Gezocht: smartphone Apps waarmee de Luchtmacht slimmer en effectiever kan opereren én het maximale uit haar (7.000) medewerkers kan halen!

Challenge info

Dagen Uur Minuten

Deadline: 25 februari 2019
Reward: 2x Pilotopdracht max €20.000,-

Pitch your startup

Share challenge

2x Pilotopdracht max €20.000,-

Nog 8 dagen

Bij de luchtmacht werken ongeveer 7000 mensen. Denk aan specialistische functies als piloten, ingenieurs en monteurs die vliegtuigen en helikopters onderhouden, magazijn medewerkers, logistieke medewerkers, luchtverkeerleiders en -gevechtsleider, munitie experts, brandweerlieden, weerkundigen, maar ook de ‘standaard’ kantoorfuncties als ieder ander bedrijf: ICT, werving en selectie, talentontwikkeling, administratie, communicatie, etc.


Op dit moment heeft nog maar een klein deel van de organisatie een mobiele telefoon van de zaak. Maar dit verandert snel. De komende maanden krijgen namelijk alle medewerkers een smartphone (Samsung 9.0). Hierdoor ontstaan er opeens heel veel mogelijkheden om het werk van de Luchtmacht te ondersteunen door middel van het (door)ontwikkelen en gebruiken van smartphone apps. Maakt jullie app de Luchtmacht nog beter?


De Luchtmacht is op zoek naar (zakelijke) apps die onze organisatie, specifieke onderdelen van de organisatie of onze mensen nog beter laat functioneren. Heeft jouw startup/scale-up een geweldige app die ons echt gaat helpen? Doe mee dan met deze challenge en maak kans op een pilot opdracht! 

 

Wat is er te winnen?

 • Er is in totaal maximaal €40.000,- beschikbaar om twee deze pilots te realiseren. 
 • Ambitie is om 2 startups/scale-ups een opdracht aan te bieden om een werkend prototype te realiseren waarmee we samen kunnen testen.
 • Een interessante test-omgeving waar je normaal gesproken lastig binnenkomt.
 • Bij een succesvolle pilot is er een grote kans op een vervolgopdracht. 
 • Een succesvolle businesscase bij de Luchtmacht biedt op termijn ook mogelijkheden bij andere onderdelen van Defensie.

 

Waar zijn we naar op zoek?

 • Apps die onze organisatie, specifieke onderdelen daarvan, of onze mensen beter laten functioneren (makkelijker, sneller, slimmer, effectiever). Zoals ondersteuning bij het uitvoeren van de specifieke werkzaamheden, facility management, kennis en capaciteit delen, etc.
 • We zien het liefst apps die reeds een succesvolle businesscase bij een andere organisatie hebben en die met beperkte aanpassingen ook door onze organisatie kunnen worden gebruikt.
 

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

 • Bedrijven die vanaf nul moeten starten. We zoeken bedrijven die met een bestaande basis snel slagen kunnen maken.
 • Applicaties die geen bijdrage leveren aan het werk of werkbeleving van de Luchtmacht.

 

Jouw inzending

 • Beschrijving van de app (max 3 A4): Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie app en hoe die bijdraagt aan het werk van de Luchtmacht.
 • Beschrijving van de pilot (max 1 A4): Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten. Geef ook specifiek aan wat jullie van ons nodig hebben.
 • Korte beschrijving van de startup (max 1 A4): We zijn benieuwd naar het team achter het concept. Dus: stel je even aan ons voor!

 

Voorwaarden deelname

 • Inschrijving bij de KvK
 • Kunnen demonsteren van een werkend prototype/applicatie
 • In staat om binnen 3 tot 6 maanden een prototype voor de Luchtmacht te realiseren waarmee kan worden getest

 

Timeline

 • 14 januari 2018; lancering challenge
 • 17.00 25 februari 2019: deadline challenge
 • 11 maart: bekendmaking shortlist kansrijke startup oplossingen, presentatie en keuzeproces voor maximaal 2 oplossingen
 • Q2 2019 ontwerpen, prototypen, testen en demonstreren functionele applicatie(s)

 

Achtergrond

In de veranderende wereld met een onzeker toekomstbeeld zet De Luchtmacht zich in voor Vrede, Veiligheid en Vrijheid. Dat doen we niet alleen. Steeds meer werken we samen met kennisinstituten, industrie en innovatieve partners om onze doelen te bereiken. De Luchtmacht is op weg een 5e generatie Luchtmacht te worden. Hiermee bedoelen we een informatiegedreven, wendbare en internationaal meebeslissende organisatie Dat vergt fikse veranderingen; nieuwe technologie, sociale samenwerking en gedrags- en cultuurverandering gaan hun weg vinden in de organisatie. 

 

De Luchtmacht moet dus veranderen om in een datarijke, genetwerkte, uitdagende en hybride omgeving relevant te blijven: de 5e generatie Luchtmacht. Door de afnemende kosten van exponentiële technologie treedt democratisering van de beschikbaarheid van technologie op. Daardoor neemt de technologische voorsprong van onze Luchtmacht af. Het verschil moet worden gemaakt door de mens. Verschillende generaties bevolken de steeds krapper wordende arbeidsmarkt die op zijn beurt steeds flexibeler wordt. Mobiliteit van werknemers neemt toe. Tegelijkertijd werken mensen steeds langer door de sterk toenemende vergrijzing en de stijgende pensioenleeftijd. Werknemers zijn steeds individueler ingesteld, willen zich kunnen ontplooien en verwachten dat hun werkgever daarin meebeweegt. Arbeidsvoorwaarden worden minder generiek, meer specifiek en op maat. Dat raakt ook de 5e generatie Luchtmacht. 

