Gezocht: smartphone Apps waarmee de Luchtmacht slimmer en effectiever kan opereren én het maximale uit haar (7.000) medewerkers kan halen!

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 25 februari 2019
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): 2x Pilotopdracht max €20.000,-

Share challenge

2x Pilotopdracht max €20.000,-

deadline verlopen

Bij de luchtmacht werken ongeveer 7000 mensen. Denk aan specialistische functies als piloten, ingenieurs en monteurs die vliegtuigen en helikopters onderhouden, magazijn medewerkers, logistieke medewerkers, luchtverkeerleiders en -gevechtsleider, munitie experts, brandweerlieden, weerkundigen, maar ook de ‘standaard’ kantoorfuncties als ieder ander bedrijf: ICT, werving en selectie, talentontwikkeling, administratie, communicatie, etc.


Op dit moment heeft nog maar een klein deel van de organisatie een mobiele telefoon van de zaak. Maar dit verandert snel. De komende maanden krijgen namelijk alle medewerkers een smartphone (Samsung 9.0). Hierdoor ontstaan er opeens heel veel mogelijkheden om het werk van de Luchtmacht te ondersteunen door middel van het (door)ontwikkelen en gebruiken van smartphone apps. Maakt jullie app de Luchtmacht nog beter?


De Luchtmacht is op zoek naar (zakelijke) apps die onze organisatie, specifieke onderdelen van de organisatie of onze mensen nog beter laat functioneren. Heeft jouw startup/scale-up een geweldige app die ons echt gaat helpen? Doe mee dan met deze challenge en maak kans op een pilot opdracht! 

 

Wat is er te winnen?

 • Er is in totaal maximaal €40.000,- beschikbaar om twee deze pilots te realiseren. 
 • Ambitie is om 2 startups/scale-ups een opdracht aan te bieden om een werkend prototype te realiseren waarmee we samen kunnen testen.
 • Een interessante test-omgeving waar je normaal gesproken lastig binnenkomt.
 • Bij een succesvolle pilot is er een grote kans op een vervolgopdracht. 
 • Een succesvolle businesscase bij de Luchtmacht biedt op termijn ook mogelijkheden bij andere onderdelen van Defensie.

 

Waar zijn we naar op zoek?

 • Apps die onze organisatie, specifieke onderdelen daarvan, of onze mensen beter laten functioneren (makkelijker, sneller, slimmer, effectiever). Zoals ondersteuning bij het uitvoeren van de specifieke werkzaamheden, facility management, kennis en capaciteit delen, etc.
 • We zien het liefst apps die reeds een succesvolle businesscase bij een andere organisatie hebben en die met beperkte aanpassingen ook door onze organisatie kunnen worden gebruikt.
 

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

 • Bedrijven die vanaf nul moeten starten. We zoeken bedrijven die met een bestaande basis snel slagen kunnen maken.
 • Applicaties die geen bijdrage leveren aan het werk of werkbeleving van de Luchtmacht.

 

Jouw inzending

 • Beschrijving van de app (max 3 A4): Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie app en hoe die bijdraagt aan het werk van de Luchtmacht.
 • Beschrijving van de pilot (max 1 A4): Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten. Geef ook specifiek aan wat jullie van ons nodig hebben.
 • Korte beschrijving van de startup (max 1 A4): We zijn benieuwd naar het team achter het concept. Dus: stel je even aan ons voor!

 

Voorwaarden deelname

 • Inschrijving bij de KvK
 • Kunnen demonsteren van een werkend prototype/applicatie
 • In staat om binnen 3 tot 6 maanden een prototype voor de Luchtmacht te realiseren waarmee kan worden getest

 

Timeline

 • 14 januari 2018; lancering challenge
 • 17.00 25 februari 2019: deadline challenge
 • Update: uitslag volgt een dag later, 12 maart. Excuses voor het ongemak. 11 maart: bekendmaking shortlist kansrijke startup oplossingen, presentatie en keuzeproces voor maximaal 2 oplossingen
 • Q2 2019 ontwerpen, prototypen, testen en demonstreren functionele applicatie(s)

 

Achtergrond

In de veranderende wereld met een onzeker toekomstbeeld zet De Luchtmacht zich in voor Vrede, Veiligheid en Vrijheid. Dat doen we niet alleen. Steeds meer werken we samen met kennisinstituten, industrie en innovatieve partners om onze doelen te bereiken. De Luchtmacht is op weg een 5e generatie Luchtmacht te worden. Hiermee bedoelen we een informatiegedreven, wendbare en internationaal meebeslissende organisatie Dat vergt fikse veranderingen; nieuwe technologie, sociale samenwerking en gedrags- en cultuurverandering gaan hun weg vinden in de organisatie. 

