Woonstad Rotterdam zoekt innovaties om de CO2-uitstoot van bewoonde huurwoningen te verlagen.

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 12 november 2019
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): €1.425.000,- pilotbudget

Share challenge

€1.425.000,- pilotbudget

deadline verlopen

De Woonstad Rotterdam Energie challenge: Groen & Gezond wonen

In 2050 zijn de 7 miljoen huizen in Nederland van het aardgas af, zo is in het Klimaatakkoord afgesproken. Woonstad Rotterdam is de grootste sociale huisvester van Rotterdam. Een op de zes Rotterdammers huurt bij ons. We hebben ongeveer 56.000 woningen, waarvan er vele nog gebruik maken van aardgas. Wij willen snelheid maken voor een beter klimaat. Wij zoeken daarom innovatieve oplossingen om onze bestaande portiekwoningen duurzamer te maken, terwijl onze huurders er wonen. 

 

Ruim 45.000 woningen van Woonstad Rotterdam zijn nog op het aardgas aangesloten. Een flink deel daarvan zijn portiekflats die niet op korte termijn op stadswarmte worden aangesloten. Ruimte om huurders (tijdelijk) te laten verhuizen om hun huis te verduurzamen is er niet. Wij zoeken nieuwe oplossingen om van deze woningen de CO2-uitstoot terug te brengen en/of ze aardgasvrij te maken.

 

Hebben jullie hiervoor de beste (deel)oplossing? Dan gaan we graag met jullie aan de slag om de impact van jullie oplossing een jaar lang te testen in een betaalde pilot. Bij succes rollen we de oplossing graag breed uit!

 

 


Waar zijn we naar op zoek?

De ideale (deel)oplossing is een oplossing die een hoge COreductie realiseert, binnen het maximale budget van €15.000 per woning valt en goed uit te voeren is in bewoonde staat. Daarnaast realiseert de ideale oplossing een verbruiksbesparing op voor bewoners, zonder dat zij hoeven in te leveren op comfort. We zijn op zoek naar impact: we letten daarom sterk op verlaagde CO2-uitstoot per euro. 


De oplossing moet geschikt zijn voor portiekwoningen uit de jaren ’70  en ’80 met energielabel B, C of D die voorlopig niet op restwarmte worden aangesloten. Je kan hier een informatiemap downloaden [v.11-9 17:15] met alle (technische) gegevens van deze woningen én informatie over de bewoners.
 

De inzendingen worden door een intern team van Woonstad Rotterdam, een vakjury én een bewonersjury beoordeeld. Zij komen samen tot een eindoordeel. Bekijk de juryleden hier.


De jury let in hoofdlijnen op de volgende punten:

 

 • Sociale criteria 
  Jouw oplossing is in bewoonde staat uit te voeren. De bewoner ervaart zo min mogelijk overlast. Bovendien moet de oplossing gebruiksvriendelijk zijn, de bewoner blij maken, het wooncomfort verbeteren of gelijkhouden, de bewoner helpen energieverbruik te minderen (indien relevant) én er moet nagedacht zijn over bewonerscommunicatie tijdens implementatie en regulier gebruik.`
 
 • Technische criteria
  Jouw oplossing zorgt voor een reductie van CO2-uitstoot. Het liefst door het verminderen van energieverbruik. In de pilot gaan we het effect van de oplossing monitoren aan de hand van VABI EPA. Uiteraard kijken we hier ook hoe realistisch jullie oplossing is. Zowel in concept als qua implementatie, installatie en onderhoud. Houd er rekening mee dat onze horizon staat op een uiteindelijke volledig gasloze installatie i.v.m. de energietransitie.

 

 • Financiële criteria 
  We kijken naar CO2-vermindering per geïnvesteerde euro. Zo maken ook ‘kleinere’ oplossingen een kans. We letten op investeringskosten en verwachten ook een eerlijk beeld van de beheer- en onderhoudskosten, ook op de langere termijn. Daarnaast mogen de woonlasten van de huurders niet toenemen. 

 

Heb je nog inhoudelijke vragen? Stel ze online via deze pagina voor 1 november, of mail energiechallenge@woonstadrotterdam.nl. Alle extra verstrekte informatie wordt openbaar gepubliceerd.

 

Op donderdag 10 oktober om 12.30 was er een webinar.

