Welkom bij de starthub van KWF Kankerbestrijding!

Design Thinking en KWF Kankerbestrijding

27 oktober 2017
KWF Kankerbestrijding gelooft in de kracht van samenwerken. Onlangs namen wij deel aan een "crash cursus" design thinking met ondermeer CSU, Rijnstate en een aantal enthousiaste en slimme studenten. Door aan elk team een aantal "vreemde eenden" toe te voegen ontstonden er mooie inzichten en oplossingen. Met deze starthub hopen wij nog meer samenwerkingsverbanden te laten ontstaan en even zo veel goede concepten!
 

Nieuwe Battle of Concepts

07 november 2017
Zie je onvoldoende haakjes voor jouw startup om deel te nemen aan de challenge "Betere kwaliteit van leven", maar wil je wel meedenken over de kankerbestrijding van de toekomst? Kijk dan eens op Battle of Concepts, hier starten we vandaag met een nieuwe challenge met de vraag "Hoe kunnen nieuwe technologieën bijdragen aan kankerbestrijding?". We zijn benieuwd naar jouw idee!

KWF Kankerbestrijding is vastberaden om kanker zo snel mogelijk te verslaan. Ons ideaal is een wereld waarin niemand meer sterft aan kanker. Onze belangrijkste doelen zijn:

 

Minder kanker. De strijd tegen de ziekte kanker begint met preventie: voorkomen dat mensen kanker krijgen. Het ontstaan van kanker is vaak het gevolg van niet te beïnvloeden factoren als genetische aanleg en ouderdom. Maar voor ongeveer 35% (dit verschilt per kankersoort) is het ontstaan van kanker wél te beïnvloeden door blootstelling aan risicofactoren te beperken. Roken is de grootste beïnvloedbare risicofactor van kanker. Onze ambitie is een rookvrij Nederland. Voor het bereiken van deze ambitie werken we intensief samen in de Alliantie Nederland Rookvrij. Daarnaast stellen we kennis beschikbaar voor de risicofactoren zonnen, voeding, bewegen, overgewicht en alcohol. En financieren en faciliteren we kansrijke ontwikkelingen in het preventieonderzoek.

 

Meer genezing. De afgelopen jaren is er veel winst geboekt bij het verhogen van de kans op langer leven met kanker, of het overleven van kanker. Toch is de harde realiteit dat nog steeds bijna 40% van de patiënten sterft binnen vijf jaar na diagnose. Dit kunnen en willen we niet accepteren: dit sterftecijfer moet omlaag. De behandeling van patiënten en de resultaten van de behandeling moeten fors verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek, gericht op (vroege) ontdekking, diagnose, therapie, palliatieve zorg en nazorg, zijn van essentieel belang om voor alle kankersoorten goede behandelingen te kunnen realiseren.

 

Verbeteren van de kwaliteit van leven. De groep mensen die kanker overleeft of doorleeft met de ziekte groeit snel. Op dit moment zijn dat in Nederland zo’n 700.000 mensen. Juist nu behandelingen intensiever zijn, wordt de balans tussen langer leven en kwaliteit van leven voor patiënten en survivors steeds belangrijker. De gevolgen van de ziekte en de behandeling krijgen de komende jaren dan ook onze volle aandacht. We maken onderzoek mogelijk naar de lichamelijke en psychosociale gevolgen van de ziekte en de behandeling. We zetten ons in voor het zo snel mogelijk toe kunnen passen van onderzoeksresultaten. We maken ons bijvoorbeeld hard om bewezen effectieve interventies in de psychosociale zorg beschikbaar en toegankelijk te krijgen voor iedere patiënt die daar behoefte aan heeft.

 

KWF Studio
Wij zijn ervan overtuigd dat innovatie versnelling geeft op onze missiedoelen minder kanker, meer genezing en betere kwaliteit van leven. Om innovaties binnen en buiten KWF Kankerbestrijding doelgericht en gestructureerd te organiseren, initiëren en regisseren, hebben wij KWF Studio opgericht.