 

De Luchtmacht moet dus veranderen om in een datarijke, genetwerkte, uitdagende en hybride omgeving relevant te blijven: de 5e generatie Luchtmacht. Door de afnemende kosten van exponentiële technologie treedt democratisering van de beschikbaarheid van technologie op. Daardoor neemt de technologische voorsprong van onze Luchtmacht af. Het verschil moet worden gemaakt door de mens. Verschillende generaties bevolken de steeds krapper wordende arbeidsmarkt die op zijn beurt steeds flexibeler wordt. Mobiliteit van werknemers neemt toe. Tegelijkertijd werken mensen steeds langer door de sterk toenemende vergrijzing en de stijgende pensioenleeftijd. Werknemers zijn steeds individueler ingesteld, willen zich kunnen ontplooien en verwachten dat hun werkgever daarin meebeweegt. Arbeidsvoorwaarden worden minder generiek, meer specifiek en op maat. Dat raakt ook de 5e generatie Luchtmacht. 

 

Als organisatie verandert die 5e generatie Luchtmacht ook; meer netwerken die zich organiseren, minder grootschalig reorganiseren. De relatie mens-(wapen)systeem wordt anders naarmate informatisering en robotisering toenemen. Bedrijfsvoering draait steeds vaker om informatie. Big data moeten we optimaal benutten. Voor de mens in de 5e generatie Luchtmacht draait het om de professional, hoog opgeleid en goed getraind, die als individu in staat is om in teams het daadwerkelijke verschil te maken. Juist ook in die 5e generatie Luchtmacht blijft de Luchtmachter dus van doorslaggevend belang.

 

De kerntaken van de Luchtmacht worden geleverd met gevechtsvliegtuigen, helikopters, transportvliegtuigen en command & controle capaciteit. Die vliegtuigen worden gereedgesteld en onderhouden. Maar daarnaast is de Luchtmacht een bedrijf met activiteiten zoals in ieder groot bedrijf. Denk aan werving en selectie, talentmanagement, transport, logistiek, financiën, huisvesting, werkgeverschap, zorg, bedrijfsvoering. In ons bedrijf gebeurt er van alles wat ook in een ‘gewoon’ bedrijf gebeurt.Inhoudelijke vragen? Stel ze via de Discussion pagina!

Tom van Leijsen 30-01-2019reageer
Beste Luchtmacht, In de uitvraag geven jullie aan dat er gezocht wordt naar smartphone applicaties. Voldoet een oplossing die gebruik maakt van een website in combinatie met een smartphone applicatie ook aan de uitvraag? De combinatie fungeert als platform die gebruikt kan worden (intern) door organisatie als de Luchtmacht. In afwachting van uw reactie. Tom

Luchtmacht 31-01-2019reageer
Beste Tom, Dank voor je belangstelling en je vraag. Ik zie op voorhand geen beperking gebruik te maken van een website in combinatie met een smart app. Wat doorslaggevend is om de haalbaarheid voor toepassing binnen de luchtmacht te toetsen is welke data (gevoeligheid, veiligheid) wordt uitgewisseld met de bedoelde website. Post gerust je pitch via starthubs. Dan kunnen we bij het eerste assessment met de IT-technici beoordelen wat de mogleikheden versus risico' s zijn. groet Frans vd Linde

Ward van der Velden 06-02-2019reageer
Beste Luchtmacht, ik heb twee vragen: wat is de reden dat jullie ambiëren twee bedrijven de opdracht te gunnen? Verder vragen jullie een applicatie met bewezen businesscase en willen jullie niet vanaf nul moeten starten. Is dit alles vanwege het tijdspad om te testen in Q2? In afwachting van uw reactie. Ward van der Velden Weave

Luchtmacht 08-02-2019reageer
Beste Ward, de challenge is breed van opzet. We verwachten bruikbare, creatieve oplossingen vanuit een verschillend perspectief. Het pitches van de challenge via dit platform is, naast de inhoudleijke uitvraag, deel van het experiment. Om diezelfde reden willen we 2 startups een opdracht gunnen. Dat is onze toezegging aan de voorkant. Snel prototypen in korte iteraties is onze ambitie. Daarmee met dit project wegblijvend van een langduriger/complexer ontwikkeltraject. De bewezen business case en testen in Q2 zijn daarmee voorwaardelijk. Groet Frans

Joris De Lamper 12-02-2019reageer
Beste, Kunnen bedrijven uit België ook deelnemen obv het ondernemingsnummer? Groeten, Joris

Luchtmacht 13-02-2019reageer
Beste Joris, er zijn geen belemmeringen voor een startup uit een bondgenootschappelijk land aan de challenge deel te nemen. Je pitch is van harte welkom!