 

Als organisatie verandert die 5e generatie Luchtmacht ook; meer netwerken die zich organiseren, minder grootschalig reorganiseren. De relatie mens-(wapen)systeem wordt anders naarmate informatisering en robotisering toenemen. Bedrijfsvoering draait steeds vaker om informatie. Big data moeten we optimaal benutten. Voor de mens in de 5e generatie Luchtmacht draait het om de professional, hoog opgeleid en goed getraind, die als individu in staat is om in teams het daadwerkelijke verschil te maken. Juist ook in die 5e generatie Luchtmacht blijft de Luchtmachter dus van doorslaggevend belang.

 

De kerntaken van de Luchtmacht worden geleverd met gevechtsvliegtuigen, helikopters, transportvliegtuigen en command & controle capaciteit. Die vliegtuigen worden gereedgesteld en onderhouden. Maar daarnaast is de Luchtmacht een bedrijf met activiteiten zoals in ieder groot bedrijf. Denk aan werving en selectie, talentmanagement, transport, logistiek, financiën, huisvesting, werkgeverschap, zorg, bedrijfsvoering. In ons bedrijf gebeurt er van alles wat ook in een ‘gewoon’ bedrijf gebeurt.Inhoudelijke vragen? Stel ze via de Discussion pagina!

Tom van Leijsen 30-01-2019
Beste Luchtmacht, In de uitvraag geven jullie aan dat er gezocht wordt naar smartphone applicaties. Voldoet een oplossing die gebruik maakt van een website in combinatie met een smartphone applicatie ook aan de uitvraag? De combinatie fungeert als platform die gebruikt kan worden (intern) door organisatie als de Luchtmacht. In afwachting van uw reactie. Tom

Luchtmacht 31-01-2019
Beste Tom, Dank voor je belangstelling en je vraag. Ik zie op voorhand geen beperking gebruik te maken van een website in combinatie met een smart app. Wat doorslaggevend is om de haalbaarheid voor toepassing binnen de luchtmacht te toetsen is welke data (gevoeligheid, veiligheid) wordt uitgewisseld met de bedoelde website. Post gerust je pitch via starthubs. Dan kunnen we bij het eerste assessment met de IT-technici beoordelen wat de mogleikheden versus risico' s zijn. groet Frans vd Linde

Ward van der Velden 06-02-2019
Beste Luchtmacht, ik heb twee vragen: wat is de reden dat jullie ambiëren twee bedrijven de opdracht te gunnen? Verder vragen jullie een applicatie met bewezen businesscase en willen jullie niet vanaf nul moeten starten. Is dit alles vanwege het tijdspad om te testen in Q2? In afwachting van uw reactie. Ward van der Velden Weave

Luchtmacht 08-02-2019
Beste Ward, de challenge is breed van opzet. We verwachten bruikbare, creatieve oplossingen vanuit een verschillend perspectief. Het pitches van de challenge via dit platform is, naast de inhoudleijke uitvraag, deel van het experiment. Om diezelfde reden willen we 2 startups een opdracht gunnen. Dat is onze toezegging aan de voorkant. Snel prototypen in korte iteraties is onze ambitie. Daarmee met dit project wegblijvend van een langduriger/complexer ontwikkeltraject. De bewezen business case en testen in Q2 zijn daarmee voorwaardelijk. Groet Frans

Joris De Lamper 12-02-2019
Beste, Kunnen bedrijven uit België ook deelnemen obv het ondernemingsnummer? Groeten, Joris

Luchtmacht 13-02-2019
Beste Joris, er zijn geen belemmeringen voor een startup uit een bondgenootschappelijk land aan de challenge deel te nemen. Je pitch is van harte welkom!

Bart Lijding 15-02-2019
Beste Luchtmacht, ik ben in mijn vrije tijd internationaal met filosofie bezig, deze challange heeft mij aan het denken gezet. Ik ben niet in staat om een prototype te programmeren, dus helaas kan ik niet meedoen aan deze challange. Ik hoop dan ook dat het geen probleem is dat ik deze vraag stel. Wat mij op viel aan de challange is dat er geen randvoorwaarden werden gegeven met betrekking tot aansluitingsmogelijkheden met andere legersystemen. Kan het niet doen stellen van deze randvoorwaarden problemen opleveren in de toekomst als het systeem op maat wordt afgesteld? Als in de hypothetische situatie de Luchtmacht een prototype kiest dat qua stijl niet of niet volledig genoeg aan sluit bij de al bestaande systemen van de Luchtmacht, maar wel voldoende gewenste resultaten geeft, wat is dan het effect op de rest van de organisatie? Met vriendelijke groet, Bart

Log in of Register om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
Log in of Register om je pitch te uploaden.

Overige actuele challenges

View all

Mis nooit een challenge!