Gezocht: AI/Blockchain innovaties die bijdragen aan een inclusieve samenleving en/of aan een leven lang leren & ontwikkelen

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 19 oktober 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): 20x €20.000 + 5x €80.000

Share challenge

20x €20.000 + 5x €80.000

deadline verlopen
RVO daagt namens de ministeries van BZK en EZK ondernemers uit om innovaties op het vlak van AI en Blockchain te ontwikkelen om daarmee bij te dragen aan twee thema’s:
 • een inclusieve samenleving
 • een leven lang leren en ontwikkelen

Hebben jullie nieuwe producten en diensten (of kunnen jullie die ontwikkelen) die gebruik maken van AI of Blockchain en die positief bij kunnen dragen aan een van deze twee thema’s? Dan ontvangt RVO graag jullie voorstel voor deze SBIR-oproep.

In deze SBIR (Small Business Innovation Research) is in de eerste fase 20x €20.000,- budget beschikbaar voor een haalbaarheidsonderzoek. In de tweede fase is 5x €80.000,- beschikbaar voor het ontwikkelen en testen van een prototype.

Over ons
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert SBIR-competities uit in opdracht van verschillende overheidsdiensten. In dit geval zijn dat de ministeries van BZK en EZK. Hiermee worden ondernemers uitgedaagd om met innovatieve producten en diensten te komen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Iedere SBIR-competitie leidt tot opdrachten voor onderzoek en ontwikkeling op wisselende onderwerpen. De overheid is daarbij een potentiële afnemer ('launching customer') van de ontwikkelde producten.

SBIR staat voor Small Business Innovation Research, maar SBIR-oproepen zijn toegankelijk voor alle bedrijven, klein of groot, zolang zij afkomstig zijn uit de EU. SBIR houdt rekening met kleinere ondernemingen door de korte doorlooptijden en fasering van de projecten.


Waar zijn we naar op zoek?
Het doel van deze SBIR-competitie is het ontwikkelen en testen van producten en diensten die bijdragen aan één of beide thema’s. Specifiek in relatie tot de versnelling in digitale transformatie die nu plaatsvindt naar aanleiding van de COVID-19 pandemie.

Deze producten of diensten moeten uiteindelijk ingezet kunnen worden door (semi)publieke organisaties. Een bredere afzetmarkt kan natuurlijk ook. Bij (semi)publieke organisaties kan je denken aan ministeries, gemeenten, uitvoeringsorganisaties als het UWV en CBR, maar ook netbeheerders, woningcorporaties, zorginstellingen en bibliotheken. Een goede aansluiting van het product/dienst bij de wensen en behoeften van deze semi publieke organisaties is van belang.

Ondernemers die voor hun voorstel al een samenwerking hebben geregeld met een (semi)publieke organisatie voor een pilot/proeftuin zijn bijzonder welkom en ontvangen daarvoor bonuspunten in de beoordeling. Een samenwerking met een (semi)publieke organisatie in een ‘proeftuin’ is in fase 2 een vereiste.

Beide thema’s mogen breed benaderd worden. Hieronder staan per thema een aantal opties/ontwikkelingen. Dit zijn slechts voorbeelden. We moedigen je aan om met eigen ideeën en voorstellen te komen!

Een leven lang leren en ontwikkelen
 • De rijksoverheid is geadviseerd een digitaal scholingsplatform ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat AI bij de realisatie daarvan een rol kan spelen. 
 • Een instrument dat op basis van maatwerk adviseert over de te volgen persoonlijke om-, bij- of omscholing die aansluiten op de kansen van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld om in aanmerking te komen voor beroepen die relevant zijn voor grote transities, zoals digitalisering en/of klimaat en energie. 
 • Een instrument dat gebruikt wordt om het succes van leven lang leren trajecten te voorspellen. 

Inclusieve samenleving (inclusive en empowerment)
 • Het voorkomen van het verzwakken van de positie van burgers in predictive policing, voorspellen fraude of voorspelling melding gedetineerden discriminatie voorkomen, privacy en transparantie.
 • Oplossingen om autochtone doelgroep beter te bereiken, te volgen. Daarbij het aanbod afstemmen op de doelgroep en het aanbod stroomlijnen en toegankelijker te maken door een voorspellingsmodel in te zetten. 
 • Door (automatisch) het gedrag van internetgebruikers te analyseren kan een AI-toepassing worden ingezet om niveaus van digitale vaardigheden te bepalen (en suggesties te doen voor verbetering). 
 • Bij de doorontwikkeling van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) toolkit kan een instrument gebruikt worden door gemeenten om een voorselectie te doen voor maatwerk (hybride oplossing), casestudies te analyseren en te voorspellen. 
 • Instrumenten om overheidscommunicatie en daaruit voortvloeiende de handelingen om te zetten naar begrijpelijke taal voor mensen met een licht verstandelijke beperking. 