Dat is hier terug te kijken
 


Wat is er te winnen?

 • We hebben de intentie om met één of meerdere winnaars een pilot te starten in minimaal 6 tot maximaal 30 woningen per pilot.
 • In totaal is er maximaal €1.425.000,- pilotbudget beschikbaar.
 • Per woning stellen wij maximaal €15.000,- (inclusief btw) beschikbaar om jouw oplossing een jaar lang te testen in de praktijk. In totaal gaat het om 95 woningen verdeeld over 3 portiekflats voor pilots.
 • Na een succesvolle pilot maak je kans op een vervolgopdracht om jouw oplossing uit te rollen. Woonstad Rotterdam heeft ruim 56.000 woningen in bezit en beheer.
 • Daarnaast mag je rekenen op ondersteuning en samenwerking van creatieve en inspirerende specialisten die jou kunnen uitdagen om jouw product nog beter te maken, doe je kennis en ervaring op in het begeleiden van bewoners in de energietransitie én krijg je feedback van een vakjury en bewonersjury.


 


Waar zijn we niet naar op zoek?

Wanneer je oplossing alleen een technische oplossing aandraagt, dan hebben we geen interesse. Het betrekken van bewoners is van groot belang.
Je gaat jouw oplossing toepassen in huizen waar onze huurders nog in wonen. Zonder goede onderbouwing en CE-keur kunnen we jouw oplossing niet in overweging nemen.

 

De portiekflats waar het om gaat:

Borselaarstraat 67A-93J, Wevershoekstraat 85


Josephstraat 43 - 79


Schietbaanstraat 32 A - 42 D
Jouw Pitch(document)

 • Beschrijving van de oplossing:
  Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie oplossing en hoe die past binnen de portiekwoningen in bewoonde staat van Woonstad Rotterdam.
 • Beschrijving van de pilot:
  Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een pilot op te zetten en wat jullie daarbij van ons nodig hebben. Geef hierbij ook aan in hoeveel en welke woningen jullie bij voorkeur zouden testen (minimaal 6, maximaal 30). Zie voor de exacte woningen de informatiemap.
 • Investering en impact:
  Geef (indicatief) aan wat de kosten zijn voor jullie oplossing (per woning) en welke CO2-besparing daarmee wordt verwacht (voorkomen CO2-uitstoot per euro). Maak hierin (wanneer relevant) een onderscheid tussen de pilot-fase en brede uitrol (bijvoorbeeld x duizend woningen). Wij krijgen ook graag inzicht in de beheer- en onderhoudskosten en termijnen. Je mag hier ook verwachtte besparingen (bijvoorbeeld op regulier onderhoud) in meenemen. 
  • Een ingevuld EPA-schema (tabblad 1) (xls download) met geraamde besparing per woning(type) is verplicht onderdeel van de pitch.
 • Beschrijving impact woningen en bewoner:
  Comfort, gebruiksgemak, impact op verbruikslasten en wat voor jou belangrijke elementen zijn om in de communicatie en proces richting de bewoner aan te houden.
 • Beschrijving team:
  Geef een korte beschrijving van het bedrijf en/of team dat de pilot wil gaan realiseren.


Zie de informatiemap (pdf download) [v.11-9 17:15] voor het overzicht van de exacte beoordelingscriteria die de jury's hanteren.


De pitch moet bij voorkeur in pdf-format worden geüpload (max. 30MB) – video’s, voorbeeld websites en overige grote media kunnen daarin gelinkt worden. Pitches in English are allowed, but Dutch is preferred.

 

 


Voorwaarden deelname

Wij staan breed open voor deelnemers. Van vroege startups tot grote aannemers en installateurs. Ook samenwerkingsverbanden zijn van harte welkom. Het gaat ons om de oplossing met de meeste impact per euro! Wel vragen we het volgende van je:

 • Je kan een werkend prototype/product/dienst op korte termijn demonstreren.
 • Je bent in staat om binnen 3-6 maanden een pilotproject te starten.