Bart Lijding 15-02-2019reageer
Beste Luchtmacht, ik ben in mijn vrije tijd internationaal met filosofie bezig, deze challange heeft mij aan het denken gezet. Ik ben niet in staat om een prototype te programmeren, dus helaas kan ik niet meedoen aan deze challange. Ik hoop dan ook dat het geen probleem is dat ik deze vraag stel. Wat mij op viel aan de challange is dat er geen randvoorwaarden werden gegeven met betrekking tot aansluitingsmogelijkheden met andere legersystemen. Kan het niet doen stellen van deze randvoorwaarden problemen opleveren in de toekomst als het systeem op maat wordt afgesteld? Als in de hypothetische situatie de Luchtmacht een prototype kiest dat qua stijl niet of niet volledig genoeg aan sluit bij de al bestaande systemen van de Luchtmacht, maar wel voldoende gewenste resultaten geeft, wat is dan het effect op de rest van de organisatie? Met vriendelijke groet, Bart

Luchtmacht 18-02-2019reageer
Beste Bart, een vraag stellen kan natuurlijk altijd. Je kan dan wel een antwoord verwachten....en daar moet je het dan mee doen. De 'interoperabiliteitsgedachte' is een logische. Er is wel onderscheid te maken. Interoperabiliteit met het Android platform is ingeregeld door de werking op Samsung telefoon als uitgangspunt te nemen. De operabiliteit met andere defensieapps is wat ons betreft geen vereiste. Als je aan de slag gaat met verandering dan leert de praktijk dat discussie over interoperabiliteit met andere defensieapps (waarom eigenlijk nodig?) het snel prototypen in de weg staat. We creeren juist een omgeving waarin we uitgaan van de mogelijkheden, niet van de beperkingen. groet Frans

Jeroen Franssen 27-02-2019reageer
Zie dat de deadline inschrijving net gesloten is! We hebben een mooi idee/project! Is er interesse naar een aansluitende innovatie voor de vragen door defensie?

Tom Hattink 13-03-2019reageer
Beste team Air, Bestaat er een mogelijkheid om aanvullende informatie te verkrijgen omtrent de besluitvorming? Wij zouden graag leren van jullie feedback en deze mee nemen bij volgende aanbestedingen en offertes. Hartelijke groet, Tom Hattink

Luchtmacht 14-03-2019reageer
"Tom Hattink 13-03-2019 Beste team Air, Bestaat er een mogelijkheid om aanvullende informatie te verkrijgen omtrent de besluitvorming? Wij zouden graag leren van jullie feedback en deze mee nemen bij volgende aanbestedingen en offertes. Hartelijke groet, Tom Hattink " Beste Tom, Natuurlijk. We nemen contact met jullie op!

Christian Zierleyn 15-03-2019reageer
Beste Team air, ik sluit me aan bij de vraag van Tom. We willen ook graag leren en onze kansen vergroten voor een volgende challenge, dus als jullie ook ons kort feedback zouden kunnen geven, dan zouden we dat heel leuk vinden. Groet, Christian

Log in of Registreer om je vraag te stellen.

Terugkoppeling selectie Smartphone apps voor de Koninklijke Luchtmacht

12 maart 2019

Beste deelnemers, via Starthubs.co zijn we in contact gekomen met jullie. Startups en grotere bedrijven met uiteenlopende proposities om voor de Luchtmachter een app te prototypen en door te ontwikkelen. Ons doel was en is tweeledig; welke effecten heeft het als we externen betrekken (via Starthubs) om mee te denken over oplossingen voor onze uitdagingen? En welke app oplossingen blinken uit om onze 7000 luchtmachters sneller, slimmer of beter te laten werken en communiceren?

 

Jullie creativiteit heeft een tsunami aan pitches voortgebracht. Maar liefst 60 inzendingen wisten ons te bereiken. Daar waren wij enorm positief door verrast. Hoe gaaf! Niet alleen het aantal inzendingen, ook de kwaliteit ervan was verrassend hoog. Zowel qua concepten, functionaliteit, grafische vormgeving en beoogd gebruik. Jullie wisten goed in te spelen op de Luchtmacht organisatie en de Luchtmachter zelf. De energie die jullie erin hebben gestoken legt ook voor ons de lat hoog om zorgvuldig te beoordelen en af te wegen.

 

In een royale feedbackgroep hebben we de pitches gedeeld en op individuele basis beoordeeld. Vervolgens hebben we met een multi-disciplinair team een eerste downselect gemaakt tot 25 pitches. Die hebben we vervolgens plenair besproken en gewaardeerd. Zes pitches kregen de hoogste waardering. Dit zijn Checkbuster, Facility Apps, Ortec, Floorganise, Smarp en Tapster.

 

Onderscheidende waarden zijn behoeften bij de eindgebruiker, beoogde impact, haalbaarheid van het concept, schaalbaarheid en multi-gebruik. Veel van de pitches die we in de downselect moesten loslaten boden functionaliteit die al op een andere manier is gerealiseerd of naar verwachting nog voor het eind van het jaar wordt geïmplementeerd. Een enkele keer voorzagen we knelpunten om een app gecertificeerd te krijgen.

 

Inmiddels is de top 6 van de pitches geïnformeerd. Met hen gaan we een pitch event in en met twee bedrijven gaan we een prototype ontwikkelen of app beproeven met een pilotgroep. Daar ligt onze eerste prioriteit. We sluiten niet uit dat ook andere pitches dan de twee waarvoor we initieel kiezen alsnog een vervolg krijgen.

 

We willen jullie allen bedanken voor jullie inspanningen en inspiratie.

 

Team AIR

Uitslag 1 dag later

11 maart 2019

De uitslag volgt dinsdag 12 maart, in plaats van maandag 11 maart. Onze excuses voor de vertraging.

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!