Gezocht: een digitale experimenteeromgeving (‘sandbox’) waarmee overheden en bedrijven met de bouwblokken van de digitale overheid kunnen innoveren

Challenge info

Dagen Uur Minuten

Deadline: 17 januari 2020 voor 12:00
Reward: Max. €25.000 | Programma

Upload your pitch!

Share challenge

Max. €25.000 | Programma

Nog 40 dagen

Vanuit de gemeente Den Haag en Logius (dienst digitale overheid, o.a. verantwoordelijk voor DigID en MijnOverheid) zien we op het gebied van digitale dienstverlening versnipperde innovatie, niet-structurele samenwerkingen met andere overheden en marktpartijen, en een ontbrekende aansluiting met de praktijk. We hebben daarom behoefte aan een beveiligde digitale omgeving (‘sandbox’) of een verbindend ontwikkelplatform, dat dient als experimenteeromgeving voor het innoveren met de bouwblokken van Digitale Overheid (zoals DigiD, Mijn Overheid, Basisregistraties etc.). In deze zogeheten sandbox kan de ontwikkelaar die een experiment wil uitvoeren (overheids)applicaties en voorzieningen ontsluiten, koppelen met eigen software, steun krijgen bij de workflow van het ontwikkelproces, en gebruikmaken van het datamodel.


 

Waar zijn we naar op zoek?

We zoeken een digitale experimenteeromgeving of sandbox voor co-creatie en innovatie, waarin marktpartijen en overheden innovatieve ideeën beproeven en kunnen experimenteren met digitale bouwblokken, waaronder applicaties, databronnen en gegevensstandaarden (zoals de Berichtenbox, Mijn Overheid en DigID). Tevens moet het mogelijk zijn om databronnen met elkaar te kunnen koppelen om zo algoritmes te trainen. De challenge moet resulteren in een technisch prototype of een Minimal Viable Product (MVP) dat toont hoe een dergelijke sandbox eruit kan zien. Ook is gecontroleerde toegang vereist. 

 

Wat we minimaal verwachten is een prototype van een front end voor ontwikkelaars, die toont hoe we bijvoorbeeld met API’s  de digitale bouwblokken van de overheid kunnen ontsluiten. Deze zijn, technisch gezien, divers van aard, per bouwblok zal er dus bepaald moeten worden of en hoe deze ontsloten kan worden. Als onderliggende infrastructuur hebben we het Standaard Platform (een opensourcecontainerplatform, gebaseerd op kubernetes, ook wel SP) ter beschikking. 

 

Voorbeelden waar we nu aan denken zijn: experimenten rondom het trainen van algoritmes met overheidsdatasets, het gebruik en toepassen van de eigen digitale identiteit of regie op gegevens. In de goede oplossing draait het om verbinding, innovatie en openheid. De hoofdvraag is: hoe ziet een dergelijke omgeving eruit en hoe is deze opgebouwd? We willen dit doen in een samenwerkingsverband; samen bouwen aan opensource technologie en deze iteratief verbeteren.

 

 

Waar zijn we niet naar op zoek? 

We zijn niet op zoek naar een enkele applicatie, organisatie, of een tijdelijke oplossing. Daarnaast moeten de experimenten (los van de (huis)regels van bestaande organisaties) zo weinig mogelijk worden beperkt door regels. Tenslotte moet het geen product zijn dat we eenmalig afnemen en daarna een ‘closed source’ is.

 

 

Stakeholders: betrokkenen/ derde partijen/ andere trajecten (afhankelijkheden)/ gedeeld eigenaarschap

We zien de volgende belanghebbenden:

 • Logius en de gemeente Den Haag als initiators (rechtspersonen);
 • de Digicampus als probleemeigenaar en mogelijke afnemer (Logius, ICTU, TU Delft en NL Digital);
 • de Digicampus en haar samenwerkingspartners ( zoals SVB/NOVUM, RvIG, RIC, Waag); overheden en marktpartijen die willen experimenteren;
 • de overheid als leverancier van digitale bouwblokken;
 • burgers, ondernemers overheden die baat hebben bij de uitvoering van de experimenten;
 • andere labs of plekken van innovatie waarmee verbonden kan worden.


Het einddoel is een co-creatie lab. De figuur geeft de globale architectuur van het volledige lab. De sandbox geeft invulling aan de onderste twee lagen van de architectuur. 

De eerste laag ondersteunt de doelgroep bij het vinden van bouwblokken. Dit zijn niet alleen de bouwblokken binnen het eigen co-creatielab, maar ook bouwblokken daarbuiten. Deze laag omvat een catalogus van relevante bouwblokken, met onder andere een functionele beschrijving van de bouwblokken, toepassing van de bouwblokken, ervaringen met deze bouwblokken en een verwijsindex naar de bouwblokken.

 

De tweede laag stelt functionerende bouwblokken ter beschikking aan de doelgroep. Dit beschikbaar stellen kan diverse vormen aannemen. Zo kunnen draaiende bouwstenen worden ontsloten. Ook bouwblokken die een open source status hebben beschikbaar worden gesteld in de vorm van code. Partijen krijgen hiermee de gelegenheid om functionele wijzigingen door te voeren en de aangepaste bouwblokken te gebruiken voor het uitvoeren van een POC, al dan niet in samenhang met andere bouwblokken gedeployed op het open platform, in de derde laag van het open platform.  

 

De derde laag is een open platform voor configuratie, deployment en het testen van bouwblokken. Met open wordt bedoeld dat het voor de doelgroep mogelijk moet zijn reeds aanwezige bouwblokken te benaderen en te ontsluiten, maar ook dat eigen bouwblokken gedeployed kunnen worden op het platform. Voor het openstellen van het platform zal in de loop van het toepassen van deze derde laag een transparant kader worden ontwikkeld. Om de bouwblokken te ontsluiten, worden standaard API’s ontwikkeld en beschikbaar gesteld.


Informatiebijeenkomst

Er is een informatiebijeenkomst op 12 december waar je kennis maakt met de opdrachtgevers. Je kan je tot uiterlijk 6 december 2019 hiervoor aanmelden via onderstaande button.

 

aanmelden info meetup

 

 

Wat is er te winnen in het programma?

 • Maximale vergoeding van €25.000,- die we in passende termijnen uitkeren.
 • Vijf maanden co-creatie accelerator-programma
 • Mentors en deskundigen;
 • Een werkplek om samen te werken met onze ambtenaren.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid;
 • Promotie van de startup en mogelijke media-aandacht;

 

 

Voorwaarden en selectiecriteria

 

 

Timeline

 • Donderdag 21 november: Lancering challenge
 • 12 December: Informatie meetup - meld je aan voor 6 december: aanmelden
 • Vragen stellen kan tot en met 2 januari
 • Vrijdag 17 januari 12.00: deadline insturen aanmelding
 • Wordt later bekend gemaakt: eerste selectie
 • Wordt later bekend gemaakt: live-pitches

 

 

Vragen

 • (Inhoudelijke) vragen over deze challenge kan je stellen via de discussion page
 • Vragen en meer uitleg over het Startup in Residence InterGov programma kan je stellen en vinden op deze pagina.
Log in of registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
Log in of registreer om je pitch te uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges

Mis nooit een challenge!

}