Oplossingen gezocht om Esports toegankelijker te maken voor mensen met een beperking

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 08 november 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): €200.000,- innovatiebudget

Share challenge

€200.000,- innovatiebudget

deadline verlopen
In Nederland zijn ruim 1,6 miljoen mensen matig of ernstig lichamelijk beperkt. Vanwege de weinig uitgesproken fysieke handelingen van gaming is online gaming heel populair onder deze doelgroep. Daarnaast biedt het anonieme karakter van online gaming ook een kans om deel te nemen aan een community, zonder dat direct zichtbaar wordt dat zij beperkt zijn.

Toch is esports nog niet voor iedereen toegankelijk om deel te nemen. Denk bijvoorbeeld aan beperkingen op het vlak van zien, horen, lezen, bewegen en/of gedrag. In deze challenge dagen we innovatoren uit om met oplossingen te komen die esport deelname voor een groter deel van deze doelgroep mogelijk maakt.

Esports heeft veel potentie, zowel als doel en als middel, om (een aantal) doelstellingen van het Nationaal Sportakkoord te behalen. Zo bereikt esport veel jongeren. Een doelgroep die via traditionele sport en verenigingen vaak moeilijk wordt bereikt en waarbij uitval van sportdeelname een groot probleem is. Ook heeft esport de potentie om door sociale en geografische barrières heen te breken. 

Zo is bijvoorbeeld voor mensen met een beperking de barriere om deel te nemen aan esports een stuk minder groot, omdat de beperking vaak niet of niet direct zichtbaar wordt. Maar net als bij traditionele sport is het niet voor iedereen die dat wil mogelijk om deel te nemen. Om daar een stap in te zetten richt deze challenge zich op het inclusiever maken van esports door aanpassingen aan soft- en/of hardware, of activitatie, zodat het mogelijk wordt om deel te nemen aan een esport game voor een specifieke groep mensen die dat op dit moment niet kunnen of willen.

Hebben jullie een (deel)oplossing om esports inclusiever te maken? Dan ontvangen we graag jullie pitch!


Over ons
Sportinnovator is hét programma voor innovatie en onderzoek met als doel het rendement van innovatie in de sport te vergroten en tevens bij te dragen aan een vitalere samenleving.
In een landelijk netwerk van Sportinnovator-centra werken overheid, wetenschappers, sportprofessionals en ondernemers samen aan baanbrekende innovaties die prestaties in de top- en breedtesport bevorderen en daarnaast mensen aanzetten tot een actievere levensstijl.

Het programma Sportinnovator staat onder leiding van het Topteam Sport en wordt ondersteund door ZonMw en het ministerie van VWS. 


Waar zijn we naar op zoek?
Sportinnovator stelt budget beschikbaar voor de ontwikkeling en uitvoering van concepten, ideeën en/of oplossingen die het voor een specifieke doelgroep mogelijk maakt deel te nemen aan esports.

Dit kan bijvoorbeeld gaan om een groep mensen die door een fysieke beperking niet deel kunnen nemen, maar dat wel graag zouden willen, om een groep mensen die op dit moment buitengesloten wordt (omdat ze zich niet kunnen identificeren in de games) of om een activatie concept dat mensen met een fysieke beperking betrekt bij esports.

Voorbeelden of denkrichtingen hierin zijn:
 • Innovatieve vormen van beeldbeleving. Bijvoorbeeld voor mensen die (kleuren)blind of slechtziend zijn of voor mensen met epilepsie. 
 • Innovatieve vormen van geluidsbeleving voor mensen die doof of slechthorend zijn.
 • Aanpassingen voor mensen met taal en verwerkingsproblematiek.
 • Aangepaste of vereenvoudigde vormen van besturing. 
 • Inclusieve in-game ervaring d.m.v. aangepaste (Non-) Playing Characters, zodat mensen met een beperking zich meer kunnen identificeren met een game.
 • Concepten op het gebied van activatie die leiden tot structurele/competitieve esports deelname van mensen met een beperking.
 • Andere vormen van innovatie die buiten deze voorbeelden vallen en die het mogelijk maakt mensen aan te laten haken op esports.


Wat is er te winnen?
Voor deze challenge is in totaal €200.000,- (Inclusief btw) beschikbaar en wordt op basis van de ingestuurde voorstellen verdeeld over 4-6 winnaars.

Afhankelijk van het type project zijn er verschillende maximale projectbudgetten vastgesteld:
 • Maximaal €50.000 (Inclusief btw) voor hardware ontwikkeling (eventueel i.c.m. software)
 • Maximaal €30.000 (Inclusief btw) voor software ontwikkelingen
 • Maximaal €30.000 (Inclusief btw) voor activatie concepten
Daarnaast biedt Sportinnovator een interessant netwerk van samenwerkingspartners en experts die jullie kunnen uitdagen om de oplossing nog beter te maken en publiciteit via de mediakanalen van Sportinnovator.


