Bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn we altijd op zoek naar slimme ideeën die de leefbaarheid en bereikbaarheid van Nederland beter maken. We bevinden ons in een transitie waarbij in de toekomst niet de modaliteit, maar de mobiliteit centraal staat. Daarbij ligt de focus op het beter benutten van bestaande infrastructuur, het stimuleren van intelligente transportsystemen (ITS) als de zelfrijdende auto, CO2-neutrale oplossingen en Mobillity as a Service. 

Open Pitch
Hoe kunnen we de mobiliteit van Nederland op de korte en lange termijn verbeteren? Hoe kunnen we in de toekomst veiliger of duurzamer reizen? Hoe maken we het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk? Het zijn grote vragen, maar ook kleine stapjes of oplossingen helpen. Heeft jouw startup een innovatieve oplossing die het ministerie van IenW moet horen? Dan komen we graag met je in contact en nodigen we je uit een Open Pitch in te sturen en toe te lichten wat jouw startup voor ons kan betekenen. Zien wij mogelijkheden voor een samenwerking (op korte termijn), dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek! 

Samenwerken met het Ministerie van IenW
Mogelijk samenwerkingsvormen zijn:
  • Ministerie van IenW als co-developer of facilitator in een pilot project. Wij zorgen voor de benodigde middelen (o.a. budget en testomgeving) en marktkennis zodat de startup een innovatieve dienst/ product/ proces kan ontwikkelen. 
  • Ministerie van IenW als launching customer. Wij staan ervoor open om als launching customer innovatieve producten/ diensten/ toepassingen af te nemen en bij te dragen aan het succes.
Jouw pitch (document)
  • Beschrijving van de oplossing/ toepassing (max 2 A4): Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie oplossing/ toepassing. Hoe kan jouw startup ons helpen?
  • Beschrijving van het prototype/ pilot (max 1 A4): Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om op korte termijn een prototype/ pilot te realiseren.
  • Beschrijving startup/ team (max 1 A4): Geef een korte beschrijving van de startup/ team dat de pilot gaat opzetten.
Op basis van het pitchdocument besluiten we of we jouw startup uitnodigen voor een kennismaking en live pitch. 

Voorwaarden Open Pitch
  • Jouw startup staat ingeschreven bij de KvK.
  • Jouw startup maakt gebruik van een bewezen technologie/toepassing.
  • Jouw startup kan binnen 3 tot 6 maanden een prototype/pilot/product realiseren.
  • De oplossing sluit aan op één van onze focusgebieden.
Proces Open Pitch 
1.Pitch your startup: Pitch via onderstaande button jouw startup en oplossing. 
2.Terugkoppeling: We nemen contact op wanneer jouw oplossing goed aansluit bij onze beleidsdoelen. 
3.Kennismakingsgesprek: Na de kennismaking kunnen we een goede inschatting maken of jouw startup ons verder kan helpen
4.POC/ prototype/ pilot: We kijken of we tot een concrete samenwerking te komen. In de meeste gevallen zal dat een realisatie van een eerste prototype/ pilot zijn.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.

Mis nooit een challenge!