Heeft jouw startup een innovatieve oplossing die het ministerie van IenW moet horen? Dan komen we graag met je in contact!

Challenge info

Dagen Uur Minuten

Deadline: 30 juni 2019
Reward: Pilot Project, Launching Customer, Distributiepartner, Investment

Pitch your startup

Share challenge

Pilot Project, Launching Customer, Distributiepartner, Investment

Nog 14 dagen
Bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn we altijd op zoek naar slimme ideeën die de leefbaarheid en bereikbaarheid van Nederland beter maken. We bevinden ons in een transitie waarbij in de toekomst niet de modaliteit, maar de mobiliteit centraal staat. Daarbij ligt de focus op het beter benutten van bestaande infrastructuur, het stimuleren van intelligente transportsystemen (ITS) als de zelfrijdende auto, CO2-neutrale oplossingen en Mobillity as a Service. 

Open Call
Hoe kunnen we de mobiliteit van Nederland op de korte en lange termijn verbeteren? Hoe kunnen we in de toekomst veiliger of duurzamer reizen? Hoe maken we het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk? Het zijn grote vragen, maar ook kleine stapjes of oplossingen helpen. Heeft jouw startup een innovatieve oplossing die het ministerie van IenW moet horen? Dan komen we graag met je in contact en nodigen we je uit een Open Call in te sturen en toe te lichten wat jouw startup voor ons kan betekenen. Zien wij mogelijkheden voor een samenwerking (op korte termijn), dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek! 

Samenwerken met het Ministerie van IenW
Mogelijk samenwerkingsvormen zijn:
  • Ministerie van IenW als co-developer of facilitator in een pilot project. Wij zorgen voor de benodigde middelen (o.a. budget en testomgeving) en marktkennis zodat de startup een innovatieve dienst/ product/ proces kan ontwikkelen. 
  • Ministerie van IenW als launching customer. Wij staan ervoor open om als launching customer innovatieve producten/ diensten/ toepassingen af te nemen en bij te dragen aan het succes.
Jouw pitch (document)
  • Beschrijving van de oplossing/ toepassing (max 2 A4): Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie oplossing/ toepassing. Hoe kan jouw startup ons helpen?
  • Beschrijving van het prototype/ pilot (max 1 A4): Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om op korte termijn een prototype/ pilot te realiseren.
  • Beschrijving startup/ team (max 1 A4): Geef een korte beschrijving van de startup/ team dat de pilot gaat opzetten.
Op basis van het pitchdocument besluiten we of we jouw startup uitnodigen voor een kennismaking en live pitch. 

Voorwaarden Open Call
  • Jouw startup staat ingeschreven bij de KvK.
  • Jouw startup maakt gebruik van een bewezen technologie/toepassing.
  • Jouw startup kan binnen 3 tot 6 maanden een prototype/pilot/product realiseren.
  • De oplossing sluit aan op één van onze focusgebieden.

Proces Open Call 
1.Pitch your startup: Pitch via onderstaande button jouw startup en oplossing. 
2.Terugkoppeling: We nemen contact op wanneer jouw oplossing goed aansluit bij onze beleidsdoelen. 
3.Kennismakingsgesprek: Na de kennismaking kunnen we een goede inschatting maken of jouw startup ons verder kan helpen
4.POC/ prototype/ pilot: We kijken of we tot een concrete samenwerking te komen. In de meeste gevallen zal dat een realisatie van een eerste prototype/ pilot zijn.

 

Veelgestelde vraag: Wat is het verschil tussen een 'reguliere challenge' en een 'Open Call'?
Een reguliere challenge komt voort uit een actuele vraag of uitdaging van een organisatie waar ze op korte termijn een oplossing voor willen hebben door middel van een samenwerking met een startup of scale-up. In 90% van de gevallen komt er uit een challenge een of meerdere samenwerkingen voort. 


In een Open Call benoemt een organisatie hun algemene innovatiedoelen. Zij staan open voor samenwerkingen met startups en scale-ups, maar ze zijn niet actief op zoek voor een specifiek project. Als je een goede match bent volgt er vaak een kennismakingsgesprek. Of er daadwerkelijk op korte termijn een (pilot)project uit voort komt is minder zeker, omdat dit qua prioriteit en budget wel moet aansluiten bij de organisatie. De deadline van de Open Call van IenW is het einde van elke maand.

karan chawla 28-03-2019
Hi there ! Could you please share some information about selection / result date of the open call ? Thanks

Ministerie van IenW 28-03-2019
Hi Karan, The Open Call differs a bit from a 'regular challenge' as stated in the briefing. If IenW feels a good match between your pitch and the innovation themes they stated in the briefing they will contact you within a few weeks time. If not, it may be that you don't hear anything back with an Open Call, but you will likely get a reply. Best, Steven Menke - Starthubs

karan chawla 11-04-2019
Hi Steven, Could you please tell me a way to share further more information / update regarding my pitch for this open call ? Would be glad for the help and thanks for your time. Best, Karan

Log in of Register om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
Log in of Register om je pitch te uploaden.

Overige actuele challenges

View all

Mis nooit een challenge!