Verder goed om te weten:

 • Op deze prijsvraag zijn de beginselen van het aanbestedingsrecht niet van toepassing.
 • Meerdere pitches per deelnemer zijn toegestaan. Elk pitch wordt afzonderlijk beoordeeld.
 • Werknemers(familie) van Woonstad Rotterdam zijn uitgesloten van deelname.
 • Met de winnaars gaan we een geïntegreerd bouwteamovereenkomst aan. Indien dit traject succesvol verloopt, gaan we over naar een Turn Key Overeenkomst. Zie beneden een toelichting. Uitkering van pilotbudget gebeurt slechts na wederzijdse overeenstemming m.b.t de exacte invulling hiervan.
 • Als er geen pitches binnenkomen waarin wij voldoende vertrouwen hebben / impact zien dan kan het zijn dat we geen winnaar(s) aanwijzen. We hopen natuurlijk wel op mooie pilots!
 • Het deelnemersreglement van de Woonstad Rotterdam Energie Challenge is van toepassing. Lees deze in het informatiepakket (pdf-download).
Timeline

 • Donderdag 12 september: Lancering challenge
 • Donderdag 10 oktober 12.30: webinar met vraag en antwoord sessie - Hier terug te kijken
 • Dinsdag 12 november 17.00: Deadline challenge
 • Donderdag 28 november: Bekendmaking selectie genomineerden
 • Donderdag 12 december – Bekendmaking winnaars op het Woonstad Rotterdam Energie Challenge Event - RDM Campus 
 • Q1/Q2 2020: Ontwerpfase (geïntegreerd bouwteamovereenkomst (PvE en VO) en Turn Key fase (DO en uitvoeringsbestek)
 • Q3 2020: Uitvoeringsfase
 • Q4 '20 - Q4 '21: monitoringsfase

 

 


Achtergrondinformatie

Onder elkaar de aanvullende informatie:
Toelichting Bouwteam en turnkey-overeenkomst

Na afronding van deze Energie Challenge start Woonstad Rotterdam een bouwteam met de winnaar(s). Dit is een wijze van samenwerken waarbij de integrale verantwoordelijkheid voor ontwerp (en later realisatie) ligt bij de winnaar(s) en Woonstad Rotterdam deelneemt in het bouwteam. Met deze wijze van samenwerken wil Woonstad Rotterdam enerzijds bewerkstelligen dat de winnaar(s) optimaal in staat wordt gesteld kennis en expertise in te brengen en integraal sturing te geven aan het haalbaarheidsonderzoek, ontwerpproces en anderzijds Woonstad Rotterdam kan mee praten, over en daarmee  invloed kan blijven houden op, de kwaliteit van het eindproduct. Dit uiteraard uitgaande van ieders hierbij passende taken en bevoegdheden. Dit met als doel het project op een efficiënte wijze, binnen de gestelde kaders, te realiseren.

 

Na afloop van de bouwteamsamenwerking draagt Woonstad Rotterdam het traject van ontwerp tot en met realisatie in opdracht middels een Turn-Keyovereenkomst over aan de winnaar(s). Ook met de Turnkey-overeenkomst is er ruimte voor de winnaar(s) om de eigen specifieke kennis en deskundigheid in te zetten om het project gebruiksgereed neer te zetten. Verantwoordelijkheden voor de ontwikkeling en realisatie van het project zijn ook hier voor de winnaar(s).

 

De bouwteamovereenkomst en de turnkeyovereenkomst zijn op het moment van publicatie van deze uitvraag nog niet beschikbaar. Deze worden op uiterlijk 26 september gepubliceerd.


 

 

Heb je nog inhoudelijke vragen? Stel ze online via de deze pagina voor 1 november, of mail energiechallenge@woonstadrotterdam.nl. Alle extra verstrekte informatie wordt openbaar gepubliceerd.

Kai Vonk 25-09-2019reageer
Beste, energiechallenge@woonstad.nl lijkt niet te werken. Op de site https://energiechallenge.woonstadrotterdam.nl/ wordt gevraagd om vrijblijvend in te schrijven. Hoe gaat dat precies in zijn werk?

Woonstad Rotterdam 03-10-2019reageer
Beste Kai, Het emailadres moest energiechallenge@woonstadrotterdam.nl zijn. Is inmiddels aangepast. Excuses voor het ongemak. Het 'vrijblijvend inschrijven' moet iets anders verwoord gaan worden. Je kan je wel aanmelden voor de webinar. Zie daarvoor de timeline in de briefing. Vriendelijke groet, Steven - StartHubs

Dick Vink 11-10-2019reageer
Op welke manier vind de aanmelding plaats ? We willen ons als consortium aanmelden voor de challenge.

