
Aan het eind van het programma pitch je opnieuw jouw oplossing aan de gemeente Den Haag. Geloven wij in jouw oplossing dan gaan we je opnieuw verder helpen:

  • Zo kun je een bijdrage verwachten van minimaal €20.000,- om je oplossingen verder door te ontwikkelen naar een concreet product of dienst.
  • Bovendien heeft de gemeente Den Haag de intentie om op te treden als Launching Customer en jouw product/dienst als eerste klant af te nemen.  

Belangrijk: je blijft eigenaar van jouw idee/ prototype/ ontwikkelde product. Dit biedt mogelijkheden om jouw oplossing ook aan andere gemeenten/ organisaties aan te bieden en jouw startup schaalbaar te maken.

Achtergrondinformatie
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/overige_bestuurlijke_stukken/419398
 

Jouw inzending
Wij ontvangen graag twee documenten (PDF) waarin de volgende onderdelen zijn uitgewerkt:
  • Document met een beschrijving van het concept (PDF, max 4 A4): Geef een zo’n concreet mogelijke beschrijving van jullie toepassing/ serviceconcept.
  • Document waarin je antwoord geeft op de vragen in deze ‘Vragenlijst’.
Belangrijke documenten

Voorwaarden deelname
Om kans te maken op een opdracht van de gemeente Den Haag dien je:

  • Een startup te zijn, die niet langer dan vijf jaar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of een soortgelijke handelskamer in jouw land (peildatum mei 2018); vanaf 5 september 2018 moet je ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.
  • Kennis te hebben genomen van het Aanbestedingsdocument en akkoord gaan met de beschreven regels en voorwaarden.
  • Actief deelnemen aan het Startup in Residence programma. In principe volgen alle deelnemers alle onderdelen van het programma.

Vragen?
Heb je vragen over deze challenge of over het programma? Stuur dan een mail naar startupinresidence@denhaag.nl.


Timeline challenge
10 april: Challenge gepubliceerd
22 mei: Deadline inschrijving challenge
12 juni: Bekendmaking startups die mogen deelnemen aan de validatie training
28 juni: Deep-dive sessie met gemeenteambtenaren
13 aug-3 sept: Validatie training
4 september: Pitches
5 september: Start programma Startup in Residence
Eind december: Afronding programma Startup in Residence

Benieuwd naar de rest van de challenge?

Maak een account aan
Log in of Registreer om je vraag te stellen.

Winnaars Startup in Residence The Hague 2018 bekend!

20 november 2018

Lees daarover meer in dit nieuwsbericht.

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!