Gezocht: biologisch afbreekbare biobased meststofcoatings waarvoor gebruik wordt gemaakt van onze zetmelen op basis van granen en wassen op basis van plantaardige oliën

Challenge info

Dagen Uur Minuten

Deadline: 21 mei 2021 voor 17:00
Reward: Pilotopdracht + €10.000,- vouchers

Upload your pitch!

Share challenge

Pilotopdracht + €10.000,- vouchers

Nog 9 dagen

In de kunstmestindustrie worden coatings gebruikt die hoofdzakelijk van petrochemische basismaterialen worden gemaakt en dienen om stofvorming en aankoeken te voorkomen. Een andere functie voor dit soort coatings, die voor deze uitdaging slechts facultatief is, heeft betrekking op gecontroleerde afgifte, d.w.z. de snelheid waarmee voedingsstoffen door de bodem worden opgenomen.

Deze coatings worden vreemd genoeg vaak gemaakt van polymeren uit aardolie en wassen die niet of nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn. Voorbeelden zijn paraffines en polyolefinewassen voor meststoffen en harsen op basis van polyurethaan en ureum-formaldehyde voor meststoffen met gecontroleerde afgifte. Wereldwijd streven overheden ernaar om ervoor te zorgen dat er geen niet-biologisch afbreekbare kunststoffen in het milieu meer terecht komen. 

Er is EU-wetgeving op komst die het gebruik van niet-biologisch afbreekbare ingrediënten in agrochemische producten verbiedt (b.v.: EU2019/1009 inzake eisen betreffende de biologische afbreekbaarheid van meststoffen die polymeren bevatten).

Waar zijn we naar op zoek?
Wij zijn op zoek naar bio-based en biologisch afbreekbare coatings. De challenge bestaat uit het ontwikkelen van een functionele coating die voldoet aan belangrijke criteria zoals stofbinding, antiklontering en voldoende biologische afbreekbaarheid. Wij zijn geïnteresseerd in benaderingen waarbij gebruik wordt gemaakt van twee van Cargills belangrijkste ingrediëntgroepen, namelijk zetmeel op basis van granen en was op basis van plantaardige oliën. Andere bestanddelen en additieven kunnen in aanmerking worden genomen, mits deze aan de eisen met betrekking tot prestaties en biologische afbreekbaarheid voldoen.

De oplossing moet:

 • een kosteneffectieve formule zijn (niet meer dan 2 EUR/kg, waarbij de bovengrens zal afhangen van de toepassing),
 • biologisch afbreekbaar zijn in de bodem,
 • even goed of beter presteren dan de gevestigde petrochemische oplossingen, en
 • een eenvoudige formule zijn op basis van een beperkte bewerking van de basismaterialen.

Idealiter is de voorgestelde oplossing een formule die:

 • is af te stemmen op uiteenlopende toepassingsvereisten, en
 • nevenproducten van de raffinage van zetmeel en plantaardige olie bevat.

Wij verwachten dat de deelnemer en Cargill samen in staat zullen zijn om de oplossing op commerciële schaal te vermarkten.

Waar zijn we niet naar op zoek?
Oplossingen die volledig gebaseerd zijn op petrochemische ingrediënten, en oplossingen die gedeeltelijk of slecht biologisch afbreekbaar zijn, vallen buiten het toepassingsgebied.

Wat is er te verdienen?
Wij stellen ons brede assortiment aan ingrediënten op basis van zetmeel en plantaardige olie en onze relevante expertise tot jouw beschikking. We kunnen daarnaast ook adviseren over productselectie en helpen bij het evalueren van prototypes. Tenslotte kunnen wij na het ontwikkelen van een succesvol product de verdere opschaling en commercialisering ook ondersteunen.

Wij zullen ingrediënten uit het Cargill-assortiment aan zetmeel, was en nevenproducten selecteren en leveren. Wij zullen O&O en analytische expertise leveren met betrekking tot deze stoffen en stofkarakterisering. Wij zullen je voorstellen aan de huidige spelers in de meststoffensector voor het valideren van de prototype-formules.

Bij veelbelovende resultaten zijn er goede mogelijkheden voor een opvolgingstraject, samen met Cargills technische en commerciële teams die zich toeleggen op bio-industriële markten.

Wij staan open voor verschillende vormen van zakelijke samenwerking.