Woonstad Rotterdam 11-10-2019reageer
Beste Dick, deelnemen / aanmelden kan via: https://starthubs.co/woonstad-rotterdam/verminder-co2-uitstoot-huurwoningen/upload (de blauwe knop rechtboven). N.b. Lees voor insturen goed alle voorwaarden in de informatiemap door. Vriendelijke groet, Steven Menke - StartHubs

Dick Vink 14-10-2019reageer
Beste Steven, Is het mogelijk om per complex een woning te bekijken zowel van binnen en buiten ?

Dick Vink 17-10-2019reageer
Goedendag, Kan er een antwoord worden gegegeven op mijn gestelde vraag ?

Duncan Versteeg 17-10-2019reageer
Beste, energiechallenge@woonstad.nl, zou het mogelijk zijn om in een woning te kunnen kijken. wij willen een berekening maken van het vermogen van de radiatoren. welke ketel zit er in de woning. welke radiator kranen worden er gebruikt. met vriendelijke groet Duncan Versteeg

Woonstad Rotterdam 24-10-2019reageer
Beste Dick en Duncan (en andere geïnteresseerde partijen!), er komt in de loop van vandaag een bericht onder Updates met mogelijkheden tot bezoek aan de complexen / enkele woningen. Data worden donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november.

Woonstad Rotterdam 24-10-2019reageer
Voor wat betreft gestelde vragen (zowel hier als via energiechallenge@woonstadrotterdam.nl), aanstaande maandag komt daar een samenvatting / FAQ van online.

Remco Bruijns 28-10-2019reageer
Beste, Er wordt om een CO2 reductie bewijs met VABI gevraagd. Het voorstel dat wij willen insturen heeft geen effect op de VABI berekeningen (isolatie etc) en we kunnen de CO2 reductie op een andere manier onderbouwen. Wordt dit ook geaccepteerd of is een VABI berekening/onderbouwing verplicht. Alvast bedankt voor uw reactie, Remco Bruijns

Woonstad Rotterdam 28-10-2019reageer
Beste Remco, De CO2 reductie is een belangrijk onderdeel en vormt één van de criteria waarop de selectie plaatsvindt. Wat geeft de beste verhouding reductie / geïnvesteerde euro? Als jullie een andere, gevalideerde/toetsbare berekeningsmethode kunnen aanleveren, is dat natuurlijk prima!

Tijs van Ruth 28-10-2019reageer
Twee technische vragen: Wat voor groepenkasten zitten er in de woningen en is er mogelijkheid om automaten bij te plaatsen? Wat is het draagvermogen van het dak? Vriendelijke groet, Tijs

Woonstad Rotterdam 29-10-2019reageer
Beste Tijs, t.a.v. groepenkasten/extra groepen: verouderde groepenkasten worden bij mutatie vervangen. Indien uw oplossing een extra / vrije groep nodig heeft, dit aub in de pitch aangeven. T.a.v. de daken: het casco is volledig van beton en voldoet aan de bouwbesluiteisen van destijds (1983-1988). In deze pitchfase aub uitgaan van geschiktheid daken en constructie.

Luuk Wiehink 08-11-2019reageer
Beste, We hebben een (deel)oplossing voor uw uitgeschreven challenge. M.b.t verlaagde CO2-uitstoot per euro hebben we een grote impact. Maar we hebben een kleine toepassing. Daarom denken we niet dat we alleen kans maken om verder in de challenge te komen. Daarom breng ik graag via deze weg onze innovatie kenbaar. We hebben een Low-Budget energiemonitor, die bewoners zelf kunnen aansluiten op de slimme meter van het huishouden. Hiermee krijgt de bewoner realtime inzicht in zijn stroom en gas verbruik. Dit inzicht leidt tot een gedragsverandering en zo realiseert de bewoners via onze EARN-E app eenvoudig een kosten besparing en CO2-reductie door zijn energie en gasverbruik omlaag te brengen. Voor een investering van eenmalig € 29,95 en € 1,- p.maand kan een gemiddeld gezin jaarlijks een CO2-reductie van 181,5 kg en een kosten besparing van € 70,- realiseren. Op www.earn-e.com vindt u meer informatie. Graag gaan we hierover verder met u in gesprek. Ook vooral wanneer onze innovatie met in combinatie met andere voorstellen toe te passen is. Mvg, Luuk Wiehink Earn-E BV hall@earn-e.com

Log in of Registreer om je vraag te stellen.

