Platform Innovatie Drinkwater

De huidige drinkwaterinfrastructuur in Nederland is grotendeels aangelegd in de 20e eeuw. Daardoor voldoet het niet meer overal aan de nieuwe normen (hogere kwaliteit en hogere dienstverlening).  Dit betekent dat er door veel drinkwaterbedrijven grootschalige vervangingsprogramma’s (gaan) worden uitgevoerd. De vervangingswaarde van het Nederlandse leidingnet wordt geraamd op zo’n 20 miljard euro.

 

Deze vervanging vindt plaats in een snel veranderende wereld met klimaatverandering, veranderende economische principes, nieuwe technologieën en met een veranderende klant met een onbekende water vraag. Tegen de achtergrond van al deze veranderingen moeten toekomstbestendige infrastructuren worden ontwikkeld en aangelegd.

 

Nut en noodzaak -  het kan slimmer

De drinkwaterbedrijven hebben verschillende inzichten over de ‘next generation’ drinkwaterinfrastructuur. Er bestaan grote gezamenlijke innovatievragen en uitdagingen.  Het inzicht wordt breed gedeeld dat die uitdagingen slimmer kunnen worden aangepakt,qua samenwerking en geholpen door enorme technologische ontwikkelingen.

 

ZERO-concepten leidend

Kunnen leidingen worden vervangen zonder hinder? Kan er worden vervangen zonder te graven? Kan het leidingnet zonder afsluiters?  Kan het leidingnet zonder verbindingen? Kan het leidingnet zonder onderhoud? ZERO-concepten leiden tot slimmere, vaak radicale oplossingen.

 

Doel – dynamisch innoveren

Het Platform Innovatie Drinkwater heeft tot doel innovatieve projecten en samenwerkingsverbanden tot stand te brengen, die de vervangingsopgave en de omgeving zo goed mogelijk faciliteren. Het platform brengt verbinding en dynamiek.

 

Drinkwaterbedrijven, aannemers, producenten, leveranciers en kennisinstellingen slaan de handen ineen en vormen gezamenlijk het Platform Innovatie drinkwater.

 

Thema groepen

Aansprekende thema’s in het platform zijn bijvoorbeeld:

  • Sleufloos herstellen van aansluitleidingen
  • Afsluiterloos  drinkwatersystemen
  • 3D-4D geprinte leidingnetsystemen
  • Identificeren van leidingen en appendages (Citadel, RFID)

 

Het Platform Innovatie Drinkwater daagt de Startups uit om op een innovatieve manier mee te denken en te ontwikkelingen in de uitdagingen die de waterbedrijven hebben.

Er zijn nog geen challenges.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.

Mis nooit een challenge!