Hoe kunnen wij fosfaat terugwinnen uit een halfdroge tarwe productstroom?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 08 mei 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Pilotopdracht + €10.000,- vouchers

Share challenge

Pilotopdracht + €10.000,- vouchers

deadline verlopen
Cargill verwerkt onder andere tarwe tot half afgewerkte producten, zoals zetmelen, glucoses, gluten en vezelrijke diervoeding. In sommige van deze producten zitten heel wat mineralen. Eén van deze mineralen is fosfaat. Dit komt via de tarwe in het productieproces. En wij willen dat fosfaat uit de semi-droge productstroom terugwinnen. Cargill zoekt hiervoor een innovatieve doorbraak. 

Achtergrond: 
 • Om tarwe te scheiden in half afgewerkte producten wordt er een deeg van gemaakt, dat dan verder gescheiden kan worden in zetmeel, proteïnen, vezels, enz.
 • Fosfaat is van nature aanwezig in tarwe.
 • Fosfaat willen we reduceren in bepaalde half afgewerkte producten.
 • Het fosfaat dat teruggewonnen is, kan dan verder gebruikt worden; Dit willen we intern bekijken.
 • Fosfaat is een groot molecuul en beweegt slecht in halfdroge producten.
 • We verwachten dat de terugwinning het vlotst kan tijdens de tussenbewerking, wanneer de half afgewerkte producten een vochtgehalte hebben van 30-35%. In sommige productiestappen stijgt het vochtgehalte zelfs tot meer dan 50%.

Waar zijn we naar op zoek?
Kosteneffectieve technologie(n), die fosfaat selectief uit de semi-droge productstromen kan isoleren. Er worden verder geen eisen gesteld aan de vorm van de fosfaat.


Waar zijn we niet naar op zoek?
 • Technologie die uit waterige stromen fosfaat kan halen – dat is een bekende techniek. 
 • Niet kosteneffectieve technologieën.


Wat is er te verdienen?
 • Kans op een opdracht van €20.000 om een prototype/pilot te realiseren en samen met ons te testen.
 • Kans op een innovatieve testomgeving.
 • Interessant netwerk van samenwerkingspartners.
 • Kans op een vervolgopdracht, opschaling, of duurzame samenwerking bij een succesvolle pilot.
 • Daarnaast mag je rekenen op ondersteuning en samenwerking van creatieve en inspirerende specialisten die jullie kunnen uitdagen om jullie product nog beter te maken.


Wat is er te verdienen vanuit BioVoice?
Een Innovatiecontract. Met een innovatiecontract ga je het ontwikkeltraject in. Je krijgt toegang tot:
 • funding (er zijn vouchers van € 10.000 beschikbaar, te besteden in het regionale ecosysteem voor bijvoorbeeld testen, lab- en demo-faciliteiten, NDA of IP advies, etc)
 • (internationale) markten
 • kennis en partners
 • hulpbronnen en researchfaciliteiten
 • business en schaalvergroting
 • en: een launching customer!

Het BioVoice programma
BioVoice is een initiatief van REWIN West-Brabant, Green Chemisty Campus, de gezamenlijke Rabobanken van Zuidwest-Nederland en de provincie Noord-Brabant. Samen willen wij dat innovatieve ondernemers en aanstormende biobased/circulaire talenten de ruimte en de mogelijkheden krijgen om hun idee/product te ontwikkelen en te vermarkten. Hiermee realiseren we ons gezamenlijke doel: het versnellen van de transitie naar een duurzame economie.


Voorwaarden deelname
 • Bereid zijn als partner samen te werken, met bescherming van de respectievelijke intellectuele eigendommen.
 • Kunnen demonstreren van een werkend prototype/product/dienst.
 • In staat om binnen 3-6 maanden een pilotproject te starten.


Jullie pitch (max 6 pagina’s / 18 slides)
 • Beschrijving van het concept:
  Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept.
 • Beschrijving van de pilot:
  Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten en wat jullie daarbij van ons nodig hebben.
 • Beschrijving team:
  Geef een korte beschrijving van het bedrijf en team dat de pilot wil gaan realiseren.

De pitch mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. 
Pitches in English are allowed.


Timeline Challenge - Aangepast vanwege corona! - lees meer
 • 2 maart ‘20: Lancering challenge – open voor aanmeldingen
 • 8 mei ’20 - 17.00 uur: Deadline challenge – uiterlijk aanmelden tot 17.00 uur - Was 9 april
 • Uiterlijk 15 mei ‘20: Bekendmaking selectie - Bekendmaking welke start-ups / scale-ups worden uitgenodigd voor een kennismaking en toelichting 
 • In de week van 25 mei of 1 juni ‘20: Digitale kennismakingsgesprekken challengers-deelnemers + voorlichting over geheimhouding en IP
 • September ‘20: Challenge weeks (werksessiedagen challengers-deelnemers om tot een innovatiecontract te komen + toekenning vouchers)
 • Eind september ’20: Slot event – vieren van de gesloten innovatiecontracten en samenwerkingen + uitreiking vouchers
 • Oktober ‘20: Starten met ontwikkeling & samenwerking (pilot)

Vragen?
•    (Inhoudelijke) vragen over deze challenge kan je stellen via de discussion page.
•    Meer informatie over het BioVoice programma kan je verkrijgen via deze pagina.


Achtergrondinformatie over Cargill
Cargill levert voedings-, landbouw-, financiële en industriële producten en diensten aan heel de wereld. Samen met landbouwers, klanten, overheden en onze omgeving helpen we mensen om te groeien en zich te ontwikkelen, steunend op onze expertise en meer dan 150 jaar ervaring. Onze 160.000 werknemers in 70 landen zetten zich dagelijks in om de wereld op een verantwoorde manier van voedsel te voorzien, onze impact op het milieu te beperken en de samenleving waarin we wonen en werken te verbeteren.