Winnaars bekend van de Woonstad Rotterdam Energie Challenge

16 december 2019

Op donderdag 12 december maakte de voorzitter van de vakjury Annemarie van Doorn, directeur van de Dutch Green Building Council (DGBC), de onderstaande vijf winnaars bekend. Een bewonersjury en een vakjury beoordeelden deze vijf inzendingen als de beste uit 37 inzendingen. De bekendmaking vond plaats tijdens het Woonstad Rotterdam Energie Challenge Evenement op de RDM Campus op Rotterdam-Heijplaat. Zie voor meer informatie het bijgevoegde juryrapport.
 

 

Breman: Betaalbaar, beheersbaar en bewonersvriendelijk


Dit concept zet in op een collectief warmtepompsysteem in combinatie met lage temperatuurverwarming. Er is aan veel zaken gedacht en de inzending ademt een ‘activistische’ sfeer, dat spreekt aan. Er wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de ervaringswereld van bewoners.

 

 

Escom.nu: Woonstad Energiek


De woningen krijgen een eigen energiecentrale waarbij een hoogtemperatuur warmtepomp wordt gekoppeld aan PVT-panelen (zonnepaneel en zonneboiler ineen). Een innovatieve inzending, met onder meer het gebruik van kokosolie als materiaal voor de opslag van warmte. De partijen willen mee-investeren in het gekozen concept.

 

 

HMM Vastgoed Onderhoud: ‘Doelstelling Woonstad in 2050 energieneutraal’


Dit concept zoekt de verbinding van isolatie (buitengevels en glas) en het gebruik van een warmtepomp. Bijzonder is de innovatie van de coating die aan de binnenzijde van de gevels wordt aangebracht.
 

 

HR Solar: GERS, het Rotterdamse Groene Energiedak


Het dak van de portieketagewoningen wordt ingezet voor een combinatie van PVT-panelen en warmtepompen.
 

 

WoCoZon: Warmte en stroom van hetzelfde dak


Naast stroom wordt warmte van het dak gehaald. Thermomodules halen warmte uit de lucht en functioneren als bron voor een warmtepomp. Deze partij heeft ruime ervaring in het verduurzamen van corporatiewoningen.

 


 


Lees hier het juryrapport
Lees hier meer over het evenement op donderdag 12 december 
Lees hier meer over de Woonstad Rotterdam Energie Challenge 

Bron: Woonstad Rotterdam

37 inzendingen voor Woonstad Rotterdam Energie Challenge: “Sterk signaal voor energietransitie”

09 december 2019

Voor de Woonstad Rotterdam Energie Transitie zijn 37 plannen ingezonden van hoge kwaliteit. De bewoners- en vakjury krijgen een hele kluif aan het bepalen van de maximaal vijf winnaars. Bestuursvoorzitter Maria Molenaar van Woonstad Rotterdam is opgetogen over de reactie op de prijsvraag: “We wisten dat we geen makkelijke vraag aan de markt stelden. Dat we zoveel inzendingen van hoog niveau hebben ontvangen is een sterk signaal en geeft ons vertrouwen om vaart te blijven maken met de energietransitie.”
 


Het terugbrengen van de CO2-uitstoot van huurwoningen kan volgens de Rotterdamse woningcorporatie alleen door technische verbeteringen te combineren met oog voor de belangen van de bewoners. De oplossingen die Woonstad Rotterdam zoekt dienen voor de bewoners gelijke of lagere energielasten op te leveren en het comfort voor de bewoners niet te verminderen.
 

Zonder acceptatie van de maatregelen en een energiezuiniger levensstijl door de huurders hebben aanpassingen onvoldoende effect. “Met de Energie Challenge verbinden we twee werelden”, stelt Maria Molenaar, “Duurzaam wonen kan alleen wanneer we samen optrekken met onze huurders. We willen ze daarbij graag helpen. En dat kunnen we weer alleen wanneer we partners hebben die dezelfde aanpak voor ogen hebben. Techniek moet ten dienste staan van mens en milieu.” De inzendingen komen uit verschillende hoeken en bieden diverse mogelijkheden om de CO2-uitstoot van bestaande woningen terug te brengen.


