Voedselverspilling tegengaan: samenwerking tussen Ministerie van LNV en Zero foodwaste

22 oktober 2018

Afgelopen mei sloot de deadline voor de challenge van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV): Ontwikkel een tool/toepassing waarmee we voedselverspilling van huishoudens kunnen monitoren en inzichtelijk kunnen maken. In de tussenliggende maanden is er veel gebeurd. We kijken terug én vooruit samen met het LNV en de startup die de challenge ‘won’: Zero foodwaste.


Het Ministerie doet al jaren onderzoek naar voedselverspilling bij Nederlandse huishoudens, met hulp van het Voedingscentrum. Het onderzoek gebeurt handmatig en is daarmee tijds- en arbeidsintensief en dus duur. Daarom deed het Ministerie de oproep aan startups om met oplossingen te komen die dit makkelijker en sneller maken! Daarnaast wil het Ministerie graag dat huishoudens zelf inzicht krijgen in de mate waarin ze voedsel verspillen, zodat ze zich daarvan bewust worden en hun voedselverspilling kunnen verminderen.


Op basis van de ingestuurde pitches en daaropvolgende gesprekken kwam Zero foodwaste naar voren als het best passende concept. Zero meet op basis van beeldherkenning en weging automatisch wat én hoeveel voedsel er weggegooid wordt. Zij richten zich met hun product in eerste instantie op cateraars en restaurants, maar passen voor deze pilot hun techniek toe ten behoeve van consumenten.
 

“Het was erg interessant en inspirerend om via deze challenge mogelijke oplossingen uit de markt op te halen. Leuk om op zo’n andere wijze een uitdaging die we hebben aan te pakken. De samenwerking tot dusver is al waardevol en we kijken uit naar de start van de pilot!”

- Tessa Ooijendijk | Beleidsmedewerker duurzaam voedsel Ministerie van LNV Binnen de pilot wordt samen gekeken of het driejaarlijkse onderzoek waarin steekproefsgewijs huishoudelijk afval wordt onderzocht zoveel mogelijk geautomatiseerd kan worden. 


Daarnaast ontwikkelt Zero foodwaste een light-versie van hun systeem voor een (ander) zelf-rapportage onderzoek waarin mensen thuis bijhouden hoeveel voedsel ze weggooien. Dat kan bij vrijwilligers thuis in de keuken worden geplaatst, omdat het slechts bestaat uit een weegschaal onder de prullenbak en een camera erboven die op de opening van de prullenbak gericht staat. Zo wordt het veel eenvoudiger om exact bij te houden wat en hoeveel er weggegooid wordt.


Er wordt door het Ministerie en Zero ook al verder gekeken: bij een succesvolle pilot willen ze het systeem graag volledig in een smartphone app bouwen. De basis daarvoor ligt er al, maar er zijn nog flinke ontwikkel- en teststappen nodig. Daarnaast wordt er gekeken hoe het systeem van Zero het Ministerie zoveel mogelijk kan helpen met het tegemoetkomen aan de nieuwe EU-normen voor het rapporteren van voedselverspilling die in 2020 zullen ingaan. Genoeg potentie voor vruchtbare samenwerking dus!


De samenwerking met LNV en het Voedingscentrum helpt Zero om beter inzicht te krijgen in hoe overheden tegen het vraagstuk aankijken en waar ze behoefte aan hebben. Daarnaast helpt het netwerk en de naam van LNV / Voedingscentrum om nieuwe deuren te openen en mooie nieuwe stappen te kunnen maken als bedrijf. Een perfecte launching customer dus!

 

“Ik zou morgen weer meedoen met een challenge! Als startup heeft ons dit een onbetaalbare springplank geboden naar het bouwen van een serieuze business.”

- Olaf van der veen | Zero foodwaste

 Zero foodwaste streeft naar verduurzaming van het wereldwijde voedselsysteem op een economisch rendabele manier, door verliezen aan het eind van de keten inzichtelijk te maken en terug te dringen. Efficiënter inzicht in gebruik van voedsel zal uiteindelijk resulteren in een optimalere keten met minder milieuimpact!

www.zero-foodwaste.nl

Search

Volg ons op facebook

Volg ons op Twitter

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!