 
Op woensdagochtend 30 september van 09.45 - 12.00 uur was er (optionele) een online informatie- en netwerkbijeenkomst.
De antwoorden op gestelde vragen kan je hier lezen (pdf download)Wat is er te winnen?
Voor fase 1 (het haalbaarheidsonderzoek) is er voor maximaal 20 partijen een budget van maximaal €20.000 (inclusief btw) beschikbaar. 
Het aantal te honoreren projecten voor fase 1 is afhankelijk van de prijs en de kwaliteit van de best beoordeelde offertes in deze fase. 

Voor fase 2 (onderzoeks- en ontwikkelingstraject: ontwikkelingen en testen prototype) worden uit de eerste fase 5 partijen uitgenodigd om een vervolgvoorstel in te dienen met een budget van maximaal €80.000 (inclusief BTW) per prototype. 

SBIR vergoedt alleen kosten voor onderzoek en ontwikkeling. De marktintroductie is geen onderdeel van SBIR. 


Timeline

 • Woensdag 30 september 9.45-12.00 uur: optionele online informatiebijeenkomst –  De antwoorden op gestelde vragen kan je in onderstaande Nota van Inlichtingen lezen.
 • Maandag 5 oktober: publicatie Nota van Inlichtingen (pdf download) (alle gestelde vragen en antwoorden) 
 • Maandag 19 oktober 13.00 uur: deadline indienen voorstellen fase 1
 • Begin november: bekendmaking uitslag

Voorwaarden & procedure
Deze SBIR kent een formele procedure. Die staat vermeld in de gehele oproeptekst, lees die hier in deze pdf. Daarin vind je alle formele stappen en eisen waaraan je moet voldoen en verwijzingen naar hulpmiddelen qua formats. Lees deze goed en in zijn geheel door!

Ook staat daarin de gehele oproep vermeld met nog aanvullende informatie.


Vragen
Vragen kunnen worden gesteld door te mailen naar sbir@rvo.nlVragen kunnen gesteld worden tot 9 oktober 2020. 


Achtergrondinformatie
AI & Blockchain
Artificiële intelligentie (AI) en Blockchain (BC) worden gezien als twee zogenaamde sleuteltechnologieën binnen het Nederlandse Topsectoren beleid. 
AI refereert aan systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en in zekere mate zelfstandig actie te ondernemen om specifieke doelen te bereiken. 
Blockchaintechnologie zorgt ervoor dat de uitwisseling van gegevens veilig, efficiënt en decentraal gebeurt. Dat biedt kansen, niet alleen om kosten te besparen, maar ook om nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen en burgers meer regie te geven over hun eigen gegevens. 


SBIR
SBIR is een gefaseerde innovatie-competitie om ondernemers uit te dagen om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen gericht op de aanpak van een maatschappelijk vraagstuk. 

1. Fase 1: Haalbaarheidsonderzoek.

2. Fase 2: Onderzoeks- en ontwikkelingstraject (Ontwikkelingen en testen prototype). 

Een onafhankelijke beoordelingscommissie zal adviseren welke voorstellen voor fase 1 (haalbaarheidsonderzoek) het beste aan de criteria voldoen. De beste voorstellen krijgen een opdracht. 

Alleen partijen die met goed resultaat fase 1 hebben afgerond kunnen, op verzoek, een aanbod doen voor SBIR fase 2 (het onderzoeks- en ontwikkelingstraject). Ook bij deze tweede fase zal een onafhankelijke commissie adviseren. Vervolgens krijgen de ondernemers met de beste offertes voor fase 2 een opdracht om hun product verder te onderzoeken en te ontwikkelen tot een in de praktijk getest prototype. 

 
Vragen kunnen worden gesteld door te mailen naar sbir@rvo.nlVragen kunnen gesteld worden tot 9 oktober 2020. 
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!