Twee jury’s buigen zich over de inzendingen. Een bewonersjury, bestaand uit bewoners van de drie portiekflats die meedoen aan de Energie Challenge, en een vakjury bepalen samen welke partijen straks hun oplossing mogen gaan toetsen samen met de bewoners. De bewonersjury legt de nadruk op wat de plannen voor hen zouden betekenen. De vakjury beoordeelt alle criteria.


Samen komen beide jury’s tot maximaal vijf partijen die een samenwerking met Woonstad Rotterdam aangaan. “We dragen de pitches nu over aan onze jury’s en kijken uit naar hun keuze”, zegt Maria Molenaar. Voorzitter van de vakjury en samengestelde jury is Annemarie van Doorn van de Dutch Green Building Council.


Prijsuitreiking 12 december


De winnaars worden op donderdag 12 december bekend gemaakt tijdens het Woonstad Rotterdam Energie Challenge Evenement. Die middag is er op de RDM Campus op Rotterdam Heijplaat een programma met diverse interessante sprekers. Klimaatjournalist Jelmer Mommers van De Correspondent is keynote spreker.

Ook zijn er debatten, lezingen en kennissessies over onderwerpen als duurzaamheid voorbij de buitenmuren, het stimuleren van duurzaam gedrag, de mogelijkheden van waterstof en het bouwen aan een gezonde stad. Afsluitend worden de maximaal vijf winnaars bekend gemaakt door juryvoorzitter Annemarie van Doorn en Maria Molenaar.

Deelname is gratis. Er is plaats voor maximaal 200 deelnemers. Het programma is te vinden op woonstadrotterdam.nl/energiechallenge. Via die site is het ook mogelijk om je aan te melden.

Bron: WoonstadRotterdam

Extra bestanden uploaden

11 november 2019

Een aantal (potentiële) deelnemers heeft aangegeven dat zij een extra (Excel) bestand willen uploaden, omdat zij twee varianten indienen. Indien dit ook voor u geldt, raden wij aan uw pitch hier te uploaden en een evt. variant per email (energiechallenge@woonstadrotterdam.nl) aan te leveren. Een alternatief kan zijn om beide varianten als afzonderlijke pitch in te dienen.  

(Frequently) Asked Questions Woonstad Rotterdam Energie Challenge

28 oktober 2019

Vraag: Is het mogelijk om als consortium in te schrijven / deel te nemen?

Antwoord: Ja, dit wordt zelfs aangemoedigd.

 

Vraag: Hoe zijn deze appartementen op dit moment verwarmd? Individueel of met een collectief verwarmingssysteem (blokverwarming)?

Antwoord: De woningen zijn individueel verwarmd middels CV (HR107) ketels. Deze leveren ook warm tapwater.

 

Vraag: wat is de maximale dakbelasting / zijn de daken geschikt voor PV panelen?

Antwoord: Het casco is volledig van beton en voldoet aan de bouwbesluiteisen van destijds (1983-1988). In deze fase uitgaan van geschiktheid daken en constructie.   

 

Vraag: Hoe staat Woonstad Rotterdam tegenover een exploitaitiemodel, waarbij een energie-exploitant in het systeem investeert en voor een periode van 15/30 jaar de warmtelevering aan de bewoners verzorgt? 

Antwoord: Een dergelijk model is in principe zeker mogelijk. Daarbij komt de nadruk in het plan wel zwaarder te liggen op TCO en dient inzicht gegeven te worden in hoe om te gaan met overname / vervreemding assets, dan wel evt. verlenging exploitatie. Zeker ook evt. gevolgen voor huurders bij beëindiging overeenkomst.

 

Vraag: Mogen externe bronnen (middels certificaten, bijv. groen gas, windenergie) worden toegewezen?  

Antwoord: CO2 reductie middels certificaten is niet in de geest van de Energie Challenge, maar (zeker als onderdeel van een totaalpakket) niet op voorhand verboden.

 

Vraag: Hoeveel fases zijn beschikbaar in de meterkast?

Antwoord: 1x35A. Alle woningen zijn zelfstandig en hebben een eigen CV-voorziening en meterkast.

 

Vraag: Is de huidige CV afvoer centraal of individueel?