Deze innovatie competitie is een vorm van précommerciële inkoop. Bedrijven krijgen een marktconform ontwikkelbudget dat moet leiden tot een minimal viable product of tot de validatie van een concept, zodat het product of dienst in de markt gezet kan worden. Sportinnovator geeft daarmee een impuls om innovatie te stimuleren. Er wordt verwacht dat het uitvoerende bedrijf na het aflopen van de looptijd van het project inspanning levert om het product zelfstandig verder op te schalen en te vermarkten. Hierbij zetten wij ons netwerk voor jullie in.


Waar zijn we niet naar op zoek?
We zijn niet op zoek naar het oplossingen voor games die niet voldoen aan wat wij onder esports verstaan.
Als kader hanteren wij:
 • Alles wat gaming is,
 • Competitief gespeeld wordt
 • Als de speler niets doet, gebeurt er niks (actief spel noodzakelijk)
 • Spelers verbeteren hun vaardigheden door te trainen 
 • Én, er bestaat een scheiding tussen topsport, breedtesport en fans

En die bij voorkeur:
 • In teamverband, al dan niet op een fysieke locatie, gespeeld worden
 • Free to play zijn
 • Geen verslavende elementen bevatten

We zijn niet op zoek naar games die speciaal zijn ontwikkeld voor en alleen zijn gericht op mensen met een beperking.
We zijn niet op zoek naar organisatie van eenmalige (activatie) events.

 

Op dinsdag 27 oktober was er een online informatiebijeenkomst. Bekijk hier de Nota van Inlichtingen die is opgesteld n.a.v. deze meetup.

Jullie voorstel (max 5 pagina's / 20 slides)
 • Beschrijving van oplossing: geef een korte beschrijving van het concept en hoe dit bijdraagt aan het doel van deze Challenge. Geef daarbij ook aan in welke mate het concept zich onderscheidt van wat er al beschikbaar is in de markt en geef inzicht in de business case, waarmee wordt aangetoond dat het project duurzaam kan voortbestaan.
 • Beschrijving van de aanpak: 
geef een korte beschrijving van wat er nodig is om het project uit te voeren, om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten. Ga daarbij in op de ondersteuningsbehoefte, plannnig, benodigde toegang/materialen/data, het financiële voorstel en de business case.
 • Beschrijving team: 
geef een korte beschrijving van het bedrijf, het team dat de pilot wil gaan realiseren en hoe de samenwerking met en het betrekken van de doelgroep eruit komt te zien.
 • Offerte: maak de kosten van het project inzichtelijk. Het indienen van de offerte is vormvrij, maar heeft duidelijke aanknopingspunten met de rest van het voorstel.

Het voorstel mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Links naar externe bronnen worden niet bekeken.

Het wordt daarbij aangeraden om goed naar de beoordelingscriteria te kijken (zie ook onder) en dit duidelijk en gestructureerd terug te laten komen in het voorstel.
Pitches in English are allowed.


Voorwaarden deelname, procedure & beoordeling
Mocht je het winnende voorstel hebben, dan bent je op het moment van opdrachtverstrekking:
 • ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK);
 • in staat om op de uiterlijke startdatum het project te starten;
De volledige beschrijving van alle voorwaarden en de formele procedure en wijze van beoordelen staan beschreven in dit document (pdf download). Lees dit goed door vóórdat je begint met het maken van jullie voorstel. Voorwaarden & beoordeling (pdf)


Timeline challenge
 • Maandag 5 oktober 2020 - start challenge
 • Dinsdag 27 oktober: 13:00 – 14:30 uur - online informatiebijeenkomst: stellen van vragen m.b.t. de challenge. Meld je daarvoor hier aan.
 • Dinsdag 27 oktober: deadline vragen stellen
 • Maandag 2 November: Publicatie 'Nota van Inlichtingen' (beantwoording vragen)
 • Zondag 8 november, 17:00 uur: Deadline challenge - indienen voorstel
 
Na het indienen van jullie voorstel ziet de timeline er als volgt uit:
 • Van 4 tot 24 november: beoordeling van de voorstellen 
 • Uiterlijk 27 november: versturen uitnodigingen voor de live pitch ronde
 • Donderdag 3 of vrijdag 4 december: live-pitch
 • Uiterlijk 11 december 2020: versturen van mededeling van gunning 
 • 10 kalenderdagen: termijn voor maken van bezwaar tegen gunningbeslissing
 • 21 december 2020: versturen opdrachtbrief
 • 1 februari 2021: uiterlijke startdatum uitvoering


Achtergrondinformatie
(Online) gaming en esports, de competitieve variant van gaming, is een snel groeiende industrie en is met name onder jongeren erg populair. Toch speelt ook één op vijf volwassen Nederlanders regelmatig een langdurende online game. Ook het aantal mensen dat af en toe een esport wedstrijd bekijkt, is de afgelopen jaren gegroeid tot ruim 2 miljoen Nederlanders per jaar.

