De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. We werken aan oplossingen om ieders hart zo sterk mogelijk te houden, zodat iedereen het maximale uit het leven kan halen.

 

Ons doel is dat minder mensen Hart- en Vaatziekten krijgen – en als dat toch gebeurt – dat zij er minder last van hebben. Om dat te bereiken initiëren en ondersteunen we diverse campagnes, onderzoeken en projecten die bijdragen aan onze ambities:

 

1. Niemand wordt overvallen door HVZ: als mensen hun risico’s kennen en verkleinen neemt de kans op vroegtijdige ziekte enorm af;

2. Niemand wordt te laat behandeld: als mensen eerste symptomen van hartinfarct en beroerte herkennen, als hartstilstanden direct worden onderkend, en als vervolgens hulp snel en adequaat worden geboden, scheelt dit vroegtijdige sterfte en minder invaliditeit;

3. Iedereen krijgt de beste behandeling: als effectieve diagnostische en behandelmethoden worden ontwikkeld, verder worden verbeterd en daadwerkelijk toegepast, ondervinden patiënten minder vroegtijdige sterfte en minder invaliditeit en de samenleving minder ziektelast.

 

We staan open voor kansrijke initiatieven en oplossingen of nieuwe samenwerkingen die bijdragen aan bovenstaande ambities. Specifiek zijn we op zoek binnen onderstaand innovatiethema.

 


 

De Hartstichting heeft een innovatiethema waar we graag Open Pitches voor ontvangen:

 

Niemand wordt te laat behandeld: Elk jaar krijgen in Nederland 16.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. In de meeste gevallen gebeurt dit gewoon thuis. Hun kans om te overleven is het grootst als omstanders binnen 6 minuten 112 bellen, starten met reanimeren en een AED gebruiken.


We stimuleren dat:

 • jongeren leren reanimeren op school;
 • zoveel mogelijk mensen een reanimatiecursus volgen en deze jaarlijks herhalen;
 • elke buurt voldoende burgerhulpverleners heeft: vrijwilligers die oproepbaar zijn bij een hartstilstand;
 • elke buurt een aangemelde AED heeft die 24/7 beschikbaar is en door burgerhulpverleners kan worden ingezet.

 

Een belangrijk aandachtspunt van de Hartstichting zijn de mensen die alleen thuis zijn als zij een hartstilstand krijgen, waardoor hulp niet tijdig wordt ingeschakeld. We zijn op zoek naar innovatieve en vooral praktische concepten om ervoor te zorgen dat voor mensen die alleen thuis zijn en worden overvallen door een hartstilstand ook zo spoedig mogelijk hulp wordt ingeschakeld.

 


Hoe werken wij samen met start-ups & scale-ups

Wij staan open voor de volgende vormen van samenwerking:

 

 • De Hartstichting als co-developer (pilot project). Wij zorgen voor de benodigde middelen (o.a. budget en testomgeving) en marktkennis zodat de startup een innovatieve dienst/ product/ proces kan ontwikkelen.
 • De Hartstichting als Launching Customer. Wij staan open om als launching customer innovatieve producten/ diensten/ toepassingen af te nemen en bij te dragen aan het succes.
 • De Hartstichting als distributiepartner. Heeft jouw startup een geweldig product/ dienst/ toepassing voor onze doelgroep? Dan zouden we dit product eventueel aan ons porfolio kunnen toevoegen.

 

 

Open Pitch

Heeft jouw startup een innovatieve oplossing voor het van de hierboven beschreven innovatiethema? Dan komen we graag met je in contact en nodigen we je uit via een Open Pitch in te sturen en toe te lichten wat jouw startup voor ons kan betekenen. Zien wij mogelijkheden voor een samenwerking (op korte termijn), dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek!

 


Jouw Pitchdocument

Denk jij dat jullie startup ons verder kan helpen op het hierboven beschreven innovatiethema? Stuur dan een pitchdocument in bestaande uit de volgende onderdelen.

 • Beschrijving van de oplossing/toepassing (max 2 A4): Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie oplossingen/toepassing. Hoe kan jouw startup ons helpen?
 • Beschrijving van de prototype/pilot (max 1 A4): Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om op korte termijn een prototype/pilot te realiseren, binnen welke tijdslijnen.
 • Beschrijving startup/team (max 1 A4): Geef een korte beschrijving van de startup/team dat de pilot gaat opzetten.
 • Beschrijving van de rol van de Hartstichting (max 1 A4): Geef aan welke rol jij idealiter ziet voor de Hartstichting om van jouw voorstel een succes te maken.

 


Voorwaarden Open Pitch

 • Jouw startup kan binnen 3 tot 6 maanden een prototype/pilot realiseren
 • De oplossing sluit aan bij één van onze innovatiethema’s/doelen

 

 

Proces Open Pitch

 • Pitch your startup: Pitch via onderstaande button jouw startup en oplossing. 
 • Terugkoppeling: We streven ernaar om binnen twee weken een terugkoppeling te geven. 
 • Kennismakingsgesprek: Sluit jouw oplossing aan (ook qua timing), dan nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek.
 • POC/ prototype/ pilot: Na de kennismaking kunnen we een goede inschatting maken of jouw startup ons verder kan helpen. Als dat het geval is, nodigen we je opnieuw uit met als doel tot een concrete samenwerking te komen. In de meeste gevallen zal dat een realisatie van een pilot zijn. 
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!