Antwoord: Alle installaties hebben een individuele RGA.

 

Vraag: Waar koken de huidige bewoners op (Gas of elektrisch)?  

Antwoord: Voornamelijk gas; een enkeling kookt al elektrisch. Voor de Challenge kunt u uitgaan van huidige situatie koken op gas.

 

Vraag: Waar staat de huidige CV ketel en hoe groot is deze ruimte?

Antwoord: In de informatieset zijn AutoCad bestanden toegevoegd met maatvoering. Echter, de exacte maatvoering dient tzt in het werk opgenomen te worden.

 

Vraag: Is er een algemene elektriciteit aansluiting beschikbaar, zoals bijvoorbeeld van portiek/exploitatie verlichting?

Antwoord: Er zijn CVZ-kasten met meterkasten voor de collectieve voorzieningen zoals verlichting.

 

Vraag: Hoe zijn de woningen nu geïsoleerd?

Antwoord: Zie de EPA-W bestanden in de informatieset.

           

Vraag: Zijn er vrije groepen in de meterkasten?

Antwoord: Verouderde groepenkasten worden bij mutatie vervangen. Indien uw oplossing een extra / vrije groep nodig heeft, dit aub in de pitch aangeven.

 

Vraag: Hoe werkt de inschrijving? Er is in het regelement sprake van een inschrijfformulier, welk formulier is dit?

Antwoord: Het uploaden van uw pitch op de StartHubs website is de inschrijving! Het formulier waar naar verwezen wordt is het Excel bestand dat in de informatieset zit. De inzendingen moeten voldoen aan de checklist op pagina 11 uit het informatieboekje. Afwijkingen dient u te onderbouwen / toe te lichten.

https://starthubs.co/woonstad-rotterdam/verminder-co2-uitstoot-huurwoningen/briefing

 

Vraag: Is het mogelijk een complex / woning te bezoeken?

Antwoord: Ja, zie https://starthubs.co/woonstad-rotterdam/verminder-co2-uitstoot-huurwoningen/updates

 

Vraag: Er wordt om een CO2 reductie bewijs middels VABI gevraagd. Het voorstel dat wij willen insturen heeft geen effect op de VABI berekeningen (isolatie etc) / wij hebben geen beschikking over VABI. We kunnen de CO2 reductie op een andere manier onderbouwen. Wordt dit ook geaccepteerd of is een VABI berekening/onderbouwing verplicht?

Antwoord: De CO2 reductie is een belangrijk onderdeel en vormt één van de criteria waarop de selectie plaatsvindt. Vabi is niet per se leidend: veel innovatieve producten zijn inderdad nog niet door te rekenen in dit softwarepakket. Dus een andere, reproduceerbare / toetsbare en volgbare berekening is goed: onze adviseur valideert deze informatie.

 

Vraag: Ik wil me graag aanmelden voor het event op 12  december, waar kan dat?

Antwoord: Dat kan via https://nestas.nl/woonstad-rotterdam-energie-challenge-event#1143310-aanmelden

 

Vraag: ons product heeft (nog) geen CE keur, mogen wij meedoen?

Antwoord: de Challenge vindt plaats in bewoonde staat. Veiligheid is en zeer belangrijk aspect. We raden partijen die (nog) geen CE keur hebben hun pitch in te zenden en aan te geven hoe ver men is met het CE keur traject. Plaatsing / uitvoering kan echter niet plaatsvinden zonder CE keur!

 

Vraag: Er ontbrekende woningen in het EPA-W bestand?

Antwoord: De referentielijst is de minimale lijst met woningen, waarvan wij de gegevens willen hebben om tot een goed vergelijk te kunnen komen tussen de inzendingen.

 

Vraag: Mogen we ook inschrijven op een deel van een portiek / “losse” woningen?

Antwoord: Het opknippen van een portiek / kiezen voor 6 “losse” woningen binnen een complex is geen optie. Een portiek omvat alle woningen, die via dit portiek ontsloten worden. We willen uit de monitoring lessen kunnen trekken voor onze volledige portefeuille in deze typologie. Het is daarnaast na installatie ook overzichtelijker in het beheer (één nieuwe techniek / oplossing per portiek).


Vraag: is een inzending die niet is gebaseerd op fysieke ingreep, maar vooral op een dienst / monitoring / bewustwording / gedragsverandering ook mogelijk?