De sociale aspecten van de gaming worden vaak genoemt als belangrijkste reden om te spelen. Vanwege de weinig uitgesproken fysieke handelingen van gaming is online gaming ook heel populair onder mensen met een beperking. Daarnaast biedt het anonieme karakter van online gaming ook een kans voor deze doelgroep om deel te nemen aan een community, zonder dat direct zichtbaar wordt dat zij beperkt zijn. Bovenstaande is relevant gezien de enorme grootte van de doelgroep. In Nederland zijn ruim 1,6 miljoen mensen matig of ernstig lichamelijk beperkt. Toch is esports nog niet voor iedereen toegankelijk om deel te nemen.

Los van de sociale aspecten van online gaming, begint met name esports ook steeds meer te lijken op traditionele sporten. Net als bij traditionele sporten worden esports vaak in teamverband gespeeld, worden vaardigheden verbeterd door te trainen, scouten professionele teams talenten en staan topspelers onder contract, en wordt de eindstrijd van toernooien beslist in uitverkochte stadions waarbij veel prijzengeld wordt verdeeld. Ook de spellen worden doorontwikkeld. Zo ligt de uitkomst van het spel steeds vaker volledig in handen van de spelers en zijn gelukselementen tot een minimum beperkt.

Er zou zelfs gesteld kunnen worden dat er volgens bovenstaand kader geen wezenlijk verschil is tussen sport en esport. Als bijkomend resultaat hoopt Sportinnovator met het uitzetten van deze challenge meer inzicht te verzamelen over de mate waarin deze stelling op gaat.Inspirerende voorbeelden:


Formele inkoopdocumenten
Deze zijn van toepassing als je geselecteerd wordt. Voor deze fase zijn het UEA en de opdrachtbrief nog niet nodig. Alle documenten worden nu reeds gegeven voor de volledigheid.
 
 
Potentiële partners & afnemers van de oplossingen
Bent u een potentiële afnemer en heeft u interesse om als partner deel te nemen aan een pilot om bijvoorbeeld te testen? Geef dit aan door dit formulier in te vullen. StartHubs en Sportinnovator faciliteren voor deze challenge graag nieuwe samenwerkingen. 

Vragen kunnen hieronder (openbaar) gesteld worden tot uiterlijk 27 oktober. 

Ook tijdens de informatiebijeenkomst kunnen vragen gesteld worden. Meld je daarvoor hier aan.
Alle vragen en antwoorden worden uiterlijk maandag 2 november gepubliceerd.

Winnaars zijn bekend!

08 februari 2021

Afgelopen week zijn de winnaars van de innovatiechallenges ‘Beter bewegen basisonderwijs’, ‘Monitoren sport openbare ruimte’ en ‘Inclusieve(re) esports’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sportinnovator bekend gemaakt. De winnaars ontvangen voor het ontwikkelen van hun innovatie tussen de € 30.000,- en € 94.000,-.

 

Challenge Sportakkoord Inclusieve(re) esports

Esports moet toegankelijk worden voor mensen die graag willen deelnemen, maar dat op dit moment niet kunnen vanwege lichamelijke en/of mentale beperkingen. De winnaars :

 • ‘Player Enabled – Grenzeloos competatief gamen’ door Ondernemerscollectief De Brouwerij
 • ‘Uniek Esports’ door ESL Benelux
 • Soundless Esports’ door Stichting Soundless Esports
 • ‘Game on! – voor iedereen met een spierziekte’ door Yumen Bionics

Lees het volledige nieuwsbericht met o.a. info over winnaars van andere challenges, hier.

Financiële betrokkenheid

06 november 2020

Een onderneming mag slechts bij één voorstel financieel betrokken zijn. We beschouwen een onderneming die uit meerdere rechtsvormen bestaat ook als één. Je kan dus niet drie keer een voorstel indienen met *naam bedrijf* VOF,  *naam bedrijf* B.V en *naam bedrijf* N.V., ondanks dat er dan wel 3 verschillende KvK nummers zijn. Wanneer één van de voorstellen vanuit een ZZP-onderneming wordt ingediend mag deze persoon niet deelnemen in een ander project, omdat in dit geval het ‘bedrijf’ bestaat uit de hoofdaanvrager en deze persoon dus ook financieel betrokken is in een project. Daarnaast moet aannemelijk worden gemaakt dat de ondernemingen op geen enkele wijze financiële betrokkenheid heeft met de andere inschrijvers. Wanneer dit wel het geval is, worden alle voorstellen afgewezen op basis van de formele voorwaarden en niet verder meegenomen in de beoordeling.

Niet financiële betrokkenheid is wel toegestaan. Daarbij moet aannemelijk gemaakt worden dat de niet financieel betrokkenpartij ook geen financieel belang heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een belangenbehartiger van (een deel van) de eingebruikers. Zij kunnen in meerdere projecten betrokken worden als klankbord of in de validatiefase en hebben daarbij geen financieel belang. Het belang van dit soort organisaties, net als die van Sportinnovator, ligt in het zo breed mogelijk toegankelijk maken van Esports.


Succes met de laatste loodjes

Nota van Inlichtingen beschikbaar

02 november 2020

Op dinsdag 27 oktober was er een (niet verplichte) online informatiebijeenkomst over deze challenge.
De gestelde vragen en gegeven antwoorden kan je teruglezen in de Nota van Inlichtingen (pdf download).
 

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!