 

Vanuit KWF studio doen we onderzoek naar nieuwe trends en ontwikkelingen en beoordelen we wat deze trends en ontwikkelingen voor onze missiedoelen kunnen betekenen:

 • Hoe zouden ontwikkelingen als machine learning en slimme algoritmes in combinatie met toegang tot grote (wereldwijde) datasets – bijvoorbeeld door patiënten gedoneerde medische data en open access data – onderzoekers kunnen helpen om sneller tot resultaten te komen?
 • Hoe kunnen fonemen als IoT, robotisering, 3D printing, artificial intelligence etc. een bijdrage leveren aan een betere zorg en effectievere preventie?
 • Kunnen we de blockchain technologie inzetten zodat donateurs gericht geld kunnen geven, bijvoorbeeld aan de kankersoort of onderzoek waar de donateur in gelooft?
 • En wat voor impact gaan nieuwe business modellen (denk aan Uber en Airbnb) hebben op maatschappelijke organisaties?

 

 Open Pitch
We staan altijd open voor innovatieve startups die met ons willen samenwerken om onze missiedoelen (kanker voorkomen, kanker genezen en een betere kwaliteit van leven) te bereiken. Stuur ons een ‘Open Pitch’ en vertel wat jouw startup voor ons kan betekenen. Zien wij mogelijkheden voor een samenwerking (op korte termijn), dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek! 

Hoe werken we samen met startups?
Startups lopen voorop als het gaat om de vertaling van nieuwe trends en ontwikkelingen in concrete toepassingen. Juist daarom willen we met hen samenwerken zodat we onze missie sneller kunnen bereiken. Andersom kunnen we startups op verschillende gebieden helpen om sneller te groeien:

 • KWF Kankerbestrijding als co-developer (pilot project). Wij zorgen voor de benodigde middelen (o.a. budget en testomgeving) en marktkennis zodat de startup een innovatieve dienst/ product/ proces kan ontwikkelen.
 • KWF Kankerbestrijding als Launching Customer. Wij staan ervoor open om als launching customer innovatieve producten/ diensten/ toepassingen af te nemen en bij te dragen aan het succes.
 • KWF Kankerbestrijding als distributiepartner. Heeft jouw startup een geweldig product/ dienst/ toepassing voor onze klanten? Dan zouden we dit product eventueel aan ons porfolio kunnen toevoegen en aan onze klanten kunnen aanbieden.
 • KWF Kankerbestrijding als investeerder. In sommige gevallen zijn wij bereid om te investeren in startups.

Jouw pitch(document)
Denk jij dat jullie startup ons verder kan helpen op één van de hierboven beschreven innovatiethema's? Stuur dan een pitchdocument in bestaande uit de volgende onderdelen:

 • Beschrijving van de oplossing/ toepassing (max 2 A4): Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie oplossing/ toepassing. Hoe kan jouw startup ons helpen?
 • Beschrijving van het prototype/ pilot (max 1 A4): Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om op korte termijn een prototype/ pilot te realiseren.
 • Beschrijving startup/ team (max 1 A4): Geef een korte beschrijving van de startup/ team dat de pilot gaat opzetten.
Op basis van het pitchdocument besluiten we of we jouw startup uitnodigen voor een kennismaking en live pitch.


Voorwaarden Open Pitch

 • Jouw startup staat ingeschreven bij de KvK.
 • Jouw startup maakt gebruik van een bewezen technologie/ toepassing.
 • Jouw startup kan binnen 3 tot 6 maanden een prototype/ pilot realiseren.
 • De oplossing sluit aan bij onze missiedoelen.
Proces Open Pitch
 1. Pitch your startup: Pitch via onderstaande button jouw startup en oplossing. 
 2. Terugkoppeling: We streven ernaar om binnen twee weken een terugkoppeling te geven. 
 3. Kennismakingsgesprek: Sluit jouw oplossing aan (ook qua timing), dan nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek.
 4. POC/ prototype/ pilot: Na de kennismaking kunnen we een goede inschatting maken of jouw startup ons verder kan helpen. Als dat het geval is, nodigen we je opnieuw uit met als doel tot een concrete samenwerking te komen. In de meeste gevallen zal dat een realisatie van een eerste prototype/ pilot zijn. 

Benieuwd naar de rest van de Open Pitch?

Maak een account aan

Mis nooit een challenge!