De omvang van de Europese markt voor meststofcoatings wordt geschat op 50.000 ton per jaar. Deze coatings zijn momenteel hoofdzakelijk op petrochemische basis en het merendeel van deze coatings wordt op bulkmeststoffen aangebracht om stofvorming en klontering tegen te gaan, terwijl de rest wordt gebruikt voor gecontroleerde afgifte, bijvoorbeeld in de tuinbouw. Coatings met gecontroleerde afgifte zijn duurder dan stofbindende coatings, maar moeten ook aan strengere prestatie-eisen voldoen. De totale marktwaarde van deze coatings wordt geraamd op circa 40 miljoen euro per jaar.

Als je een oplossing hebt, zijn er enorme schaalvergrotingsmogelijkheden.

Wat is er te verdienen vanuit BioVoice?

 • Een innovatiecontract met een launching customer/partner!
 • Funding (er zijn vouchers van €10.000 beschikbaar, te besteden in het regionale ecosysteem voor bijvoorbeeld testen, lab- en demo-faciliteiten, IP-advies, etc.)
 • Coaching en begeleiding
 • Een podium en free publicity
 • Kennis en contact met experts
 • Toegang tot een netwerk van potentiële partners & klanten, hulpbronnen en researchfaciliteiten

Het BioVoice programma
BioVoice is een initiatief van REWIN West-Brabant, Green Chemistry Campus, de gezamenlijke Rabobanken van Zuidwest-Nederland en de provincie Noord-Brabant. Dockwize, Impuls Zeeland, Centre of Expertise Biobased Economy en Midpoint Brabant zijn als partner aangesloten voor de uitvoering. Samen willen wij dat innovatieve ondernemers en aanstormende biobased/circulaire talenten de ruimte en de mogelijkheden krijgen om hun idee/product te ontwikkelen en te vermarkten. Hiermee realiseren we ons gezamenlijke doel: het versnellen van de transitie naar een duurzame economie.

BioVoice wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Regio Deal Midden- en West-Brabant, Provincie Noord-Brabant, Provincie Zeeland en Rabobank.

Voorwaarden deelname
We verwachten dat:

 • De deelnemer creatief, inventief en betrokken is.
 • De deelnemer over een grondige kennis van bio-based chemie en materialen beschikt.
 • De deelnemer de eigenschappen die hij/zij zoekt in zetmelen, wassen en andere nevenproducten kan specificeren.
 • De deelnemer in staat is om zelf een formule te ontwikkelen.
 • De deelnemer bekend is met gangbare prestatie- en biologische afbreekbaarheidstests voor coatings.
 • Cargill en de deelnemer regelmatig bijeen zullen komen om de voortgang van het innovatieproject te bespreken.

Jullie pitch (max 6 pagina’s / 18 slides)

 • Beschrijving van het concept: Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept.
 • Beschrijving van de pilot: Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten en wat jullie daarbij van ons nodig hebben.
 • Beschrijving team: Geef een korte beschrijving van het bedrijf en team dat de pilot wil gaan realiseren.

De pitch mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. 

Pitches in English are allowed.

Timeline Challenge

 • 29 maart ‘21: Lancering challenge – open voor aanmeldingen
 • 21 mei ’21 - 17.00 uur: Deadline challenge – uiterlijk aanmelden tot 17.00 uur
 • 4 juni ‘21: Bekendmaking selectie - Bekendmaking welke start-ups / scale-ups worden uitgenodigd voor een kennismaking en toelichting 
 • 14 t/m 25 juni ‘21: Digitale kennismakingsgesprekken challengers-deelnemers + voorlichting over geheimhouding en IP
 • 2 juli ‘21: Bekendmaking selectie a.d.h.v. gesprekken - Bekendmaking met welke start-ups / scale-ups gewerkt gaat worden aan een innovatiecontract 
 • 5 t/m 11 juli ’21: Planning en werkafspraken maken + indien nodig afstemmen NDA
 • 12 juli t/m 6 oktober ‘21: Challenge weeks - werksessies challengers-deelnemers-coaches om tot een innovatiecontract te komen
 • 29 september ‘21: Aanvragen vouchers – indienen concept innovatiecontract + aanvragen vouchers
 • 6 oktober ‘21: Toekenning vouchers – indienen definitief innovatiecontract + toekenning vouchers
 • 14 oktober ’21: Match event – vieren van de gesloten innovatiecontracten en samenwerkingen + uitreiking vouchers
 • 15 oktober ‘21: Starten met ontwikkeling & samenwerking (pilot)

Vragen?
(Inhoudelijke) vragen over deze challenge kun je stellen via de discussion page.
Meer informatie over het BioVoice programma kun je verkrijgen via deze pagina.

Log in of Registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
Log in of Registreer om je pitch te uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!