Gezocht: Startups met slimme verdienmodellen waarmee we het terreinbeheer rondom grote rivieren innoveren.

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 22 mei 2018
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Pilot project (max. €15.000)

Share challenge

Pilot project (max. €15.000)

deadline verlopen

Rijkswaterstaat is beheerder van de grote oppervlaktewateren en het hoofdwegennet in Nederland. Om het beheer en onderhoud van deze watersystemen en infrastructuur zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren is Rijkswaterstaat voortdurend op zoek naar mogelijkheden om te vernieuwen en te verbeteren. Als Rijkswaterstaat streven wij ernaar dat het beheer van ons areaal (wegen en water) betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam wordt uitgevoerd, waarbij een goede balans is tussen People, Planet en Profit. We werken samen met aannemers, lokale publieke en private partijen.

We zien om ons heen dat veelbelovende innovaties worden ontwikkeld die het beheer en onderhoud van natte en droge infrastructuur verbeteren, en dat het vaak enthousiaste kleine,  jonge bedrijven zijn die deze producten ontwikkelen.
 

Challenge
We dagen in het kader van de StartupDelta Summit startup-bedrijven uit om met ideeën te komen om ons terreinbeheer rond de grote rivieren te innoveren. Je kunt hierbij denken aan innovatieve manieren en verdienmodellen om de activiteiten van lokale ondernemers uit te voeren in combinatie met het terreinbeheer. Dit terreinbeheer bestaat onder andere uit maaien, snoeien, opruimen, herstellen, repareren of het vervangen van objecten. In concreto: het schoon, heel, veilig en lucratief houden van het terrein.

Waar zitten er verdienkansen voor bedrijven en waar zitten besparingskansen voor terreinbeheerders, bij voorkeur in combinatie? Waar kan terreinbeheer worden gekoppeld aan meer verdienkansen die we in eerste instantie niet zien, of gezien hebben? Je kunt hierbij denken aan zaken op het gebied van circulair of biobased, maar ook aan samenwerkingsmogelijkheden zoals launching customer.

Rijkswaterstaat stelt aan de winnaar van de challenge maximaal € 15.000,00 inclusief BTW beschikbaar om zijn idee in de periode tussen juni en december 2018 uit te voeren. De voorwaarde is wel dat er een idee is dat in voldoende mate voldoet aan de hieronder beschreven beoordelingscriteria. Is dit niet het geval dan houdt RWS zich het recht voor de prijs in te trekken en/of de beslissing uit te stellen.

Criteria
De ingezonden ideeën worden beoordeeld op de volgende criteria:
•    Het idee is plausibel en draagt bij aan betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam beheer en kan worden toegepast in de huidige Rijkswaterstaatpraktijk.
•    Het idee is voldoende innovatief ten opzichte van de huidige praktijk. 
•    Het idee geeft inzicht in de partners die een rol spelen en de kosten en baten.
•    Het idee past binnen de vigerende wet- en regelgeving, of er is zicht dat dit mogelijk kan worden gemaakt.
•    De startup moet kunnen aantonen dat hij, waar van toepassing, beschikt over het intellectueel eigendom, en ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.

Beoordeling en uitvoering
De beoordeling van inzendingen en de uitvoering van het project gaat gefaseerd. 
•    Uit de inzendingen zullen er maximaal vijf geselecteerd worden voor verdere uitwerking. Deze vijf worden maandag 29 mei  bekend gemaakt.
•    Deze geselecteerde vijf wordt vervolgens verzocht om in drie weken hun ideeën verder uit te werken. Eind juni (de exacte datum en locatie worden later bekendgemaakt) kunnen de geselecteerden hun idee bij RWS middels een pitch en een individuele toelichting presenteren. De winnaar wordt tijdens deze bijeenkomst bekendgemaakt. 
•    Na opdrachtverlening aan de winnaar wordt de opdracht in 3 tot 5 maanden (afronding uiterlijk 1 december 2018) uitgevoerd.

Jouw Pitch document (PDF, max 4 A4): 
Denk jij dat jullie startup ons verder kan helpen en heb je interesse om jullie toepassing/dienst in een pilot te bewijzen? Stuur dan een pitchdocument (PDF, max 4A4) in bestaande uit de volgende onderdelen:
•    Beschrijving van de toepassing (max 2 A4): We willen het graag zien! Maak het zo visueel mogelijk.
•    Beschrijving van de pilot (max 1 A4): Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om het project uit te voeren. Geef ook specifiek aan wat jullie van ons nodig hebben.
•    Korte beschrijving van de startup (max 1 A4). We zijn benieuwd naar het team achter een idee. Dus: stel je even aan ons voor!
•    Enkele aanvullende vragen volgens format.

Voorwaarden deelname
•    Ingeschreven bij KvK.
•    Startup beschikt over het eventueel intellectueel eigendom van de innovatie (bv. octrooi)?
•    Startup is in staat om binnen de aangegeven periode het project uit te voeren.

Timeline Challenge
•    12 april: Lancering challenge
•    19 april: Informatiebijeenkomst (Matchup) tijdens StartupDelta Summit (zie hierboven)
•    22 mei: Deadline indiening globale beschrijving van het idee
•    29 mei: Bekendmaking welke startups worden uitgenodigd voor een kennismaking en pitch
•    Eind juni: Mogelijkheid om idee te pitchen bij RWS en bekendmaking winnaar
•    Juni tot uiterlijk 1 december: uitvoering project

Achtergrondinformatie
www.ssrs.info

Benieuwd naar de rest van de challenge?

Maak een account aan

Freya Swales 18-04-2019reageer
Beste Rijswaterstaat, Momenteel ben ik bezig met mijn afstudeerscriptie op de Erasmus Universiteit Rotterdam voor de Master Management of Innovation. Ik schrijf mijn scriptie over hoe bedrijven of organisaties crowdsourcing platforms gebruiken om duurzamer te worden. Ik zou daarom graag iemand willen interviewen die betrokken was met deze crowdsourcing challenge en vragen stellen over hoe het beste idee is geïmplementeerd en of dit echter succesvol is geweest voor Verkeer en Waterstaat duurzamer te maken. Ik ben bezig met een case-study en ga tussen 10-12 bedrijven/organisaties onderzoeken. Zodra het onderzoek is uitgevoerd, zal ik u voorzien van een uitgebreide samenvatting over de vindingen van mijn scriptie. Is er iemand die tijd en zin heeft om een uurtje met mij te skypen of te zitten om een paar vragen te beantwoorden over het proces van begin tot eind? Ik hoor graag van u, Met vriendelijke groeten, Freya Swales

Log in of Registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!