Antwoord: Ja, dit is mogelijk

Mogelijkheden complexen / woningen te bezoeken op donderdag 31 oktober & vrijdag 1 november

24 oktober 2019

Een aantal (potentiële) deelnemers heeft geinformeerd naar de mogelijkheden om de complexen / enkele woningen te bezoeken.

 

Omdat de woningen bewoond zijn, is voor een bezoek altijd afstemming nodig met onze huurders - het is immers hun (t)huis. Er worden daarom geen één op één afspraken gemaakt, maar er doen zich volgende week wel mogelijkheden voor om tijdens de al geplande “blower door” testen enkele woningen te bezoeken.

Op 31 oktober en 1 november staat in een 10-tal woningen, verdeeld over de drie complexen “blower door” testen gepland.

 

Op 31 oktober ’s morgens tussen 8.00 en 12.30 uur zijn we aanwezig bij het complex aan de Borselaarstraat, ’s middags van 13.30 – 16.30 bij het complex aan de Schietbaanstraat.

Op 1 november zijn we van 10.00 tot 17.00 uur bij de Josephstraat.


We vragen u wel zich vooraf aan te melden en op de dag zelf eerst te melden bij een medewerker van Woonstad Rotterdam en niet zelf bij onze bewoners aan te bellen. 

Als u belangstelling heeft voor een locatiebezoek, kunt u dat tot uiterlijk dinsdag 29 oktober 12.00 kenbaar maken (via energiechallenge@woonstadrotterdam.nl), dan nemen we daarna telefonisch met u contact op over de praktische invulling. 

Livestream Woonstad Rotterdam Energie Challenge

07 oktober 2019

Donderdag 10 oktober gaat Woonstad Rotterdam live op YouTube om meer te vertellen over de Woonstad Rotterdam Energie Challenge. Geïnteresseerden kunnen hun vragen over de prijsvraag dan ook aan de specialisten van Woonstad Rotterdam stellen. De livestream is van 12.30 tot 13.30 uur te volgen via het YouTube-kanaal van Woonstad Rotterdam.


Drie deskundigen van Woonstad Rotterdam zitten dan achter een webcam om meer over het hoe, wat en waarom van de Woonstad Rotterdam Energie Challenge te vertellen. Dictus Miedema is Adviseur Portfolio Duurzaam en leidt de livestream en de Energie Challenge. Aan zijn zijde zitten Erik Hoeflaak, die de sociale kant van de Energie Challenge onder zijn hoede heeft en alles kan vertellen over de omgang met en rol van bewoners. Hij zal onder andere iets toelichten over de aspecten waar de bewonersjury naar kijkt en wat er van inschrijvers wordt verwacht als het gaat om betrokkenheid van bewoners. Igor Ignjatov is Specialist Duurzaamheid en bekend met de technische staat van de drie complexen waarop deelnemers kunnen inschrijven. Hij zal uit de doeken doen waarom we voor deze complexen hebben gekozen en hoe typerend de gebouwen zijn voor het portfolio van Woonstad Rotterdam.

Heb je vooraf al vragen over de Woonstad Rotterdam Energie Challenge, dan kun je die alvast sturen naar energiechallenge@woonstadrotterdam.nl. Mocht je de livestream niet kunnen volgen, dan kun je deze later nog terugkijken op het YouTube-kanaal van Woonstad Rotterdam.


Wil je een reminder ontvangen? Schrijf je hier in: https://starthubs.co/woonstad-rotterdam/verminder-co2-uitstoot-huurwoningen

Nieuwsartikel: 'Afwachten is geen optie'

13 september 2019

Woonstad Rotterdam organiseert de Energie Challenge, waarmee we bedrijven en organisaties vragen om nieuwe oplossingen te bedenken voor het verduurzamen van bestaande woningen. Met welke ingrepen wordt de CO2-uitstoot van woningen zo laag mogelijk, tegen zo min mogelijk kosten? Hoe realiseer je dat, als de woningen gewoon bewoond blijven? Maria Molenaar, voorzitter van de Raad van Bestuur, legt uit waarom Woonstad Rotterdam deze challenge in het leven heeft geroepen en hoe dat past in onze omvangrijke duurzaamheidsambities. Lees meer
Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!