Landbouw
Wij kopen, verwerken en verdelen granen, oliezaden en andere producten aan de voedingsindustrie en de veevoederindustrie. Daarnaast bieden wij veehouders en landbouwers gerelateerde diensten en producten aan.

Voeding 
Wij leveren kwaliteitsingrediënten, inclusief gezondheid bevorderende ingrediënten en combinaties van ingrediënten, vlees- en kipproducten aan voedingsmiddelen- en drankbedrijven, aan dienstverleners in de voedingsindustrie en aan de distributiesector.

Industrie 
Cargill levert aan industriële gebruikers van energie-, zout-, zetmeel- en staalproducten. Wij ontwikkelen en verkopen duurzame producten die gemaakt zijn van agrarische hernieuwbare grondstoffen.

Financiën
Wij bieden overal ter wereld onze landbouw-, voedings-, financiële en energieklanten, financiële en risicomanagementoplossingen aan.

www.Cargill.com

Wim Moerman 25-03-2020reageer
Graag volgende duiding aub: 1. Kan er flowschema bekomen worden met in bijzonder de tussenbewerkingen (vochtgehalte 30-35% tot meer dan 50%). Dit zijn de stappen waar fosfaat kunnen terug gewonnen worden. 2. Uitsluiten van fosfaat verwijdering uit waterige stromen maakt dit bijzonder uitdagend zo niet onmogelijk. Vallen processen op eigen ontwatering stroom ook onder deze voorwaarde. 3. Heeft U een idee van fostaat vorm in tarwe / kunnen we er vanuit gaan dat dit hoofdzakelijk onder fytaat vorm is ? mvg Moerman Wim

Cargill 31-03-2020reageer
Door andere urgente zaken gerelateerd aan de coronacrisis is het voor Cargill al even niet mogelijk om op je vragen te reageren. Het kan dan ook nog even duren voor jouw vragen over de challenge worden beantwoord. Ik ben er persoonlijk mijn best voor aan het doen om de antwoorden alsnog z.s.m. te krijgen. Zodra ik de antwoorden heb stuur ik ze door. Met hartelijke groet, Bob Houpst | Programmamanager BioVoice

Cargill 07-04-2020reageer
Het fosfaat in de tarwe (producten) zit deels gebonden in membranen en deels in verbindingen als DNA, ATP, fosfolipiden en andere organische en anorganische verbindingen. Tijdens de bewerkingen spoelt een deel uit in proces water, en een deel blijft in de droge stof. Door vervolg bewerkingen als drogen en verdampen vindt weer een concentratie van exact deze stoffen plaats, zodat er geen waardevolle (vee) voedingsstoffen verloren gaan. We hebben geen zuivere waterige stomen waar de fosfaat als zodanig uit gewonnen kan worden, het moet echt uit de “natte” droge stof gewonnen worden.

Leon Korving 21-04-2020reageer
Is specifieker

Leon Korving 21-04-2020reageer
Zou het mogelijk zijn om meer informatie te krijgen over de volumes en de fosfaat concentratie in het deeg waaruit het fosfaat verwijderd zou moeten worden? Meer informatie over de vormen waarin het fosfaat in het deeg kunnen zitten zoals ook door Wim Moerman werd gevraagd zou veel helpen. Met Wim vermoed ik dat fytaat een belangrijk aandeel vormt, naast fosfolipiden. Uit de reactie van 7/4 maak ik op dat wel degelijk een dele van het fosfaat opgelost is in de water fase, maar door droging weer terugkomt in het deeg. Informatie over het deel van het fosfaat dat in de water fase zit is zeer relevant. Welke mate van fosfaatverwijdering is al interessant? Moet dit 80-90% zijn of kan een lagere reductie van 10-20% ook al interessant zijn?

Cargill 28-04-2020reageer
In de tarwe die we verwerken zit ongeveer 3000 ppm P. Na vermaling waarbij de vezel verwijderd wordt, zit nog ongeveer de helft, 1500 ppm in de bloem. Dit is op drogestof basis, dus ook in het deeg. Ga er maar even vanuit dat dit fosfaat voor het grootste deel in het veevoer terecht komt. De vorm waarin dit P voorkomt zijn in feite alle in de literatuur genoemde vormen zoals gebonden in membranen, als zouten in bijv. ATP en in fosfolipiden. Om zinnig te zijn, willen we de hoeveelheid met 50% terug brengen. Hopelijk bieden deze getallen en de info die in de literatuur staat u voor nu voldoende basis om een pitch te kunnen indienen. In een volgend stadium kunnen we er uiteraard dieper induiken.

Log in of Registreer om je vraag te stellen.

COVID-19 update

06 april 2020

NL: De coronacrisis raakt de maatschappij en economie hard. Dat laatste geldt in het bijzonder voor mkb’ers en start-ups. We begrijpen goed dat velen van jullie op dit moment vooral bezig zijn met het overeind houden van je business. Omdat we graag zoveel mogelijk ondernemers de kans geven om na te gaan of een van onze challenges voor hen wellicht een extra ijzer in het economische vuur kan betekenen, passen we deze BioVoice ronde aan, waaronder een verlenging van de aanmeldperiode tot naar vrijdag 8 mei 17.00u. Lees meer over de maatregelen die we nemen.

EN: The corona crisis has a major impact on society and the economy, and especially on SMEs and start-ups. We understand that for many of you, your main concern will be to keep your business afloat. Because we would like to give as many entrepreneurs as possible the chance to find out whether our challenges may be just the opportunity they need in today’s challenging times, we have made changes to the current edition of BioVoice, including an extension of the deadline to Friday May 8th. Read more about all the adjustments.

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!